NivelDenumirea acțiuniiTipResponsabilDivisionSfîrșitPlanul de acțiuniRapoarte
Descriere
1(416) 2.6. I2. Implementarea Memorandumului de înţelegere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova care este parte integrantă a Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind asistenţa macrofinanciară pentru Republica Moldova, semnat la 23 noiembrie 2017(I) - MăsurăANI Autoritatea Națională de Integritate30.06.2018PNAAA 2017 – 2019Toate acțiunile de competența ANI au fost realizate conform termenelor.
3L6. Act nou Proiectul de lege cu privire la infrastructura tehnico-edilitară(L) - LegiARFC Agenția Relații Funciare și Cadastru31.12.2018Subsecţiunea 7. Servicii de transportLege intrată in vigoare
A fost adoptată Legea 150/2017 cu privire la Registrul obiectivelor de infrastructură tehnico-edilitară.
A fost adoptată Legea 150/2017 cu privire la Registrul obiectivelor de infrastructură tehnico-edilitară.
A fost adoptată Legea 150/2017 cu privire la Registrul obiectivelor de infrastructură tehnico-edilitară.
3L7. Act de modificare Proiectul hotărîrii de Guvern privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 133 din 24 februarie 2014 „Cu privire la crearea sistemului informaţional automatizat „Registrul obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară”(L) - LegiARFC Agenția Relații Funciare și Cadastru31.12.2018Subsecţiunea 7. Servicii de transportHotărîre intrată în vigoare; Sistem elaborat; Lucrări executate
În ceea ce priveşte crearea noului sistem informaţional automatizat „Registrul obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară” (SIA „ROITE”), acţiunea este nerealizată până în prezent din cauza lipsei surselor financiare necesare. Prin urmare, dezvoltarea SIA „ROITE” este preconizată în cadrul unei subcomponente a Proiectului de înregistrare şi evaluare funciară, Acord de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare, ratificat prin Legea nr. 240/2018. Proiect demarat la începutul anului 2019, implementarea căruia se va realiza în perioada 2019-2023. Totodată, menţionăm că în calitate de Agenţie de implementare a proiectului este desemnată Agenţia Servicii Publice (ASP), iar Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru (ARFC) – în calitate de Agenţie de sprijin în baza acordului de implementare încheiat între ASP şi ARFC pe unele componente ale Acordului de finanţare respectiv, după cum sunt: componentele B1. Evaluarea iniţială a proprietăţilor şi B2. Reevaluarea bunurilor imobile care nu au fost reevaluate din 2008, din partea B. Evaluarea bunurilor imobile şi componenta C3. Consolidarea sistemului naţional de infrastructură a datelor spaţiale din partea C. Consolidarea sistemului de administrare funciară.
În ceea ce priveşte crearea noului sistem informaţional automatizat „Registrul obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară” (SIA „ROITE”), acţiunea este nerealizată până în prezent din cauza lipsei surselor financiare necesare. Prin urmare, dezvoltarea SIA „ROITE” este preconizată în cadrul unei subcomponente a Proiectului de înregistrare şi evaluare funciară, Acord de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare, ratificat prin Legea nr. 240/2018. Proiect demarat la începutul anului 2019, implementarea căruia se va realiza în perioada 2019-2023. Totodată, menţionăm că în calitate de Agenţie de implementare a proiectului este desemnată Agenţia Servicii Publice (ASP), iar Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru (ARFC) – în calitate de Agenţie de sprijin în baza acordului de implementare încheiat între ASP şi ARFC pe unele componente ale Acordului de finanţare respectiv, după cum sunt: componentele B1. Evaluarea iniţială a proprietăţilor şi B2. Reevaluarea bunurilor imobile care nu au fost reevaluate din 2008, din partea B. Evaluarea bunurilor imobile şi componenta C3. Consolidarea sistemului naţional de infrastructură a datelor spaţiale din partea C. Consolidarea sistemului de administrare funciară.
Ultima modificare a HG133/2014 s-a operat prin HG327/2018. Totodată, ca urmare a acţiunilor de reformă a administraţiei publice, prin Legea nr. 173/2018 au fost transmise competenţele Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru de elaborare a politicilor în competenţa organelor centrale de specialitate ale statului. Astfel, conform prevederilor Legii sus-numite s-au operat modificări la mai multe acte normative în care se face referire la ARFC și competențele acesteia, inclusiv Legea nr.150/2017. Ca urmare a elaborării Regulamentului privind modul de ţinere a „Registrului obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară” şi examinării proiectului acestuia în cadrul grupului de lucru vor fi discutate inclusiv şi condițiile organizatorice și financiare pentru crearea și ținerea Registrului respectiv.
3SL1. Act nou Proiectul de lege cu privire la sistemul de adrese(SL) - acte subord. legiiARFC Agenția Relații Funciare și Cadastru31.12.2017Subsecţiunea 7. Servicii de transportLege intrată in vigoare
A fost adoptată Legea nr.151/2017 cu privire la sistemul de adrese, care prevede stabilirea și reglementarea modului de creare și administrare a sistemului de adrese pe teritoriul Republicii Moldova.
A fost adoptată Legea nr.151/2017 cu privire la sistemul de adrese, care prevede stabilirea și reglementarea modului de creare și administrare a sistemului de adrese pe teritoriul Republicii Moldova.
A fost adoptată Legea nr.151/2017 cu privire la sistemul de adrese, care prevede stabilirea și reglementarea modului de creare și administrare a sistemului de adrese pe teritoriul Republicii Moldova.
3SL2 Act nou. Elaborarea proiectului Hotărîrii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ţinere a Registrului obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară(SL) - acte subord. legiiARFC Agenția Relații Funciare și Cadastru31.12.2018Subsecţiunea 7. Servicii de transportHotărîre intrată în vigoare
Ca urmare a adoptării Legii nr. 150/2017 cu privire la Registrul obiectivelor de infrastructură tehnico-edilitară, se continuă dezvoltarea cadrului normativ al registrului respectiv, cu elaborarea proiectului Regulamentului nominalizat în cadrul Grupului de lucru, în comun cu reprezentanţii desemnaţi din partea autorităţilor publice şi a altor instituţii responsabile. Suplimentar, menţionăm că prin Hotărîrea Guvernului nr. 133/2014 s-au aprobat Concepţia şi Planul de acţiuni privind crearea sistemului informaţional automatizat „Registrul obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară”.
S-a creat Grupul de lucru în vederea elaborării proiectului Regulamentului pentru crearea sistemului informațional automatizat „Registrul obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară”, cu includerea reprezentanţilor desemnaţi din partea autorităţilor publice şi a altor instituţii responsabile. În subsidiar relevăm că, conceptul tehnic al Sistemului informaţional automatizat „Registrul obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară”, a fost elaborat şi examinat în cadrul şedinţelor Consiliului tehnico-economic pe lângă ARFC. Totodată, ca urmare a acţiunilor de reformă a administraţiei publice, obiectiv prioritar stabilit în Programul de activitate al Guvernului pe anii 2016-2018, în scopul delimitării clare a funcţiilor de elaborare şi de promovare a politicilor, de funcţiile de implementare a politicilor, prin Legea nr. 173/2018 au fost transmise competenţele Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru de elaborare a politicilor în competenţa organelor centrale de specialitate ale statului. Astfel, conform prevederilor Legii sus-numite s-au operat modificări la mai multe acte normative în care se face referire la ARFC și competențele acesteia, inclusiv Legea nr.150/2017. În acest context, proiectul Regulamentului pentru crearea sistemului informațional automatizat „Registrul obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară” va fi promovat ca urmare a încheierii procesului de optimizare a activităţii unor autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate, inclusiv a organului central de specialitate responsabil de elaborarea și realizarea politicii statului în domeniul înregistrării obiectivelor de infrastructură tehnico-edilitară şi a activităţii Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, respectiv după definitivarea procedurii de reorganizare a Agenţiei. Urmează ca pe parcursul anului 2019 să fie examinat în cadrul grupului de lucru proiectul Regulamentului privind modul de ţinere a Registrului obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară.
Ca urmare a adoptării Legii nr. 150/2017 cu privire la Registrul obiectivelor de infrastructură tehnico-edilitară, se continuă dezvoltarea cadrului normativ al registrului respectiv, cu elaborarea proiectului Regulamentului nominalizat în cadrul Grupului de lucru, în comun cu reprezentanţii desemnaţi din partea autorităţilor publice şi a altor instituţii responsabile. Suplimentar, menţionăm că prin Hotărîrea Guvernului nr. 133/2014 s-au aprobat Concepţia şi Planul de acţiuni privind crearea sistemului informaţional automatizat „Registrul obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară”.
3SL1. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului privind crearea Comisiei naţionale pentru monitorizarea circulaţiei armelor de calibru mic şi armamentului uşor(SL) - acte subord. legiiMAI MAI31.12.2018TITLUL II: DIALOGUL POLITIC ŞI REFORMELE, COOPERAREA ÎN DOMENIUL POLITICII EXTERNE ŞI DE SECURITATEHotărîre de Guvern intrată în vigoare
Dezvoltarea unor modalităţi de cooperare cu privire la combaterea traficului de arme şi la distrugerea stocurilor 

La 28.02.2018 a fost aprobată HG nr.210 cu privire la crearea Comisiei naționale pentru monitorizarea circulației armelor de calibru mic și armamentului ușor. Comisia urmează să asigure elaborarea Strategiei naționale privind prevenirea fabricării, transferului și circulației armelor de calibru mic și armament ușor.
3I1. Participarea la activitatea structurilor specializate din cadrul Parteneriatului Estic(I) - MăsurăANRCETI Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației a RM31.12.2019CAPITOLUL 18. SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂStudierea practicilor din domeniu în cadrul workshop-urilor;Participarea la ședințele plenare
În perioada 6 - 7 aprilie,ANRCETI, în calitatea de președinte al Grupului reglementatorilor în domeniul comunicațiilor electronice din țările Parteneriatului Estic (Grupul EaPeReg), a organizat la Chișinău, cu suportul Comisiei Europene (CE), un atelier de lucru și ședința plenară anuală a acestei organizații. La ședința plenară anterioară ANRCETI a fost aleasă în funcția de președinte al Grupului EaPeReg pentru anul 2017, iar Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații din România (ANCOM) – în funcția de vicepreședinte. Cele două autorități sunt responsabile de gestionarea procesului de organizare și desfășurare a activităților Grupului EaPeReg planificate pentru anul 2017. La cele două evenimente organizate la Chișinău au participat responsabili din cadrul autorităților de reglementare din cele șase țări ale Parteneriatului Estic (PaE) și din statele membre ale Uniunii Europene, autorități care dețin statutul de membru al Grupului EaPeReg. Conform agendei, participanții la ședința plenară au discutat și aprobat raportul de activitate al Grupului EaPeReg pentru anul 2016, planul de acțiuni pentru anul 2017, foaia de parcurs pentru anii 2018 - 2019 și rapoartele de activitate ale grupurilor de lucru constituite de EaPeReg, prelungirea pentru următorii doi ani a Memorandumului de înţelegere încheiat anterior cu Asociaţia reglementatorilor europeni pentru comunicaţii electronice (BEREC) și au acceptat aderarea la organizație a autorității de reglementare a comunicațiilor electronice din Croația. În cadrul atelierului de lucru, reprezentanții autorităților de reglementare din țările PaE, inclusiv R. Moldova, și din statele membre ale UE au examinat un studiu de analiză comparativă a serviciilor de acces la Internet în bandă largă (broadband) din țările PaE și au discutat aspecte legate de reglementarea acestor servicii la nivel regional și european. Planul de acțiuni pentru anii 2018 – 2020, aprobat la ședința plenară, stabilește patru obiective de bază ale Grupului EaPeReg: îmbunătățirea cadrului legislativ necesar pentru asigurarea independenței autorităților de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice din țările PaE; coordonarea între state a utilizării frecvențelor radio; crearea spațiului comun pentru serviciile de roaming în țările PaE; efectuarea studiilor comparative privind evoluția comunicațiilor electronice (benchmarking). În aceeași ședință au fost examinate și aprobate raportul de activitate al Grupului EaPeReg pentru anul 2016, rapoartele celor trei grupuri de experți create anterior: pentru spectrul de frecvențe radio (SEWG), pentru analiza comparativă a dezvoltării comunicațiilor electronice (BEWG), pentru crearea spațiului comun al serviciilor de roaming (REWG) în țările PaE, precum și planurile de activitate ale acestor grupuri pentru anul 2017. De asemenea, s-a decis de a purcede la modificarea Memorandumului de înțelegere privind constituirea și funcționarea Grupului EaPeReg, semnat în septembrie 2012 la reuniunea de la Chişinău a autorităţilor de reglementare în domeniul comunicaților electronice din ţările PaE. Amendamentele respective urmează să fie aprobate la următoarea ședință plenară a Grupului EaPeReg, preconizată pentru luna noiembrie 2017.
Pe parcursul semestrului I, 2018, ANRCETI a continuat activitatea în cadrul Grupului Autorităților de Reglementare în Comunicații Electronice din țările Parteneriatului Estic, (Eastern Partnership Regulators – EaPeReg), care activează sub egida inițiativei EU4Digital, menită să susțină dezvoltarea economiei digitale în aceasta regiune. Reprezentanții ANRCETI au participat la următoarele evenimente: 12-14 martie 2018 - ședința Grupului de experți pe probleme de spectru (SEWG) ( or. Kiev). În cadrul reuniunii au fost actualizate datele privind situația implementării dividendelor digitale 1 și 2 (790-862 MHz, 694 790 MHz) în țările EaPeReg; 17-18 aprilie 2018 – două ședințe paralele: a Grupului de experți pe probleme de roaming (REWG) și a Grupului de experți pe probleme de benchmarking (BEWG) (studii comparative) (or. Baku); În cadrul reuniunii REWG a fost analizat proiectul Studiului de fezabilitate pentru armonizarea și reducerea tarifelor aplicate pentru furnizarea serviciilor de roaming internațional între țările Parteneriatului Estic; reprezentanții autorităților de reglementare din UE au făcut prezentări referitor la implementarea ”Roam Like At Home”, menționând despre impactul implementării asupra furnizorilor de servicii de telefonie mobilă și utilizatorilor finali; membrii REWG s-au expus și au convenit asupra planului de acțiuni al REWG pentru anii 2018 - 2019, care include: procesul de consultare a Studiului de fezabilitate cu ministerele relevante și furnizorii serviciilor de telefonie mobilă, elaborarea unui proiect al acordului regional de roaming între țările PaE, elaborarea termenilor de referință pentru un nou studiu de fezabilitate pentru reducerea tarifelor aplicate pentru furnizarea roaming-ului internațional între țările PaE și UE. În cadrul reuniunii BEWG a fost analizat Planul de lucru al BEWG pentru anul 2018, elaborat în baza deciziilor EaPeReg de la Plenara din Minsk 2017 și Declaraţia Ministerială de la Tallin 2017, Parteneriatul Estic – rezultate tangibile 2020, conform Planului de activitate al EaPeReg pentru 2017-2020. La ședință au fost prezentate noi teme de analizat de către BEWG: Independenţa regulatorilor (Agenţiilor de Reglementare); Analiza comparativă (Benchmark) a tarifelor la servicii în bandă largă; Dezvoltarea serviciilor în bandă largă în cadrul ţărilor parteneriatului estic (PaE). 25 aprilie 2018 - Atelierul de lucru cu tematica ”Harta infrastructurilor și utilizarea partajată a acestora” „Infrastructure Mapping”, „Infrastructure sharing” (or. Kiev), unde au fost familiarizați regulatorii țărilor PaE cu experiența regulatorilor din UE în ceia ce privește dezvoltarea instrumentelor pentru inventarierea reţelelor de comunicaţii electronice. Pentru acest eveniment, reprezentanții ANRCETI au participat la elaborarea următoarelor documente/rapoarte: Raport de analiză comparativă cu privire la Harta Infrasructurilor în cadrul PaE (Infrastructure Mapping Benchmark in EaP); Raport cu privire la implementarea Legii Infrastructurii în Republica Moldova, provocări şi acţiuni întreprinse de către ANRCETI. 26 aprilie 2018 - Ședința Plenară EaPeReg (or. Kiev). Reprezentantul ANRCETI, care a fost - Președintele EaPeReg – 2017, a prezentat Raport privind activitatea EaPeReg în 2017. Președinții Grupurilor de Experți (BEWG, SEWG și REWG ) au prezentat spre aprobare rapoartele de activitate pentru 2017 și planurile pentru 2018. Una din sesiuni a fost dedicată Planului de activitate pentru 2018, Protocolului de Colaborare, nominalizarea Președintelui EaPeReg pentru 2019, Planului de acțiuni EaPeReg pentru 2017-2020, s-a decis privind documentele care urmează a fi publicate pe site-ul www.eapereg.org. Pentru acest eveniment, reprezentanții ANRCETI au participat la elaborarea următoarelor documente/rapoarte: Raport de activitate EaPeReg 2017; Raportul de activitate a Grupului de Experți pe Benchmarking și activități ulterioare; Planul de acțiuni EU4Digital (EaPeReg) 2017-2020, propuneri pentru Pilonul 1 (Armonizarea legislației și fortificarea independenței autorității de reglementare), în comun cu ANCOM, Romania; Modificările la Protocolul de Colaborare (în special statutul de reprezentare).
3I2. Organizarea şi desfăşurarea campaniilor de informare a populaţiei cu privire la tranziția la televiziunea digitală terestră(I) - MăsurăCCA Consiliul Coordonator al Audiovizualului31.03.2017CAPITOLUL 18. SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂDouă spoturi sociale (TV și radio) elaborate
Luînd în considerare necesitatea desfășurării unei campanii sociale de informare a populației privind tranziția de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră, dar și de sporire a numărului telespectatorilor care recepționează programele TV difuzate prin intermediul Multiplexului A, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor al Republicii Moldova, prin demersul nr. 01/310 din 16 martie 2017, a solicitat suportul Consiliului Coordonator al Audiovizualului în vederea mediatizării la posturile de televiziune aflate sub jurisdicţia Republicii Moldova a spotului video social-informativ privind tranziția de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră. Astfel, prin Decizia nr.6/31 din 24.03.17, CCA a recomandat radiodifuzorilor difuzarea, cu titlu gratuit și în orele de maximă audiență, a spotului video social-informativ, în perioada 01 aprilie – 01 august 2017. Prin intermediul proiectului „Promovarea libertății și pluralismului media în Republica Moldova”, finanțat de UE și implementat de CoE, Consiliul Europei a demarat procesul de producere a unui spot social-informativ privind tranziția la televiziunea digitală. Astfel, în incinta MTIC a avut loc, pe data de 29 iunie 2017, o ședință de lucru în scopul coordonării cerințelor privind conținutul spoturilor video pentru desfășurarea campaniei de informare a populației, la care au participat reprezentanții CCA, Lidia Viziru – șef DLA, și Victoria Son – șef adjunct DJR. În cadrul ședinței a fost stabilit conținutul primului spot, care va fi realizat în timpul apropiat de către agenția de publicitate contractată de Consiliul Europei. După elaborarea spotului, acesta urmează a fi recomandat radiodifuzorilor spre distribuire.
Prin Decizia nr.6/31 din 24.03.17, CCA a recomandat radiodifuzorilor difuzarea, cu titlu gratuit și în orele de maximă audiență, a spotului video social-informativ privind tranziția de la televiziunea analogică la cea digital terestră, în perioada 01 aprilie – 01 august 2017.
3I1. Organizarea în comun cu structurile de management al programelor transfrontaliere de: 1. zile informaţionale, 2. forumuri de parteneriat pentru potenţiali beneficiari; Acordarea suportului consultativ zilnic de către experţi în domeniu(I) - MăsurăCS Raportor Cancelaria de Stat31.12.2019CAPITOLUL 20. DEZVOLTAREA REGIONALĂ, COOPERAREA LA NIVEL TRANSFRONTALIER ȘI REGIONALNumăr de evenimente organizate
Cancelaria de Stat a organizat pe 16 mai 2017, cu suportul Agenției Austriece pentru Dezvoltare, atelierul de lucru privind lansarea celui de-al doilea apel de proiecte în cadrul Programului Transnațional Dunărea 2014-2020. Evenimentul a întrunit peste 80 de reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, ai agențiilor de dezvoltare regională şi ai societății civile. La deschiderea atelierului, Secretarul general adjunct al Guvernului, Valentin Guznac, a subliniat importanţa desfăşurării unor astfel de sesiuni de informare: „Sunt convins că evenimentul de astăzi va dezvolta noi iniţiative pentru comunitate şi, prin urmare, va spori gradul de participare a Republicii Moldova în Programele destinate Strategiei UE pentru Regiunea Dunării”. În cadrul instruirii, participanții au fost informaţi despre obiectivele prioritare ale Programului Transnațional Dunărea, regulile de eligibilitate şi rezultatele primului apel de propuneri de proiecte.
În trimestrul III al anului 2017 asemenea evenimente nu au avut loc.
- Au fost desfășurate 9 evenimente de informare și instruire în cadrul POC România – Republica Moldova 2014-2020, în regiunile Cahul și Găgăuzia, Chișinău, Bălți, Comrat. - 1 forum de parteneriat pentru potențialii beneficiari ai POC România – Republica Moldova 2014 – 2020 care a avut loc pe data de 14 martie 2018 la Chișinău; De asemenea, potențialii aplicați, precum și beneficiarii existenți ai programelor, primesc suport consultativ și asistență continuă. Astfel, pe parcursul anului 2018, au fost înregistrate 36 de consultații informative cu privire la toate programele de cooperare transfrontalieră și transnațională eligibile pentru beneficiarii din Moldova
Pe parcursul anului 2017 au fost organizate 4 evenimente: • 3 sesiuni de instruire în cadrul Programului Operațional Comun ,,Bazinul Mării Negre 2014-2020” în or. Chișinău pe 3 aprilie 2017, în or. Bălți pe 4 aprilie 2017 și or. Cahul pe 6 aprilie 2017. • 1 sesiune de instruire în cadrul Programul Transnațional Dunărea 2014-2020 organizată pe 16 mai 2017. • Totodată, experții oficiului acordă suport consultativ colaboratorilor Cancelariei de Stat. Pe parcursul semestrului I al anului 2018, au fost organizate următoarele activități: • Au fost desfășurate 9 evenimente de informare și instruire în cadrul POC România – Republica Moldova 2014-2020, în regiunile Cahul și Găgăuzia, Chișinău, Bălți, Comrat. • 1 forum de parteneriat pentru potențialii beneficiari ai POC România – Republica Moldova 2014 – 2020 care a avut loc pe data de 14 martie 2018 la Chișinău; De asemenea, potențialii aplicați, precum și beneficiarii existenți ai programelor, primesc suport consultativ și asistență continuă. Astfel, pe parcursul anului 2018, au fost înregistrate 36 de consultații informative cu privire la toate programele de cooperare transfrontalieră și transnațională eligibile pentru beneficiarii din Moldova

S-a organizat Ședința Comună a reprezentanților Autorității de Management (AM)  și Secretariatului Tehnic Comun (STC)  din cadrul  Programului Transnațional Dunărea 2014-2020 (PTD) și Membrii Grupul de lucru pentru coordonarea implementării programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională pentru perioada 2014-2020;

2.S-a organizat Ședința Grupului de lucru  pentru coordonarea implementării Programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională pentru perioada 2014-2020 în care au fost discutate aspecte generale legate de implementarea Programelor de Cooperare Transfrontalieră și Transnațională;

3. Cancelaria de Stat  în colaborare cu Oficiul pentru Coordonarea Programelor de Cooperare Transfrontalieră și Transnațională (OCPCTT) și reprezentanții Programului  Transnațional Dunărea 2014-2020 a organizat sesiunea de informare pentru instituțiile eligibile pentru apelul 3 de propuneri de proiecte în cadrul programului respectiv;

4.A avut loc misiunea de audit a bunei funcționări a sistemului de gestiune și control specific Programului Operațional Comun România - Republica Moldova 2014 -2020 și a Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020.

3I3. Organizarea, în comun cu structurile de management al programelor transfrontaliere, de 1. zile informaţionale, 2. foruri de parteneriat; Acordarea suportului consultativ zilnic(I) - MăsurăCS Raportor Cancelaria de Stat31.12.2018CAPITOLUL 20. DEZVOLTAREA REGIONALĂ, COOPERAREA LA NIVEL TRANSFRONTALIER ȘI REGIONALNumăr de evenimente organizate
Cancelaria de Stat, în colaborare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și cu suportul Agenției Austriece pentru Dezvoltare, a organizat la 20 aprilie 2017 ediția a treia a Conferinței naţionale „Cooperarea transfrontalieră: beneficiile frontierelor comune pentru anii 2014-2020”. Evenimentul a întrunit beneficiarii programelor de cooperare transfrontalieră în Republica Moldova, reprezentanții structurilor de management din cadrul programelor, precum și organizațiile active în domeniul dezvoltării regionale și cooperării transfrontaliere. În cadrul conferinţei au fost prezentate oportunitățile oferite de Programele de cooperare transfrontalieră ale Uniunii Europene eligibile pentru Republica Moldova, condițiile de aplicare, precum și noile modalități de comunicare și stabilire a parteneriatelor. Rezultatele obținute în urma implementării proiectelor finanțate în cadrul programelor transfrontaliere în Moldova au fost reflectate prin expoziția cu genericul “Cooperarea cu fața umană”. Totodată, participanţii au fost informați despre viitoarele Programe de Cooperare Transfrontalieră 2014-2020, care sunt în faza de lansare a apelurilor de propuneri de proiecte.
În trimestrul III al anului 2017 asemenea evenimente nu au avut loc.
- Au fost desfășurate 9 evenimente de informare și instruire în cadrul POC România – Republica Moldova 2014-2020, în regiunile Cahul și Găgăuzia, Chișinău, Bălți, Comrat. - 1 forum de parteneriat pentru potențialii beneficiari ai POC România – Republica Moldova 2014 – 2020 care a avut loc pe data de 14 martie 2018 la Chișinău; De asemenea, potențialii aplicați, precum și beneficiarii existenți ai programelor, primesc suport consultativ și asistență continuă. Astfel, pe parcursul anului 2018, au fost înregistrate 36 de consultații informative cu privire la toate programele de cooperare transfrontalieră și transnațională eligibile pentru beneficiarii din Moldova.
Pe parcursul anului 2017 au fost organizate 4 evenimente: • 3 sesiuni de instruire în cadrul Programului Operațional Comun ,,Bazinul Mării Negre 2014-2020” în or. Chișinău pe 3 aprilie 2017, în or. Bălți pe 4 aprilie 2017 și or. Cahul pe 6 aprilie 2017. • 1 sesiune de instruire în cadrul Programul Transnațional Dunărea 2014-2020 organizată pe 16 mai 2017. • Totodată, experții oficiului acordă suport consultativ colaboratorilor Cancelariei de Stat. Pe parcursul semestrului I al anului 2018, au fost organizate următoarele activități: • Au fost desfășurate 9 evenimente de informare și instruire în cadrul POC România – Republica Moldova 2014-2020, în regiunile Cahul și Găgăuzia, Chișinău, Bălți, Comrat. • 1 forum de parteneriat pentru potențialii beneficiari ai POC România – Republica Moldova 2014 – 2020 care a avut loc pe data de 14 martie 2018 la Chișinău; De asemenea, potențialii aplicați, precum și beneficiarii existenți ai programelor, primesc suport consultativ și asistență continuă. Astfel, pe parcursul anului 2018, au fost înregistrate 36 de consultații informative cu privire la toate programele de cooperare transfrontalieră și transnațională eligibile pentru beneficiarii din Moldova

Reprezentanții Cancelariei de Stat și ai OCPCTT au participat la Conferința Anuală “Prezentul și viitorul cooperării transfrontaliere la hotarele externe ale UE“ (Roma, Italia, 10.04.19), organizată de Directoratul European pentru Politică Regională în cadrul Instrumentului European de Vecinătate, în care s-au discutat  următoarele subiecte:

•   performanțele înregistrate în implementarea Programelor de cooperare transfrontalieră (PCT) curente văzute prin pizma rezultatelor misiunii de monitorizare externă;

•   așteptările de la proiectele care sunt în proces de derulare /inițiere în perioada 2014-2020;

•   procesul de programare a viitoarelor PCT (2021-2027), oportunitățile oferite de acestea și pașii următori în procesul de programare;

•   transferul responsabilității de administrate a PCT de la Directoratul General pentru Vecinătate și Negocieri privind Extinderea (DG NEAR) la Directoratul General pentru Politică Regională (DG REGIO).

În context a fost prezentat noul  instrument de finanțare a PCT  - Instrumentul de Dezvoltare a Vecinătății și Cooperare Internațională (NDICI) și proiectul noului regulament cu privire la managementul financiar și operațional al PCT (proiect în proces de negociere), care are ca obiectiv simplificarea procedurilor de implementare a PCT; totodată acesta prevede instituirea unui fond pentru proiecte de valoare mică, astfel lărgind spectrul potențialilor beneficiari.

Ca urmare a conferinței de la Roma, în colaborare cu actualii beneficiari ai Programelor de Cooperare Transfrontalieră și Transnațională și membrii grupului de lucru pentru coordonarea implementării Programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională, a fost elaborată și transmisă viziunea Autorității Naționale de Management (Cancelaria de Stat) privind obiectivele prioritare ale țării pentru perioada 2021-2027 (prin intermediul unui Chestionar)  în  procesul de programare a viitoarelor Programe de Cooperare Transfrontalieră.
3I1. Cooperarea pentru realizarea prevederilor tratatelor încheiate la nivel internaţional şi regional privind prevenirea, suprimarea şi reprimarea terorismului internaţional(I) - MăsurăSIS Serviciul de Informaţii şi Securitate31.12.2019TITLUL II: DIALOGUL POLITIC ŞI REFORMELE, COOPERAREA ÎN DOMENIUL POLITICII EXTERNE ŞI DE SECURITATETermen de realizare: Semestrial
În vederea implementării prevederilor Protocolului adițional la Convenția Consiliului Europei din 21.10.2015 privind prevenirea terorismului, ratificat prin Legea nr. 274 din 16.12.2016, a fost elaborat proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal, Codul de procedură penală) nr. 366 din 13.09.2016, care a fost adoptat de Parlament la data de 23.06.2017.
Cooperarea în domeniul prevenirii terorismului

Realizarea unui schimb de informaţii privind organizaţiile şi grupările teroriste, activităţile acestora şi reţelele lor de sprijin, în conformitate cu dreptul internaţional şi cu legislaţia adoptată de către părţi, inclusiv prin intermediul
Acordului privind cooperarea operaţională şi strategică dintre Republica Moldova şi Europol, precum şi prin intermediul Acordului de cooperare dintre Republica Moldova şi Eurojust 

SIS a participat la ședințele comisiilor parlamentare în vederea obținerii avizelor necesare pentru aderarea la Hotărârea Consiliului șefilor de state al CSI „Cu privire la Programul de colaborare a statelor-membre ale Comunității Statelor Independente în combaterea terorismului și altor forme violente de manifestare a extremismului pentru anii 2017 – 2019”.

La data de 05 aprilie 2018 prin Legea nr.64 (MO Nr.157-166 din 18.05.2018) Republica Moldova a aderat la Hotărârea Consiliului șefilor de state al CSI „Cu privire la Programul de colaborare a statelor-membre ale Comunității Statelor Independente în combaterea terorismului și altor forme violente de manifestare a extremismului pentru anii 2017 – 2019”.

În acest sens, a fost inițiată procedura de ratificare a Acordului privind schimbul de informații în cadrul CSI în domeniul luptei împotriva terorismului și altor forme de manifestare violentă a extremismului, precum și finanțării acestora, semnat la 03 noiembrie la Tașkent, Republica Uzbekistan.

3I2. Dezvoltarea cooperării interinstituţionale, regionale şi internaţionale în vederea prevenirii şi combaterii terorismului(I) - MăsurăSIS Serviciul de Informaţii şi Securitate30.12.2019TITLUL II: DIALOGUL POLITIC ŞI REFORMELE, COOPERAREA ÎN DOMENIUL POLITICII EXTERNE ŞI DE SECURITATENumăr de ţări/organizaţii cu care a fost elaborat şi implementat Mecanismul de cooperare inter-instituţionale regionale şi internaţionale
De către SIS a fost asigurată participarea la: - a treia reuniune a Subcomitetului RM-UE pentru libertate, securitate şi Justiţie, 21.06.2017, MAEIE; - ședinţa de experţi ai Consiliului pentru Cooperare Regională SEE CVE, Macedonia; - ședinţa de experţi a Comisiei UE pe problematica combaterii terorismului, Bruxelles; - ședinţa subgrupului pe terorism al GUAM, Kiev, Ucraina.
De către SIS a fost asigurată participarea la patru măsuri de talie europeană, care au avut în atenție combaterea fenomenului de terorism.

Reprezentanții SIS au participat la:

- a treia reuniune a Subcomitetului RM-UE pentru libertate, securitate şi Justiţie, 21.06.2017, MAEIE;

- ședinţa de experţi ai Consiliului pentru Cooperare Regională SEE CVE, Macedonia;

- ședinţa de experţi a Comisiei UE pe problematica combaterii terorismului, Bruxelles;

- ședinţa subgrupului pe combaterea terorismului al GUAM, Kiev Ucraina.

În perioada semestrului I al a.c.

în cadrul Serviciului a fost creată baza de date unde sunt introduse toate persoanele care prezintă interes pe domeniile de competență. Conform informațiilor stocate în această bază de date, este întocmită și, periodic reactualizată, harta relațională a subiecților de interes ai Serviciului.

Este asigurat schimbul de informaţii cu partenerii, utilizarea şi completarea permanentă a masivelor informaţionale comune pe linia de parteneriat pe segmentul de prevenire şi combatere a terorismului.

Pe plan regional și internațional se interacționează cu: GUAM, CODEXTER, INTERPOL, ONU, SEEIC

Este asigurată cooperarea continuă și schimbul de informaţii, utilizarea şi completarea masivelor informaţionale comune pe linia de parteneriat pe segmentul de prevenire şi combatere a terorismului.
Pe plan regional și internațional se interacționează cu: GUAM, CODEXTER, INTERPOL, ONU.
Este asigurată cooperarea continuă și schimbul de informaţii, utilizarea şi completarea masivelor informaţionale comune pe linia de parteneriat pe segmentul de prevenire şi combatere a terorismului. Pe plan regional și internațional se interacționează cu: GUAM, CODEXTER, INTERPOL, ONU.
Este asigurată cooperarea continuă și schimbul de informaţii, utilizarea şi completarea masivelor informaţionale comune pe linia de parteneriat pe segmentul de prevenire şi combatere a terorismului. În perioada de referință s-a participat la ședințele GUAM.
Este asigurată cooperarea continuă și schimbul de informaţii, utilizarea şi completarea masivelor informaţionale comune pe linia de parteneriat pe segmentul de prevenire şi combatere a terorismului.

În perioada de referință s-a participat la ședințele GUAM.

Este asigurată cooperarea continuă și schimbul de informaţii pe plan intern și extern al RM, sunt intens utilizate şi completate masivele informaţionale comune pe linie de parteneriat pe segmentul de prevenire şi combatere a terorismului. În trimestrul III al anului curent au fost desfășurate 5 ședințe de lucru dintre SIS și Serviciile partenere ale statelor UE și CSI.
3L1. Act nou Proiectul de lege cu privire la prevenirea şi combaterea terorismului(L) - LegiSIS Serviciul de Informaţii şi Securitate30.06.2017TITLUL II: DIALOGUL POLITIC ŞI REFORMELE, COOPERAREA ÎN DOMENIUL POLITICII EXTERNE ŞI DE SECURITATE

Asigurarea faptului că legea privind combaterea terorismului se bazează pe drepturile omului şi este revizuită de către Comisia de la Veneţia

Proiectul de lege cu privire la prevenirea și combaterea terorismului a fost aprobat în prima lectură în cadrul ședinței plenare a Parlamentului RM din 13.10.2016
Legea cu privire la prevenirea și combaterea terorismului a fost adoptată de Parlamentul RM pe data de 23.06.2017.
Legea cu privire la prevenirea și combaterea terorismului a fost adoptată de Parlamentul RM pe data de 23.06.2017. Ulterior, a fost reexaminată şi adoptată repetat în şedința plenară din 21.09.2017 a Parlamentului Republicii Moldova (proiect nr. 360 din 05.09.2016). Legea a fost remisă Preşedintelui RM pentru promulgare. SIS a acordat tot suportul necesar pentru dezbaterile proiectului în Comisia securitate naţională, apărare şi ordine publică (consultări, prezentarea notei informative cu referire la ultimele modificări).
Serviciul, în limitele competențelor funcționale și intereselor de securitate naționale realizează toate măsurile instituționale întru realizarea prevederilor actelor internaționale la care RM este parte pe probleme de prevenire și contracarare a fenomenului de terorism.
Legea nr. 120 din 21.09.2017 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=371961

Serviciul a elaborat și promovat proiectul de lege privind prevenirea și combaterea terorismului, care a fost aprobat prin Legea cu nr. 120 din 21.09.2017 (Monitor Oficial nr. 364-370/614 din 20.10.2017)

Legea nr. 120 din 21.09.2017 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=371961
3I3. Aprofundarea schimbului de informaţii cu instituţiile omoloage din alte state pe linia prevenirii şi combaterii terorismului(I) - MăsurăSIS Serviciul de Informaţii şi Securitate31.12.2019TITLUL II: DIALOGUL POLITIC ŞI REFORMELE, COOPERAREA ÎN DOMENIUL POLITICII EXTERNE ŞI DE SECURITATENumăr de acţiuni de schimb de informaţii cu serviciile partenere efectuat Termen de realizare: Semestrial
Au fost efectuate întrevederi pe linie de parteneriat cu serviciile de profil din Polonia, Israel, SUA, Ucraina, Franța și România.
Se realizează în conformitate cu necesitățile de securitate națională și regională, inclusiv pe situații operaționale.
Cooperarea în vederea consolidării consensului internaţional cu privire la combaterea terorismului bazată pe drepturile omului, inclusiv în ceea ce priveşte definiţia juridică a actelor de terorism;

Au fost efectuate întrevederi pe linie de parteneriat cu serviciile omoloage din alte state, fiind asigurat schimbul de informaţii şi date de interes comun pe subiecte cu referire la fenomenele de mercenariat, terorism, persoane expulzate/returnate din motive de securitate etc.

Este asigurat schimbul de informaţii şi date de interes comun pe linia de parteneriat cu serviciile speciale străine pe subiecte ce ţin de terorişti, călători străini, persoane expulzate/returnate din motive de securitate, infracțiuni conexe terorismului, mercenariat, etc.

Este asigurat schimbul de informaţii şi date de interes comun pe linia de parteneriat cu serviciile speciale străine pe subiecte ce ţin de terorism, călători străini, persoane expulzate/returnate din motive de securitate, infracțiuni conexe terorismului, mercenariat, etc.
Este asigurat schimbul de informaţii şi date de interes comun pe linia de parteneriat cu serviciile speciale străine pe subiecte ce ţin de terorişti, călători străini, persoane expulzate/returnate din motive de securitate, infracțiuni conexe terorismului, mercenariat, etc.
Este asigurat schimbul de informaţii şi date de interes comun pe linia de parteneriat cu serviciile speciale străine pe subiecte ce ţin de terorism, persoane expulzate/returnate din motive de securitate, infracțiuni conexe terorismului, mercenariat, etc.
Este asigurat schimbul de informaţii şi date de interes comun pe linia de parteneriat cu serviciile speciale străine pe subiecte ce ţin de terorism, persoane expulzate/returnate din motive de securitate, infracțiuni conexe terorismului, mercenariat, etc.
Este asigurat schimbul de informaţii şi date de interes comun pe linia de parteneriat cu serviciile speciale străine pe subiecte ce ţin de terorism, persoane expulzate/returnate din motive de securitate, infracțiuni conexe terorismului, mercenariat, etc.
3I4. Efectuarea schimbului de informaţii operative cu serviciile speciale partenere pe cazuri şi situaţii concrete, conform procedurilor stabilite(I) - MăsurăSIS Serviciul de Informaţii şi Securitate31.12.2019TITLUL II: DIALOGUL POLITIC ŞI REFORMELE, COOPERAREA ÎN DOMENIUL POLITICII EXTERNE ŞI DE SECURITATENumăr de acţiuni de schimb de informaţii operative cu serviciile partenere realizat Termen de realizare: Semestrial
Serviciul, în limita competențelor și necesităților naționale și comune de securitate, a conlucrat cu partenerii pe situații de risc, fiind realizat schimb operativ de informații pe cazuri şi situaţii concrete.
În
conformitate cu competențele legale, în perioada semestrului I al anului 2018 a
fost asigurat și realizat schimbul de informații cu serviciile
partenere pe profilul de activitate antiteroristă.
Serviciul, reieșind din prevederile legale, asigură efectuarea schimbului de informații cu serviciile speciale partenere în cadrul acordurilor încheiate, precum și situații concrete, conform procedurii stabilite.
În perioada de referință a fost realizat schimbul de informații cu serviciile partenere pe profilul de activitate antiteroristă. Nu se raportează, datele constituind secret de stat.
În perioada de referință a fost realizat schimbul de informații cu serviciile partenere pe profilul de activitate antiteroristă.

În perioada de referință a fost realizat schimbul de informații cu serviciile partenere pe profilul de activitate antiteroristă.

În perioada de referință a fost realizat schimbul de informații cu serviciile partenere pe profilul de activitate antiteroristă.
3I5. Desfăşurarea dialogului cu partenerii externi în vederea preluării bunelor practici de implementare a instrumentelor şi convenţiilor ONU în domeniul prevenirii şi combaterii terorismului(I) - MăsurăSIS Serviciul de Informaţii şi Securitate31.12.2019TITLUL II: DIALOGUL POLITIC ŞI REFORMELE, COOPERAREA ÎN DOMENIUL POLITICII EXTERNE ŞI DE SECURITATEContinuarea îmbunătăţirii cadrului legislativ şi de reglementare naţional în domeniul combaterii terorismului, în special cu respectarea deplină a statului de drept, a dreptului internaţional al drepturilor omului, a dreptului umanitar şi al refugiaţilor şi în deplină conformitate cu convenţiile relevante ale ONU şi ale Consiliului Europei, cum ar fi Convenţia din 2005 a Consiliului Europei privind prevenirea terorismului (CETS 196) şi protocolul adiţional la aceasta, precum şi Convenţia Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea şi confiscarea produselor infracţiunii şi finanţarea terorismului (CETS 198)

În conformitate cu competențele legale, în perioada de referință au fost organizate consultări pe linia de parteneriat în vederea preluării practicilor de implementare a mecanismului de verificare a pasagerilor rutelor aeriene (PNR/APIS).

În februarie 2019 a fost organizată o ședință în formatul GUAM.
În perioada de referință au fost realizate 5 întrevederi: Ședință în formatul GUAM) – februarie 2019, Kiev; Ședința grupului de lucru SEEIC 2019 pe domeniul combaterii terorismului, martie 2019, Serbia; ședința grupului național de lucru (sub auspiciul OSCE) cu privire la implementarea sistemului APIS/PNR; Ședință organizată de SPCSB în cadrul proiectului de Twinning al UE “Eficientizarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova”, 12.03.2019 participarea în cadrul ședinței cu experții din cadrul Comitetului MONEYVAL privind evaluarea sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013-2017, cu prezentarea raportului de evaluare – Strasbourg, Franța, Consiliul Europei, 24-26 aprilie 2019.
Se va raporta reieșind din oportunitatea plasării informației în spațiul public.
3I1. Perfecţionarea mecanismelor de plată a contribuţiilor la fondul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală şi eliminarea inechităţilor în stabilirea mărimii acestora prin reevaluarea veniturilor ca bază de calcul (acte normative elaborate, acte normative aprobate)(I) - MăsurăMSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale31.12.2018CAPITOLUL 21. SĂNĂTATEA PUBLICĂMecanismeperfecționate
Au fost adoptate următoarele acte legislative: Legea nr.145 din 14.07 2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative. Legea nr.118 din 05.07.2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative. Legea nr.178 din 26.07.2018 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative. Legea nr.175 din 27.09.2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative.
Au fost adoptate următoarele acte legislative: Legea nr.145 din 14.07 2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative. Legea nr.118 din 05.07.2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative. Legea nr.178 din 26.07.2018 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative. Legea nr.175 din 27.09.2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative.
3I2. Asigurarea funcționalității a zece centre de performanță regională a serviciilor de laborator(I) - MăsurăMSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale31.12.2018CAPITOLUL 21. SĂNĂTATEA PUBLICĂ10 centre de performanță regională a serviciilor de laborator funcționale
În conformitate cu Ordinul nr. 184 din  25 martie 2016 „cu privire la modernizarea şi reorganizarea serviciului de laborator al SSSSP”, au fost instituite 10 Centre de performanță regională a serviciilor de laborator. La moment Centrele sînt funcționale, fiind finanțate din sursele bugetului de stat.
În conformitate cu Ordinul nr. 184 din  25 martie 2016 „cu privire la modernizarea şi reorganizarea serviciului de laborator al SSSSP”, au fost instituite 10 Centre de performanță regională a serviciilor de laborator .La moment Centrele sînt funcționale, fiind finanțate din sursele bugetului de stat.
În conformitate cu Ordinul MS nr. 184 din 25 martie 2016 „cu privire la modernizarea şi reorganizarea serviciului de laborator al SSSSP”, au fost instituite 10 Centre de performanță regională a serviciilor de laborator. La moment Centrele sînt funcționale, sunt finanțate din sursele bugetului de stat.
În conformitate cu Ordinul MS nr. 184 din 25 martie 2016 „cu privire la modernizarea şi reorganizarea serviciului de laborator al SSSSP”, au fost instituite 10 Centre de performanță regională a serviciilor de laborator. La moment Centrele sînt funcționale, sunt finanțate din sursele bugetului de stat.
3I6. Elaborarea Regulamentului sanitar privind etichetarea produselor din tutun și avertismentele de sănătate și elaborarea bibliotecii electronice de avertismente de sănătate combinate(I) - MăsurăMSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale30.09.2017CAPITOLUL 21. SĂNĂTATEA PUBLICĂHotărîre de Guvern intrată în vigoare
A fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 613 din 1 august 2017 „Pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind avertismentele de sănătate și etichetarea produselor din tutun, a tutunului destinat rulării în țigarete și a produselor conexe„.
Aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 613 din 1 august 2017 „Pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind avertismentele de sănătate și etichetarea produselor din tutun, a tutunului destinat rulării în țigarete și a produselor conexe„. Hotărîrea de Guvern intrată în vigoare la 04.08.2017.
Aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 613 din 1 august 2017 „pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind avertismentele de sănătate și etichetarea produselor din tutun, a tutunului destinat rulării în țigarete și a produselor conexe”. Hotărîrea de Guvern intrată în vigoare la 04.08.2017.
3I2. Colaborarea la nivel tehnic cu monitorizarea ulterioară a Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice(I) - MăsurăMSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale31.12.2019CAPITOLUL 21. SĂNĂTATEA PUBLICĂNumăr de evenimente la care Republica Moldova a luat parte
În perioada 08-09 aprilie, 2019, la Chișinău a avut loc Reuniunea anuală a directorilor Instituțiilor Naționale de Sănătate Publică (IANPHI) din regiunea europeană. În cadrul evenimentului au fost abordate subiecte prioritare din domeniul sănătății publice, precum: prevenirea maladiilor transmisibile și nontransmisibile, promovarea sănătății, schimbul de experiență privind realizarea eficientă a operațiunilor esențiale ale sănătățiii publice, practici și studii de caz.
În perioada 08-09 aprilie, 2019, la Chișinău a avut loc Reuniunea anuală a directorilor Instituțiilor Naționale de Sănătate Publică (IANPHI) din regiunea europeană. În cadrul evenimentului au fost abordate subiecte prioritare din domeniul sănătății publice, precum: prevenirea maladiilor transmisibile și nontransmisibile, promovarea sănătății, schimbul de experiență privind realizarea eficientă a operațiunilor esențiale ale sănătățiii publice, practici și studii de caz.
3I1. Participarea la Reuniunea „Meeting of the HIV/AIDS ThinkTank”(I) - MăsurăMSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale31.12.2018CAPITOLUL 21. SĂNĂTATEA PUBLICĂNumăr de evenimente la care Republica Moldova a luat parte

Pe parcul anului reprezentanții Ministerului Sănătății, Muncii și protecției Sociale de comun cu coordonatorul Programului  național de prevenire și control a HIV/SIDA și ITS, partcipă activ  la întîlnirele de nivel înalt privind domeniul HIV,dintre care

1Ministerial policy dialogue on HIV and related comorbidities in eastern Europe and central Asia

2 Implementation of HIV pre-exposure prophylaxis

3 Experiența de succes a Suediei în activitatea de combatere HIV, prin abordări bazate pe evidență, principiul respectării drepturilor omului și politicilor sensibile la gen
Reprezentanții Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale de comun cu coordonatorul Programului  național de prevenire și control a HIV/SIDA și ITS, participă activ la reuniunile de nivel înalt privind domeniul HIV,după cum urmează:
1Ministerial policy dialogue on HIV and related comorbidities in eastern Europe and central Asia;
2 Implementation of HIV pre-exposure prophylaxis;
3 Experiența de succes a Suediei în activitatea de combatere HIV, prin abordări bazate pe evidență, principiul respectării drepturilor omului și politicilor sensibile la gen.

Reprezentanții Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale de comun cu coordonatorul Programului  național de prevenire și control a HIV/SIDA și ITS, participă activ la întîlnirele de nivel înalt privind domeniul HIV,după cum urmează:

1Ministerial policy dialogue on HIV and related comorbidities in eastern Europe and central Asia;

2 Implementation of HIV pre-exposure prophylaxis;

3 Experiența de succes a Suediei în activitatea de combatere HIV, prin abordări bazate pe evidență, principiul respectării drepturilor omului și politicilor sensibile la gen.
pentru anul 2018, în domeniul HIV/SIDA, specialiștii au luat  parte la 3 evenimente
Reprezentanții Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale de comun cu coordonatorul Programului național de prevenire și control a HIV/SIDA și ITS, participă activ la întîlnirele de nivel înalt privind domeniul HIV după cum urmează: 1.Ministerial policy dialogue on HIV and related comorbidities in eastern Europe and central Asia; 2. Implementation of HIV pre-exposure prophylaxis; 3. Experiența de succes a Suediei în activitatea de combatere HIV, prin abordări bazate pe evidență, principiul respectării drepturilor omului și politicilor sensibile la gen.
Reprezentanții Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale de comun cu coordonatorul Programului național de prevenire și control a HIV/SIDA și ITS, participă activ la întîlnirele de nivel înalt privind domeniul HIV după cum urmează: 1.Ministerial policy dialogue on HIV and related comorbidities in eastern Europe and central Asia; 2. Implementation of HIV pre-exposure prophylaxis; 3. Experiența de succes a Suediei în activitatea de combatere HIV, prin abordări bazate pe evidență, principiul respectării drepturilor omului și politicilor sensibile la gen.
3I1. Realizarea activităţilor de implementare a standardelor de calitate şi securitate pentru recoltarea, controlul, prelucrarea, stocarea şi distribuirea sîngelui uman şi a componentelor sangvine(I) - MăsurăMSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale30.09.2019CAPITOLUL 21. SĂNĂTATEA PUBLICĂImplementat în 100% în activitatea Centrului Naţional de Transfuzie a Sîngelui şi instituţiilor medico-sanitare implicate în producerea produselor sangvine şi oferirea asistenţei hemotransfuzionale
În perioada 2007-2018 au fost emise 56 de acte normative, Ordonanțe și Dispoziții ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale ce reglementează activitatea Serviciului de Sînge. În majoritatea Instituțiilor Medico - Sanitare este creată infrastructura adecvată. În cadrul proiectului Fortificarea capacităților securității hemotransfuzionale în Republica Moldova 16 bănci de sînge au fost dotate cu echipamente specifice serviciului de sînge. În anul 2017 au fost instruiți 512 medici de diferite specialități în realizarea hemotransfuziilor în diferite situații clinice și asigurarea hemovigilenței.
În perioada 2007-2018 au fost emise 56 de acte normative, Ordonanțe și Dispoziții ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale ce reglementează activitatea Serviciului de Sînge. În majoritatea Instituțiilor Medico - Sanitare este creată infrastructura adecvată. În cadrul proiectului Fortificarea capacităților securității hemotransfuzionale în Republica Moldova 16 bănci de sînge au fost dotate cu echipamente specifice serviciului de sînge. În anul 2017 au fost instruiți 512 medici de diferite specialități în realizarea hemotransfuziilor în diferite situații clinice și asigurarea hemovigilenței.
În perioada 2007-2018 au fost emise 56 de acte normative, Ordonanțe și Dispoziții ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale ce reglementează activitatea Serviciului de Sînge. În majoritatea Instituțiilor Medico - Sanitare este creată infrastructura adecvată. În cadrul proiectului Fortificarea capacităților securității hemotransfuzionale în Republica Moldova, 16 bănci de sînge au fost dotate cu echipamente specifice serviciului de sînge. Au fost instruiți 512 medici de diferite specialități în realizarea hemotransfuziilor în diferite situații clinice și asigurarea hemovigilenței. Directiva implementată 100% în activitatea Centrului Naţional de Transfuzie a Sîngelui şi instituţiilor medico-sanitare implicate în producerea produselor sanguine. Directiva implementată 86% în Instituții medico sanitare care oferă asistenţa hemotransfuzională. Centrul Național de Transfuzie a Sângelui şi instituţiile medico-sanitare implicate în producerea produselor sanguine sunt asigurate cu echipamente specializate și respectă toate condițiile de depozitare, transport și distribuire a sangelui și a componentelor sanguine, conform cerințelor prevăzute în Directiva 2002/98/CE.
În perioada 2007-2018 au fost emise 56 de acte normative, Ordonanțe și Dispoziții ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale ce reglementează activitatea Serviciului de Sînge. În majoritatea Instituțiilor Medico - Sanitare este creată infrastructura adecvată. În cadrul proiectului Fortificarea capacităților securității hemotransfuzionale în Republica Moldova, 16 bănci de sînge au fost dotate cu echipamente specifice serviciului de sînge. Au fost instruiți 512 medici de diferite specialități în realizarea hemotransfuziilor în diferite situații clinice și asigurarea hemovigilenței. Directiva implementată 100% în activitatea Centrului Naţional de Transfuzie a Sîngelui şi instituţiilor medico-sanitare implicate în producerea produselor sanguine. Directiva implementată 86% în Instituții medico sanitare care oferă asistenţa hemotransfuzională. Centrul Național de Transfuzie a Sângelui şi instituţiile medico-sanitare implicate în producerea produselor sanguine sunt asigurate cu echipamente specializate și respectă toate condițiile de depozitare, transport și distribuire a sangelui și a componentelor sanguine, conform cerințelor prevăzute în Directiva 2002/98/CE.
În perioada 2007-2018 au fost emise 56 de acte normative, Ordonanțe și Dispoziții ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale ce reglementează activitatea Serviciului de Sînge. În majoritatea Instituțiilor Medico - Sanitare este creată infrastructura adecvată. În cadrul proiectului Fortificarea capacităților securității hemotransfuzionale în Republica Moldova, 16 bănci de sînge au fost dotate cu echipamente specifice serviciului de sînge. Au fost instruiți 537 de medici de diferite specialități în realizarea hemotransfuziilor în diferite situații clinice și asigurarea hemovigilenței. Directiva implementată 100% în activitatea Centrului Naţional de Transfuzie a Sîngelui şi instituţiilor medico-sanitare implicate în producerea produselor sanguine. Directiva implementată 98% în Instituții medico sanitare care oferă asistenţa hemotransfuzională. Centrul Național de Transfuzie a Sângelui şi instituţiile medico-sanitare implicate în producerea produselor sanguine sunt asigurate cu echipamente specializate și respectă toate condițiile de depozitare, transport și distribuire a sângelui și a componentelor sanguine, conform cerințelor prevăzute în Directiva 2002/98/CE.
La moment sunt în vigoare 56 de acte normative aprobate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, care reglementează activitățile întregului serviciu de sînge (sector de producere produse sanguine și utilizarea produselor sanguine). Au fost elaborate Protocoale Clinice Naționale în managementul hemoragiilor și instruiți 547 medici de diferite specialități în realizarea hemotransfuziilor în diferite situații clinice și asigurarea hemovigilenței. Majoritatea Instituțiilor Medico - Sanitare dispun de o infrastructura adecvată cerințelor. În cadrul proiectului Fortificarea capacităților securității hemotransfuzionale în Republica Moldova, 16 bănci de sînge au fost dotate cu echipamente specifice serviciului de sînge. Realizarea acestui obiectiv este direct dependent de reforma în sistemul spitalicesc din țară Directiva este implementată 100% în activitatea Centrului Naţional de Transfuzie a Sîngelui şi instituţiilor medico-sanitare, implicate în producerea produselor sanguine. Aceste instituții sunt asigurate cu echipamente specializate și respectă toate condițiile de depozitare, transport și distribuire a sîngelui și a componentelor sanguine, conform cerințelor prevăzute. Totodată, Directiva respectivă este implementată - 98% în Instituțiile medico sanitare care oferă asistenţa hemotransfuzională, deoarece nu toate instituţiile medico - sanitare dispun de setul de echipamente specifice cabinetului de transfuzie a sîngelui.
La moment sunt în vigoare 56 de acte normative aprobate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, care reglementează activitățile întregului serviciu de sînge (sector de producere produse sanguine și utilizarea produselor sanguine). Au fost elaborate Protocoale Clinice Naționale în managementul hemoragiilor și instruiți 547 medici de diferite specialități în realizarea hemotransfuziilor în diferite situații clinice și asigurarea hemovigilenței. Majoritatea Instituțiilor Medico - Sanitare dispun de o infrastructura adecvată cerințelor. În cadrul proiectului Fortificarea capacităților securității hemotransfuzionale în Republica Moldova, 16 bănci de sînge au fost dotate cu echipamente specifice serviciului de sînge. Realizarea acestui obiectiv este direct dependent de reforma în sistemul spitalicesc din țară Directiva este implementată 100% în activitatea Centrului Naţional de Transfuzie a Sîngelui şi instituţiilor medico-sanitare, implicate în producerea produselor sanguine. Aceste instituții sunt asigurate cu echipamente specializate și respectă toate condițiile de depozitare, transport și distribuire a sîngelui și a componentelor sanguine, conform cerințelor prevăzute. Totodată, Directiva respectivă este implementată - 98% în Instituțiile medico sanitare care oferă asistenţa hemotransfuzională, deoarece nu toate instituţiile medico - sanitare dispun de setul de echipamente specifice cabinetului de transfuzie a sîngelui.
3I2. Realizarea activităţilor de implementare a cerinţelor tehnice pentru sînge şi componente sangvine(I) - MăsurăMSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale30.09.2019CAPITOLUL 21. SĂNĂTATEA PUBLICĂImplementat 100% în activitatea Centrului Naţional de Transfuzie a Sîngelui
A fost adoptată Legea nr. 241 din 20 noiembrie 2008 „cu privire la donarea de sînge și transfuzia sanguină”. Aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 657 din 23 august 2017 „cu privire la aprobarea Programului național de securitate transfuzională și autoasigurare a țării cu produse sanguine pentru anii 2017-2021”. În perioada 2007-2018 au fost emise 56 de acte normative, Ordonanțe și Dispoziții ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale ce reglementează activitatea Serviciului de Sînge.
A fost adoptată Legea nr. 241 din 20 noiembrie 2008 „cu privire la donarea de sînge și transfuzia sanguină”. Aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 657 din 23 august 2017 „cu privire la aprobarea Programului național de securitate transfuzională și autoasigurare a țării cu produse sanguine pentru anii 2017-2021”. În perioada 2007-2018 au fost emise 56 de acte normative, Ordonanțe și Dispoziții ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale ce reglementează activitatea Serviciului de Sînge.
A fost adoptată Legea nr. 241 din 20 noiembrie 2008 „cu privire la donarea de sînge și transfuzia sanguină”. Aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 657 din 23 august 2017 „cu privire la aprobarea Programului național de securitate transfuzională și autoasigurare a țării cu produse sanguine pentru anii 2017-2021”. În perioada 2007-2018 au fost emise 56 de acte normative, Ordonanțe și Dispoziții ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale ce reglementează activitatea Serviciului de Sînge. Directiva implementată 100% în activitatea Centrului Naţional de Transfuzie a Sângelui. Astfel, sunt asigurate toate cerinţele tehnice pentru sânge şi componente sanguine.
A fost adoptată Legea nr. 241 din 20 noiembrie 2008 „cu privire la donarea de sînge și transfuzia sanguină”. Aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 657 din 23 august 2017 „cu privire la aprobarea Programului național de securitate transfuzională și autoasigurare a țării cu produse sanguine pentru anii 2017-2021”. În perioada 2007-2018 au fost emise 56 de acte normative, Ordonanțe și Dispoziții ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale ce reglementează activitatea Serviciului de Sînge. Directiva implementată 100% în activitatea Centrului Naţional de Transfuzie a Sângelui. Astfel, sunt asigurate toate cerinţele tehnice pentru sânge şi componente sanguine.
A fost adoptată Legea nr. 241 din 20 noiembrie 2008 „cu privire la donarea de sînge și transfuzia sanguină”. Aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 657 din 23 august 2017 „cu privire la aprobarea Programului național de securitate transfuzională și autoasigurare a țării cu produse sanguine pentru anii 2017-2021”. În perioada 2007-2018 au fost emise 56 de acte normative, Ordonanțe și Dispoziții ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale ce reglementează activitatea Serviciului de Sînge. Directiva implementată 100% în activitatea Centrului Naţional de Transfuzie a Sângelui. Astfel, sunt asigurate toate cerinţele tehnice pentru sânge şi componente sanguine.
A fost adoptată Legea nr. 241 din 20 noiembrie 2008 „cu privire la donarea de sînge și transfuzia sanguină”. Aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 657 din 23 august 2017 „cu privire la aprobarea Programului național de securitate transfuzională și autoasigurare a țării cu produse sanguine pentru anii 2017-2021”. La moment sunt în vigoare 56 de acte normative, care reglementează activitățile serviciului de sînge. În activitatea Centrului Naţional de Transfuzie a Sângelui Directiva este implementată 100%, astfel, sunt asigurate toate cerinţele tehnice pentru sînge şi componente sanguine.
A fost adoptată Legea nr. 241 din 20 noiembrie 2008 „cu privire la donarea de sînge și transfuzia sanguină”. Aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 657 din 23 august 2017 „cu privire la aprobarea Programului național de securitate transfuzională și autoasigurare a țării cu produse sanguine pentru anii 2017-2021”. La moment sunt în vigoare 56 de acte normative, care reglementează activitățile serviciului de sînge. În activitatea Centrului Naţional de Transfuzie a Sângelui Directiva este implementată 100%, astfel, sunt asigurate toate cerinţele tehnice pentru sînge şi componente sanguine.
3I4. Realizarea activităţilor de implementare a cerinţelor de trasabilitate şi notificare a incidentelor şi a reacţiilor adverse grave(I) - MăsurăMSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale30.09.2019CAPITOLUL 21. SĂNĂTATEA PUBLICĂImplementat 100% în activitatea Centrului Naţional de Transfuzie a Sîngelui şi instituţiilor medico-sanitare implicate în producerea produselor sangvine şi oferirea asistenţei hemotransfuzionale
proba
Prevederile Directivei în cauză sunt transpuse în Legea nr. 241 din 20 noiembrie 2008 „cu privire la donarea de sînge și transfuzia sanguină”, Hotărîrea Guvernului nr. 657 din 23 august 2017 „cu privire la aprobarea Programului național de securitate transfuzională și autoasigurare a țării cu produse sanguine pentru anii 2017-2021” și 12 Ordine ale MSMPS.
Prevederile Directivei în cauză sunt transpuse în Legea nr. 241 din 20 noiembrie 2008 „cu privire la donarea de sînge și transfuzia sanguină”, Hotărîrea Guvernului nr. 657 din 23 august 2017 „cu privire la aprobarea Programului național de securitate transfuzională și autoasigurare a țării cu produse sanguine pentru anii 2017-2021” și 12 Ordine ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
Prevederile Directivei în cauză sunt transpuse în: Legea nr. 241 din 20 noiembrie 2008 „cu privire la donarea de sînge și transfuzia sanguină”, Hotărîrea Guvernului nr. 657 din 23 august 2017 „cu privire la aprobarea Programului național de securitate transfuzională și autoasigurare a țării cu produse sanguine pentru anii 2017-2021” și 12 Ordine ale MSMPS. Sunt implementate în activitate 12 acte normative ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale ce reglementează cerinţelor de trasabilitate şi notificare a incidentelor şi a reacţiilor adverse grave. Directiva implementată 100% în activitatea Centrului Naţional de Transfuzie a Sîngelui şi instituţiilor medico-sanitare implicate în producerea produselor sanguine şi oferirea asistenţei hemotransfuzionale. Asigurate cerinţele de trasabilitate şi notificare a incidentelor şi a reacţiilor adverse grave.
Prevederile Directivei în cauză sunt transpuse în: Legea nr. 241 din 20 noiembrie 2008 „cu privire la donarea de sînge și transfuzia sanguină”, Hotărîrea Guvernului nr. 657 din 23 august 2017 „cu privire la aprobarea Programului național de securitate transfuzională și autoasigurare a țării cu produse sanguine pentru anii 2017-2021” și 12 Ordine ale MSMPS. Sunt implementate în activitate 12 acte normative ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale ce reglementează cerinţelor de trasabilitate şi notificare a incidentelor şi a reacţiilor adverse grave. Directiva implementată 100% în activitatea Centrului Naţional de Transfuzie a Sîngelui şi instituţiilor medico-sanitare implicate în producerea produselor sanguine şi oferirea asistenţei hemotransfuzionale. Asigurate cerinţele de trasabilitate şi notificare a incidentelor şi a reacţiilor adverse grave.
Prevederile Directivei în cauză sunt transpuse în: Legea nr. 241 din 20 noiembrie 2008 „cu privire la donarea de sînge și transfuzia sanguină”, Hotărîrea Guvernului nr. 657 din 23 august 2017 „cu privire la aprobarea Programului național de securitate transfuzională și autoasigurare a țării cu produse sanguine pentru anii 2017-2021” și 12 Ordine ale MSMPS. Sunt implementate în activitate 12 acte normative ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale ce reglementează cerinţelor de trasabilitate şi notificare a incidentelor şi a reacţiilor adverse grave. Directiva implementată 100% în activitatea Centrului Naţional de Transfuzie a Sîngelui şi instituţiilor medico-sanitare implicate în producerea produselor sanguine şi oferirea asistenţei hemotransfuzionale. De asemenea, sunt asigurate cerinţele de trasabilitate şi notificare a incidentelor şi a reacţiilor adverse grave.
Prevederile Directivei în cauză sunt transpuse în: Legea nr. 241 din 20 noiembrie 2008 „cu privire la donarea de sînge și transfuzia sanguină”, Hotărîrea Guvernului nr. 657 din 23 august 2017 „cu privire la aprobarea Programului național de securitate transfuzională și autoasigurare a țării cu produse sanguine pentru anii 2017-2021” și 12 Ordine ale MSMPS. Sunt implementate în activitate 12 acte normative ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale ce reglementează cerinţelor de trasabilitate şi notificare a incidentelor şi a reacţiilor adverse grave. Directiva implementată 100% în activitatea Centrului Naţional de Transfuzie a Sîngelui şi instituţiilor medico-sanitare implicate în producerea produselor sanguine şi oferirea asistenţei hemotransfuzionale. De asemenea, sunt asigurate cerinţele de trasabilitate şi notificare a incidentelor şi a reacţiilor adverse grave.
Prevederile Directivei în cauză sunt transpuse în: Legea nr. 241 din 20 noiembrie 2008 „cu privire la donarea de sînge și transfuzia sanguină”, Hotărîrea Guvernului nr. 657 din 23 august 2017 „cu privire la aprobarea Programului național de securitate transfuzională și autoasigurare a țării cu produse sanguine pentru anii 2017-2021” și 12 Ordine ale MSMPS. Sunt implementate în activitate 12 acte normative ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale ce reglementează cerinţelor de trasabilitate şi notificare a incidentelor şi a reacţiilor adverse grave. Directiva implementată 100% în activitatea Centrului Naţional de Transfuzie a Sîngelui şi instituţiilor medico-sanitare implicate în producerea produselor sanguine şi oferirea asistenţei hemotransfuzionale. De asemenea, sunt asigurate cerinţele de trasabilitate şi notificare a incidentelor şi a reacţiilor adverse grave.
3I3. Realizarea activităţilor de implementare a standardelor şi specificaţiilor comunitare ale unui sistem de calitate pentru unităţile de transfuzie sangvină(I) - MăsurăMSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale30.09.2019CAPITOLUL 21. SĂNĂTATEA PUBLICĂImplementat 100% în activitatea Centrului Naţional de Transfuzie a Sîngelui şi instituţiilor medico-sanitare implicate în producerea produselor sangvine şi oferirea asistenţei hemotransfuzionale
În conformitate cu Ordonanța MSMPS nr. 08 din 4 ianuarie 2018 „cu privire la programul de evaluare externă a managementului calității secțiilor și cabinetelor de transfuzie a sîngelui pentru anul 2018, trimestrul II, a fost realizată monitorizarea și evaluarea activității a 6 Instituții Medico - Sanitare Publice (IMSP SR Leova, SR Călărași, SR Ștefan-Vodă, Institutul de Medicină Urgentă, SR Drochia, SR Dondușeni).
În conformitate cu Ordonanța MSMPS nr. 08 din 4 ianuarie 2018 „cu privire la programul de evaluare externă a managementului calității secțiilor și cabinetelor de transfuzie a sîngelui pentru anul 2018, trimestrul II, a fost realizată monitorizarea și evaluarea activității a 6 Instituții Medico - Sanitare Publice (IMSP SR Leova, SR Călărași, SR Ștefan-Vodă, Institutul de Medicină Urgentă, SR Drochia, SR Dondușeni).
În conformitate cu Ordonanța MSMPS nr. 08 din 4 ianuarie 2018 „cu privire la programul de evaluare externă a managementului calității secțiilor și cabinetelor de transfuzie a sîngelui pentru anul 2018, a fost realizată monitorizarea și evaluarea activității a 6 Instituții Medico - Sanitare Publice (IMSP SR Leova, SR Călărași, SR Ștefan-Vodă, Institutul de Medicină Urgentă, SR Drochia, SR Dondușeni). Implementat 100% în activitatea Centrului Naţional de Transfuzie a Sângelui şi instituţiilor medico-sanitare implicate în producerea produselor sanguine şi oferirea asistenţei hemotransfuzionale. Sunt implementate în activitate 13 acte normative ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale ce reglementează standardele de calitate pentru unităţile de produse sanguine. Asigurate standardele şi specificaţiile comunitare a sistemului de calitate pentru unităţile de transfuzie sangvină.
În conformitate cu Ordonanța MSMPS nr. 08 din 4 ianuarie 2018 „cu privire la programul de evaluare externă a managementului calității secțiilor și cabinetelor de transfuzie a sîngelui pentru anul 2018, a fost realizată monitorizarea și evaluarea activității a 6 Instituții Medico - Sanitare Publice (IMSP SR Leova, SR Călărași, SR Ștefan-Vodă, Institutul de Medicină Urgentă, SR Drochia, SR Dondușeni). Implementat 100% în activitatea Centrului Naţional de Transfuzie a Sângelui şi instituţiilor medico-sanitare implicate în producerea produselor sanguine şi oferirea asistenţei hemotransfuzionale. Sunt implementate în activitate 13 acte normative ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale ce reglementează standardele de calitate pentru unităţile de produse sanguine. Asigurate standardele şi specificaţiile comunitare a sistemului de calitate pentru unităţile de transfuzie sangvină.
În conformitate cu Ordonanța MSMPS nr. 1457 din 12 decembrie 2018 „cu privire la programul de evaluare externă a managementului calității secțiilor și cabinetelor de transfuzie a sîngelui pentru anul 2019, a fost realizată monitorizarea și evaluarea activității a 9 Instituții Medico - Sanitare Publice. Directiva este implementată 100% în activitatea Centrului Naţional de Transfuzie a Sângelui şi instituţiilor medico-sanitare implicate în producerea produselor sanguine şi oferirea asistenţei hemotransfuzionale. Sunt implementate în activitate 13 acte normative ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale ce reglementează standardele de calitate pentru unităţile de produse sanguine. De asemenea, sunt asigurate standardele şi specificaţiile comunitare a sistemului de calitate pentru unităţile de transfuzie sangvină.
În conformitate cu Ordonanța MSMPS nr. 1457 din 12 decembrie 2018 „cu privire la programul de evaluare externă a managementului calității secțiilor și cabinetelor de transfuzie a sîngelui pentru anul 2019, a fost realizată monitorizarea și evaluarea activității a 9 Instituții Medico - Sanitare Publice. Pe parcursul trimestrului III curent a fost realizată monitorizarea și evaluarea activității a 9 Instituții Medico - Sanitare Publice (4 IMSP municipale și 5 raionale). Directiva este implementată 100% în activitatea Centrului Naţional de Transfuzie a Sângelui şi instituţiilor medico-sanitare implicate în producerea produselor sanguine şi oferirea asistenţei hemotransfuzionale. Sunt implementate în activitate 13 acte normative ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale ce reglementează standardele de calitate pentru unităţile de produse sanguine. De asemenea, sunt asigurate standardele şi specificaţiile comunitare a sistemului de calitate pentru unităţile de transfuzie sangvină.
În conformitate cu Ordonanța MSMPS nr. 1457 din 12 decembrie 2018 „cu privire la programul de evaluare externă a managementului calității secțiilor și cabinetelor de transfuzie a sîngelui pentru anul 2019, a fost realizată monitorizarea și evaluarea activității a 9 Instituții Medico - Sanitare Publice. Pe parcursul trimestrului III curent a fost realizată monitorizarea și evaluarea activității a 9 Instituții Medico - Sanitare Publice (4 IMSP municipale și 5 raionale). Directiva este implementată 100% în activitatea Centrului Naţional de Transfuzie a Sângelui şi instituţiilor medico-sanitare implicate în producerea produselor sanguine şi oferirea asistenţei hemotransfuzionale. Sunt implementate în activitate 13 acte normative ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale ce reglementează standardele de calitate pentru unităţile de produse sanguine. De asemenea, sunt asigurate standardele şi specificaţiile comunitare a sistemului de calitate pentru unităţile de transfuzie sangvină.
3SL2. Acte noi Proiectele ordinelor Ministerului Afacerilor Interne pentru aprobarea procedurilor standard de operare pentru aplicarea Regulamentului de acordare a suportului ţării-gazdă în situaţii excepţionale (SL) - acte subord. legiiMAI MAI31.12.2017CAPITOLUL 22. PROTECŢIA CIVILĂOrdinele Ministerului Afacerilor Interne intrate în vigoare
A fost aprobat Ordinul Comun dintre MAI, MSMPS, SV și ANSA nr. 342/851/472-0/387 din 13 noiembrie 2017 cu privire la aprobarea procedurile standard de operare privind solicitarea asistenței internaționale, acordarea asistenței internaționale și tranzitarea teritoriului Republicii Moldova de către echipele/modulele internaționale de intervenție.
3I1. Formarea grupului de lucru în scopul elaborării unor mecanisme pentru consolidarea cooperării bilaterale în domeniul protecţiei civile, pentru a apropia mai mult Republica Moldova de mecanismul de protecţie civilă al Uniunii(I) - MăsurăMAI MAI31.03.2018CAPITOLUL 22. PROTECŢIA CIVILĂGrup de lucru format
A fost elaborat și aprobat Ordinul IGSU nr. 9 din 17.01.2018 cu privire la instituirea Grupului de lucru al IGSU în vederea apropierii RM de Mecanismul de protecție civilă al UE. Ulterior, grupul de lucru s-a întrunit în ședințe pentru analizarea și identificarea oportunităților de participare la activitățile UE în domeniul protecției civile și ajutorului umanitar, gestionarii dezastrelor și consolidării pregătirii în caz de dezastre, precum și pentru elaborarea planului de acțiuni, care va conține măsuri pentru dezvoltarea cooperării bilaterale și apropierea RM de Mecanismul comunitar de protecție civilă și identificarea soluțiilor pentru implementarea acestuia.
3I1. Implementarea Planului de construcție/renovare a clădirilor instanțelor judecătorești reorganizate potrivit Legii nr. 76 din 21 aprilie 2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești(I) - MăsurăMJ Ministerul Justiției31.12.2019TITLUL III: JUSTIŢIE, LIBERTATE ŞI SECURITATEMăsuri implementate potrivit etapelor stabilite în Planul de construcție/renovare a clădirilor instanțelor judecătorești reorganizate Termen de realizare: anual
În contextul implementării Planului în cauză au fost remise către consiliile locale scrisori privind identificarea terenurilor potrivite pentru construcția sediilor noi pentru judecătoriile Edineț, Orhei, Chișinău, Hîncești, Căușeni, Cahul și Comrat.
Au fost identificate terenuri pentru construcţia clădirilor noi pentru judecătoriile Edineţ, Hîncesti, Cahul. A fost transmisă în gestiunea Ministerului Justiţiei, construcţia amplasată în mun. Chişinău, sect. Buiucani bd. Ştefan cel Mare şi Şfînt, 162, pentru realizarea Planului în ce priveşte Judecătoria Chişinău. Prin ordinul interinstituţional nr. 507/105/69/09 a fost format Grupul de lucru pentru elaborarea Proiectului cerinţelor standard a unei instanţe de judecată pentru Republica Moldova. Au fost prezentate propunerile la proiectul bugetului de stat pe anul 2018 şi estimările pentru anii 2019-2020 cheltuieli suplementare ale sectorului "Justiţia" necesare pentru implementarea graduală a Planului de reamplasare a instanţelor de judecată. În data de 6 noiembrie 2017 a fost încheiat contractul de achiziţii a serviciilor privind elaborarea proiectului cerinţelor standard a unei instanţe de judecată. Termenul de prezentare a acestuia a fost stabilit pînă la 02.12.2017
În scopul realizării acțiunii au fost întreprinse următoarele acțiuni: 1)Judecătoria Ungheni a prezentat lista necesităților și dimensiunilor la mobilier. Urmează a fi realizată procedura de achiziții publice de către Ministerul Justiției. 2)Totodată, întru executarea HG nr.112 din 31.01.2018 au fost transmise din administrarea Ministerului Justiției, în gestiunea economică a Judecătoriei Nisporeni – Agenției Service Publice clădirea administrativă a Judecătoriilor Nisporeni și Ungheni (sediul vechi). Urmează a fi transmisă clădirea Judecătoriei Cimișlia sediul Basarabeasca din gestiunea Ministerului Justiției în gestiunea Agenției Servicii Publice. 3)În conformitate cu Hotărîrea Parlamentului nr. 21 din 03.03.2017 (art.4 lit.b) a fost elaborat și remis Guvernului prin scrisoarea MJ nr.01.1/2501 din 28.02.2018. Raportul privind implementarea Planului de construire a clădirilor noi și/sau renovarea a clădirilor existente ale instanțelor judecătorești. 4) Au fost remise scrisori oficiale privind transmiterea terenurilor din proprietate publică a autorităților publice locale în proprietate publică a statului, gestiunea Ministerului Justiției pentru construcția judecătoriilor Drochia, Bălți, Strășeni, Soroca, Orhei precum și către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Ministerul Finanțelor privind terenurile pentru construcția judecătoriilor Criuleni, Comrat și Anenii-Noi. Totodată, prin Hotărîrea Guvernului nr.867 din 05.09.2018 cu privire la transmiterea unor bunuri imobile a fost transmis în administrarea Ministerului Justiției terenul cu numărul cadastral 4101202.242 amplasat în mun.Edineț, str.Șoseaua Bucovina, nr.33/1 în conformitate cu Decizia Consiliului municipal Edineț.
În scopul realizării acțiunii au fost întreprinse următoarele acțiuni: 1)Judecătoria Ungheni a prezentat lista necesităților și dimensiunilor la mobilier. Urmează a fi realizată procedura de achiziții publice de către Ministerul Justiției. 2)Totodată, întru executarea HG nr.112 din 31.01.2018 au fost transmise din administrarea Ministerului Justiției, în gestiunea economică a Judecătoriei Nisporeni – Agenției Service Publice clădirea administrativă a Judecătoriilor Nisporeni și Ungheni (sediul vechi). Urmează a fi transmisă clădirea Judecătoriei Cimișlia sediul Basarabeasca din gestiunea Ministerului Justiției în gestiunea Agenției Servicii Publice. 3)În conformitate cu Hotărîrea Parlamentului nr. 21 din 03.03.2017 (art.4 lit.b) a fost elaborat și remis Guvernului prin scrisoarea MJ nr.01.1/2501 din 28.02.2018. Raportul privind implementarea Planului de construire a clădirilor noi și/sau renovarea a clădirilor existente ale instanțelor judecătorești. 4) Au fost remise scrisori oficiale privind transmiterea terenurilor din proprietate publică a autorităților publice locale în proprietate publică a statului, gestiunea Ministerului Justiției pentru construcția judecătoriilor Drochia, Bălți, Strășeni, Soroca, Orhei precum și către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Ministerul Finanțelor privind terenurile pentru construcția judecătoriilor Criuleni, Comrat și Anenii-Noi. Totodată, prin Hotărîrea Guvernului nr.867 din 05.09.2018 cu privire la transmiterea unor bunuri imobile a fost transmis în administrarea Ministerului Justiției terenul cu numărul cadastral 4101202.242 amplasat în mun.Edineț, str.Șoseaua Bucovina, nr.33/1 în conformitate cu Decizia Consiliului municipal Edineț.
​14.09.2018
Au fost remise scrisori oficiale privind transmiterea terenurilor din proprietate publică a autorităților publice locale în proprietate publică a statului, gestiunea Ministerului Justiției pentru construcția judecătoriilor Drochia, Bălți, Strășeni, Soroca, Orhei precum și către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Ministerul Finanțelor privind terenurile pentru construcția judecătoriilor Criuleni, Comrat și Anenii-Noi.
Concomitent prin Hotărîrea Guvernului nr.867 din 05.09.2018 cu privire la transmiterea unor bunuri imobile a fost transmis în administrarea Ministerului Justiției terenul cu numărul cadastral 4101202.242 amplasat în mun.Edineț, str.Șoseaua Bucovina, nr.33/1 în conformitate cu Decizia Consiliului municipal Edineț.
În perioada de raportare, a fost realizată acţiunea ce ţine de identificarea şi transmiterea în proprietatea statului şi administrarea Ministerului Justiţiei a terenului pentru construcţia clădirii noi a Judecătoriei Drochia şi realizate partial 5 acţiuni ce ţin de identificarea terenurilor pentru construcţia clădirilor judecătoriilor Orhei, Hînceşti, Căuşeni, Soroca, Străşeni, aflîndu-se la etapa de perfectare a actelor de predare - primire şi înregistrarea acestora la Agenţia Servicii Publice.
3I2. Dezvoltarea Programului integrat de gestionare a dosarelor, dotarea tehnico-materială a instanțelor cu echipamentul necesar aplicării acestuia în vederea asigurării reconfigurărilor și funcționării Programului integrat de gestionare a dosarelor potrivit Legii nr. 76 din 21 aprilie 2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești(I) - MăsurăMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene31.12.2019TITLUL III: JUSTIŢIE, LIBERTATE ŞI SECURITATEReconfigurări efectuate; Număr de instanțe dotate cu echipament necesar Termen de realizare: anual
Reconfigurări efectuate; În lunile decembrie 2016-ianuarie 2017 au fost efectuate reconfigurările necesare în PIGD în scopul implementării Legii nr.76 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești. Număr de instanțe dotate cu echipament necesar
Începând cu luna aprilie 2017 toate instanţele judecătoreşti reorganizate utilizează versiunea îmbunătăţită 4.1.2 a PIGD, reconfigurată potrivit Legii nr. 76 din 21 aprilie 2016 cu privire la reorganizarea instanţelor judecătoreşti
Programul integrat de gestionare a dosarelor a fost adaptat/reconfigurat potrivit reglementărilor Legii nr. 76 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești. Concomitent, a fost creat subSistemul informațional e-Dosar judiciar în scopul facilitării depunerii cererilor de chemare în judecată în format online pentru a diminua necesitatea deplasării la sediile instanțelor. La fel, pentru instanțele de judecată au fost procurate 400 scanere pentru scanarea documentelor și introducerea acestora în PIGD, iar în scopul asigurării securității sistemului informațional au fost achiziționat și instalat sistem de antivirus pentru 2000 de calculatoare. Totodată, potrivit Legii nr.76 a fost optimizat Portalul instanțelor naționale de judecată.
Programul integrat de gestionare a dosarelor a fost adaptat/reconfigurat potrivit reglementărilor Legii nr. 76 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești.
Începînd cu luna iulie 2018, în toate judecătoriile şi curţile de apel este implementată versiunea 4.1.4 a PIGD, versiune îmbunătăţită la solicitarea instanţelor judecătoreşti, precum şi în scopul asigurării implementării modificărilor operate în Codul de Procedură Civilă (Legea nr.17 din 05 aprilie 2018, în vigoare din 01 iunie 2018).
3L1. Act de modificare Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova în partea ce ţine de termenul iniţial de numire a judecătorilor şi selectarea judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie, precum şi în vederea concretizării rolului Consiliului Superior al Magistraturii în procesul de autoadministrare a sistemului judecătoresc, componenţei şi competenţelor acestuia(L) - LegiMJ Ministerul Justiției31.12.2018TITLUL III: JUSTIŢIE, LIBERTATE ŞI SECURITATELege intrată în vigoare
Proiectul a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 430 din 11.04.2016 și înregistrat în Parlament cu nr. 187 din 03.05.2016. Proiectul a fost adoptat lectura I-a la 13.04.2017. Deoarece a expirat termenul examinării proiectului în Parlament, inițiativa legislativă s-a declarat nulă, iar procedura de promovare a fost reinițiată. Proiect remis la reavizare instituțiilor interesate prin scrisoarea nr. 03/5822 din 06.06.2017.
Proiectul înregistrat în Parlament cu nr. 187 din 03.05.2016 a fost examinat în I lectură în cadrul şedinţei plenare din data de 13.04.2017. Deoarece a expirat termenul examinării proiectului în Parlament, iniţiativa legislativă s-a declarat nulă, iar procedura de promovare a fost reiniţiată. Proiect remis la reavizare instituţiilor interesate prin scrisoarea nr. 03/5822 din 06.06.2017. Expediat pentru expertiza anticorupţie la CNA prin scrisoarea nr. 03/9596 din 25.08.2017. Raportul CNA a fost recepţionat la 15.09.2017. Expediat repetat spre examinare Guvernului prin scrisoarea nr. 03/12078 din 30.10.2017. Aprobat pin Hotărîrea Guvernului nr. 951 din 07.11.2017. Remis Curţii Constituţionale pentru aviz prin scrisoarea nr. 31-13-8603 din 15.11.2017. A fost recepţionat avizul Curţii Constituţionale nr. PCC-01/671 din 23.11.2017 Înregistrat în Parlament, nr. 10 din 18.01.18
În vederea consolidării independenței sistemului judecătoresc, a fost elaborat proiectul de lege pentru modificarea și completarea Constituţiei Republicii Moldova (art. 116, 122 și 123) în partea ce ţine de termenul iniţial de numire a judecătorilor şi selectarea judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie, precum şi pentru concretizarea rolului Consiliului Superior al Magistraturii în procesul de autoadministrare a sistemului judecătoresc, componenţei şi competenţelor acestuia. Proiectul presupune următoarele modificări: • excluderea termenului inițial de 5 ani de numire al judecătorilor, prevăzut la art. 116 din Constituție. Această abordare a devenit necesară în lumina potențialului efect al acestui termen asupra independenței și imparțialității sistemului judecătoresc, remarcat de către organizațiile internaționale, precum și a promovării noului sistem de evaluare a judecătorilor; • completarea Constituției Republicii Moldova cu prevederea referitoare la dreptul Președintelui Republicii Moldova de a respinge doar o singură dată candidatura propusă de CSM. Această prevedere derivă din necesitatea garantării la nivel de Constituție a unor influențe minime ale executivului asupra procedurii de numire a judecătorilor; • judecătorii Curții Supreme de Justiție vor fi numiți în funcție similar judecătorilor din curțile de apel și judecătorii, adică de către Președintele Republicii Moldova la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. Această modificare va reduce influența factorilor politici asupra procedurii de numire a judecătorilor; • propunem completarea Constituției cu un articol nou 1211 care va reglementa expres faptul că Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenței autorității judecătorești; • modificarea componenței Consiliului Superior al Magistraturii - excluderea Procurorului General, președintelui CSJ și Ministrului Justiției din rîndul membrilor de drept ai CSM, substituirea termenului de ”profesori titulari” cu termenul „reprezentanți ai societății civile cu experiență în domeniul dreptului”; • modificarea duratei mandatului membrilor CSM de la 4 ani la 6 ani, iar interdicția, care există la moment doar pentru membrii din rîdul profesorilor de drept titulari de a deține 2 mandate consecutiv, a fost extinsă pentru toți membrii CSM; • stipularea expresă a rolului CSM în procesul de formare a bugetului pentru buna funcționare a sistemului judecătoresc cu implicarea acestuia la orice etapă de examinare a propunerilor de buget pentru sistemul judecătoresc. Proiectul a fost aprobat pin Hotărîrea Guvernului nr. 951 din 07.11.2017 și înregistrat în Parlament cu nr. 10 din 18 ianuarie 2018. http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/4057/language/ro-RO/Default.aspx
Avînd în vedere că de la prezentarea inițiativei în Parlament a trecut deja un an,propunerea se declară nulă (art.143 din Constituția RM). În acest sens, proiectul urmează a fi supus din nou procedurii de promovare.
3L2. Act de modificare Proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (modificarea cadrului normativ conex necesar implementării modificărilor operate în Constituţia Republicii Moldova în partea ce se referă la sistemul judecătoresc)(L) - LegiMJ Ministerul Justiției31.03.2019TITLUL III: JUSTIŢIE, LIBERTATE ŞI SECURITATELege intrată în vigoare
Proiectul este elaborat. Urmează a fi promovat după adoptarea modificărilor corespunzătoare în Constituția Republicii Moldova
Proiectul este elaborat. Urmează a fi promovat după adoptarea modificărilor corespunzătoare în Constituția Republicii Moldova
Proiectul este elaborat. Urmează a fi promovat după adoptarea modificărilor corespunzătoare în Constituția Republicii Moldova
Proiectul urmează a fi promovat după adoptarea modificărilor corespunzătoare în Constituţia Republicii Moldova.
3L5. Act de modificare Proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (consolidarea capacităților funcționale ale Consiliului Superior al Magistraturii și Inspecției Judiciare și aducerea în concordanță a legislației referitoare la răspunderea disciplinară a judecătorilor cu recomandările Comisiei de la Veneția)(L) - LegiMJ Ministerul Justiției30.06.2018TITLUL III: JUSTIŢIE, LIBERTATE ŞI SECURITATELege intrată în vigoare
Proiect în proces de elaborare
Proiectul a fost elaborat şi remis spre coordonare instituţiilor interesate prin scrisoarea nr. 03/9658 din 29.08.2017. Proiectul se definitivează în baza avizelor recepţionate pentru a fi remis CNA în scopul efectuării expertizei anticorupţie. Aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 486 din 23.05.2018. Înregistrat în Parlament nr. 181 din 05.06.2018.
Monitorul Oficial nr. 347-357 din 14.09.2018, art. 582

Legea nr. 136 din 19.07.2018 Adoptat în lectura II-a la 19.07.2018 Adoptat în lectura I-a la 21.06.2018. Inregistrat in Parlament cu nr. 181 din 05.06.2018. HG nr. 486 din 23.05.2018.
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.178 din 25 iulie 2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 486 din 23.05.2018. Principalele modificări se referă la: • revizuirea mecanismului de examinare a abaterilor disciplinare; • fortificarea rolului inspectorului-judecător. • excluderea interpretărilor vagi privind faptele ce constituie abateri disciplinare a judecătorilor; • concretizarea aspectelor ce țin de selectarea membrilor și membrilor supleanți ai colegiului disciplinar. Proiectul are drept scop implementarea recomandărilor Comisiei de la Veneția nr. 755/2014. Pentru a evita riscul ca judecătorii să fie traşi la răspundere pentru simplă neglijenţă, se propune ca faptele sau omisiunile vizate să facă obiectul unor măsuri disciplinare doar dacă sunt comise intenţionat sau prin neglijenţă gravă. În scopul excluderii eventualelor interpretări, se propune a reglementa expres că „răspunderea disciplinară nu depinde de faptul dacă actul judecătoresc de dispoziție emis de judecătorul, subiect al cauzei disciplinare, a fost sau nu contestat, sau de rezultatul examinării apelului sau recursului”. Consiliul Superior al Magistraturii va stabili un mecanism care să permită reducerea volumului de lucru al membrilor colegiului din rîndul judecătorilor în funcţie de sarcinile de activitate din cadrul colegiului disciplinar. Se propune revizuirea procedurii de examinare a abaterilor disciplinare a judecătorilor în scopul simplificării acesteia (inspectorul-judecător se va expune asupra admisibilității sesizării, va prelua atribuțiile membrului raportor și va susține raportul în ședința colegiului disciplinar). Proiectul a fost adoptat prin Legea nr. 136 din 19.07.2018
Legea nr. 136 din 19.07.18 pentru modificarea  Legii nr.178 din 25 iulie 2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor a fost promulgată prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr.872-VIII din 5 septembrie 2018 și publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 347-357 din 14 septembrie 2018.
3L6. Act de modificare Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă (diminuarea duratei proceselor de judecată prin simplificarea procedurilor)(L) - LegiMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene31.03.2018TITLUL III: JUSTIŢIE, LIBERTATE ŞI SECURITATELege intrată în vigoare
Proiectul a fost remis spre coordonare instituțiilor interesate prin scrisoarea nr.03/14973 din 29.12.2016 și urmează a fi definitivat.
Proiectul a fost remis spre avizare instituţiilor interesate prin scrisoarea nr. 03/14973 din 29.12.2016 şi CNA prin scrisoarea nr. 03/9449 din 22.08.2017. Raportul de expertiză anticorupţie a fost recepţionat la 08.09.2017. Expediat spre examinare Guvernului prin scrisoarea nr. 03/12026 din 27.10.2017. Examinat în şedinţa Guvernului din 01.11.2017. Aprobat prin HG nr. 958 din 07.11.2017. Înregistrat în Parlament cu nr. 349 din 10.11.2017. http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative Realizat prin Legea nr.17 din 5.04.18 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=375265
La 5 aprilie 2018 Parlamentul a adoptat în lectură finală Legea nr. 17 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. Scopul legii constă în reducerea duratei proceselor de judecată prin simplificarea procedurilor. Noile prevederi presupun: • introducerea procedurilor simplificate şi urgente pentru anumite cauze civile (crearea unui nou mecanism de examinare a cauzelor civile cu valoare redusă - valoarea cererii în cauzele de încasare a sumelor nu va depăşi suma de 10 salarii medii pe economie prognozate la data sesizării instanţei. Instanța va soluţiona astfel de cauze într-un termen de cel mult 6 luni de la data depunerii cererii); • introducerea unor prevederi anti-abuz, inclusiv reguli stricte pentru depunerea probelor şi a obiecţiilor/referinţei (descurajarea conduitei premeditate sau oportuniste a părților și a altor participanți la procesul civil, prin aplicarea de sancțiuni (amendă de pînă la 50 u.c. pentru refuzul sau omisiunea prezentării probelor), prin ordonarea termenelor de invocare a excepțiilor de procedură, a termenelor de prezentare a probelor sub sancțiunea decăderii din drepturi, instituirea caracterului excepțional al prezentării probelor după expirarea termenului stabilit de instanța de judecată); • excluderea posibilităților de tergiversare a procesului civil și optimizarea duratei de examinare a cauzelor civile (responsabilizarea instanței de judecată (judecătorului) de a prelungi termenul de procedură stabilit de judecător doar o singură dată pentru același temei, dreptul instanței de apel de a remite doar o singură dată cu acordul părților pricina la rejudecare din cauza citării defectuoase, dreptul instanței de recurs de a remite pricina la rejudecare doar o singură dată); • simplificarea actelor de procedură și motivarea utilizării sistemelor informaționale (procesul-verbal va include doar informații sumare, citaţia sau înştiinţarea se va expedia autorităţilor publice, persoanelor juridice de drept privat şi avocaţilor prin intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor sau prin orice mijloc de comunicare ce asigură transmiterea şi confirmarea primirii acestor acte; cererea de chemare în judecată a reclamantului persoană fizică care este asistat în judecată de un avocat şi cererea de chemare în judecată a reclamantului persoană juridică va fi depusă prin intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor, cu semnătură electronică avansată calificată), etc. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=375265
3L7. Act de modificare Proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (elaborarea şi asigurarea implementării criteriilor de calitate a deciziilor instanţelor de judecată, unificarea practicii judiciare şi reformarea regulilor privind motivarea deciziilor instanţelor de judecată, conform standardelor internaţionale, pentru garantarea dreptului la un proces echitabil)(L) - LegiMJ Ministerul Justiției30.06.2018PNAAA 2017 – 2019Lege intrată în vigoare
TITLUL III: JUSTIŢIE, LIBERTATE ŞI SECURITATEÎn vederea realizării prezentei acțiuni a fost remis în adresa Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerului Finanţelor, precum și asociațiilor obștești de profil scrisoarea nr. 03/3399 din 05.04.2017 privind prezentarea propunerilor în domeniul de competență pentru elaborarea proiectului respectiv. A fost elaborată prima versiune a proiectului, care se definitivează pentru a fi remisă spre coordonare autorităților interesate și supusă consultărilor publice.
Prin scrisoarea nr. 01/7300 din 06.07.2017 Ministerul Justiţiei (AAIJ) a solicitat asistenţa Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova pentru realizarea acţiunii date (contractarea unor experţi/consultanţi pentru realizarea activităţilor nominalizate). Pînă la momentul actual un raspuns în acest sens nu a fost recepţionat. Prin scrisorile nr.01/12544 din 13.11.2017 si 01/12651 din 15.11.2017 AAIJ (MJ) repetat a solicitat Oficiului Consiliului Europei în Republica Moldova si Delegatiei Uniunii Europene in Republica Moldova suportul in oferirea asistentei în vederea contractarii unor experti/consultant pentru realizarea activitatii nominalizate. Concomitent, întru executarea acțiunii respective a fost elaborat proiectul Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 489), care a fost plasat pe pagina web a Ministerului Justiției, la rubrica Proiecte de acte normative remise spre coordonare. Remis la avizare prin scrisoarea MJ nr. 03/6797 din 8.06.18 Expediat la CNA pentru efectuarea expertizei anticorupție prin scrisoarea MJ nr. 03/7680 din 27.06.18
Adoptat în lectura I-a la 11.10.2018.

Aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 823 din 20.08.2018 și înregistrat în Parlament cu nr. 305 din 10.09.2018. Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative a fost expediat spre examinare Guvernului prin scrisoarea nr. 03/8724 din 20.07.2018.
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative, aprobat de Guvern în ședinta din 20.08.2018 presupune următoarele modificări: 1. instituirea criteriilor de calitate a hotărîrilor judecătorești, prin obligarea instanței judecătorești: 1.1. de a motiva hotărîrile judecătorești, astfel încît să permită participanților la proces să înțeleagă motivele pe care se întemeiază și să reflecte respectarea de către judecător a principiilor dreptului la un proces echitabil; 1.2. de a redacta hotărîrea într-un limbaj clar, simplu și accesibil pentru a putea fi înțeleasă, cu invocarea coerentă, consecventă și lipsită de ambiguitate a tuturor motivelor; 2. modificarea temeiurilor de inadmisibilitate a recursului în materie penală (excluderea temeiului „recursul este vădit neîntemeiat”); 3. asigurarea publicității ședințelor de judecată prin examinarea recursului în materie penală cu participarea părților; 4. excluderea competenței Curții Supreme de Justiție de a emite hotărîri cu caracter explicativ; 5. instituirea în procedura civilă a recursului în interesul legii.
3L8. Act de modificare Proiectul de lege privind sancţiunile demotivante pentru acte de corupţie, acte asimilate corupţiei, conexe actelor de corupţie şi celor asimilate corupţiei, fapte coruptibile(L) - LegiCNA Centrul Naţional Anticorupţie31.03.2018TITLUL III: JUSTIŢIE, LIBERTATE ŞI SECURITATELege intrată în vigoare
Proiectul de lege privind sancţiunile demotivante pentru acte de corupţie, acte asimilate, conexe corupţiei, fapte coruptibile şi pentru infracţiuni privind spălarea banilor şi finanţarea terorismului şi a cadrului conex legii, elaborat de CNA a fost supus consultărilor publice şi înregistrat în Parlament cu nr. 268 din 15.06.2016. Parlamentul a expediat Centrului sinteza amendamentelor, propunerilor şi obiecțiilor la proiectul prenotat. Proiectul se află în proces de revizuire, potrivit amendamentelor înaintate.
Adoptarea legii privind sancţiuni proporţionale cu efect descurajator pentru infracţiuni de corupţie şi de spălare de bani.
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, care prevede stabilirea sancţiunilor descurajante pentru actele de corupţie a fost elaborat în contextul consolidării măsurilor de luptă împotriva corupţiei, condiţie ce rezultă dintr-o serie de documente interne, cît şi din alte angajamente asumate pe plan internaţional, precum şi din art.44 alin.(2) lit.k) din Legea integrităţii nr.82 din 25.05.2017. Proiectul, înregistrat în Parlament cu nr.268 din 15.06.2016, a fost supus consultărilor publice şi discutat în cadrul mai multor şedinţe a grupului de lucru.

Datorită adoptării Legii nr.326/2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (cu înăsprirea sancţiunilor pentru infracţiunile de corupţie) şi Legii nr.207/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (cu înăsprirea sancţiunilor pentru comiterea anumitor categorii de infracţiuni), precum şi modificării sistemului de sancţionare din 2016 (majorarea unităţii convenţionale de la 20 lei la 50 lei) – sancţiunile aplicate pentru faptele de corupţie şi cele conexe, la modul practic s-au triplat.
Mai mult decât atât, alte modificări aduse cadrului normativ - Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea spălării banilor şi combaterea terorismului, precum şi iniţiativele înregistrate în Parlament, de dezincriminare a anumitor genuri de infracţiuni (pentru impulsionarea mediului de afaceri) lipsesc Iniţiativa nr.268 de actualitate.
Cu toate acestea, proiectul privind modificarea Codului penal nr.985/2002, Codului procesual penal nr.122/2003, Codului contravenţional nr.218/2008 a fost perfecţionat conform expertizei furnizate de către Consiliul Europei, cu remiterea variantei definitivate Parlamentului Republicii Moldova, care va examina oportunitatea şi va decide asupra adoptării acestuia.

O parte din prevederile proiectului de Lege privind sancțiunile demotivante pentru acte de corupție, acte similare corupției, conexe și celor asimilate corupției, fapte coruptibile au fost preluate de către Ministerul Justiției și promovate într-un proiect separat care a fost adoptat și publicat în Monitorul Oficial prin Legea nr. 66 din 24.05.2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative.

Totodată, la sfârșitul lunii septembrie 2018 Centrul Național Anticorupție a remis un demers Ministerului Justiției prin care solicită respectuos întreprinderea măsurilor necesare, conform cadrului legal, pentru promovarea ulterioară a proiectului de lege și transmiterea spre examinare Guvernului.

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, care prevede stabilirea sancţiunilor descurajante pentru actele de corupţie a fost elaborat în contextul consolidării măsurilor de luptă împotriva corupţiei, condiţie ce rezultă dintr-o serie de documente interne, cît şi din alte angajamente asumate pe plan internaţional, precum şi din art.44 alin.(2) lit.k) din Legea integrităţii nr.82 din 25.05.2017. Proiectul, înregistrat în Parlament cu nr.268 din 15.06.2016, a fost supus consultărilor publice şi discutat în cadrul mai multor şedinţe a grupului de lucru.

Datorită adoptării Legii nr.326/2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (cu înăsprirea sancţiunilor pentru infracţiunile de corupţie) şi Legii nr.207/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (cu înăsprirea sancţiunilor pentru comiterea anumitor categorii de infracţiuni), precum şi modificării sistemului de sancţionare din 2016 (majorarea unităţii convenţionale de la 20 lei la 50 lei) – sancţiunile aplicate pentru faptele de corupţie şi cele conexe, la modul practic s-au triplat.
Mai mult decât atât, alte modificări aduse cadrului normativ - Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea spălării banilor şi combaterea terorismului, precum şi iniţiativele înregistrate în Parlament, de dezincriminare a anumitor genuri de infracţiuni (pentru impulsionarea mediului de afaceri) lipsesc Iniţiativa nr.268 de actualitate.
Cu toate acestea, proiectul privind modificarea Codului penal nr.985/2002, Codului procesual penal nr.122/2003, Codului contravenţional nr.218/2008 a fost perfecţionat conform expertizei furnizate de către Consiliul Europei, cu remiterea variantei definitivate Parlamentului Republicii Moldova, care va examina oportunitatea şi va decide asupra adoptării acestuia.
O parte din prevederile proiectului de Lege privind sancțiunile demotivante pentru acte de corupție, acte similare corupției, conexe și celor asimilate corupției, fapte coruptibile au fost preluate de către Ministerul Justiției și promovate într-un proiect separat care a fost adoptat și publicat în Monitorul Oficial prin Legea nr. 66 din 24.05.2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative.

Totodată, la sfârșitul lunii septembrie 2018 Centrul Național Anticorupție a remis un demers Ministerului Justiției prin care solicită respectuos întreprinderea măsurilor necesare, conform cadrului legal, pentru promovarea ulterioară a proiectului de lege și transmiterea spre examinare Guvernului.


Centrul Național Anticorupție a elaborat un proiect de lege privind modificarea şi completarea unor acte normative.
Anterior, Centrul a promovat un proiect asemănător în Parlament (nr.268 din 15.06.2016), care prevedea modificarea şi completarea Codului penal, Codul de procedură penală, denumit şi „proiectul sancțiunilor demotivante”), care a fost adoptat de Parlamentul Republicii Moldova în prima lectură. Ulterior, proiectul a fost remis Centrului pentru modificări şi completări.
În octombrie 2018 proiectul a fost expediat Ministerului Justiţiei pentru întreprinderea măsurilor necesare, conform cadrului legal, pentru promovarea ulterioară a proiectului de lege şi transmiterea spre examinare Guvernului. 
La 24.06.2019 Ministerul Justiției a restituit proiectul de lege Centrului Național Anticorupție, invocându-se faptul că cadrul normativ național (Codul penal, Codul de procedură penală, Codul contravențional) a suferit unele amendamente, respectiv este necesară examinarea suplimentară a propunerilor înaintate, în sensul actualizării acestora la reglementările legale actuale. 

3L9. Act nou Proiectul hotărîrii Parlamentului privind aprobarea Strategiei naţionale de integritate şi anticorupţie 2017-2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia(L) - LegiCNA Centrul Naţional Anticorupţie31.03.2017TITLUL III: JUSTIŢIE, LIBERTATE ŞI SECURITATEHotărîre de Parlament intrată în vigoare
Proiectul hotărîrii Parlamentului privind aprobarea Strategiei naţionale de integritate şi anticorupţie 2017-2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia a fost înregistrat în Parlament la 14.03.2017 cu nr. 59. Proiectul a fost adoptat pe data de 30.03.2017 cu nr. 56. Proiectul se află în proces de redactare în limba rusă şi urmează a fi publicat în Monitorul Oficial în timpul apropiat.
La 30.06.2017, Hotărârea Parlamentului nr. 56 privind aprobarea Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție 2017-2020 (SNIA) și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia din la 30 martie 2017 a fost publicatî în Monitorul Oficial al RM şi a intrat în vigoare.
La 30.06.2017, Hotărârea Parlamentului nr. 56 privind aprobarea Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție 2017-2020 (SNIA) și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia din la 30 martie 2017 a fost publicatî în Monitorul Oficial al RM şi a intrat în vigoare.
3I10. Sintetizarea lecţiilor învăţate în cadrul Exerciţiului internaţional de teren „EU MOLDEX 2017”(I) - MăsurăMAI MAI31.03.2018CAPITOLUL 22. PROTECŢIA CIVILĂNumăr de persoane participante; Concluzii şi propuneri înaintate
În perioada 6-8.02.2018, 5 angajați ai IGSU au participat la Conferința organizată de Programul finanțat de UE - PPRD East 2 și găzduită de Serviciul de salvatori și pompieri al MAI din Cehia în orașul Praga. Conferința a găzduit reprezentanții țărilor participante la Exercițiul de teren „EU MOLDEX 2017”, care a avut loc în Republica Moldova în perioada 18-21 septembrie 2017 (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Cehia, Georgia, Ucraina și reprezentanții echipei de evaluare a exercițiului, reprezentantul echipei de protecție civilă și evaluare a UE și echipa Programului PPRD East 2). În rezultatul sintetizării lecțiilor învățate în cadrul Exercițiului internațional de teren „EU MOLDEX 2017”, s-a ajuns la concluzia privind necesitatea elaborării și aprobării Legii „Cu privire la scutirea de taxe și plăți legate de intrarea/ieșirea din RM a echipelor/module internaționale de intervenție”, precum și continuarea Proiectului în domeniul prevenirii, pregătirii și reacționării la dezastrele naturale și antropogene în zona de Est (PPRD East).
3I6. Desfășurarea campaniei de prevenire a incendiilor în sectorul locativ (I) - MăsurăMAI MAI30.06.2018CAPITOLUL 22. PROTECŢIA CIVILĂ

Campanie desfășurată

În scopul desfășurării campaniei de prevenire a incendiilor în sectorul locativ și implementării proiectului „O casă protejată, o viață salvată”, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI au instalat 1293 de detectoare de fum în casele cetățenilor din RM. Campania a avut drept scop prevenirea incendiilor și intoxicațiilor cu monoxid de carbon generate de surse de încălzire defecte. Întru informarea populației privind acțiunile de salvare din incendii și accidente rutiere, campaniile în rândul minorilor de prevenire a incendiilor, precum și campaniile de prevenire a situațiilor excepționale, de către IGSU al MAI au fost realizate: - 47 reportaje la TV; - 53 comunicate pentru agenții de presă și bloguri; - 15 reportaje la posturile radio; - 8 comunicate pe site-ul IGSU. În total 123 apariții în sursele mass-media. Toate aceste materiale de mediatizare, au avut drept subiect intervențiile pompierilor și salvatorilor la lichidarea incendiilor, de salvare a persoanelor și animalelor, continuarea proiectului „Salvăm prin prevenire”, desfășurat cu scopul evitării situațiilor excepționale în rândul populației etc..
3I7. Desfășurarea campaniei de prevenire a înecurilor în perioada rece a anului(I) - MăsurăMAI MAI30.06.2018CAPITOLUL 22. PROTECŢIA CIVILĂ

Campanie desfășurată

În perioada 22-31.01.2018, IGSU a desfășurat Campania de prevenire a cazurilor de înec în sezonul rece a anului. La iazul din parcul „Valea Morilor”, salvatorii au demonstrat un exercițiu de salvare, în care au fost arătați pașii care trebuie întreprinși în cazuri de prăbușire sub gheață. Respectiv, salvatori din cadrul Detașamentului căutare salvare nr.1 al IGSU au testat metodele de salvare a persoanelor prăbușite sub gheața subțire a bazinelor acvatice. Instruirile practice au avut loc pe lacul Ghidighici din apropierea localității Vatra. La antrenament au fost implicați 16 angajați ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, care și-au perfecționat deprinderile practice. Salvatorii au testat salvarea sinistratului cu funia, salvarea victimei cu colacul de salvare, dar și metodele de autosalvare. Specialiștii au făcut mai multe antrenamente, iar rezultatele practice vor fi utilizate în operațiuni reale de salvare. Acțiunile angajaților IGSU sunt organizate în contextul Campaniei de prevenire a înecurilor în urma prăbușirii sub gheața bazinelor acvatice.
3I8. Implementarea proiectului „Salvăm prin prevenire”(I) - MăsurăMAI MAI31.03.2018CAPITOLUL 22. PROTECŢIA CIVILĂProiect implementat
Campania socială menită pentru prevenirea situațiilor de risc în rândul copiilor cu genericul „Salvăm prin prevenire”, a asigurat instruirea a 210 minori din instituțiile școlare și preșcolare din țară.
3I9. Participarea la evenimente reciproce internaţionale de specialitate, schimburi de experienţă, instruiri și lecţii practice etc. ce ţin de domeniul de pregătire și reacţionare la situaţii de urgenţă(I) - MăsurăMAI MAI31.03.2018CAPITOLUL 22. PROTECŢIA CIVILĂNumăr de evenimente
În perioada de raport, întru consolidarea capacităților de intervenție în situații excepționale și ridicarea nivelului de cunoștințe ale angajaților IGSU, s-a participat la 17 evenimente internaționale, organizate atît în țară cît și peste hotare.
3I1. Fondarea centrelor de validare a cunoștințelor obținute în context nonformal și informal(I) - MăsurăMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.12.2019CAPITOLUL 23. COOPERAREA ÎN MATERIE DE ÎNVĂȚĂMÎNT, FORMARE, MULTILINGVISM, TINERET ȘI SPORTDouă centre fondate anual
Centrele respective vor putea fi fondate după aprobarea  setului de documente cu privire la certificarea competențelor și cunoștințelor dobândite în contexte nonformale și informale, va demara procesul de creare a Centrelor respective.

Sistemul va fi pilotat în cadrul a 4 centre: Centrul de Excelenţă în Construcţii; Colegiul de Ecologie; Centrul de Excelenţă în Prelucrarea Alimentelor; Colegiul „A. Mateevici”.

3I2. Realizarea instruirilor în cadrul instituțiilor de învăţămînt și organizațiilor private sau organizațiilor neguvernamentale (piața muncii) cu privire la învăţarea pe tot parcursul vieții şi procesul de validare a cunoștințelor și competențelor în contex nonformal și informal(I) - MăsurăMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.12.2019CAPITOLUL 23. COOPERAREA ÎN MATERIE DE ÎNVĂȚĂMÎNT, FORMARE, MULTILINGVISM, TINERET ȘI SPORTNumărul de instruiri realizate la solicitarea prestatorilor de servicii
Realizate 5 instruiri cu școlile profesionale, colegiile și centrele de excelență, Comitete sectoriale de formare profesională, Universități în luna aprilie și luna mai la hotelul VisPas cu suportul GOPA și DÎSPMS din cadrul ME.
Încurajarea implicării părților interesate relevante în toate formele de Învățare pe tot vieții destinate dezvoltării profesionale continue, pentru ca acestea să răspundă într-o mai mare măsură nevoilor de pe piața forței de muncă; Intensificarea învățării pe tot parcursul vieții
În limitele resurselor bugetului de stat.

Prestatorii de servicii nu au solicitat astfel de instruiri de la Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării.

Totodată, la inițiativa Ministerului au fost inițiate 2 evenimente: Sesiunea de informare privind educația adulților (10 aprilie 2019, Centrul ARTICO) și atelierul de lucru Aspecte practice pentru implementarea Regulamentului privind validarea educației nonformale și informale (28 iunie 2019, Centrul de Excelență în Construcții din Chișinău).

În limitele resurselor bugetului de stat.

Prestatorii de servicii nu au solicitat astfel de instruiri de la Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării.

Totodată, la inițiativa Ministerului au fost inițiate 2 evenimente: Sesiunea de informare privind educația adulților (10 aprilie 2019, Centrul ARTICO) și atelierul de lucru Aspecte practice pentru implementarea Regulamentului privind validarea educației nonformale și informale (28 iunie 2019, Centrul de Excelență în Construcții din Chișinău).
3I3. Certificarea evaluatorilor se va face o dată cu aprobarea actelor normative care reglementează certificarea competențelor dobândite în contexte de educație nonformală și informală.(I) - MăsurăMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.12.2019CAPITOLUL 23. COOPERAREA ÎN MATERIE DE ÎNVĂȚĂMÎNT, FORMARE, MULTILINGVISM, TINERET ȘI SPORT10 evaluatori certificaţi Termen de realizare - anual
Din contul centrelor de validare.
Operaționalizarea deplină a titlului VII din Codul educației (Învățarea pe tot parcursul vieții), în cooperare cu Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale Intensificarea învățării pe tot parcursul vieții

85 evaluatori instruiți și certificați pe parcursul anului 2018.

Realizat în parteneriat cu Universitatea Tehnică a Moldovei.
3SL1. Act nou Proiectul ordinului ministrului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la certificarea competențelor dobândite în contexte de educație nonformală și informală.(SL) - acte subord. legiiMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.03.2018CAPITOLUL 23. COOPERAREA ÎN MATERIE DE ÎNVĂȚĂMÎNT, FORMARE, MULTILINGVISM, TINERET ȘI SPORTOrdinul ministrului intrat în vigoare
Ministerul Educaţiei a creat un grup de lucru pentru definitivarea şi îmbunătăţirea setului de documente ce vizează certificarea competențelor și cunoștințelor dobândite în contexte nonformale și informale, inclusiv a Regulamentului de creare şi funcţionare a Centrelor de validare a cunoștințelor obţinute în context nonformal și informal. Documentele vor fi reconceptualizate, din puncte de vedere al conţinutului dar şi al structurii acestora. A fost solicitată o Misiune de experți în cadrul unui Proiect TAEX care va face o expertizare finală a documentelor pentru îmbunătăţirea şi definitivarea acestora. Misiunea va veni in Republica Moldova în septembrie 2017.
Operaționalizarea deplină a titlului VII din Codul educației (Învățarea pe tot parcursul vieții), în cooperare cu Ministerul Muncii; Intensificarea învățării pe tot parcursul vieții

În limitele resurselor bugetului de stat

Aprobat prin Ordinul MECC nr. 65 din 24.01.2019.
3I4. Consolidarea capacităților Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Învățămîntul Profesional (completarea staff-ului, a registrului de experți etc.)(I) - MăsurăMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.12.2018CAPITOLUL 23. COOPERAREA ÎN MATERIE DE ÎNVĂȚĂMÎNT, FORMARE, MULTILINGVISM, TINERET ȘI SPORTRegistru de experți completat,; Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățămîntul Profesional funcțională cu 26 de cadre
1) Prin Hotărîrea Guvernului nr.191 din 23 aprilie 2015 a fost aprobat Regulamentul de organizare si funcționare a Agenţiei Naţionale pentru Asigurarea Calităţii în Învăţămîntul Profesional din Republica Moldova (ANACIP). a) a fost înființată Agenția Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional ca autoritate a administrației publice centrale de specialitate care are drept misiune dezvoltarea şi promovarea culturii calităţii în domeniul învăţămîntului profesional tehnic, superior şi în formarea continuă, contribuind la sporirea competitivităţii economice şi coeziunii sociale în Republica Moldova. b) a fost selectat prin concurs jurizat international Consiliul de conducere al ANACIP, 15 persoane. Consiliul de conducere a ales conducerea Agentiei: presedintele, vicepresedintele si secretarul general. 2) Au fost organizate 5 etape de angajare a personalului. La data de 26.06.2017, pe langa 3 persoane din conducere, sunt angajate 12 persoane titulare si 3 prin cumul extern. 3) Finanţarea Agenţiei se efectuează din mijloacele bugetului de stat (în anii 2015-2016) şi din venituri proprii, precum si a art. 115 alin. (1) din Codul Educației. 4) Registrul expertilor ANACIP. Au fost depuse peste 200 de cereri pentru a deveni evaluator, din care circa 100 de persoane au participat la formarile ANACIP si au fost implicate in evaluarile externe ale calitatii programelor de studii. La fel, pe parcursul anilor 2016-2017, angajații și evaluatorii ANACIP au beneficiat de formări ale personalului realizat cu suportul: • Agenției Estoniene pentru Asigurarea de Calității în Învățământul Superior și Profesional (EKKA). • Proiectul Parteneriate pentru calitatea si relevanta invătământului profesional tehnic în domeniul TIC din Moldova. Manager de proiect Centrul Educațional ProDidactica. • Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). • Proiectul UE „Asistență tehnică pentru domeniul învățământ și formare profesională în Republica Moldova”.

În luna Martie 2017 ANACIP a finalizat procesul de evaluare externă a calității în vederea acreditării majorității programelor de studii de licență din domeniul de formare “Științe ale Educației” (103 programe din cadrul a 8 universități cu profil pedagogic). Evaluarea externă a fost realizată în conformitate cu standardele europene (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, ESG 2015) la solicitarea prim-ministrului R.Molodva și a avut ca prim obiectiv “eficientizarea investiției publice în dezvoltarea sistemului național de pregătire a cadrelor didactice”.

 

În prezent, ANACIP a finalizat procesul de evaluare externă în vederea acreditării  programelor de studii superioare de licență din domeniul “Științe Economice” (53 programe oferite de 13 universități de stat și private). Deciziile cu privire la rezultatele evaluării externe vor fi aprobate pe parcursul lunilor Septembrie-Octombrie 2017.
Pe lângă domeniile evaluate menționate mai sus, au fost efectuate evaluări ale calității mai multor programe de studiu (licență, masterat și doctorat), în special în vederea autorizării de funcționare provizorie a acestora.
Procedurile și standardele utilizate în evaluările externe au permis avansarea ANACIP pe dimensiunea recunoașterii externe, menționând obținerea statutului de membru asociat al ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) și semnarea acordurilor de colaborarea cu Agenții similare din state membre ale Procesului de la Bologna (AQAS – Germania, EKKA – Estonia, ARACIS – România, NAA – Rusia).

 

Sporirea capacității administrative a Ministerului Educației, Culturii şi Cercetării și a organismelor subordonate acestuia

În anul 2014 a fost creată Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Profesional (actualmente Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare).

În scopul consolidării capacităţilor Agenției pe parcursul anului 2018 au fost organizate 7 concursuri de angajare pentru suplinirea a 30 de funcţii vacante, prin urmare fiind angajate 17 persoane. De asemenea, în 2018 registrul de experţi ai Agenţiei a fost completat cu 67 noi experţi pentru învăţământ superior; 24 - pentru învăţământul profesional tehnic; 45 - pentru Formare continuă; 52- pentru cercetare şi inovare.

3I6. Desfăşurarea testării PISA 2018(I) - MăsurăMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării30.06.2018CAPITOLUL 23. COOPERAREA ÎN MATERIE DE ÎNVĂȚĂMÎNT, FORMARE, MULTILINGVISM, TINERET ȘI SPORTTestare PISA 2018 desfasurata
Asigurarea participării constante la testările PISA

Testarea PISA 2018 a fost desfășurată în martie 2018, rezultatele vor fi enunțate in decembrie 2019.

3I7. Înscrierea Republicii Moldova pentru participarea la testarea PISA 2021(I) - MăsurăMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării30.06.2019CAPITOLUL 23. COOPERAREA ÎN MATERIE DE ÎNVĂȚĂMÎNT, FORMARE, MULTILINGVISM, TINERET ȘI SPORTContract încheiat intre MECC si OECD
Instituirea unui sistem de indicatori de realizare care să reflecte relevanța rezultatelor obținute de sistemul de învățământ
Republica Moldova s-a înscris pentru a participa la testarea PISA 2021. 
3SL2. Evaluarea externă în scopul acreditării programelor de studii (licență, master) în instituții de învățămînt superior (științe ale educației, economie, inginerie etc.)(SL) - acte subord. legiiMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.12.2019CAPITOLUL 23. COOPERAREA ÎN MATERIE DE ÎNVĂȚĂMÎNT, FORMARE, MULTILINGVISM, TINERET ȘI SPORTHotărîre de Guvern privind acreditarea programelor de studii Termen de realizare - anual
Acţiune în curs Prin HG nr.57 din 6 februarie 2017 ”Cu privire la autorizarea de funcționare provizorie a programelor de studii de licența, master , doctorat in cadrul instituțiilor de învățământ superior ” au fost acreditate 4 programe de licență, (529.1. Inginerie și managementul calității, 426.1. Meteorologie, 342.2. Științe ale comunicării, 341.1. Jurnalism) 1 program de master (38. Drept ), 7 programe de doctorat (552.02. Drept administrativ, 552.04. Drept funciar și al mediului, 552.07. Drept contravenţional, 554.01. Drept penal și execuțional penal, 554.02. Criminologie, 554.04. Criminalistica, expertiza judiciară, investigații operative, 554.03. Drept procesual penal) şi 1 școală doctorală (Științe penale și drept public). Prin HG nr. 82 din 20 februarie 2017 „Cu privire la acreditarea programelor de studii de licența ( ciclul I) in instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova” a fost aprobată acreditarea a 13 programe de studii superioare de licenţă (ciclul I) din 5 instituţii de învățământ superior de către Agenţia Germană de Asigurare a Calității pentru Acreditarea Programelor de Studii (AQAS) – acestea fiind: 22. Științe umanistice, 36. Ştiinţe economice, 52. Inginerie şi activităţi inginereşti, 54. Tehnologii de fabricare şi prelucrare, 58. Arhitectură şi construcţii şi 8 specialităţi din domeniu 14. Ştiinţe ale educaţiei.

În scopul acreditării programerlor de studii, au fost emise următoarele Hotărâri de Guvern:

1)   Hotărârea Guvernului nr. 731 din 19 octombrie 2015 cu privire la acreditarea organizării și retragerea dreptului de organizare a programelor de studii superioare de licență, (ciclul I) în domeniul Drept în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova

2)     Hotărârea Guvernului nr. 883 din 28 decembrie 2015 cu privire la acreditarea și retragerea dreptului de organizare a programelor de studii superioare de master, (ciclul II) în domeniul Drept în instituțiile de învățământ superior

3)     HG nr. 816  din 11 noiembrie 2015 Cu privire la acordarea dreptului de organizare a studiilor superioare de doctorat  instituțiilor de învățământ superior, consorțiilor, parteneriatelor naționale și internaționale

 

·       Au obținut acreditare internațională 26 de programe la licență în drept, științe ale educației, inginerie, administrare publică etc., precum și 26 de programe de master în drept din cadrul a 20 de instituții de învățământ superior;

·       Prin acțiunile întreprinse de ANACIP au fost supuse acreditării peste 100 programe din domeniul Științe ale Educației.

·       Au fost autorizate pentru funcționare pentru prima data 45 de şcoli doctorale.

In Curs de definitivare evaluarile externe pentru programe de Stiinte economice.

1)     dreptului de organizare a studiilor superioare de doctorat  instituțiilor de învățământ superior, consorțiilor, parteneriatelor naționale și internaționale

 

·       Au obținut acreditare internațională 26 de programe la licență în drept, științe ale educației, inginerie, administrare publică etc., precum și 26 de programe de master în drept din cadrul a 20 de instituții de învățământ superior;

·       Prin acțiunile întreprinse de ANACIP au fost supuse acreditării peste 100 programe din domeniul Științe ale Educației.

·       Au fost autorizate pentru funcționare pentru prima data 45 de şcoli doctorale.

In Curs de definitivare evaluarile externe pentru programe de Stiinte economice.


Realizarea de evaluări externe și acreditarea tuturor programelor pentru toate cele trei cicluri (licență, masterat, doctorat) și a tuturor instituțiilor de învățământ superior
A fost aprobată Hotărîrea Guvernului 692 din 11.07.2018.

Hotărârile de Guvern se aprobă în funcție de rezultatele evaluărilor externe a calității pe care le transmite ANACIP.

Primul proiect a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 82 din 20 februarie 2017 cu privire la acreditarea programelor de studii superioare de licență, (ciclul I) în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova.

A fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 130 din 07 februarie 2018 privind acreditarea programelor de studii de licență pentru domeniile  Științe ale Educației, Inginerie, Turism.

Prin HG nr. 692 din 11 iulie 2018 ”Cu privire la autorizarea de funcționare provizorie și acreditarea programelor de studii superioare (ciclul I) și a programelor de studii superioare de doctorat (ciclul III) în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova” a fost aprobată acreditarea programelor de studii de licență la economie, inginerie, TIC etc.

Hotărârile de Guvern se aprobă în funcție de rezultatele evaluărilor externe a calității pe care le transmite ANACIP.

Primul proiect a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 82 din 20 februarie 2017 cu privire la acreditarea programelor de studii superioare de licență, (ciclul I) în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova.

A fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 130 din 07 februarie 2018 privind acreditarea programelor de studii de licență pentru domeniile  Științe ale Educației, Inginerie, Turism.

Prin HG nr. 692 din 11 iulie 2018 ”Cu privire la autorizarea de funcționare provizorie și acreditarea programelor de studii superioare (ciclul I) și a programelor de studii superioare de doctorat (ciclul III) în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova” a fost aprobată acreditarea programelor de studii de licență la economie, inginerie, TIC etc.

Prin ord.nr.809 din 27.06.2019 au fost: a) autorizate 3 programe de licență și 5 programe de master în domeniul Inginerie și activități inginerești, Tehnologii de fabricare și prelucrare;

b) acreditate 25 programe de licență în domeniile Inginerie și activități inginerești, Științe agricole, Filologie etc.
3I10. Consolidarea sistemului de consiliere și ghidare în carieră profesională a studenților prin înființarea de centre de consiliere și ghidare în carieră(I) - MăsurăMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.12.2019CAPITOLUL 23. COOPERAREA ÎN MATERIE DE ÎNVĂȚĂMÎNT, FORMARE, MULTILINGVISM, TINERET ȘI SPORT3 centre create funcționale Termen de realizare - anual
Realizat. Pentru acordarea serviciillor consultative în domeniul alegerii profesiei, cât şi a consilierii studenţilor vizavi de situaţia şi cerinţele pieţei muncii din Republica Moldova, au fost create şi funcţionează Centre de orientare profesională / Centre de ghidare în carieră / Incubatoare de afaceri în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, Universităţii Tehnice a Moldovei, Academiei de Studii Economice din Moldova, Universității Perspectiva – INT; la Universitatea Academiei de Științe a Moldovei funcționează serviciul Tutoriat și orientarea profesională.
Conectarea educației cu cercetarea și inovarea, precum și cu mediul economic și social

Realizat.

 7 centre functionale în instituțiile de învățământ superior.

3I8. Promovarea învățării centrate pe student în raport cu finalitățile de studiu și asigurarea calității(I) - MăsurăMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.12.2019CAPITOLUL 23. COOPERAREA ÎN MATERIE DE ÎNVĂȚĂMÎNT, FORMARE, MULTILINGVISM, TINERET ȘI SPORTRecomandări-cadru privind îmbunătățirea programelor de studii bazate pe rezultatele acreditărilor Termen de realizare - anual
În scopul asigurării calității în învățământul superior; perfecționării managementului educațional; modernizării învățământului superior în perspectiva integrării în Spațiul European Comun al Învățământului Superior; perfecționării, raționalizării și compatibilizării planurilor de învățământ la nivel național și european; creării condițiilor pentru o mobilitate academică reală și recunoașterea reciprocă a perioadelor și actelor de studii a continuat implementarea Cadrului de referință a Curriculumului Universitar și a Planului-cadru pentru învățământul superior. Planul-cadru a fost transpus într-o varietate mare de planuri de învățământ, realizând particularitățile și orientările fiecărei instituții de învățământ, fiecărui domeniu de formare profesională/specialități sau fiecărui program de master/specializări. Astfel, pe parcursul anului 2016 au fost elaborate, aprobate de Senate și coordonate cu ME noi generații de planuri de învățământ de la 3 instituții de învățământ superior ( 200 de planuri de învățământ la Licență și 25 - la Master.
Promovarea cooperării sistemice între sistemul de învățământ și sectorul privat, pentru a stabili o corelație cu nevoile pieței muncii

Recomandări realizate.

În același context , revizuite si dezvoltate 71 programe de licență, 83 programe de master.
3I9. Implicarea angajatorilor în proiectarea și furnizarea programelor de studii, sprijinirea schimburilor de personal și includerea mai largă a experienței practice în curriculum(I) - MăsurăMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.12.2019CAPITOLUL 23. COOPERAREA ÎN MATERIE DE ÎNVĂȚĂMÎNT, FORMARE, MULTILINGVISM, TINERET ȘI SPORT3 curriculumuri revizuite cu participarea angajatorilor
În limita resurselor bugetului de stat
Conectarea educației cu cercetarea și inovarea, precum și cu mediul economic și social

În 6 universități (USM, UTM, UPSC „Ion Creangă”, ASEM, US „Alecu Russo” din Bălți, USMF) au fost revizuite planurile de învățământ la licență și curricula pentru disciplinele incluse în aceste planuri.

În baza expertizei realizate de cele 6 universități au fost elaborate modificări de revizuire/îmbunătățire a Planului cadru pentru studii superioare, precum și a Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de licență.

În 6 universități (USM, UTM, UPSC „Ion Creangă”, ASEM, US „Alecu Russo” din Bălți, USMF) au fost revizuite planurile de învățământ la licență și curricula pentru disciplinele incluse în aceste planuri.

În baza expertizei realizate de cele 6 universități au fost elaborate modificări de revizuire/îmbunătățire a Planului cadru pentru studii superioare, precum și a Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de licență.

Curricula revizuite in cadrul programelor de studii de licență.

UTM – Design industrial și Tehnologii informaționale, USMF– Medicină, USM – Drept, US Bălți – Administrare publică, US Cahul – Antreprenoriatul și administrarea afacerilor, ASEM – Administrarea afacerilor.
3SL6. Proiectul ordinului Ministerului Educației, Culturii şi Cercetării privind acordarea calificativelor tezelor de doctorat(SL) - acte subord. legiiMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării30.06.2017CAPITOLUL 23. COOPERAREA ÎN MATERIE DE ÎNVĂȚĂMÎNT, FORMARE, MULTILINGVISM, TINERET ȘI SPORTOrdin intrat în vigoare
Elaborat si transmis Consilulu National de atestare si acreditare cu scrisoarea nr.03/15-289 din 27.03.2017.
Realizarea de activități comune și de schimburi care să promoveze în continuare integrarea Republicii Moldova în Spațiul european al învățământului superior, în contextul participării sale la procesul Bologna; Conectarea educației cu cercetarea și inovarea, precum și cu mediul economic și social
Proiectul HG privind conferirea titlurilor științifico-didactice este elaborat și avizat și transmis Guvernului spre aprobare.
3I11. Participarea instituţiilor de învăţămînt superior la Acţiunea II a Programului UE Erasmus + Capacity Building(I) - MăsurăMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.12.2019CAPITOLUL 23. COOPERAREA ÎN MATERIE DE ÎNVĂȚĂMÎNT, FORMARE, MULTILINGVISM, TINERET ȘI SPORT2 proiecte cîștigate anual Termen de realizare - anual
În anul 2017, instituţiile de învăţământ superior din RM au fost lansate 42 propuneri de proiecte Capacity Building pentru învățământul superior. În anul 2017 a continuat implementarea a 7 proiecte Capacity Building selectate in anul 2015-2016, din care 4 proiecte au fost lansate în anul curent. În contextul Acţiunii Jean Monnet instituţiile de învăţământ din RM au înaintat 18 propuneri de proiecte şi continuă implementarea a 7 proiecte lansate în 2015-2016.

Potrivit rezultatelor selecției 2017, universitățile din Republica Moldova vor fi beneficiare de  patru proiecte internaționale, cu o valoare totală de circa 3.3 milioane de euro: 

1. REFORMING MASTER PROGRAMMES IN FINANCE IN ARMENIA AND MOLDOVA Instituție aplicantă: Universitatea de Științe Aplicate BFI Viena, Austria.Beneficiarii din Republica Moldova: Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea de Stat din MoldovaUniversitatea de Stat din Comrat.

2. FOSTERING UNIVERSITY-ENTREPRISE COOPERATION AND ENTREPRENEURSHIP OF STUDENTS VIA SMART CAFFES Instituție aplicantă: Institutului Tehnologic și de Educație „Alexander” din Salonic, Grecia.Beneficiarii din Republica Moldova: Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Universitatea de Stat ”Alecu Russo" din Bălți, Asociația IMPULS.

3. REINFORCE ENTREPRENEURIAL AND DIGITAL SKILLS OF STUDENTS AND TEACHERS TO ENHANCE THE MODERNIZATION OF HIGHER EDUCATION IN MOLDOVA Instituție aplicantă: Universitatea Politehnică din București.Beneficiari din Republica Moldova: Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți și Universitatea de Stat ”B.P. Hasdeu” din Cahul.

4. IMPROVING SKILLS IN LABORATORY PRACTICE FOR AGRO-FOOD SPECIALISTS IN EASTERN EUROPEInstituție aplicantă: Universitatea din Ljubljana.Beneficiari din Republica Moldova: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Universitatea de Stat din Comrat, Centrul republican de diagnostică veterinară.

 

Promovarea cooperării academice, a consolidării capacităților și a mobilității studenților și a personalului prin intermediul programului Erasmus , precum și a mobilității și formării cercetătorilor prin intermediul acțiunilor Marie Skłodowska-Curie
Pentru anul 2017, instituțiile de învățământ superior au câștigat 4 proiecte Capacity building, implementarea cărora demarează în anul 2018. 
Pentru anul 2017, instituțiile de învățământ superior au câștigat 4 proiecte Capacity building, implementarea cărora demarează în anul 2018. 

În anul 2019 în RM au fost în curs de implementare 8 proiecte Erasmus de  Consolidare a capacităţilor, câștigate de  universități în anii anteriori. În anul 2018 din 31  de aplicații realizate de universități au obținut finanțare 2 proiecte de Consolidare a capacităților:

1) "Towards European university lifelong learning model in Moldova".

2) " Strengthening research management and open science capacities of heis in Moldova and Armenia".

În anul 2019, universitățilile din RM au realizat 32 de aplicații de proiecte. Rezultatele selecției vor fi cunoascute în luna august.

Proiectul UE Erasmus

La ora actuală se așteaptă rezultatele selecției pentru aplicațiile la proiecte din acest an (august 2019).

- circa 500 mobilități în Acțiunea Cheie nr. 1, Credit mobility;

- 3 proiecte Jean Monett. În selecția proietelor din anul 2018, pentru Republica Moldova a fost aprobat spre finanțare un proiect Jean Monett, cîștigat de ASEM.

S-a participat la Ședința de Monitorizare a Proiectului Elevate (aprilie 2019).

S-a participat la o serie de evenimente de promovare a Programului Ersmus :

Fortificarea Capacităților profesionale al stafului universitar, (misiunea tehnică al UE) (26 februarie, 2019);

Dimensiunea Proiectelor Erasmus în Moldova (23 mai 2019).

„Recunoașterea: impact pentru accesul transfrontalier la învățământul superior și la mobilitate” (iunie 2019).

3I13. Dezvoltarea și implementarea Cadrului Național al Calificărilor în învățămîntul profesional tehnic și superior, implicarea mediului de afaceri, a partenerilor sociali(I) - MăsurăMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.12.2019CAPITOLUL 23. COOPERAREA ÎN MATERIE DE ÎNVĂȚĂMÎNT, FORMARE, MULTILINGVISM, TINERET ȘI SPORTCadrul Național al Calificărilor dezvoltat pe domenii sau specialități Termen de realizare-anual
Urmează în sem II al anului 2017 a completa Cadrul Național al Calificărilor în învățământul profesional tehnic cu 9 calificări profesionale.
Continuarea și finanțarea în mod adecvat a reformei VET, pentru a se alinia la obiectivele Strategiei de dezvoltare și ale Planului de acțiune privind VET (2013-2020) și pentru a satisface nevoile pieței forței de muncă Implementarea și susținerea unei abordări strategice în ceea ce privește VET în vederea alinierii sistemului VET al Republicii Moldova la modernizarea structurilor VET ale UE, conform obiectivelor Procesului Copenhaga și instrumentelor acestuia

A fost aprobată prin Ordinul Ministrului nr. 217 din 28.02.2018 Metodologia de elaborare a calificărilor și a fost plasată pe pagina WEB a MECC.

În proces de elaborare este Regulamentul pentru organizarea și funcționarea Consiliului Consultativ al CNC.

A fost aprobat Ordinul Ministrului nr. 586 din 08.05.18 Cu privire la constituirea Comisiei de concurs, care va selecta candidații pentru Grupurile de lucru pentru elaborarea calificărilor în înv. profesional tehnic și superior. A fost organizată ședința Comisiei de concurs în cadrul căreia au fost selectate persoanele care vor face parte din Grupurile de lucru pentru elaborarea calificărilor  - Proces verbal din 16.05.2018.

Au fost aprobat Ordinul Ministrului nr. 991 din 26 iunie 2018  Cu privire la constituirea Grupurilor de lucru pentru elaborarea, revizuirea și adaptarea calificărilor pentru domeniile Educație și TIC, inclusiv au fost aprobate Listele nominale ale persoanelor care au fost selectați de Comisia de concurs, pentru elaborarea calificărilor.

În fost aprobat Devizul de cheltuieli pentru elaborarea/adaptarea unei calificări (Anexa 2 și 3 a Ordinului Ministrului nr. 991 din 26.06.18).

Au fost organizate și desfășurate  - Sesiuni de formare a experților în elaborare de calificări – la 27 și 28 iunie 2018 – în total 37 de persoane, cu implicarea experților CE - training expert ETF.

Sinteza și diseminarea rezultatelor sesiunilor de instruire organizate pentru experții în elaborarea calificărilor.

A fost elaborat și publicat articolul „Rezultate ale învățării - elementul care contează” în ziarul „Univers pedagogic” și pe pagina: ipt.md http://ipt.md/ro/stiri/item/461-elaborarea-calificarilor-pentru-invatamantul-profesional-tehnic-si-superior-bazate-pe-rezultatele-invatarii-elementul-care-conteaza.

                                                                                                                          

Au fost desfășurate 2 ședințe de lucru cu Grupurile de lucru pentru elaborarea calificărilor în domeniul Educație și TIC, totodată au fost analizate Planurile de învățământ din domeniul TIC în cadrul instituțiilor de învățământ superior: UTM, USM, US „Aleco Russo” din Bălți, US „Ion Creangă” din Chișinău.

Au fost organizate 2 ședințe de lucru cu reprezentanții partenerilor sociali care vin cu solicitarea de elaborare a calificărilor în domeniile Agronomie și Medicină.

Propuneri pentru modificarea Codului Educației - Analiza Codului Educației și identificarea propunerilor de completare / modificare în corespundere cu Directivele Parlamentului European și a Consiliului UE, ajustarea la Recomandările Consiliului UE și criteriile de referință a Cadrului Național al Calificărilor la Cadrul European al Calificărilor (EQF) precum și la cadrul legal național. Înaintarea propunerilor către Secția juridică a MECC. 

A fost completat Ghișeul Cadrul Național al Calificărilor de pe site-ul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării cu referire la actele normative aprobate și puse în aplicare în sistemul educațional național.

La solicitarea Ministerului Educației Naționale s-a colaborat cu CNRED din România cu referire la calificările din domeniul medicinii: asistent medical, felcer, tehnician dentar (nr. 9437 di 12.07.2018 și nr. 9636 din 17.07.2018).

 

Au fost examinate și selectate de comun acord cu organele centrale de resort, proiectele propuse de partenerii sociali - Comitetele sectoriale pentru implementare în 2018 (din 15 au fost selectate 8 proiecte).

A fost aprobat Ordinul Ministrului nr. 963 cu privire la constituirea Grupului de lucru pentru elaborarea calificărilor pentru domeniul general de studiu Agricultură (5 calificări-la solicitarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului).

A fost aprobat Ordinul Ministrului nr. 962 cu privire la constituirea Grupului de lucru pentru elaborarea calificărilor pentru domeniul general de studiu Inginerie, tehnologii, arhitectură și construcții (2 calificări-la solicitarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului). Au fost desfășurate 2 ședințe de lucru cu Grupurile pentru elaborarea de calificări Educație și TIC în săptămâna 10-14.09.

A fost elaborat Ordinul Ministerului Cu privire la constituirea Consiliului Național pentru Calificări.

A fost aprobată Lista nominală a membrilor Consiliului Consultativ pentru Calificări: reprezentanți ai ministerelor, Camerei de Comerț, Comitetelor Sectoriale, Confederația Națională a Patronatului, ANACEC, universități și Centre de Excelență.

A fost aprobat Regulamentul Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Național pentru Calificări.

A fost organizate 5 ședințe de lucru cu coordonatorii și membrii Grupurilor de lucru pentru elaborarea calificărilor în TIC, Educație și Agronomie, în săptămâna 01-12.10.

A fost aprobată prin Ordinul Ministrului nr. 217 din 28.02.2018 Metodologia de elaborare a calificărilor și a fost plasată pe pagina WEB a MECC.

În proces de elaborare este Regulamentul pentru organizarea și funcționarea Consiliului Consultativ al CNC.

A fost aprobat Ordinul Ministrului nr. 586 din 08.05.18 Cu privire la constituirea Comisiei de concurs, care va selecta candidații pentru Grupurile de lucru pentru elaborarea calificărilor în înv. profesional tehnic și superior. A fost organizată ședința Comisiei de concurs în cadrul căreia au fost selectate persoanele care vor face parte din Grupurile de lucru pentru elaborarea calificărilor  - Proces verbal din 16.05.2018.

Au fost aprobat Ordinul Ministrului nr. 991 din 26 iunie 2018  Cu privire la constituirea Grupurilor de lucru pentru elaborarea, revizuirea și adaptarea calificărilor pentru domeniile Educație și TIC, inclusiv au fost aprobate Listele nominale ale persoanelor care au fost selectați de Comisia de concurs, pentru elaborarea calificărilor.

În fost aprobat Devizul de cheltuieli pentru elaborarea/adaptarea unei calificări (Anexa 2 și 3 a Ordinului Ministrului nr. 991 din 26.06.18).

Au fost organizate și desfășurate  - Sesiuni de formare a experților în elaborare de calificări – la 27 și 28 iunie 2018 – în total 37 de persoane, cu implicarea experților CE - training expert ETF.

Sinteza și diseminarea rezultatelor sesiunilor de instruire organizate pentru experții în elaborarea calificărilor.

A fost elaborat și publicat articolul „Rezultate ale învățării - elementul care contează” în ziarul „Univers pedagogic” și pe pagina: ipt.md http://ipt.md/ro/stiri/item/461-elaborarea-calificarilor-pentru-invatamantul-profesional-tehnic-si-superior-bazate-pe-rezultatele-invatarii-elementul-care-conteaza.

                                                                                                                          

Au fost desfășurate 2 ședințe de lucru cu Grupurile de lucru pentru elaborarea calificărilor în domeniul Educație și TIC, totodată au fost analizate Planurile de învățământ din domeniul TIC în cadrul instituțiilor de învățământ superior: UTM, USM, US „Aleco Russo” din Bălți, US „Ion Creangă” din Chișinău.

Au fost organizate 2 ședințe de lucru cu reprezentanții partenerilor sociali care vin cu solicitarea de elaborare a calificărilor în domeniile Agronomie și Medicină.

Propuneri pentru modificarea Codului Educației - Analiza Codului Educației și identificarea propunerilor de completare / modificare în corespundere cu Directivele Parlamentului European și a Consiliului UE, ajustarea la Recomandările Consiliului UE și criteriile de referință a Cadrului Național al Calificărilor la Cadrul European al Calificărilor (EQF) precum și la cadrul legal național. Înaintarea propunerilor către Secția juridică a MECC. 

A fost completat Ghișeul Cadrul Național al Calificărilor de pe site-ul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării cu referire la actele normative aprobate și puse în aplicare în sistemul educațional național.

La solicitarea Ministerului Educației Naționale s-a colaborat cu CNRED din România cu referire la calificările din domeniul medicinii: asistent medical, felcer, tehnician dentar (nr. 9437 di 12.07.2018 și nr. 9636 din 17.07.2018).

 

Au fost examinate și selectate de comun acord cu organele centrale de resort, proiectele propuse de partenerii sociali - Comitetele sectoriale pentru implementare în 2018 (din 15 au fost selectate 8 proiecte).

A fost aprobat Ordinul Ministrului nr. 963 cu privire la constituirea Grupului de lucru pentru elaborarea calificărilor pentru domeniul general de studiu Agricultură (5 calificări-la solicitarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului).

A fost aprobat Ordinul Ministrului nr. 962 cu privire la constituirea Grupului de lucru pentru elaborarea calificărilor pentru domeniul general de studiu Inginerie, tehnologii, arhitectură și construcții (2 calificări-la solicitarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului). Au fost desfășurate 2 ședințe de lucru cu Grupurile pentru elaborarea de calificări Educație și TIC în săptămâna 10-14.09.

A fost elaborat Ordinul Ministerului Cu privire la constituirea Consiliului Național pentru Calificări.

A fost aprobată Lista nominală a membrilor Consiliului Consultativ pentru Calificări: reprezentanți ai ministerelor, Camerei de Comerț, Comitetelor Sectoriale, Confederația Națională a Patronatului, ANACEC, universități și Centre de Excelență.

A fost aprobat Regulamentul Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Național pentru Calificări.

A fost organizate 5 ședințe de lucru cu coordonatorii și membrii Grupurilor de lucru pentru elaborarea calificărilor în TIC, Educație și Agronomie, în săptămâna 01-12.10.

3I14. Proiectul hotărîrii Guvernului privind crearea Registrului Național al Calificărilor(I) - MăsurăMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării30.06.2019CAPITOLUL 23. COOPERAREA ÎN MATERIE DE ÎNVĂȚĂMÎNT, FORMARE, MULTILINGVISM, TINERET ȘI SPORTHotărîre de Guvern intrată în vigoare
0,5 mln lei În limita resurselor bugetului de stat
Realizarea de activități comune și de schimburi care să promoveze în continuare integrarea Republicii Moldova în Spațiul european al învățământului superior, în contextul participării sale la procesul Bologna

A fost selectată Compania pentru elaborarea Caietului de sarcini pentru elaborarea Sistemului Informațional Automatizat al Registrului Național al Calificărilor. Actualmente, proiectul Caietului de sarcini elaborat este în proces de avizare.

Hotărârea Guvernului nr. 70 din 22 ianuarie 2018 a fost aprobat „Regulamentul cu privire la organizarea programelor de formare profesională tehnică prin învățământ dual”, care reprezintă actul normativ indispensabil pentru asigurarea instruirii în cadrul instituțiilor de învățământ profesional tehnic și a întreprinderilor.
3SL8. Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Cadrului Naţional al Calificărilor al Republicii Moldova (CNCRM)(SL) - acte subord. legiiMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.03.2017CAPITOLUL 23. COOPERAREA ÎN MATERIE DE ÎNVĂȚĂMÎNT, FORMARE, MULTILINGVISM, TINERET ȘI SPORTHotărîre de Guvern intrată în vigoare
Acţiune în curs Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Cadrului Naţional al Calificărilor din Republica Moldova, a fost transmis Guvernului prin scrisoarea nr. 04/11-36pH în data de 9 ianuarie 2017. Prin scr. Nr. 21-06-5203 din 4 iulie 2017, setul de materiale la Proiectul Hotărârii de Guvern a fost restituit pentru definitivare. Proiectul îmbunătățit urmează să fie aprobat către 1 septembrie 2017.
Realizarea de activități comune și de schimburi care să promoveze în continuare integrarea Republicii Moldova în Spațiul european al învățământului superior, în contextul participării sale la procesul Bologna

În limitele resurselor bugetului de stat.  

În perioada 1 ianuarie – 31 iunie 2019 au fost realizate:

ØÎn proces de elaborare proiectul de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 1016/2017 cu privire la aprobarea Cadrului național al calificărilor din Republica Moldova, în corelare cu recomandările Consiliului Uniunii Europene și propunerile Comisiei Europene din 2017/2018: Grup de lucru pentru elaborarea proiectului – Ordin MECC nr. 381 din 09.04.2019.

ØÎn proces de perfectare Metodologia de elaborare, revizuire și validare a standardelor de calificare, după un an de pilotare, în conformitate cu avizele recepționate, inclusiv după avizarea anticorupție și juridică. Metodologia a fost plasată la transparență decizională: https://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=6196.

ØÎn proces de elaborare proiectul Metodologiei de implementare a standardelor de calificare de către instituțiile de învățământ profesional tehnic și superior. Grup de lucru pentru elaborarea proiectului - Ordin MECC nr. 451 din 22.04.2019.

ØÎn proces de elaborare proiectul Ghidului metodologic de transpunerea competențelor profesionale din standarde/profiluri ocupaționale în rezultate ale învățării din standardele de calificare. Grup de lucru pentru elaborarea proiectului - Ordin MECC nr. 230 din 11.03.2019.

ØÎn proces de elaborare proiectul Ghidului metodologic privind procedura de evaluare a calificărilor. Grup de lucru pentru elaborarea proiectului - OMECC nr. 231 din 11.03.2019.

ØÎn proces de definitivare proiectul Metodologiei de echivalare a actelor de studii și a calificărilor obținute până la intrarea în vigoare a Cadrului național al calificărilor din Republica Moldova. Grup de lucru pentru elaborare - Ordin MECC nr. 282 din 20.03.2019. A fost avizat la toate părțile interesate. A fost transmis la avizare anticorupție și avizare juridică.

ØProiectul a fost plasat la transparență decizională https://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=6319 .

ØÎn proces de elaborate 8 standarde de calificare pentru învățământul superior, domeniul Sănătate cu implicarea angajatorilor, în scopul pregătirii specialiștilor conform cerințelor pieței muncii.

ØÎn proces de definitivare proiectul Regulamentului cu privire la recunoașterea și echivalarea actelor de studii și a calificărilor obținute în străinătate (pentru admiterea la alt nivel de studii sau pentru angajarea în câmpul muncii): perfectare în baza avizărilor la CNA și Ministerul Justiției.

 

Recunoașterea actelor de studii și a calificărilor

ØPentru 74 de persoane au fost recunoscute și echivalate actele de studii obținute în străinătate pentru continuarea studiilor în instituțiile de învățământ din Republica Moldova.

ØPentru 59 de persoane au fost recunoscute și echivalate actele de studii obținute în străinătate pentru accesul la piața forței de muncă din Republica Moldova.

ØPentru 238 de persoane au fost recunoscute și echivalate perioadele de studii obținute în străinătate pentru continuarea studiilor în instituțiile de învățământ din Republica Moldova.

ØPentru 1379 de persoane care pleacă peste hotare în scopul continuării studiilor, sau angajării în câmpul muncii, au fost autentificate actele de studii obținute în sistemul național de educație și de formare.

 

Pentru 207 de persoane care au absolvit instituții din partea stângă a Nistrului, au fost recunoscute și echivalate programele de studii realizate, cu programele echivalente din sistemul național de educație și de formare profesională și ca urmare, inclusiv a susținerii diferențelor de program și a examenelor de absolvire, respectivii au obținut acte de studii, conform modelului aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM, fără retragerea actelor de studii, eliberate de instituțiile de învățământ din Transnistria.

Registrul Național al Calificărilor a fost instituit prin Hotărârea Guvernului nr. 1199/2018 cu privire la Registrul național al calificărilor (Monitorul Oficial Nr. 6-12, art Nr : 3, din 11.01.2019), în conformitate cu care: a fost instituit Registrul Național al calificărilor, au fost aprobate Conceptul tehnic al RNC și Regulamentul privind RNC.

3I15. Modernizarea infrastructurii a nouă centre de excelență(I) - MăsurăMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.12.2019CAPITOLUL 23. COOPERAREA ÎN MATERIE DE ÎNVĂȚĂMÎNT, FORMARE, MULTILINGVISM, TINERET ȘI SPORT3 centre de excelență modernizate anual Termen de realizare - anual
Au fost semnate contractele de reconstrucție cu următoarele CE: Construcții; Transport; Informatică și tehologii informaționale; Servicii și prelucrarea alimentelor Din contul mijloacelor bugetare aprobate (programul de suport bugetar al UE)
Continuarea și finanțarea în mod adecvat a reformei VET, pentru a se alinia la obiectivele Strategiei de dezvoltare și ale Planului de acțiune privind VET (2013-2020) și pentru a satisface nevoile pieței forței de muncă Implementarea și susținerea unei abordări strategice în ceea ce privește VET în vederea alinierii sistemului VET al Republicii Moldova la modernizarea structurilor VET ale UE, conform obiectivelor Procesului Copenhaga și instrumentelor acestuia

1) Obiective investiționale finisate:

-      Centrul de Excelență în Informatică;

-      Centrul de Excelență în industria ușoară.

2)  Obiective investiționale în curs de executare:

-      Centrul de Excelență în energetică și electronică, str. Sadoveanu;

-      Centrul de Excelență în economie și finanțe;

-      Centrul de Excelență în construcții;

-      Centrul de Excelență pentru prelucrarea alimentelor, Bălți;

-      Centrul de Excelență în transporturi;

-     Centrul de Excelență în educație artistică „Ștefan Neaga.

3)  Obiective investiționale la etape procedurii de achiziție:

-      Centrul de Excelență în energetică și electronică, str. Melestiu  (etapa de evaluare a ofertelor).


1) Obiective investiționale finisate:

-      Centrul de Excelență în Informatică;

-      Centrul de Excelență în industria ușoară.

2)  Obiective investiționale în curs de executare:

-      Centrul de Excelență în energetică și electronică, str. Sadoveanu;

-      Centrul de Excelență în economie și finanțe;

-      Centrul de Excelență în construcții;

-      Centrul de Excelență pentru prelucrarea alimentelor, Bălți;

-      Centrul de Excelență în transporturi;

-     Centrul de Excelență în educație artistică „Ștefan Neaga.

3)  Obiective investiționale la etape procedurii de achiziție:

-      Centrul de Excelență în energetică și electronică, str. Melestiu  (etapa de evaluare a ofertelor);

test
3I16. Instituirea în cadrul a 5 centre de excelență a secțiilor de formare continuă(I) - MăsurăMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.12.2019CAPITOLUL 23. COOPERAREA ÎN MATERIE DE ÎNVĂȚĂMÎNT, FORMARE, MULTILINGVISM, TINERET ȘI SPORTSecții funcționale în cadrul a 5 centre de excelență Termen de realizare - anual
Au fost instituite secții de formare continuă în cadrul următoarelor Centre de excelență: Construcții; Transport; Informatică și tehologii informaționale; Industrie ușoară; Economie și finanțe Din contul mijloacelor bugetare aprobate
Continuarea și finanțarea în mod adecvat a reformei VET, pentru a se alinia la obiectivele Strategiei de dezvoltare și ale Planului de acțiune privind VET (2013-2020) și pentru a satisface nevoile pieței forței de muncă; Continuarea consolidării sistemului VET prin implementarea deplină a Planului de acțiune al Strategiei de dezvoltare VET (2013-2020)
Au fost instituite secții de formare continuă  și angajați șefi de secție în cadrul următoarelor centre de excelență: Centrul de excelență în Transport, Centrul de excelență în Construcții, Centrul de excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale,  Centrul de excelență în Economie și Finanțe și Centrul de excelență în Industria ușoară.
Au fost instituite secții de formare continuă  și angajați șefi de secție în cadrul următoarelor centre de excelență: Centrul de excelență în Transport, Centrul de excelență în Construcții, Centrul de excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale,  Centrul de excelență în Economie și Finanțe și Centrul de excelență în Industria ușoară.
3SL10. Act nou Proiectul ordinului Ministerului Educației, Culturii şi Cercetării pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de calificare(SL) - acte subord. legiiMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării30.06.2018CAPITOLUL 23. COOPERAREA ÎN MATERIE DE ÎNVĂȚĂMÎNT, FORMARE, MULTILINGVISM, TINERET ȘI SPORTOrdin intrat în vigoare
Continuarea și finanțarea în mod adecvat a reformei VET, pentru a se alinia la obiectivele Strategiei de dezvoltare și ale Planului de acțiune privind VET (2013-2020) și pentru a satisface nevoile pieței forței de muncă
Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de calificare a fost aprobat prin Ordinul 1127 din 23 iulie 2018.
Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de calificare a fost aprobat prin Ordinul 1127 din 23 iulie 2018.
3I1. Dezvoltarea competenţelor de comunicare în limba română, maternă şi limbile străine ale absolvenţilor programelor de studii superioare(I) - MăsurăMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.12.2019CAPITOLUL 23. COOPERAREA ÎN MATERIE DE ÎNVĂȚĂMÎNT, FORMARE, MULTILINGVISM, TINERET ȘI SPORTNumăr de programe de studii superioare aprobate
Acţiune în curs Componenta de formare a abilităţilor şi competenţelor generale a viitorilor absolvenți este obligatorie în Planul cadru pentru studii superioare şi include: a) un curs de limbă străină de circulaţie internaţională cu aplicare în domeniul de formare profesională, oferit începând cu anul I de studii ( 100% din studenți). A fost recomandat instituţiilor de învățământ superior constituirea şi extinderea sistemului de predare a unor unităţi de curs în limbi străine de circulaţie internaţională; b) un curs de limbă română pentru studenţii din grupele alolingve( circa 15% de studenți). În scopul facilitării inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor din grupele alolingve, pentru această categorie de studenţi au fost introduse, obligatoriu, la anii superiori unități de curs de specialitate cu predare în limba română (inclusiv, Tehnici de comunicare/ Corespondenţa de afaceri etc.)
Continuarea reformelor în învățământul de bază, pentru a consolida calitatea formării profesorilor, a moderniza programele de studiu și a progresa către o utilizare la scară mai largă a evaluării performanțelor

Procesul este continuu si dezvoltă precum urmează:

Limba română

A fost pus în aplicare, prin intermediul Planului-cadru pentru studii superioare, în 19 instituții cu grupe alolingve cu circa 1000 de studenți instruiți. Au fost organizate 20 de cursuri în limba română pentru studenții alolingvi.

Au fost aprobate /revizuite 587 de planuri de învățământ la Licență și 339 - la Master în 2015-2016, iar în anul 2017, încă 236 de planuri la licență și master.

Numărul reflectă situația pentru toate 3 acțiuni ce țin de dezvoltarea competentelor lingvistice, și revizuirea a avut loc pentru toate universitățile și la toate programele de studii.

Aceasta cifră reflectă numărul de planuri coordonate de minister după aprobarea Planului-cadru în 2015. Conform acestui document, instituțiile care au grupe alolingve le organizează studenților un curs de limbă română de comunicare inclusiv Tehnici de comunicare/Corespondenţa de afaceri etc. În scopul facilitării inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor din grupele alolingve, pentru această categorie de studenţi se introduc, obligatoriu, la anii superiori unități de curs de specialitate cu predare în limba română.

 

Limba maternă

În cadrul a trei instituții de învățămînt superior – US Comrat, US Taraclia, Univ. Slavonă limba de instruire este limba rusă.

La Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălţi, regiune cu număr mare de persoane alolingve, se practică crearea grupelor mixte (vorbitori de l. română şi vorbitori de l. rusă), cu predarea, organizarea consultaţiilor în două limbi, în vederea integrării treptate a studenţilor alolingvi în comunitatea studenţească majoritară universitară.

Totodată, în scopul promovării limbilor și culturilor etniilor conlocuitoare pe teritoriul Republicii Moldova, au fost înființate două universități regionale: Universitatea de Stat din Comrat, care oferă posibilitate găgăuzilor să învețe în limba lor maternă, precum și Universitatea de Stat din Taraclia, unde locuiesc comunitățile bulgarilor, și se predau cursuri în limba bulgară.

 

Limba străină

Conform aceluiași Plan-cadru, obligatoriu, toate programele universitare la ciclul I-licență includ un curs de limbă străină de circulaţie internaţională cu aplicare în domeniul de formare profesională, oferit începând cu anul I de studii. Se recomandă și constituirea şi extinderea sistemului de predare a unor unităţi de curs în limbi străine. În funcție de posibilitățile instituției, pot fi oferite 2 limbi străine și studierea specialității în context cross-cultural (îndeosebi recomandat pentru domeniile orientate spre activitatea internațională).

 

În anul universitar 2018-2019 -100 de planuri au fost revizuite la licență și master în 8 instituții de învățământ superior cu introducerea în curriculum a dezvoltării competențelor de comunicare la limba română/maternă/limbi străine.

Procesul este continuu si dezvoltă precum urmează:

Limba română

A fost pus în aplicare, prin intermediul Planului-cadru pentru studii superioare, în 19 instituții cu grupe alolingve cu circa 1000 de studenți instruiți. Au fost organizate 20 de cursuri în limba română pentru studenții alolingvi.

Au fost aprobate /revizuite 587 de planuri de învățământ la Licență și 339 - la Master în 2015-2016, iar în anul 2017, încă 236 de planuri la licență și master.

Numărul reflectă situația pentru toate 3 acțiuni ce țin de dezvoltarea competentelor lingvistice, și revizuirea a avut loc pentru toate universitățile și la toate programele de studii.

Aceasta cifră reflectă numărul de planuri coordonate de minister după aprobarea Planului-cadru în 2015. Conform acestui document, instituțiile care au grupe alolingve le organizează studenților un curs de limbă română de comunicare inclusiv Tehnici de comunicare/Corespondenţa de afaceri etc. În scopul facilitării inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor din grupele alolingve, pentru această categorie de studenţi se introduc, obligatoriu, la anii superiori unități de curs de specialitate cu predare în limba română.

 

Limba maternă

În cadrul a trei instituții de învățămînt superior – US Comrat, US Taraclia, Univ. Slavonă limba de instruire este limba rusă.

La Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălţi, regiune cu număr mare de persoane alolingve, se practică crearea grupelor mixte (vorbitori de l. română şi vorbitori de l. rusă), cu predarea, organizarea consultaţiilor în două limbi, în vederea integrării treptate a studenţilor alolingvi în comunitatea studenţească majoritară universitară.

Totodată, în scopul promovării limbilor și culturilor etniilor conlocuitoare pe teritoriul Republicii Moldova, au fost înființate două universități regionale: Universitatea de Stat din Comrat, care oferă posibilitate găgăuzilor să învețe în limba lor maternă, precum și Universitatea de Stat din Taraclia, unde locuiesc comunitățile bulgarilor, și se predau cursuri în limba bulgară.

 

Limba străină

Conform aceluiași Plan-cadru, obligatoriu, toate programele universitare la ciclul I-licență includ un curs de limbă străină de circulaţie internaţională cu aplicare în domeniul de formare profesională, oferit începând cu anul I de studii. Se recomandă și constituirea şi extinderea sistemului de predare a unor unităţi de curs în limbi străine. În funcție de posibilitățile instituției, pot fi oferite 2 limbi străine și studierea specialității în context cross-cultural (îndeosebi recomandat pentru domeniile orientate spre activitatea internațională).

 

În anul universitar 2018-2019 -100 de planuri au fost revizuite la licență și master în 8 instituții de învățământ superior cu introducerea în curriculum a dezvoltării competențelor de comunicare la limba română/maternă/limbi străine.

3I1. Implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare a sectorului de tineret 2020 şi revizuirea Planului de acţiuni privind implementarea acesteia(I) - MăsurăMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.12.2019CAPITOLUL 23. COOPERAREA ÎN MATERIE DE ÎNVĂȚĂMÎNT, FORMARE, MULTILINGVISM, TINERET ȘI SPORTNivel de implementare a Strategiei; Plan de acţiuni revizuit Plan de realizare - anual
A fost inițiat procesul de revizuire a Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare a sectorului de tineret 2020, în scopul identificării nivelului de implementare a Strategiei.

Raportul privind realizarea Planului de acțiuni pentru anul 2017 al Strategiei naționale de dezvoltare a sectorului de tineret 2020 a fost prezentat Guvernului la sfîrșitul lunii martie.

În cooperare cu UNICEF Moldova au fost elaborați Termenii de Referință privind contractarea serviciilor de evaluare la mijloc de termen a Strategiei. Totodată a fost lansat concursul deschis de selectare a companiei care va realizare evaluarea. Urmare a desfășurării procesului de selectare a companiei pentru realizarea evaluării la mijloc de termen a Strategiei Tineretului a fost desemnat câștigătorul cu care a fost desfășurată prima ședință de lucru privind stabilirea. Organizația selectată (CREDO) a elaborat și prezentat inception report pentru consultare, ce descrie etapele și metodologia de realizare a evaluării de mijloc a strategiei. La data de 2 august a fost desfășurată ședința de lucru a Grupului de Referință privind evaluarea SNDST 2020, în cadrul căreia au fost discutate aspectele metodologice și primul proiect al raportului de evaluare a SNDST 2020. A fost elaborat primul raport draft al raportului de evaluare a SNDST care urmează a fi supus discuțiilor.

A fost elaborat proiectul raportului de evaluare a SNDST și proiectul planului de acțiuni ajustat, documente care urmează a fi supuse discuțiilor cu reprezentanții autorităților publice, partenerilor și structurilor de tineret.

Raportul privind realizarea Planului de acțiuni pentru anul 2017 al Strategiei naționale de dezvoltare a sectorului de tineret 2020 a fost prezentat Guvernului la sfîrșitul lunii martie.

În cooperare cu UNICEF Moldova au fost elaborați Termenii de Referință privind contractarea serviciilor de evaluare la mijloc de termen a Strategiei. Totodată a fost lansat concursul deschis de selectare a companiei care va realizare evaluarea. Urmare a desfășurării procesului de selectare a companiei pentru realizarea evaluării la mijloc de termen a Strategiei Tineretului a fost desemnat câștigătorul cu care a fost desfășurată prima ședință de lucru privind stabilirea. Organizația selectată (CREDO) a elaborat și prezentat inception report pentru consultare, ce descrie etapele și metodologia de realizare a evaluării de mijloc a strategiei. La data de 2 august a fost desfășurată ședința de lucru a Grupului de Referință privind evaluarea SNDST 2020, în cadrul căreia au fost discutate aspectele metodologice și primul proiect al raportului de evaluare a SNDST 2020. A fost elaborat primul raport draft al raportului de evaluare a SNDST care urmează a fi supus discuțiilor.

A fost elaborat proiectul raportului de evaluare a SNDST și proiectul planului de acțiuni ajustat, documente care urmează a fi supuse discuțiilor cu reprezentanții autorităților publice, partenerilor și structurilor de tineret.

Raportul pentru anul 2018 cu privire la implementarea Strategiei naționale de dezvoltare a sectorului de tineret 2020 (SNDST 2020) a fost prezentat Guvernului Republicii Moldova. La începutul semestrului I a fost elaborat proiectul de HG cu privire la revizuirea Planului de acțiuni privind implementarea SNDST 2020. În acest context, menționăm că proiectul de HG nominalizat a fost propus spre examinare la şedinţa Secretarilor generali de stat în luna ianuarie 2019, care au decis să fie amânat şi examinat după instituirea unui nou Guvern.

3I4. Elaborarea unui Program naţional de susţinere, dezvoltare și extindere a serviciilor pentru tineri(I) - MăsurăMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.12.2018CAPITOLUL 23. COOPERAREA ÎN MATERIE DE ÎNVĂȚĂMÎNT, FORMARE, MULTILINGVISM, TINERET ȘI SPORTProgram elaborat; Cel puțin 30 de centre de tineret beneficiare
Ministerul Tineretului şi Sportului a elaborat și implementează Programul de dezvoltare a Centrelor de Tineret pentru anii 2017-2022, care are drept scop consolidarea capacităţilor instituţionale în vederea dezvoltării şi extinderii teritoriale a serviciilor de tineret, astfel încât să fie sporit numărul de tineri beneficiari și atinse următoarele obiective ale Strategiei Naţionale de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2020: - sporirea nivelului de activism civic al tinerilor, inclusiv în rândul tinerilor cu oportunități reduse; - consolidarea consiliilor locale ale tinerilor; - diversificarea metodelor de acces la informație al tinerilor; - dezvoltarea serviciilor outreach; - intensificarea măsurilor de promovare a modului de viață sănătos în rândul tinerilor; - extinderea serviciilor de educaţie nonformală.
A fost inițiat procesul de elaborare si planificare a măsurilor și acțiunilor pentru implementarea Programului de Dezvoltare a Centrelor de Tineret pentru anii 2017-2022, în cadrul ,,Fondului comun pentru dezvoltarea serviciilor de tineret” implementat de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Fondul Națiunilor Unite pentru Populație. A fost coordonat procesul cu UNFPA privind elaborarea unui plan costificat al acțiunilor pe anul 2018, în baza acordului ,,Fondului comun pentru dezvoltarea serviciilor de tineret”. De asemenea, avut loc la data de 19.02.2018 o ședință privind aspectele tehnice de coordonare a Programului pe parcursul anului 2018, cu participarea reprezentantei de țară a UNFPA Moldova. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării la 13 martie curent, a semnat Acorduri de colaborare privind dezvoltarea Centrelor de Tineret cu 11 autorități ale administrației publice locale de nivelul II. Anterior, la 14 noiembrie 2017, au fost semnate primele astfel de Acorduri de parteneriat cu 9 autorități publice locale. A fost creat Grupul de Referință privind implementarea Programului de Dezvoltare a Centrelor de Tineret 2022 (Ordinul MECC nr. 359 din 26.03.201). La data de 27.03.2018 a fost desfășurată ședința Grupului de Referință privind implementarea Programului de Dezvoltare a Centrelor de Tineret 2022. În cadrul evenimentului a fost prezentat Programul și indicatorii scontați, Planul de acțiuni pentru anul 2018 precum și au fost notate recomandările membrilor grupului privind implementarea acestuia. Planul costificat de implementare a ,,Fondului comun pentru dezvoltarea serviciilor de tineret” a fost prezentat spre semnare conducerii ministerului. Au fost elaborate și expediate spre avizare Autorităților Publice Locale de nivelul II, proiectele contractelor de comodat privind transmiterea în folosință a suportului destinat pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale a Centrelor de tineret (suport exprimat în mobilier și echipament IT). A fost lansat procesul de selectare a unui expert/grup de experți pentru realizarea evaluării Centrelor de Tineret cu elaborarea ulterioară a Planurilor de dezvoltare individuală a acestora. De asemenea, a fost desfășurat și interviurile de selectare a experților. Evaluarea se planifică a fi realizată în perioada iulie-decembrie 2018 și va cuprinde 23 UAT. A fost selectată organizația care va realiza evaluarea Centrelor de Tineret, după care aceasta a prezentat spre consultare metodologia de lucru. În acest context în scopul realizării acțiunilor din planul de acțiuni comun (MECC-UNFPA) au fost realizate următoarele măsuri: - au fost elaborați termenii de referință privind selectarea serviciilor de comunicare, vizibilitate și elementelor de brand al Programului de dezvoltare a centrelor de tineret 2022; - au fost elaborați proiectul de document ai termenilor de referință privind contractarea consultanților locali care vor activa în cadrul Centrelor de Tineret; - au fost organizate ședințe și discuții cu experți și reprezentanții instituțiilor partenere din cadrul Programului de dezvoltare a centrelor de tineret 2022, privind organizarea și modulele de sesiuni în cadrul primei instruiri ai angajaților centrelor de tineret, care va avea loc la sf. lunii iulie; - de asemenea Programul de dezvoltare a centrelor de tineret 2022 a prezentat interes și către alte instituții și organizații internaționale care analizează oportunitatea de a se implica în cadrul programului. La acest aspect putem menționa interesul Consiliului Europei, Companiei Orange Moldova, Agenția Elvețiană pentru Cooperare și Dezvoltare etc. Au fost definitivați termenii de referință pentru atribuirea contractelor specialiștilor în lucrul de tineret din cadrul Centrelor de Tineret privind prestarea serviciilor de consultanță și dezvoltare a metodologiei de prestare a serviciilor de tineret. În perioada 25-28 iulie a fost desfășurat Atelierul de lucru "COMPETENȚELE SPECIFICE ALE SPECIALISTULUI ÎN LUCRUL DE TINERET". La eveniment au participat specialiștii în lucrul de tineret și managerii Centrelor de Tineret din raioanele incluse în Programul de Dezvoltare a Centrelor de Tineret 2022. La data de 09.08.2018 a fost desfășurat concursul pentru selectarea companiei care va elabora Strategia de comunicare a Centrelor de Tineret 2022, precum și identitatea vizuală a acestora. A fost acordată asistență Autorităților publice locale privind implementarea Programului de Dezvoltare a Centrelor de Tineret 2022. A avut loc o ședință de planificare și coordonare a acțiunilor pentru următoarele 2 luni cu UNFPA Moldova conform parteneriatului stabilit în cadrul Fondului Comun inclusiv - a următoarelor acțiuni a) Atelier de lucru cu funcționarii publici din cadrul Consiliilor raionale: b) Training cu Centrele de Tineret aprox. 19-21 octombrie; c) Conferința Națională din 08.11.2018; d) Organizarea ședinței Grupului de referință din cadrul Programului de Dezvoltare a Centrelor de Tineret; e) Workshop și eveniment de încheiere/evaluare a acțiunilor și măsurilor realizate pe parcursul anului 2018 în cadrul PDCT 2022 etc.
A fost inițiat procesul de elaborare si planificare a măsurilor și acțiunilor pentru implementarea Programului de Dezvoltare a Centrelor de Tineret pentru anii 2017-2022, în cadrul ,,Fondului comun pentru dezvoltarea serviciilor de tineret” implementat de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Fondul Națiunilor Unite pentru Populație. A fost coordonat procesul cu UNFPA privind elaborarea unui plan costificat al acțiunilor pe anul 2018, în baza acordului ,,Fondului comun pentru dezvoltarea serviciilor de tineret”. De asemenea, avut loc la data de 19.02.2018 o ședință privind aspectele tehnice de coordonare a Programului pe parcursul anului 2018, cu participarea reprezentantei de țară a UNFPA Moldova. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării la 13 martie curent, a semnat Acorduri de colaborare privind dezvoltarea Centrelor de Tineret cu 11 autorități ale administrației publice locale de nivelul II. Anterior, la 14 noiembrie 2017, au fost semnate primele astfel de Acorduri de parteneriat cu 9 autorități publice locale. A fost creat Grupul de Referință privind implementarea Programului de Dezvoltare a Centrelor de Tineret 2022 (Ordinul MECC nr. 359 din 26.03.201). La data de 27.03.2018 a fost desfășurată ședința Grupului de Referință privind implementarea Programului de Dezvoltare a Centrelor de Tineret 2022. În cadrul evenimentului a fost prezentat Programul și indicatorii scontați, Planul de acțiuni pentru anul 2018 precum și au fost notate recomandările membrilor grupului privind implementarea acestuia. Planul costificat de implementare a ,,Fondului comun pentru dezvoltarea serviciilor de tineret” a fost prezentat spre semnare conducerii ministerului. Au fost elaborate și expediate spre avizare Autorităților Publice Locale de nivelul II, proiectele contractelor de comodat privind transmiterea în folosință a suportului destinat pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale a Centrelor de tineret (suport exprimat în mobilier și echipament IT). A fost lansat procesul de selectare a unui expert/grup de experți pentru realizarea evaluării Centrelor de Tineret cu elaborarea ulterioară a Planurilor de dezvoltare individuală a acestora. De asemenea, a fost desfășurat și interviurile de selectare a experților. Evaluarea se planifică a fi realizată în perioada iulie-decembrie 2018 și va cuprinde 23 UAT. A fost selectată organizația care va realiza evaluarea Centrelor de Tineret, după care aceasta a prezentat spre consultare metodologia de lucru. În acest context în scopul realizării acțiunilor din planul de acțiuni comun (MECC-UNFPA) au fost realizate următoarele măsuri: - au fost elaborați termenii de referință privind selectarea serviciilor de comunicare, vizibilitate și elementelor de brand al Programului de dezvoltare a centrelor de tineret 2022; - au fost elaborați proiectul de document ai termenilor de referință privind contractarea consultanților locali care vor activa în cadrul Centrelor de Tineret; - au fost organizate ședințe și discuții cu experți și reprezentanții instituțiilor partenere din cadrul Programului de dezvoltare a centrelor de tineret 2022, privind organizarea și modulele de sesiuni în cadrul primei instruiri ai angajaților centrelor de tineret, care va avea loc la sf. lunii iulie; - de asemenea Programul de dezvoltare a centrelor de tineret 2022 a prezentat interes și către alte instituții și organizații internaționale care analizează oportunitatea de a se implica în cadrul programului. La acest aspect putem menționa interesul Consiliului Europei, Companiei Orange Moldova, Agenția Elvețiană pentru Cooperare și Dezvoltare etc. Au fost definitivați termenii de referință pentru atribuirea contractelor specialiștilor în lucrul de tineret din cadrul Centrelor de Tineret privind prestarea serviciilor de consultanță și dezvoltare a metodologiei de prestare a serviciilor de tineret. În perioada 25-28 iulie a fost desfășurat Atelierul de lucru "COMPETENȚELE SPECIFICE ALE SPECIALISTULUI ÎN LUCRUL DE TINERET". La eveniment au participat specialiștii în lucrul de tineret și managerii Centrelor de Tineret din raioanele incluse în Programul de Dezvoltare a Centrelor de Tineret 2022. La data de 09.08.2018 a fost desfășurat concursul pentru selectarea companiei care va elabora Strategia de comunicare a Centrelor de Tineret 2022, precum și identitatea vizuală a acestora. A fost acordată asistență Autorităților publice locale privind implementarea Programului de Dezvoltare a Centrelor de Tineret 2022. A avut loc o ședință de planificare și coordonare a acțiunilor pentru următoarele 2 luni cu UNFPA Moldova conform parteneriatului stabilit în cadrul Fondului Comun inclusiv - a următoarelor acțiuni a) Atelier de lucru cu funcționarii publici din cadrul Consiliilor raionale: b) Training cu Centrele de Tineret aprox. 19-21 octombrie; c) Conferința Națională din 08.11.2018; d) Organizarea ședinței Grupului de referință din cadrul Programului de Dezvoltare a Centrelor de Tineret; e) Workshop și eveniment de încheiere/evaluare a acțiunilor și măsurilor realizate pe parcursul anului 2018 în cadrul PDCT 2022 etc.

Program aflat în derulare din anul 2017. La ora actuală 21 de Centre raionale de tineret (și filialele acestora - 19) sunt dotate cu echipament tehnic și mobilier, iar în majoritatea este asigurat accesul la rețeaua de internet.

În cadrul parteneriatului cu Fondul Națiunilor Unite Pentru Populație (UNFPA) privind crearea Fondului Comun pentru dezvoltarea serviciilor de tineret inclusiv, pentru cei mai vulnerabili, pe parcursul sem. I 2019, au fost realizate următoarele măsuri:

-   A fost semnat Planul costificat de acțiuni pentru anul 2019 între MECC și UNFPA;

-   La 15 aprilie 2019, a fost organizată Ședința de coordonare cu reprezentanții Centrelor de tineret în cadrul căreia au fost prezentate și abordate principalele priorități și angajamente din cadrul Programului pentru anul curent;

-   De asemenea, în luna aprilie 2019 a fost lansat Programul de granturi pentru Centrele de tineret cu genericul ,,Tinerii se implică – Comunitatea se dezvoltă”, în cadrul căruia se vor oferi până la 6 000 $ per proiect pentru max. 10 Centre de tineret;

-   A fost lansat procesul de identificare a necesităților de echipament IT și alte bunuri necesare dotării Centrelor de tineret, care urmează a fi achiziționate în semestrul II a anului 2019;

În acest context, menționăm că o valoare adăugată la Fondul Comun, începând cu anul 2019, a adus Agenția Elvețiană pentru Cooperare și Dezvoltare care va contribui financiar în următorii 2 ani (cca 1 mln $), iar majoritatea activităților se vor concentra pe dezvoltarea spiritului civic și al voluntariatului în rândul tinerilor, un obiectiv aparte fiind dezvoltarea Parteneriatului Școală – Centrul de tineret.
3I5. Extinderea rețelei naționale a Consiliilor raionale/municipale ale tinerilor(I) - MăsurăMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.12.2019CAPITOLUL 23. COOPERAREA ÎN MATERIE DE ÎNVĂȚĂMÎNT, FORMARE, MULTILINGVISM, TINERET ȘI SPORTConsilii raionale/ municipale ale tinerilor funcționale în cel puțin 30% din numărul total de unități teritorial-administrative; Asistență logistică și financiară oferită Termen de realizare - anual

Consilii raionale/ municipale ale tinerilor funcționale în cel puțin 30% din numărul total de unități teritorial-administrative;

Asistență logistică și financiară oferită
Ministerul Tineretului și Sportului a lansat, în luna aprilie curent, în cadrul unei conferinţe de presă, Programul de Dezvoltare a Centrelor de Tineret pentru anii 2017 – 2022, care are drept scop consolidarea capacităţilor instituţionale în vederea dezvoltării şi extinderii teritoriale a serviciilor de tineret, astfel încât să fie sporit numărul de tineri beneficiari și atins unul dintre obiectivuele Strategiei Naţionale de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2020: - consolidarea și extinderea Consiliilor locale ale tinerilor. Totodată, în perioada respectivă, în baza contractelor de finanţare, un număr de 12 Consilii raionale/municipale ale Tinerilor implementează Programul pentru dezvoltarea şi consolidarea instituţională a acestora.
La data de 15 martie, Rețeaua Națională a Consiliilor Locale ale Tinerilor din Moldova, cu suportul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării a lansat (prin intermediul unei conferințe de presă) un sondaj prin care vor fi chestionați a tinerii cu privire la problemele și necesitățile cu care se confruntă. A fost înaintat spre semnare conducerii proiectul privind implementarea Programului pentru anul 2018. În cadrul Programului au fost organizate și desfășurate Forumurile raionale/municipale ale tinerilor în cadrul cărora Consiliile Raionale/Municipale ale Tinerilor au prezintat rezultatele sondajului privind identificare necesităților și provocărilor tinerilor realizat în perioada lunilor martie-aprilie 2018 cu suportul Facultății de Psihologie, Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială. La fel, lucrările forumurilor au fost axate pe formularea provocărilor cu care se confruntă tinerii şi măsurile posibile pentru depăşirea acestora, viziune care urmează a fi comunicată Autorităților Publice Locale și Centrale. Astfel: - La data de 21 aprilie 2018 a fost desfășurat Forumul Municipal al Tinerilor din Chișinău; - La data de 12 mai 2018 a fost desfășurat Forumul Raional al Tinerilor Orhei; - La data de 13 mai 2018 a fost desfășurat Forumul Raional al Tinerilor Ialoveni; - La data de 19 mai 2018 a fost desfășurat Forumul Raional al Tinerilor Cahul; - La data de 03 iunie Forumul Raional al Tinerilor Anenii Noi ; - La data de 03 iunie Forumul Raional al Tinerilor Ocnița; - La data de 03 iunie Forumul Raional al Tinerilor Florești; - La data de 03 iunie Forumul Raional al Tinerilor Strășeni; - La data de 20 iunie Forumul Raional al Tinerilor Strășeni; - La data de 26 iunie Forumul Raional al Tinerilor Fălești; - La data de 13 iulie Forumul Raional al Tinerilor Hîncești; A fost lansat procesul de selectare consultanților individuali (din cadrul specialiștilor în lucrul de tineret, angajați ai Centrelor de Tineret), care vor fi contractați în cadrul Programul de Dezvoltare a Centrelor de Tineret pentru anii 2017-2022, în baza parteneriatului dintre MECC și UNFPA - Fondul comun pentru dezvoltarea serviciilor pentru tineri, inclusiv cei mai vulnerabili. În acest sens, au fost definitivați Termenii generici, setul de acte care urmează a fi depuse pentru încheierea contractelor și expediate Centrelor de Tineret. Cu suportul ministerului a avut loc Conferința Rețelei Naționale a Consiliilor Locale ale Tinerilor din Moldova, în perioada 5-7 octombrie 2018, în mun. Ungheni.
La data de 15 martie, Rețeaua Națională a Consiliilor Locale ale Tinerilor din Moldova, cu suportul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării a lansat (prin intermediul unei conferințe de presă) un sondaj prin care vor fi chestionați a tinerii cu privire la problemele și necesitățile cu care se confruntă. A fost înaintat spre semnare conducerii proiectul privind implementarea Programului pentru anul 2018. În cadrul Programului au fost organizate și desfășurate Forumurile raionale/municipale ale tinerilor în cadrul cărora Consiliile Raionale/Municipale ale Tinerilor au prezintat rezultatele sondajului privind identificare necesităților și provocărilor tinerilor realizat în perioada lunilor martie-aprilie 2018 cu suportul Facultății de Psihologie, Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială. La fel, lucrările forumurilor au fost axate pe formularea provocărilor cu care se confruntă tinerii şi măsurile posibile pentru depăşirea acestora, viziune care urmează a fi comunicată Autorităților Publice Locale și Centrale. Astfel: - La data de 21 aprilie 2018 a fost desfășurat Forumul Municipal al Tinerilor din Chișinău; - La data de 12 mai 2018 a fost desfășurat Forumul Raional al Tinerilor Orhei; - La data de 13 mai 2018 a fost desfășurat Forumul Raional al Tinerilor Ialoveni; - La data de 19 mai 2018 a fost desfășurat Forumul Raional al Tinerilor Cahul; - La data de 03 iunie Forumul Raional al Tinerilor Anenii Noi ; - La data de 03 iunie Forumul Raional al Tinerilor Ocnița; - La data de 03 iunie Forumul Raional al Tinerilor Florești; - La data de 03 iunie Forumul Raional al Tinerilor Strășeni; - La data de 20 iunie Forumul Raional al Tinerilor Strășeni; - La data de 26 iunie Forumul Raional al Tinerilor Fălești; - La data de 13 iulie Forumul Raional al Tinerilor Hîncești; A fost lansat procesul de selectare consultanților individuali (din cadrul specialiștilor în lucrul de tineret, angajați ai Centrelor de Tineret), care vor fi contractați în cadrul Programul de Dezvoltare a Centrelor de Tineret pentru anii 2017-2022, în baza parteneriatului dintre MECC și UNFPA - Fondul comun pentru dezvoltarea serviciilor pentru tineri, inclusiv cei mai vulnerabili. În acest sens, au fost definitivați Termenii generici, setul de acte care urmează a fi depuse pentru încheierea contractelor și expediate Centrelor de Tineret. Cu suportul ministerului a avut loc Conferința Rețelei Naționale a Consiliilor Locale ale Tinerilor din Moldova, în perioada 5-7 octombrie 2018, în mun. Ungheni.

A fost semnat cu Rețeaua Națională a Consiliilor Raionale/Municipale de Tineret (RNCLTM) Acordul de implementare a Programului de asistență pentru consolidarea și dezvoltarea instituțională a Consiliilor Raionale/municipale ale Tinerilor.

La ora actuală 22 Consilii raionale/municipale ale tinerilor sunt implicate în procesul de luare a deciziilor la nivel local. De asemenea, RNCLTM pe parcursul semestrului I al anului 2019 a realizat următoarele acțiuni:

  Sondaje privind identificarea  necesităților tinerilor în 21 de UAT, fiind intervievați 3 445 tineri și elaborate 21 rapoarte privind situația tinerilor la nivel local;

  20 forumuri raionale/municipale desfășurate, 18 post-forumuri, 80 ateliere de lucru, în cadrul cărora au fost implicați cca 1 500 tineri, fiind elaborate și aprobate 20 Rezoluții ale Forumurilor Tinerilor. Rezoluţiile urmează a fi înaintate Autorităților Publice Locale în vederea  elaborării bugetelor locale pe componenta tineret, reieșind din necesitățile actuale ale tinerilor;

  Au fost desfășurate 2 Conferințe Naționale ale Rețelei Naționale a Consiliilor Locale ale Tinerilor (Chișinău (aprilie), Ialoveni (iunie)); 2 ședințe trimestriale ale RNCLTM (martie, mai);

  A fost lansat Programul de instruire ”Tânar implicat - Tânar informat” (8 instruiri realizate, 173 tineri beneficiari);

A fost lansat procesul de creare a 3 grupuri de inițiativă ale tinerilor în raioanele Sîngerei, Edineț, Criuleni, unde, ulterior urmează a fi create Consilii Raionale ale Tinerilor.
3I7. Derularea anuală a Programului de granturi pentru organizațiile de tineret ale societății civile(I) - MăsurăMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.12.2019CAPITOLUL 23. COOPERAREA ÎN MATERIE DE ÎNVĂȚĂMÎNT, FORMARE, MULTILINGVISM, TINERET ȘI SPORTNumărul proiectelor de tineret în domeniul educației nonformale și dialogului intercultural susținute
Programul anual de granturi pentru anul 2018 a fost lansat în luna decembrie 2017. Comisia de examinare și selectare a proiectelor a recomandat spre finanțare 23 de proiecte de tineret. 
În cadrul Programului de granturi 2018 pentru organizațiile de tineret, se implementează 23 de proiecte care au fost selectate de către comisia de examinare și selectare a proiectelor. În procesul de implementare a proiectelor, sunt utilizate instrumente ale educației nonformale precum și cele de promovare a dialogului intercultural.
În cadrul Programului de granturi 2018 pentru organizațiile de tineret, se implementează 23 de proiecte care au fost selectate de către comisia de examinare și selectare a proiectelor. În procesul de implementare a proiectelor, sunt utilizate instrumente ale educației nonformale precum și cele de promovare a dialogului intercultural.
3I1. Organizarea competițiilor internaționale de anvergură pe teritoriul Republicii Moldova(I) - MăsurăMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.12.2019CAPITOLUL 23. COOPERAREA ÎN MATERIE DE ÎNVĂȚĂMÎNT, FORMARE, MULTILINGVISM, TINERET ȘI SPORT2 competiții organizate anual Termen de realizare - anual
În perioada respective, au fost organizate și desfășurate 3 competiții internaționale: 1. În luna mai curent, la Chișinău a fost desfă- șurat Campionatul European de Dans la Tineret, secțiunea ,,Latino”. În cadrul compete -tiției au participat 59 de perechi din 32 de țări din Europa. Evenimentul a fost organizat de Ministerul Tineretului și Sportului, Federația Dansului Sportiv din Moldova și Clubul Sportiv de dans „Codreanca”. Suma alocată Federației de Dans Sportiv pentru evenimentul respectiv a constituit 250 mii lei; 2. Turneul Internațional G1 Moldova Open la taekwondoa fost organizat și desfășurat, în peri- oada 20-21 mai curent, în cadru căruia au parti- cipat peste 400 de sportivi din 33 de țări, dintre care 50 de sportivi din Republica Moldova.” În acest scop, Federației Taekwondo WTF i-a fost alocată suma de 300 mii lei; 3. Campionatul Mondial pe Echipe Fed Cup by BNP Paribas 2017”, a fost organizat și desfă- șurat, în perioada 13-17 iunie curent în mun. Chișinău La competitia respectivă au fost 15 țări participante. În acest scop, Federației de Tenis din Republica Moldova i-a fost alocată suma de 400 mii lei;
În perioada 28-29.04, în mun. Chișinău, s-a desfășurat Campionatul European și Campionatul Mondial la dans sportiv pentru tineret, cu suportul financiar al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Între 3 și 5 iulie 2018, în cadrul complexului sportiv Futsal Arena FMF din comuna Ciorescu s-a desfășurat Campionatul European de Baschet Feminin ”Fiba U16 Women’s European Championships”, Moldova, divizia valorică C cu suportul financiar al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. În perioada 09-11.08. în or. Briceni ” s-a desfășurat a 9-a ediție a Turneului internaţional de box „Cupa Independenţei cu suportul financiar al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Pe data de 02.09.2018 în cadrul complexului sportiv Futsal Arena FMF din comuna Ciorescu s-a desfășurat Turneul Internațional „Cupa Independenței” ediția a 3-a, cu suportul financiar al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.
În perioada 28-29.04, în mun. Chișinău, s-a desfășurat Campionatul European și Campionatul Mondial la dans sportiv pentru tineret, cu suportul financiar al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Între 3 și 5 iulie 2018, în cadrul complexului sportiv Futsal Arena FMF din comuna Ciorescu s-a desfășurat Campionatul European de Baschet Feminin ”Fiba U16 Women’s European Championships”, Moldova, divizia valorică C cu suportul financiar al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. În perioada 09-11.08. în or. Briceni ” s-a desfășurat a 9-a ediție a Turneului internaţional de box „Cupa Independenţei cu suportul financiar al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Pe data de 02.09.2018 în cadrul complexului sportiv Futsal Arena FMF din comuna Ciorescu s-a desfășurat Turneul Internațional „Cupa Independenței” ediția a 3-a, cu suportul financiar al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.
Organizarea competițiilor internaționale de anvergura pe teritoriul Republicii Moldova „Campionatul european de tineret la dansuri sportive WDSF” (20-21 aprilie 2019), „Turneul internațional de box, im memoriam Pavel Luschevici”(20-24 februarie 2019).

 

La fel, în perioada 22-24 mai 2019 în orașul Sintra, Portugalia, a avut loc un seminar cu privire la instruirea coordonatorilor naționali privind organizarea si desfășurarea Săptămânii Europene a Sportului în anul 2019.
3I1. Crearea noilor structuri abilitate cu coordonarea și administrarea domeniului ştiinţei la nivel de Guvern(SL) - acte subord. legiiMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.12.2018CAPITOLUL 24. COOPERAREA ÎN DOMENIUL ACTIVITĂȚILOR DE CERCETARE, DE DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ȘI DEMONSTRATIVENoi structuri create
Crearea de noi structuri care să îndeplinească rolul de coordonare a cercetării și inovării la nivel guvernamental
HG nr.196 din din 28.02.2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare și a HG nr.596 din 26.06.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de selectare și cerințele față de candidatul la funcția de director general al Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare, precum și a componenței nominale a Comisiei de selectare.
Au fost aprobate Hotărîrea Guvenrului nr.196 din din 28.02.2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare și Hotărîrea Guvernului nr.596 din 26.06.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de selectare și cerințele față de candidatul la funcția de director general al Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare, precum și a componenței nominale a Comisiei de selectare.

La nivel de minister, a fost creată Direcția politici în domeniul cercetării și inovării (HG 1139 din 20.12.2017 cu privire la modificarea și completarea HG nr. 691 din 30 august 2017).  De asemenea, relevăm că, prin Hotărârea Guvernului nr. 196 din 28.02.2018 a fost aprobată organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare, iar prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 28.02.2018 a fost aprobată organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare.

3I2. Informarea periodică a instituțiilor europene, precum şi a statelor-membre ale UE despre ultimele evoluții în sfera cercetare-dezvoltare din Republica Moldova, prin participarea activă a reprezentanților oficiali şi experților naționali în comitetele strategice, grupurile de lucru instituite la nivel paneuropean(I) - MăsurăMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.12.2019CAPITOLUL 24. COOPERAREA ÎN DOMENIUL ACTIVITĂȚILOR DE CERCETARE, DE DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ȘI DEMONSTRATIVENumăr de participări Termen de realizare: anual.
Reprezentanți oficiali şi experți naționali din Republica Moldova au participat în Comitetele de Program Orizont 2020, Comitete strategice și grupurile de lucru organizate la nivel paneuropean.
Intensificarea participării Republicii Moldova la Programul Orizont 2020
Informarea instituțiilor europene privind noua listă a persoanelor recrutate în calitate de  reprezentanți oficiali și experți naționali în comitetele strategice. 

Pe parcursul anului de referință reprezentanții oficiali și experții naționali au participat la 5 ședințe ale Comitetelor de Program ale Programului cadru Orizont 2020, organizate de Comisia Europeană.

În perioada 21-22 martie curent 10 reprezentanți si experți naționali în Comitetele de Program au participat la workshopul organizat în  cadrul proiectului EaP Plus, la Kiev, Ucraina. https://www.eap-plus.eu/object/news/161

Institutule de Cercetări Juridice și Politice: a participat la EaP PLUS Workshop for H2020 Programme Committee Members from Associated EaP countries la Kiev (20-21 martie 2018) organizat de Ministerul Educației și Științei al Ucrainei;

Un expert național a participat la Comitetul de program ERC-FET-MSCA H2020, și alt expert național la Comitetul de program "Secure Societies" H2020 – pe parcursul perioadei.

 

Pentru diseminarea informației privind Știința Deschisă la nivel național, pe site-ul IDSI a fost creată o rubrică dedicată https://idsi.md/stiinta-deschisa

IDSI a furnizat informații despre Instrumentul Bibliometric National (www.ibn.idsi.md), cea mai mare Baza de Date cu peste 58 mii publicații în Acces Deschis din RM, pentru un studiu realizat la nivel european privind bazele de date și repozitoriile la nivel european „European databases and repositories for Social Sciences

and Humanities research output”. Raportul este disponibil pe site-ul proiectului European COST ENRESSH la http://enressh.eu/wp-content/uploads/2017/09/2017_ENRESSH_European_Databases.pdf și pe site-ul EuroCRIS la https://www.eurocris.org/news/report-european-databases-and-repositories-social-sciences-and-humanities-research-output.

 

Urmare a concursului organizat de ANCD de selectare a Reprezentanţilor Oficiali ai Comunităţii Ştiinţifice şi Experţilor Naţionali pentru Comitetele de Program ale Programului UE de Cercetare-Inovare ”Orizont 2020", au survenit modificări în componența punctelor naționale de contact, reprezentanților oficiali şi experților naționali în comitetele strategice. În acest sens, calitatea de experți și reprezentanți oficiali a revenit și reprezentanților Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, după cum urmează:

Tatiana Moraru – șef Direcția politici în domeniul cercetării și inovării – reprezentant oficial;

Iulia Vacarenco – consultant principal Direcția politici în domeniul cercetării și inovării – expert național;

Olga Tretiacov– consultant principal Direcția politici în domeniul cercetării și inovării – expert național.

Noua componență poate fi accesată la următorul link: http://ancd.gov.md/ro/content/ncp-network-moldova

Totodată, în acest sens a fost anunțată și Comisia Europeană. Confirmarea noilor reprezentanți poate fi accesată la linkul: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national_contact_points.html#c,contact=country/sbg/Moldova (Republic of)/0/1/0&function_details..function_abbr/sbg//0/1/0& person.last_name/desc

În perioada 13-14 septembrie 2018, Iulia Vacarenco, consultant principal în cadrul Direcției politici în domeniul cercetării și inovării, a participat în calitate de expert național la ședințele Comitetului de Program Configurația ERC, FET și MSCA, Bruxelles.

 

În perioada 19-21 septembrie 2018, Tatiana Moraru, șef Direcția politici în domeniul cercetării și inovării, a participat în calitate de expert național la ședințele Comitetului de Program Strategic configuration: Strategic overview of the implementation of the whole programme, coherence across the diffeerent parts of the programme and crosscutting issues including the specific objectives Spreading excellence and widening participation and Scinece wit hand for society, Bruxelles.

În perioada 04-06 octombrie 2018, Olga Tretiacov, consultant principal în cadrul Direcției politici în domeniul cercetării și inovării, a participat în calitate de expert național la 17th Meeting of the H2020 Programme Committee Configuration Research Infarstructures, Bruxelles.

În anul 2019, în perioada 15-17 ianuarie 2019, Olga Tretiacov, consultant principal în cadrul Direcției politici în domeniul cercetării și inovării, a participat la cea de-a 18-a ședință a Comitetului de Program al Programului Cadru al Uniunii Europene pentru Cercetare și Inovare – Orizont 2020, Configurația Infrastructuri de Cercetare, în contextul valorificării pe deplin a oportunităților ce rezidă din statutului de stat asociat în cadrul H2020, a schimbului de experiență cu reprezentanții altor state, a preluării bunelor practici și punerea în aplicare în RM a recomandărilor Comisiei Europene în domeniile de activitate.

Asigurarea participării Reprezentanților Oficiali și Experților Naționali la ședințele Comitetelor de Program -20 ședințe și la ședințele preliminare ale acestora, consultarea acestora. Participarea Punctelor Naționale de Contact la  conferințe, workshop-uri, forumuri,  ateliere de lucru-  peste 30 participări.  Participarea Punctelor Naționale de Contact la  training –uri dedicate PNC - 10 participări.

Asigurarea participării Reprezentanților Oficiali și Experților Naționali la ședințele Comitetelor de Program -20 ședințe și la ședințele preliminare; consultarea acestora. 

Corespondența menținută cu reprezentanții Directoratelor generale ale Comisiei Europene, reactualizarea sistematică a bazei de date a instrumentelor de suport. 

 Participarea reprezentanților oficiali și a experților naționale în comitetele strategice, grupurile de lucru instituite la nivel paneuropea a fost asigurată.Numarul total de participări - 13

Corespondența menținută cu reprezentanții Directoratelor generale ale Comisiei Europene, reactualizarea sistematică a bazei de date a instrumentelor de suport.

 Participarea reprezentanților oficiali și a experților naționali în comitetele strategice și în  grupurile de lucru instituite la nivel paneuropean a fost asigurată.

Numarul total de participări - 24

Corespondența cu reprezentanții Directoratelor generale ale Comisiei Europene- menținută. Se realizează reactualizarea sistematică a bazei de date a instrumentelor de suport.

Participarea reprezentanților oficiali și  experților naționali la ședințele comitetele de program și în  grupurile de lucru instituite la nivel paneuropean este asigurată.

Numărul total de participări ianuarie- august: 24.

Numărul de paticipări la Grupurile de Lucru: 6.
3SL1.Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Foii Naţionale de Parcurs pentru integrarea în Spațiul European de Cercetare (ERA)(SL) - acte subord. legiiMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.12.2018CAPITOLUL 24. COOPERAREA ÎN DOMENIUL ACTIVITĂȚILOR DE CERCETARE, DE DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ȘI DEMONSTRATIVEHotărîre de Guvern intrată în vigoare
Va fi elaborată în urma implementării reformei în domeniu.
Facilitarea integrării Republicii Moldova în Spațiul european de cercetare (SEC)

Avizarea Planului de acțiuni a Foii Naționale de Parcurs pentru integrarea în Spațiul European de Cercetare (ERA)

A fost elaborată sinteza obiecțiilor și propunerilor referitor la Foaia de Parcurs pentru integrarea în Spațiul European de Cercetare (ERA) și a Planului de acțiuni cu privire la implementarea Foii de parcurs. Proiectul Foii de parcurs și a Planului de acțiuni urmează a fi remis spre consultare repetată
A fost elaborată sinteza obiecțiilor și propunerilor referitor la Foaia de Parcurs pentru integrarea în Spațiul European de Cercetare (ERA) și a Planului de acțiuni cu privire la implementarea Foii de parcurs. Proiectul Foii de parcurs și a Planului de acțiuni urmează a fi remis spre consultare repetată
Avizarea Planului de acțiuni a Foii Naționale de Parcurs pentru integrarea în Spațiul European de Cercetare (ERA)

Avizarea Planului de acțiuni a Foii Naționale de Parcurs pentru integrarea în Spațiul European de Cercetare (ERA). 


Avizată. Raportare pentru trimestru I,  2019 – realizată.

Avizată. Raportare pentru trimestru I,  2019 – realizată

Hotărîrea Guvernului nr.1081/2018 din 8 noiembrie 2018 privind Foia Națională de Parcurs pentru Integrarea Republicii Moldova în Spațiul European de Cercetare 2019-2021 și a Planului de Acțiuni cu privire la implementarea Foii Naționale de Parcurs pentru Integrarea Republicii Moldova în Spațiul European de Cercetare 2019-2021 (M.O. nr. 6-12 din 11 ianuarie 2019).

 Urmare a solicitării nr. 04/2-09/1054 din 27.02.2019 entitățile responsabile au prezentat informația cu privire la progresul de implementare a acțiunilor prevăzute în Foia Națională de Parcurs pentru Integrarea Republicii Moldova în Spațiul European de Cercetare 2019-2021 și a Planului de Acțiuni cu privire la implementarea Foii Naționale de Parcurs pentru Integrarea Republicii Moldova în Spațiul European de Cercetare 2019-2021.

Raportul privind progresul de implementare pentru trimestrul I 2019 a fost efectuat în data de 29 martie 2019.

Avizată.

Raportare pentru trimestru II,  2019 – realizată.

Raportare trimestrială – permanentă, la solicitarea MECC.
3SL2.Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 920 din 7 noiembrie 2014 „Cu privire la aprobarea Strategiei de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova pînă în 2020” conform recomandărilor experților europeni prezentate în cadrul exercițiului de evaluare PSF în H2020(SL) - acte subord. legiiMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.12.2018CAPITOLUL 24. COOPERAREA ÎN DOMENIUL ACTIVITĂȚILOR DE CERCETARE, DE DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ȘI DEMONSTRATIVEHotărîre de Guvern intrată în vigoare
La 10 iulie 2017 a fost aprobat proiectul de lege cu privire la modificarea codului pentru știință și inovare care ulterior va fi transmisă Parlamentului.
Realizarea de progrese în implementarea Strategiei de cercetare-dezvoltare până în 2020, a Planului de acțiune și Strategiei inovaționale pentru perioada 2013-2020 („Inovații pentru competitivitate”), precum și a recomandărilor formulate în urma evaluării inter pares efectuate prin mecanismul de sprijin al politicilor din cadrul Programului Orizont 2020
Implementarea activităților din planul de acțiuni al Strategiei de cercetare-dezvoltare a RM până în 2020.

Prin ordinul nr 588 din data de 08.052018 a fost creat Grupul de lucru pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 920 din 7 noiembrie 2014 „Cu privire la aprobarea Strategiei de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova până  în 2020”. Urmează a fi stabilită data întrunirii după ce va fi analizat gradul de realizare a Strategiei de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova până  în 2020
Prin ordinul nr 588 din data de 08.052018 a fost creat Grupul de lucru pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 920 din 7 noiembrie 2014 „Cu privire la aprobarea Strategiei de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova până  în 2020”. Urmează a fi stabilită data întrunirii după ce va fi analizat gradul de realizare a Strategiei de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova până  în 2020)
Prin ordinul nr 588 din data de 08.052018 a fost creat Grupul de lucru pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 920 din 7 noiembrie 2014 „Cu privire la aprobarea Strategiei de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova până  în 2020”. Urmează a fi stabilită data întrunirii după ce va fi analizat gradul de realizare a Strategiei de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova până  în 2020)
Avizarea Proiectului HG cu privire la aprobarea Planului Național pentru Cercetare și Inovare pentru perioada 2019 – 2022, care propune abrogarea Strategiei de cercetare-dezvoltare a RM pînă în 2020.

Avizarea Proiectului HG cu privire la aprobarea Planului Național pentru Cercetare și Inovare pentru perioada 2019 – 2022, care propune abrogarea Strategiei de cercetare-dezvoltare a RM pînă în 2020. 

Hotărîrea Guvernului nr. 920 din 7 noiembrie 2014 „Cu privire la aprobarea Strategiei de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova pînă în 2020” este propusă să fie abrogată prin intrarea în vigoare a proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la Programul național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020 - 2023

Hotărîrea Guvernului nr. 920 din 7 noiembrie 2014 „Cu privire la aprobarea Strategiei de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova pînă în 2020” este propusă să fie abrogată prin intrarea în vigoare a proiectului Hotărârii de Guvern cu privire la Programul național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020 - 2023

Hotărârea Guvernului nr. 920 din 7 noiembrie 2014 „Cu privire la aprobarea Strategiei de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova până în 2020” ”, precum şi Strategiei inovaționale pentru perioada 2013-2020 („Inovații pentru competitivitate”), se propune spre abrogare în proiectul HG cu privire la aprobarea Programului național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia.

Hotărârea Guvernului nr. 920 din 7 noiembrie 2014 „Cu privire la aprobarea Strategiei de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova pînă în 2020” este propusă să fie abrogată prin intrarea în vigoare a proiectului Hotărârii de Guvern cu privire la Programul național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020 – 2023.

3I3. Implementarea Planului de acțiuni privind participarea Republicii Moldova la Programul „Orizont 2020” pentru stimularea implicării entităților naționale(I) - MăsurăANCD RaportorAgenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare31.12.2019CAPITOLUL 24. COOPERAREA ÎN DOMENIUL ACTIVITĂȚILOR DE CERCETARE, DE DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ȘI DEMONSTRATIVENivel de implementare a Planului în %
Intensificarea participării Republicii Moldova la Programul Orizont 2020
1. Diseminarea informației privind oportunități deschise în programul H2020, consultări individuale - 62, seminare practice - 3;
2. Asigurarea vizibilității programului H2020 prin canale IT, ( ancd.gov.md, h2020.md, euraxess.md etc.);
3. Invitarea entităților naționale la apeluri specifice domeniului de activitate;
4. Participarea la ședințele Comitetelor de Program - 6;
1.​Elaborarea cadrului normativ  cu privire la activitatea entităților naționale în Programul Cadru UE Orizont 2020 - Regulament aprobat. 
2.Îndeplinirea condițiilor Acordului de asociere RM-UE, încadrarea punctelor naționale de contact, reprezentanților oficiali și experților naționali în baza concursului
3. Elaborarea proiectului de modificare a H.G. nr. 790 din 20.12.2012 cu privirea la coordonarea activității MOST.

Implementarea Planului de acțiuni privind participarea Republicii Moldova la Programul Orizont 2020 este îndeplinit in volum de 75%.

Pină în prezent conform datelor oficiale ale CE au fost depuse 337 de propuneri de proiecte cu participarea a peste 140 de entități juridice naționale. 33 de proiecte au fost susținute financiar de către CE.

Participarea reprezentanților oficiali ai comunității științifice din RM și experților naționali în Comitetele de Program H2020.

La 21 mai 2018, expertul național, a participat la Comitetul de program Strategic Configuration.

La 07 iunie 2018, 2 experți naționali H2020, au participat la ședințele Comitetelor de Program Strategic Configuration.

Un reprezentant oficial H2020, a participat în data de 25 iunie 2018, la Comitetul de Program Europe in a changing world: inclusive, innovative and reflective societies.

Implementarea Planului de acțiuni privind participarea Republicii Moldova la Programul Orizont 2020 este îndeplinit in volum de 75%.

Pină în prezent conform datelor oficiale ale CE au fost depuse 337 de propuneri de proiecte cu participarea a peste 140 de entități juridice naționale. 33 de proiecte au fost susținute financiar de către CE.

Participarea reprezentanților oficiali ai comunității științifice din RM și experților naționali în Comitetele de Program H2020.

La 21 mai 2018, expertul național, a participat la Comitetul de program Strategic Configuration.

La 07 iunie 2018, 2 experți naționali H2020, au participat la ședințele Comitetelor de Program Strategic Configuration.

Un reprezentant oficial H2020, a participat în data de 25 iunie 2018, la Comitetul de Program Europe in a changing world: inclusive, innovative and reflective societies.

Acordarea asistenței informaționale și metodologice instituțiilor de cercetare și companiilor private pentru elaborarea și promovarea proiectelor acestora în cadrul Programului ”Orizont 2020”. Instrumente de suport: Rețeaua Punctelor Naționale de Contact – activează 24 puncte naționale pe diverse domenii. Reprezentanți Oficiali – activează 16 Reprezentanți;Experți: 18 experți. Publicarea anunțurilor pe site ul h2020.md, distribuirea materialelor promoționale H2020, oferirea cnsultațiilor. 

În 2018, cu suportul Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare, din partea Republicii Moldova au fost depuse 36 de propuneri, dintre care 27 declarate eligibile, 7 finanțate (113 de participanți),

Planul de acțiuni este implementat conform planificării.

Planul de acțiuni este implementat conform planificării.

Planul de acțiuni este implementat conform planificării.
3I4. Asigurarea funcționalității platformei instituționale pentru valorificarea statutului de țară asociată la Programul „Orizont 2020” prin intermediul instrumentelor existente, şi anume: a) susținerea rețelei punctelor naționale, regionale şi locale de contact; b) asigurarea participării reprezentanților oficiali ai comunității științifice şi a experților naționali la comitetele de Program „Orizont 2020”; c) susținerea activității Oficiului Republicii Moldova pentru Știință şi Tehnologie pe lîngă Uniunea Europeană (MOST);(I) - MăsurăANCD RaportorAgenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare31.12.2019CAPITOLUL 24. COOPERAREA ÎN DOMENIUL ACTIVITĂȚILOR DE CERCETARE, DE DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ȘI DEMONSTRATIVEPlatformă funcțională
Funcțiunarea platformei instituționale pentru valorificarea statutului de țară asociată la Programul „Orizont 2020” este asigurată prin^ a) susținerea rețelei punctelor naționale, regionale şi locale de contact; b) asigurarea participării reprezentanților oficiali ai comunității științifice şi a experților naționali la comitetele de Program „Orizont 2020”; c) susținerea activității Oficiului Republicii Moldova pentru Știință şi Tehnologie pe lîngă Uniunea Europeană (MOST);
Intensificarea participării Republicii Moldova la Programul Orizont 2020
a) Rețeaua Punctelor Naționale este stabilită - 22 puncte;
b) Reprezentanții Oficiali și Experții Naționali au fost aprobați - 14 (reprezentanți) și 14 (experți);
c) Proiectul Hotărîrii Guvernului privind coordonarea activității Oficiului MOST este în avizarea autorităților competente

Asigurarea participării Punctelor Naționale de contact la training-uri organizate de Comisia Europeană. Implicarea acestora prin prezentarea oportunităților Programului Orizont2020 la  conferințe, zilele informare și consultații individuale. Asigurarea participării Reprezentanților oficiali și Experților Naționali la ședințele Comitetelor de Program – semestru II al anului – 14 ședințe.

Instrumente de suport: 

Rețeaua Punctelor Naționale de Contact –  24 

Reprezentanți Oficiali – 16 

Experți naționali: 18 

Asigurarea participării Punctelor Naționale de contact la  10 training-uri  dedicate PNC.  Participarea PNC la conferințe, workshop-uri, zile de informare-  peste 30 participări.  Acordarea asistenței informaționale și metodologice instituțiilor de cercetare și companiilor private pentru elaborarea și promovarea proiectelor acestora în cadrul Programului ”Orizont 2020”.

Asigurarea participării Reprezentanților Oficiali și Experților Naționali la ședințele Comitetelor de Program -20 ședințe. 

A fost numit temporar reprezentantul Oficiului RM pentru Știință și Tehnologie pe lângă UE (MOST), până la numirea candidatului selectat  prin concurs.  

Puncte Naționale de Contact – 23, Număr de ateliere de promovare – 34;

Reprezentanți oficiali -14, Experți Naționali – 18, Participări la ședințele comitetelor de program -13, Oficiul MOST  organizat, integrat în Rețeaua IGLO

Puncte Naționale de Contact – 23, Număr de ateliere de promovare – 45;

Reprezentanți oficiali -14, Experți Naționali – 18, Participări la ședințele comitetelor de program -24, Oficiul MOST  organizat, integrat în Rețeaua IGLO

Puncte Naționale de Contact – 23;

 Număr de ateliere de promovare – 77;

Reprezentanți oficiali -14, Experți Naționali – 18, Participări la ședințele comitetelor de program -24, Oficiul MOST  organizat, 1 reprezentant oficial în oficiu,  calitatea de membru în Rețeaua IGLO – restabilită.

3I6. Participarea comunității științifice în proiectele bilaterale şi paneuropene, inclusiv din cadrul Inițiativei Comune de Program, COFUND, ERANETS, INCONET, JRC etc.(I) - MăsurăANCD RaportorAgenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare31.12.2019CAPITOLUL 24. COOPERAREA ÎN DOMENIUL ACTIVITĂȚILOR DE CERCETARE, DE DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ȘI DEMONSTRATIVENumăr de proiecte realizate Termen de realizare: anula
Comunitatea științifică participă în 25 proiecte bilaterale moldo-române, 10 proiecte bilaterale cu Ucraina, 12 proiecte cu STCU, 2 proiecte Regionale în regiunea Dunării cu Germania, 2 proiecte din cadrul Era.Net,Rus Plus, 2 Proiecte WaterWorks JPI Era.Net COFUND
Comunitatea științifică participă în:
- Proiecte bilaterale - 63
- ERANET COFUND - 4 programe paneuropene
- Inițiative Comune de Program - 3 programe

Comunitatea științifică din RM participă în 25 de proiecte bilaterale cu România; 10 – cu Ucraina; proiecte multilaterale: 2 – ERA.Net RUS Plus, 2 - Water Works 2014 si Water Works 2015  COFUND, 2- Danube Regional Call.

2018

Institutul de Fizică aplicată

18.80013.16.02.01/ERA.Net (2018-2020) – Dezvoltarea unei metode de îmbunătățire a proprietăților materialelor prin combinarea deformării plastice în volum și la suprafață

NATO EAP.SFPP 984890 (2016-2018). Energy - efficient decontamination by UV & cold plasma using metamaterials

NASA AERONET (2001-2020) Aerosol Robotic Network - AERONET 2010-2020

Institutul de Cercetări Juridice și Politice

COST Action CA15207 ”Professionalization and Social Impact of European Political Science” (2016-2020).

Institutul Patrimoniului Cultural

16:80013 16.06.01/ERA.Net: proiectul ” Perception of Russia across Eurasia: Memory, Identity, Conflicts” („Percepţia Rusiei în Eurasia: Memorie, Identitate, Conflicte”).

Program FP7 ERA.Net RUS Plus – Programul de colaborare multilateral al Consorţiului ţărilor (Austria, Belgia, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Israel, Letonia, Moldova, Polonia, România, Slovacia, Suedia, Turcia, Federaţia Rusă) / Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe Moldovei.

Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor

ENI CBC Joint Operational Programme BLACK SEA BASIN 2014-2020 a fost elaborată și depusă propunerea de proiect ”Supporting Agriculture with Contemporary Technologies and Innovative Services” (SACTIS). Țări partenere: Republica Moldova, România, Grecia, Georgia.

Comunitatea științifică din RM participă în 25 de proiecte bilaterale cu România; 10 – cu Ucraina; proiecte multilaterale: 2 – ERA.Net RUS Plus, 2 - Water Works 2014 si Water Works 2015  COFUND, 2- Danube Regional Call.

2018

Institutul de Fizică aplicată

18.80013.16.02.01/ERA.Net (2018-2020) – Dezvoltarea unei metode de îmbunătățire a proprietăților materialelor prin combinarea deformării plastice în volum și la suprafață

NATO EAP.SFPP 984890 (2016-2018). Energy - efficient decontamination by UV & cold plasma using metamaterials

NASA AERONET (2001-2020) Aerosol Robotic Network - AERONET 2010-2020

Institutul de Cercetări Juridice și Politice

COST Action CA15207 ”Professionalization and Social Impact of European Political Science” (2016-2020).

Institutul Patrimoniului Cultural

16:80013 16.06.01/ERA.Net: proiectul ” Perception of Russia across Eurasia: Memory, Identity, Conflicts” („Percepţia Rusiei în Eurasia: Memorie, Identitate, Conflicte”).

Program FP7 ERA.Net RUS Plus – Programul de colaborare multilateral al Consorţiului ţărilor (Austria, Belgia, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Israel, Letonia, Moldova, Polonia, România, Slovacia, Suedia, Turcia, Federaţia Rusă) / Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe Moldovei.

Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor

ENI CBC Joint Operational Programme BLACK SEA BASIN 2014-2020 a fost elaborată și depusă propunerea de proiect ”Supporting Agriculture with Contemporary Technologies and Innovative Services” (SACTIS). Țări partenere: Republica Moldova, România, Grecia, Georgia.

Proiecte bilaterale finanțate: Romania- 25;Italia- 5;Ucraina- 10;STCU- 6; 

Multilaterale: Era.Net RUS Plus- 1;H2020 JPI- WaterWorks2014/2015 ERA-NET Cofund- 2; 2d BMBF Danube Region call- 2;

Proiecte bilaterale finanțate 
Romania- 25
Italia- 5 
Ucraina- 10 
STCU- 6 
Republica Belarus (lista proiectelor  urmează a fi definitivată)

Multilaterale 
Era.Net RUS Plus- 1; 
H2020 JPI- WaterWorks2014/2015;
ERA-NET Cofund- 2 ;
 2d BMBF Danube Region call- 2; 

Participarea la consorțiu Water Works JPI, ERA-NET.RUS PLUS, FACCE JPI, diseminarea informațiilor de punctele naționale către cercetători și publicul larg, inclusiv prin rețele de socializare.

Propuneri formulate - 5;

Proiecte bilaterale aprobate spre finanțare:

Italia: 5

Ucraina: 13

Belarus: 10

Proiecte multilaterale finanțate:

Water Works2015 - 2

Era.Net RUS Plus - 2

Danube: 2

Axis: 1

Participarea la consorțiu Water Works JPI, ERA-NET.RUS PLUS, FACCE JPI, diseminarea informațiilor de punctele naționale către cercetători și publicul larg, inclusiv prin rețele de socializare.

Propuneri formulate - 5;

Proiecte bilaterale aprobate spre finanțare:

Italia: 5

Ucraina: 13

Belarus: 10

Proiecte multilaterale finanțate:

Water Works2015 - 2

Era.Net RUS Plus - 2

Danube: 2

Axis: 1

Participarea la consorțiu Water Works JPI, ERA-NET.RUS PLUS, FACCE JPI, diseminarea informațiilor de punctele naționale către cercetători și publicul larg, inclusiv prin rețele de socializare.

Propuneri formulate - 5;

Proiecte bilaterale finanțate:

Italia: 5

Ucraina: 13

Belarus: 10

Proiecte multilaterale finanțate:

Water Works2015 - 2

Era.Net RUS Plus - 2

Danube: 2

Axis: 1

A fost încheiat Protocolul de cooperare în domeniul Științei și Tehnologiei între ANCD și Consiliul pentru Cercetare Științifică și Tehnologică a Turciei TUBITAK, în baza căruia urmează a fi lansat concursul comun de proiecte bilaterale.

3I10. Implicarea diasporei științifice a Republicii Moldova în proiectele și activitățile de cercetare-dezvoltare din țara de origine prin susținerea mobilității circulare(I) - MăsurăANCD RaportorAgenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare31.12.2019CAPITOLUL 24. COOPERAREA ÎN DOMENIUL ACTIVITĂȚILOR DE CERCETARE, DE DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ȘI DEMONSTRATIVENumăr de activități cu implicarea diasporei
Sunt încadrați experți care participă în comun la elaborarea proiectelor internaționale.
În procesul de expertiză  a proiectelor, sunt implicați experți din diasporă. 

În procesul de expertiză  a proiectelor, au fost împlicați experți din diasporă.

În procesul de expertiză  a proiectelor  au fost implicați experți din diasporă.

În procesul de expertiză  a proiectelor  au fost implicați experți din diasporă.

În procesul de expertiză  a proiectelor sunt implicați experți din diasporă. 
3I7. Implementarea şi popularizarea Programului EURAXESS şi extinderea serviciilor sale în regiunile țării(I) - MăsurăANCD RaportorAgenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare31.12.2019CAPITOLUL 24. COOPERAREA ÎN DOMENIUL ACTIVITĂȚILOR DE CERCETARE, DE DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ȘI DEMONSTRATIVENumărde activități de promovare Termen de realizare: anual
Programului EURAXESS este în proces de implementare
Popularizarea programului EURAXESS se realizează prin intermediul site-ul ancd.gov.md www.h2020.md, www.euraxess.md. De asemenea la consultări individuale și de grup, "Ziua Europei" a fost promovat programul EURAXESS.
Programul Euraxess TOP 3 a fost închis la 31.08.2018. Responsabil pentru TOP4 este AȘM 
Programul Euraxess TOP 3 a fost închis la 31.08.2018. Responsabil pentru TOP4 este Academia de Științe a Moldovei.
Programul EURAXESS TOP 3 s-a finalizat la 31.08.2018.  
Academia de Științe a Moldovei - responsabil
 Programul EURAXESS TOP 3 s-a finalizat la 31.08.2018.
3I8. Implementarea principiilor Cartei europene a cercetătorilor şi Codului de conduită pentru recrutarea cercetătorilor pentru obținerea recunoașterii excelenței în cercetare a instituțiilor din domeniul cercetării-dezvoltării din Republica Moldova la nivel european(I) - MăsurăANCD RaportorAgenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare31.12.2019CAPITOLUL 24. COOPERAREA ÎN DOMENIUL ACTIVITĂȚILOR DE CERCETARE, DE DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ȘI DEMONSTRATIVENumăr de logouri „Excelență în cercetare” oferite de către Consiliul Europei instituțiilor naționale
Pînă în prezent la instituțiile naționale sunt oferite de către Consiliul Europei 5 logouri „Excelență în cercetare”
Instituțiile care dețin logo-ul "Excelență în Cercetare" sunt responsabile de implementarea celor 40 de principii ale Cartei europene a cercetătorilor.
Responsabil pentru  EURAXESS TOP4 este AȘM.
La moment, conform solicitării MECC  nr. 04/2-09/2166 sin 23.04.2019 din se elaborează de către institutele de cercetare şi universităţi “Strategia de resurse umane pentru cercetatori”. Astfel de strategii au fost elaborate de  Institutul de Fiziologie qi Sanocreatologie, Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice, Institutul Naţional de Cercetări Economice, Institutul de istorie, Institutul de Filologie Română, Institutul Patrimoniului Cultural.
Responsabil pentru  EURAXESS TOP4 este AȘM.
3I9. Promovarea oportunităților oferite de Programul „Marie Sklodowska Curie” și de Consiliul European de Cercetare (ERC)(I) - MăsurăANCD RaportorAgenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare31.12.2019CAPITOLUL 24. COOPERAREA ÎN DOMENIUL ACTIVITĂȚILOR DE CERCETARE, DE DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ȘI DEMONSTRATIVENumăr de participări la programele respective
Promovarea oportunităților oferite de Programul „Marie Skladowska Curie” și de Consiliul European de Cercetare (ERC) este organizată
- Au fost plasate informații publice cu privire la oportunitățile oferite de programul  " Marie Skladowska Curie" 
- Au fost organizate consultări colective și individuale prin intermediul Punctului Național de Contact, inclusiv în cadrul atelierului de lucru și INFOWEEK - H2020/2018, precum și la evenimentul " Ziua Europei" 12 și19 mai 2018.

Oportunitățile Programului MSCA au fost promovate la școala de vară și săptămîna de informare în perioada 11-15 decembrie 2017, organizata la ASEM, și la Universitatea de Stat din Moldova, dar și in alte instituții de cercetare ale AȘM.

De asemenea, oportunitățile Programului MSCA au fost promovate la școala de iarnă în perioada 24-26 ianuarie 2018, organizată la ASEM, dar și în alte instituții de cercetare.

În cadrul apelului: H2020-MSCA-NIGHT-2018 au fost înaintate 2 propuneri de proiect

 1. “European Researcher’s Night: Discover YOUR Future!” și 2. “PAERisk-EU

În cadrul apelului - H2020-MSCA-RISE-2018: Perception and environmental risk assessment in the southeastern region of EU”.

 

Au fost organizate 2 traininguri practice de informare privind oportunitățile oferite de Programul „Marie Skladowska Curie” și de Consiliul European de Cercetare (ERC):

1) Universitatea de Stat din Tiraspol, 8 mai 2018

2) ASEM, 20 iunie 2018

De Ziua Europei în Moldova, reprezentanții au consultat pe toți cei interesați, 12 mai 2018.

Oportunitățile Programului MSCA au fost promovate la școala de vară și săptămîna de informare în perioada 11-15 decembrie 2017, organizata la ASEM, și la Universitatea de Stat din Moldova, dar și in alte instituții de cercetare ale AȘM.

De asemenea, oportunitățile Programului MSCA au fost promovate la școala de iarnă în perioada 24-26 ianuarie 2018, organizată la ASEM, dar și în alte instituții de cercetare.

În cadrul apelului: H2020-MSCA-NIGHT-2018 au fost înaintate 2 propuneri de proiect

 1. “European Researcher’s Night: Discover YOUR Future!” și 2. “PAERisk-EU

În cadrul apelului - H2020-MSCA-RISE-2018: Perception and environmental risk assessment in the southeastern region of EU”.

 

Au fost organizate 2 traininguri practice de informare privind oportunitățile oferite de Programul „Marie Skladowska Curie” și de Consiliul European de Cercetare (ERC):

1) Universitatea de Stat din Tiraspol, 8 mai 2018

2) ASEM, 20 iunie 2018

De Ziua Europei în Moldova, reprezentanții au consultat pe toți cei interesați, 12 mai 2018.
Promovarea oportunităților de către Punctul Național de Contact pe domeniu la zile de informare publica și oferirea consultațiilor. Consultari individuale pe marginea aplicarii la bursele individuale MSCA, inclusiv componenta Widening Fellowship-12 consultari. Postari pe h2020-5 postari. Reflectarea necesității valorificării componentei de extindere/widening în Foaia de Parcurs pentru Integrarea Republicii Moldova în Spațiul European de Cercetare 2019-2021. Înregistrarea punctului național de contact ca antrenor asistent pentru exercitiul de Train the trainers în cadrul Net4Mobility   pentru statele din categoria "widening", Armenia, Decembrie 2018.Pregatirea aplicarii pentru a doua runda a apelului, pentru realizarea unui training similar in 2019 in R. Moldova.
Promovarea oportunităților de către Punctul Național de Contact pe domeniu la zile de informare publică și oferirea consultațiilor. 
Numărul participărilor instituționale din R. Moldova a crescut, până în decembrie 2018, la cifra de 10 participări (comparativ cu 5 în 2017), adăugându-se și o participare la ITN –Rețelele Inovative de Formare (bugetul fiind în stadiu de precizare). Celelalte 9 organizații din R. Moldova participă la acțiunile RISE (Schimb  de Personal de Cercetare și Inovare). Remarcăm, că actualmente la RISE participă și 5 organizații din sectorul non-academic. Cifra totală de finanțare, la situația din 5.12.2018 – 1,24 mln EUR. 29 din cei 35 de cercetători din Moldova, implicați în acțiunile MSCA,  participă la acțiunile RISE, 4 – la ITN. Cifra cercetătorilor străini, detașați în instituțiile din R.Moldova prin acțiunile RISE, constituie 23. Țara noastră, în 2018, a punctat și la bursele individuale (1 participare) și COFUND (1 participare).

Promovarea oportunităților de către Punctele Naționale de Contact  pe domeniul European Research Council și MSCA la zile de informare publică și oferirea consultațiilor individuale.

Consultații publice – 4

Consultații individuale - 12 

Promovarea oportunităților de către Punctele Naționale de Contact  pe domeniul European Research Council și MSCA la zile de informare publică și oferirea consultațiilor individuale.

Consultații publice – 10

Consultații individuale - 22

Promovarea oportunităților de către Punctele Naționale de Contact  pe domeniul European Research Council și MSCA la zile de informare publică și oferirea consultațiilor individuale.

Consultații publice – 20

Consultații individuale - 22

3I1. Organizarea concursurilor comune de granturi în baza Acordului de colaborare dintre Academia de Științe a Moldovei şi Centrul Științifico-Tehnologic din Ucraina(I) - MăsurăANCD RaportorAgenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare31.12.2019CAPITOLUL 24. COOPERAREA ÎN DOMENIUL ACTIVITĂȚILOR DE CERCETARE, DE DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ȘI DEMONSTRATIVENumăr de proiecte în derulare
În 2017 a fost anunțat un nou concurs comun cu STCU
Concursul STCU a fost încheiat. Pentru anul 2018 a fost aprobată finanțarea la data de 21 martie 2018, în scopul realizării proiectelor comune în baza acordului de colaborare.

În cadrul Programului Academia de Ştiinţe a Moldovei – STCU „Iniţiative Comune de Cercetare – Dezvoltare” actualmente sunt în derulare din anii precedenți 12 proiecte.

Pe data de 10 aprilie .2017 a fost lansat un nou concurs STCU-AȘM, la care au fost prezentate 21 propuneri de proiecte. Rezultatele concursului vor fi anunțate în 2018.

La 03.05.2018 un reprezentant MECC a fost desemnat membru al Consiliului ANCD, și a participat la validarea proiectelor de cercetare din cadrul programului ”Inițiative comune de cercetare-dezvoltare” STCU (2018-2019), în urma căreia au fost validate 6 proiecte de cercetare cu finanțare din bugetul de stat pentru 2018 (scrisoarea Nr. 32 din 07.05.2018). Proiectele au fost selectate de 2 echipe de experți: una din Republica Moldova, iar alta din Ucraina.

În cadrul Programului Academia de Ştiinţe a Moldovei – STCU „Iniţiative Comune de Cercetare – Dezvoltare” actualmente sunt în derulare din anii precedenți 12 proiecte.

Pe data de 10 aprilie .2017 a fost lansat un nou concurs STCU-AȘM, la care au fost prezentate 21 propuneri de proiecte. Rezultatele concursului vor fi anunțate în 2018.

La 03.05.2018 un reprezentant MECC a fost desemnat membru al Consiliului ANCD, și a participat la validarea proiectelor de cercetare din cadrul programului ”Inițiative comune de cercetare-dezvoltare” STCU (2018-2019), în urma căreia au fost validate 6 proiecte de cercetare cu finanțare din bugetul de stat pentru 2018 (scrisoarea Nr. 32 din 07.05.2018). Proiectele au fost selectate de 2 echipe de experți: una din Republica Moldova, iar alta din Ucraina.

În 2018 – 6 proiecte, 2 întalniri organizate în septembrie și noiembrie privind lansarea concursului în 2019.

Au fost finanțate 6 proiecte bilaterale cu Centrul pentru Știință și Tehnologie din Ucraina (STCU).

Consorțiul este în faza de monitorizare a proiectelor de cercetare în derulare, concursuri noi nu sunt aprobate pentru lansare. Este inițiată procedura de consultare a membrilor privind asocierea consorțiului la instrumentul de finanțare JPI/ERANET COFUND al Programului UE Orizont 2020. 
Consorțiul este în faza de monitorizare a celor 6 proiecte de cercetare în derulare, concursuri noi nu sunt aprobate pentru lansare. Este inițiată procedura de consultare a membrilor privind asocierea consorțiului la instrumentul de finanțare JPI/ERANET COFUND al Programului UE Orizont 2020.
3SL1. Act nou Proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Strategiei Naţionale privind Ştiinţa Deschisă şi a planului de acţiuni aferent(SL) - acte subord. legiiMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.12.2018CAPITOLUL 24. COOPERAREA ÎN DOMENIUL ACTIVITĂȚILOR DE CERCETARE, DE DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ȘI DEMONSTRATIVEHotărâre de Guvern intrată în vigoare
Integrarea Agendei politicii privind știința deschisă

Elaborarea acestui document urmează să fie comasat în Programul Național de cercetare și dezvoltare.

Nu a parvenit pentru avizare.
În data de 8 noiembrie 2018 a fost aprobată Foaia Națională de Parcurs pentru Integrarea Republicii Moldova în Spațiul European de cercetare pentru anii 2019-2021 și a Planului de acțiuni privind implementarea acesteia aprobată prin Hotărîrea de Guvern nr. 1081/2018. Una din prioritățile fixate pentru realizarea principiilor Spațiului European de cercetare este prioritatea SEC 5: Circulația optimă, accesul și transferul cunoștințelor care presupune definirea și coordonarea politicilor privind accesul deschis și știința deschisă (Open Science). Un astfel de document urmează a fi elaborat împreună cu comunitatea cercetătorilor.
ANCD urmărește executarea acțiunilor conform HG 1081/2018.
3SL2. Act nou Foaia de Parcurs privind Specializarea Inteligentă în Republica Moldova(SL) - acte subord. legiiMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.12.2018CAPITOLUL 24. COOPERAREA ÎN DOMENIUL ACTIVITĂȚILOR DE CERCETARE, DE DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ȘI DEMONSTRATIVEHotărâre de Guvern intrată în vigoare

Elaborarea acestui document urmează să fie comasat în Programul Național de cercetare și dezvoltare.

Elaborarea acestui document urmează să fie comasat în Programul Național de cercetare și dezvoltare.

Nu a parvenit pentru avizare.

Bazându-se pe cunoștințele din cartografierea potențialului științific, inovativ și economic, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în cooperare cu Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene, a organizat în data de 6 decembrie 2018 primul atelier de descoperire antreprenorială privind specializarea inteligentă în domeniul sănătății, biomedicinei și produselor farmaceutice.

Prin ordinul nr. 1774/a/2018 al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, a fost constituit Grupul de Lucru pentru organizarea și desfășurarea procesului de descoperire antreprenorială.

În data de 18 iunie 2019 Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării în cooperare cu CCC/JRC a organizat atelierul de descoperire antreprenorială în domeniul prioritar – energetica, scopul căruia a fost să identifice principalele nişe ale specializării inteligente pentru domeniul dat, ceea ce va contribui la eficientizarea procesului de cercetare orientat spre necesităţile economiei naţionale sau regiunilor în parte. Participarea activă a sectorului antreprenorial, dar şi autorităţilor publice şi societăţii civile de rând cu mediul de cercetare este critică în stabilirea nişelor de specializare inteligentă cu potenţial major. Totodată, în data de 20 iunie 2019 Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării în cooperare cu CCC/JRC a organizat atelierul de descoperire antreprenorială în domeniul prioritar – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC). La fel, în data de 28 iunie 2019 este organizat atelierul de descoperire antreprenorială în domeniul prioritar – Agricultura și procesarea produselor agricole și domeniul prioritar Biomedicina și Biofarmaceutica. În cadrul proiectului pilot S3 al JRC de extindere în țările parteneriatului de vecinătate, Republica Moldova a primit suport pentru identificarea priorităților cu potențial de specializare inteligentă. În a doua fază urmează să fie elaborată Foaia de Parcurs privind  specializare inteligentă, unde procesul de descoperire antreprenorială este unul decisiv, care va permite verificarea şi specificarea domeniilor prioritare având un consens în cadrul actorilor interesați.

Prin Ordinul nr. 1774/a/2018 al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, a fost constituit Grupul de Lucru pentru organizarea și desfășurarea procesului de descoperire antreprenorială.

În data de 18 iunie 2019 Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării în cooperare cu CCC/JRC a organizat atelierul de descoperire antreprenorială în domeniul prioritar – energetica, scopul căruia a fost să identifice principalele nişe ale specializării inteligente pentru domeniul dat, ceea ce va contribui la eficientizarea procesului de cercetare orientat spre necesităţile economiei naţionale sau regiunilor în parte. Participarea activă a sectorului antreprenorial, dar şi autorităţilor publice şi societăţii civile de rând cu mediul de cercetare este critică în stabilirea nişelor de specializare inteligentă cu potenţial major. Totodată, în data de 20 iunie 2019 Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării în cooperare cu CCC/JRC a organizat atelierul de descoperire antreprenorială în domeniul prioritar – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC). La fel, în data de 28 iunie 2019 este organizat atelierul de descoperire antreprenorială în domeniul prioritar – Agricultura și procesarea produselor agricole și domeniul prioritar Biomedicina și Biofarmaceutica. În cadrul proiectului pilot S3 al JRC de extindere în țările parteneriatului de vecinătate, Republica Moldova a primit suport pentru identificarea priorităților cu potențial de specializare inteligentă. În a doua fază urmează să fie elaborată Foaia de Parcurs privind  specializare inteligentă, unde procesul de descoperire antreprenorială este unul decisiv, care va permite verificarea şi specificarea domeniilor prioritare având un consens în cadrul actorilor interesați. Organizarea atelierelor de descoperire antreprenorială este un exercițiu foarte important care duce la elaborarea Foii de Parcurs privind Specializarea Inteligentă în Republica Moldova.


ANCD urmărește executarea acțiunilor conform HG 1081/2018.
3L1. Act nou Proiectul de lege privind regimul mijloacelor video(L) - LegiCNPDCP Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal30.06.2018TITLUL III: JUSTIŢIE, LIBERTATE ŞI SECURITATELege intrată în vigoare
Un proiect în acest sens există în Parlament din 2012 (Iniţiativa legislativă nr. 1495 din 29.06.2012). (trimestrul I - 2017)
La moment, CNPDCP este în proces de revizuire şi ajustare a proiectului înaintat în anul 2012 în Parlament. Ulterior procedurii menţionate supra, proiectul de lege privind supravegherea video va fi propus Parlamentului spre examinare si aprobare.
Propunem excluderea din listă a Ministerului Justiţiei, întrucât instituţia intervine doar în contextul emiterii avizului, aspect procedural obligatoriu
CNA a participat la 2 şedinţe de lucru organizate de către Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal şi a susţinut avizul şi expertiza CNA din 29.05.2018 cu propuneri şi recomandări la proiectul Legii privind regimul mijloacelor video.
Proiectul a fost transmis Ministerului Justiției pentru efectuarea expertizei juridice. Expertiza juridică asupra proiectului a fost deja recepționată. Acesta urmează a fi transmis Guvernului spre aprobare.
Proiectul a fost transmis Ministerului Justiției pentru efectuarea expertizei juridice. Expertiza juridică asupra proiectului a fost deja recepționată. Acesta urmează a fi transmis Guvernului spre aprobare.
Proiectul de lege privind regimul mijloacelor video a fost elaborat și transmis Ministerului Justiției pentru promovare și înaintare spre examinare Guvernului, prin scrisoarea nr. 04-06/1854 din 22 august 2018.
3L3. Act de modificare Proiectul legii privind modificarea și completarea Legii nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate în sistemul național de pașapoarte(L) - LegiMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene30.09.2018TITLUL III: JUSTIŢIE, LIBERTATE ŞI SECURITATELege intrată în vigoare
Momentan, nu au fost întreprinse acţiuni la acest capitol. (trimestrul I - 2017)
Momentan, nu au fost întreprinse acţiuni la acest capitol.
A fost elaborat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative care prevede şi modificarea Legii nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte. Proiectul a fost votat în lectura a doua în Parlamentul Republicii Moldova la data de 31.05.2018 şi înaintat Preşedintelui Republicii Moldova, pentru promulgare.
A fost elaborat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative care prevede şi modificarea Legii nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte. Proiectul a fost votat în lectura a doua în Parlamentul Republicii Moldova la data de 31.05.2018 şi înaintat Preşedintelui Republicii Moldova, pentru promulgare.
Au fost operate amendamente la Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte, în vigoare din 10 octombrie 2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.295-308/446 din 10.08.2018)
Au fost operate amendamente la Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte, în vigoare din 10 octombrie 2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.295-308/446 din 10.08.2018)
E de menţionat, că în vederea asigurării protecţiei datelor cu caracter personal la eliberarea actelor de identitate, Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal a elaborat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, care prevede amendarea:
-   Legii nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte;
-   Codului Penal al Republicii Moldova nr. 985 din 18.04.2002.
Avizul privind propunerile şi obiecţiile Agenţiei Servicii Publice la proiectul de lege a fost expediat Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal pe data de 21.06.2018 sub nr. 01/B-433/18.
E de menţionat, că în vederea asigurării protecţiei datelor cu caracter personal la eliberarea actelor de identitate, Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal a elaborat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, care prevede amendarea:
-   Legii nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte;
-   Codului Penal al Republicii Moldova nr. 985 din 18.04.2002.
Avizul privind propunerile şi obiecţiile Agenţiei Servicii Publice la proiectul de lege a fost expediat Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal pe data de 21.06.2018 sub nr. 01/B-433/18.
Asupra Legii nr.273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate și sistemul național de pașapoarte, au fost operate modificările de rigoare prin Legea nr. 61 din 31.05.2018 de modificare și completare a unor acte legislative. CNPDCP a prezentat un aviz pe marginea acestui proiect, oferind propunerile și obiecțiile de rigoare.

În vederea asigurării proceselor operaţionale de prestare a serviciilor de eliberare a actelor de identitate şi de evidenţă a populaţiei, la iniţiativa legislativă a unui grup de deputaţi, a fost elaborat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative care prevede şi modificarea Legii nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte. Proiectul a fost votat în lectura a doua în Parlamentul Republicii Moldova la data de 31.05.2018 şi înaintat Preşedintelui Republicii Moldova, pentru promulgare.

În vederea asigurării proceselor operaţionale de prestare a serviciilor de eliberare a actelor de identitate şi de evidenţă a populaţiei, la iniţiativa legislativă a unui grup de deputaţi, a fost elaborat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative care prevede şi modificarea Legii nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte. Proiectul a fost votat în lectura a doua în Parlamentul Republicii Moldova la data de 31.05.2018 şi înaintat Preşedintelui Republicii Moldova, pentru promulgare.

3L6. Act de modificare Proiectul legii privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protectia datelor cu caracter personal, Legea nr. 59 din 29 martie 2012 privind activitatea specială de investigaţii, Legea nr.320 din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutului poliţistului, Legea nr.3 din 25 februarie 2016 cu privire la Procuratură, Legea nr. 753-XIV din 23 decembrie 1999 privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova etc.), Legea nr.544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului, Legea nr.1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie, Legea nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, Legea nr.245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat, Codul Civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002, Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova nr.225-XV din 30 mai 2003, Codul(L) - LegiCNPDCP Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal30.09.2018TITLUL III: JUSTIŢIE, LIBERTATE ŞI SECURITATELege intrată în vigoare
Momentan, nu au fost întreprinse acţiuni la acest capitol. (trimestrul I - 2017)
Proiectele de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative, va fi promovat după adoptarea proiectului de Lege privind activitatea contrainformativă şi activitatea informativă externă, care conţine prevederi referitoare la protecţia datelor cu caracter personal în procesul de asigurare a securităţii naţionale.
Momentan, nu au fost întreprinse acţiuni la acest capitol.
Proiectele de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative, va fi promovat după adoptarea proiectului de Lege privind activitatea contrainformativă şi activitatea informativă externă, care conține prevederi referitoare la protecția datelor cu caracter personal în procesul de asigurare a securității naționale.

Serviciul a avizat proiectele de legi privind Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova și legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (proiectul în redacție nouă a Legii 133 din 08 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal), transmise de către Cancelaria de Stat, avizul a fost remis către CNPDCP (scr. nr. 18/648 din 15 iunie 2018).

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal) a fost la 30 iulie curent transmis Centrului Național Anticorupție pentru efectuarea expertizei anticorupție în termeni proximi.
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal) a fost la 30 iulie curent transmis Centrului Național Anticorupție pentru efectuarea expertizei anticorupție în termeni proximi.

Proiectul de lege privind protecția datelor cu caracter personal a fost votat de către Parlamentul RM în prima lectură.Pentru a fi racordat cadrul conex la noul proiect de lege privind protecția datelor cu caracter personal, în cadrul proiectului Twinning ”Consolidarea capacităților CNPDCP” experții UE au analizat și examinat următoarele acte legislative:

Legea nr.59 din 29 martie 2012 privind activitatea specială de investigaţie, Legea nr.320 din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului, Legea nr.3 din 25 februarie 2016 cu privire la Procuratură, Legea nr. 1104-XV  din  6 iunie 2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie, Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003.

 

Această acțiune complexa la moment este în continuarea în curs de desfășurare.

Reprezentanții Procuraturii sunt antrenați în procesul de elaborare a propunerilor de modificare legislativă de rînd cu reprezentanţi ai MJ, MAI și CNPDPC. În cadrul  proiectului UE Twining „Consolidarea capacităţilor Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal” acest subiect este consultat și cu experţii UE.

         În perioada de referință, întruniri la subiect au avut loc în data de 16 ianuarie 2019 şi în data de 04 martie 2019 la CNPDPC cu participarea expertului UE în cadrul cărora au fost examinate Legea nr.3 cu privire la Procuratură, CPP şi Legea nr.59 privind activitatea specială de investigaţii.

La moment experţii lucrează la analiza şi racordarea dintre noul proiect de lege şi legislaţia secundară.

Proiectul de lege privind protecția datelor cu caracter personal a fost votat de către Parlamentul RM în prima lectură la 30 noiembrie 2018.

Pentru a fi racordat cadrul conex la noul proiect de lege privind protecția datelor cu caracter personal, în cadrul proiectului Twinning ”Consolidarea capacităților CNPDCP” experții UE au analizat și examinat următoarele acte legislative:

Legea nr.59 din 29 martie 2012 privind activitatea specială de investigaţie, Legea nr.320 din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului, Legea nr.3 din 25 februarie 2016 cu privire la Procuratură, Legea nr. 1104-XV  din  6 iunie 2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie, Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003.

La moment, CNPDCP este în proces de definitivare a acestor propuneri cu ulterioara elaborare a proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legilor menționate supra.

Avînd în vedere că propunerile de modificare a Legilor prevăzute în acțiunea dată, sunt dictate de noile prevederi ale proiectului menționat supra, procedurile de avizare urmează a fi inițiate după votarea în a doua lectură a proiectului de lege privind protecția datelor cu caracter personal.

Pe parcursul trimestrului II al anului 2019 în adresa SIS nu au parvenit spre avizare de la instituţiile responsabile nici un proiect de act normativ în domeniu protecției datelor cu caracter personal.
Pe parcursul trimestrului III al anului 2019 în adresa SIS nu au parvenit spre avizare de la instituţiile responsabile nici un proiect de act normativ în domeniul protecției datelor cu caracter personal.
4L6. Act de modificare Proiectul legii privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protectia datelor cu caracter personal, Legea nr. 59 din 29 martie 2012 privind activitatea specială de investigaţii, Legea nr.320 din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutului poliţistului, Legea nr.3 din 25 februarie 2016 cu privire la Procuratură, Legea nr. 753-XIV din 23 decembrie 1999 privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova etc.), Legea nr.544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului, Legea nr.1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie, Legea nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, Legea nr.245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat, Codul Civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002, Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova nr.225-XV din 30 mai 2003, Codul(L) - LegiCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei30.09.2018TITLUL III: JUSTIŢIE, LIBERTATE ŞI SECURITATE

Proiectele de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative la capitolul de responsabilitate al SIS au fost planificate a fi promovate după adoptarea proiectului de Lege privind activitatea contrainformativă şi activitatea informativă externă, care conţine prevederi referitoare la protecţia datelor cu caracter personal în procesul de asigurare a securităţii naţionale. SIS își va reformula acțiunile întru realizarea măsurii.

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal) a fost la 30 iulie curent transmis Centrului Național Anticorupție pentru efectuarea expertizei anticorupție în termeni proximi.
Măsură națională de transpunere a Regulamentului (UE) 2016/679 /Implementare în termen a actului UE – termen AA – fără termen/ Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, Legea 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, Legea 48/2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici) asigură transpunerea integrală a Regulamentului (UE) 2016/679. /Supus expertizei de compatibilitate – Declarația nr. 65/03/06 din 27.06.2018/ Totodată, cu referire la art. 35 din proiectul național, în ceea ce privește evidența activităților de prelucrare și care a transpus art. 30 din Regulamentul 2016/679/UE, se constată că alin. (5) din proiect exceptează de la regula ținerii evidenței de operator instituțiile de drept public sau privat cu mai puțin de 50 de angajați, or art. 30 (5) din actul UE atribuie excepția unei întreprinderi sau organizații cu mai puțin de 250 de angajați. Cu referire la art. 35, alin. (2) din proiectul național, care stabilește ținerea evidenței activităților de prelucrare, sintagma ”fiecare operator și, după caz, persoana împuternicită de operator” se va substitui cu sintagma ”fiecare persoană împuternicită de operator și, după caz, reprezentantul persoanei împuternicite” similar Rectificărilor la Regulamentul (UE) 2016/679, publicate în Jurnalul Oficial al UE nr. L. 127/2 din 23 mai 2018. Regulamentul 2016/679/UE nu a constituit obiect al transpunerii în legislația națională a Republicii Moldova, prezentul proiect fiind exercițiul primar de transpunere a acestuia. Măsuri naționale suplimentare de transpunere: Proiecte: - Capitolul IV „Autorități de supraveghere independente” din Regulamentul (UE) 2016/679 au fost transpuse prin proiectul Legii privind Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (supusă expertizei de compatibilitate). Alte acte UE transpuse: - art. 1(1), 2-4, Capitolul VI, 10-16, 19, 21-24, 27-31, 48, 52-53, 34- 39 și 57 din Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului.
Măsură națională de transpunere a Regulamentului (UE) 2016/679 /Implementare în termen a actului UE – termen AA – fără termen/ Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, Legea 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, Legea 48/2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici) asigură transpunerea integrală a Regulamentului (UE) 2016/679. /Supus expertizei de compatibilitate – Declarația nr. 65/03/06 din 27.06.2018/ Totodată, cu referire la art. 35 din proiectul național, în ceea ce privește evidența activităților de prelucrare și care a transpus art. 30 din Regulamentul 2016/679/UE, se constată că alin. (5) din proiect exceptează de la regula ținerii evidenței de operator instituțiile de drept public sau privat cu mai puțin de 50 de angajați, or art. 30 (5) din actul UE atribuie excepția unei întreprinderi sau organizații cu mai puțin de 250 de angajați. Cu referire la art. 35, alin. (2) din proiectul național, care stabilește ținerea evidenței activităților de prelucrare, sintagma ”fiecare operator și, după caz, persoana împuternicită de operator” se va substitui cu sintagma ”fiecare persoană împuternicită de operator și, după caz, reprezentantul persoanei împuternicite” similar Rectificărilor la Regulamentul (UE) 2016/679, publicate în Jurnalul Oficial al UE nr. L. 127/2 din 23 mai 2018. Regulamentul 2016/679/UE nu a constituit obiect al transpunerii în legislația națională a Republicii Moldova, prezentul proiect fiind exercițiul primar de transpunere a acestuia. Măsuri naționale suplimentare de transpunere: Proiecte: - Capitolul IV „Autorități de supraveghere independente” din Regulamentul (UE) 2016/679 au fost transpuse prin proiectul Legii privind Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (supusă expertizei de compatibilitate). Alte acte UE transpuse: - art. 1(1), 2-4, Capitolul VI, 10-16, 19, 21-24, 27-31, 48, 52-53, 34- 39 și 57 din Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului.
Măsură națională de transpunere a Directivei (UE) 2016/680 /Directiva (UE) 2016/680 constituie o obligație de implementare în conformitate cu AA – art. 13 și Anexa I/ /Implementare în termen a actului UE – termen AA – fără termen/ Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, Legea 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, Legea 48/2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici) asigură transpunerea integrală a Directivei (UE) 2016/680. /Supus expertizei de compatibilitate – Declarația nr. 65/03/06 din 27.06.2018/ Totodată, cu referire la art. 74, alin. (5) din proiectul național, care stabilește obligația operatorului de a informa subiectul de date cu caracter personal despre limitarea dreptului său de acces și care a transpus art. 15 (3) din Directiva 2016/680/UE, proiectul național indică că informarea subiectului se va realiza după încetarea situației care justifică limitarea dreptului de acces. Directiva 2016/680/UE nu a constituit obiect al transpunerii în legislația națională, prezentul proiect fiind exercițiul primar de transpunere a acesteia. Măsuri naționale suplimentare de transpunere: Proiecte: - Capitolul VI „Autorități de supraveghere independente” din Directiva (UE) 2016/680 a fost transpus prin proiectul Legii privind Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (supusă expertizei de compatibilitate). Alte acte UE transpuse: - art. 1 (1), 2(2), 3(2), 4-7, Capitolul VI, 9, 11, 13-15, 17-30, 32, 34-39, 40-46, 51, 52, 77, 82 și 83 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului Eutopean și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
Măsură națională de transpunere a Directivei (UE) 2016/680 /Directiva (UE) 2016/680 constituie o obligație de implementare în conformitate cu AA – art. 13 și Anexa I/ /Implementare în termen a actului UE – termen AA – fără termen/ Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, Legea 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, Legea 48/2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici) asigură transpunerea integrală a Directivei (UE) 2016/680. /Supus expertizei de compatibilitate – Declarația nr. 65/03/06 din 27.06.2018/ Totodată, cu referire la art. 74, alin. (5) din proiectul național, care stabilește obligația operatorului de a informa subiectul de date cu caracter personal despre limitarea dreptului său de acces și care a transpus art. 15 (3) din Directiva 2016/680/UE, proiectul național indică că informarea subiectului se va realiza după încetarea situației care justifică limitarea dreptului de acces. Directiva 2016/680/UE nu a constituit obiect al transpunerii în legislația națională, prezentul proiect fiind exercițiul primar de transpunere a acesteia. Măsuri naționale suplimentare de transpunere: Proiecte: - Capitolul VI „Autorități de supraveghere independente” din Directiva (UE) 2016/680 a fost transpus prin proiectul Legii privind Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (supusă expertizei de compatibilitate). Alte acte UE transpuse: - art. 1 (1), 2(2), 3(2), 4-7, Capitolul VI, 9, 11, 13-15, 17-30, 32, 34-39, 40-46, 51, 52, 77, 82 și 83 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului Eutopean și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
În perioada de referință, reprezentanții Serviciului au participat la ședințe comune cu reprezentanții CNPDCP, privind proiectele de modificare a actelor legislative în vederea asigurării unui nivel înalt de protecție a datelor cu caracter personal.
Pe parcursul trimestrului IV al anului 2018 în adresa SIS nu au parvenit spre avizare de la instituţiile responsabile, nici un proiect de act normativ în domeniu protecției datelor cu caracter personal.

La 12 februarie 2018 a fost aprobat Ordinul Procurorului General nr.10/4 cu privire la formarea Grupului de lucru pentru asigurarea aplicării corecte a legislației în domeniul protecției datelor cu caracter personal în cadrul procesului penal.

A fost elaborat proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative și anume a Legii cu privire la Procuratură nr.3 din 25 februarie 2016 prin care urmează a fi completat articolul 8 alin.(3) cu litera „j1) instituie și deține sisteme informaționale, registre și baze de date, destinate activității instituției” și articolul 11 alin.(1) cu litera „f1) dispune cu privire la instituirea și modalitatea de administrare a sistemelor informaționale, registrelor de date, destinate activității instituției”.

Proiectul respectiv a fost expediat în adresa Comisiei juridice, numiri și imunități a Parlamentului Republicii Moldova prin scrisoarea nr.28-1d/18-63 din 14.02.2018.

A fost elaborat avizul cu privire la proiectele de lege „Privind modificarea și completarea unor acte legislative” și „Privind Centrul Național pentru protecția Datelor cu Caracter Personal”, care a fost expediat în Secția politici, reforme și management al proiectelor prin scrisoarea nr.4-1d/18-280 din 16.06.2018.

La 22.11.2018 a fost votat în prima lectură proiectul nr.422 de Lege privind protecția datelor cu caracter personal.

 

La mijlocul lunii decembrie curent, procurorul-şef al Direcţiei urmărire penală şi criminalistică, în comun cu  procurorii-şefi ai Secţiei tehnologii informaţionale şi combatere a infracţiunilor cibernetice, Secţiei asistenţă juridică internaţională, cu reprezentanţi ai MJ, MAI ş.a., la sediul CNPDPC au avut întrunire cu reprezentanţii  CNPDPC şi cu experţii din cadrul UE, care activează în cadrul proiectului UE Twining „Consolidarea capacităţilor Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal”.

La moment experţii lucrează la analiza şi racordarea dintre noul proiect de lege şi legislaţia secundară.

CNPDPC ne-a informat recent, la 02.01.2018, că în perioada 14-18 ianuarie 2019 va avea loc o altă misiune a expertului UE în cadrul căreia vor fi examinate Legea nr.3 cu privire la Procuratură, CPP şi Legea nr.59 privind activitatea specială de investigaţii.

Totodată, în perioada 28 ianuarie – 01 februarie 2019 va avea loc o altă misiune a expertului UE în cadrul căreia vor fi examinate Hotărârile de Guvern nr.328 din 2012, nr.1322 din 2016, nr.1202 din 2006.

Examinările urmează a fi efectuate în comun în cadrul unor şedinţe

Reprezentanții Procuraturii sunt antrenați în procesul de elaborare a propunerilor de modificare legislativă de rînd cu reprezentanţi ai MJ, MAI și CNPDPC. În cadrul  proiectului UE Twining „Consolidarea capacităţilor Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal” acest subiect este consultat și cu experţii UE.

         În perioada de referință, întruniri la subiect au avut loc în data de 16 ianuarie 2019 şi în data de 04 martie 2019 la CNPDPC cu participarea expertului UE în cadrul cărora au fost examinate Legea nr.3 cu privire la Procuratură, CPP şi Legea nr.59 privind activitatea specială de investigaţii.

La moment experţii lucrează la analiza şi racordarea dintre noul proiect de lege şi legislaţia secundară.

Pe parcursul trimestrului I al anului 2019 în adresa SIS nu au parvenit spre avizare de la instituţiile responsabile nici un proiect de act normativ în domeniu protecției datelor cu caracter personal.

Reprezentanții Procuraturii sunt antrenați în procesul de elaborare a propunerilor de modificare legislativă de rând cu reprezentanţi ai MJ, MAI și CNPDPC. În cadrul  proiectului UE Twinning „Consolidarea capacităţilor Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal” acest subiect este consultat și cu experţii UE.

         În perioada de referință, întruniri la subiect au avut loc în data de 16 ianuarie 2019 şi în data de 04 martie 2019 la CNPDPC cu participarea expertului UE în cadrul cărora au fost examinate Legea nr.3 cu privire la Procuratură, CPP şi Legea nr.59 privind activitatea specială de investigaţii.

La moment experţii lucrează la analiza şi racordarea dintre noul proiect de lege şi legislaţia secundară.

          La 05.06.2019, în incinta Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal a avut loc ședința cu privire la elaborarea Liniilor directorii privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru organele de ocrotire a legii, în cadrul UE Twining „Consolidarea capacităţilor Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal”.

         La 13.06.2019 a fost expediat în adresa CNPDPC răspunsul la demersul cu privire la avizarea proiectului de modificare a unor acte legislative (Legea cu privire la Procuratură, Codul de procedură penală și Legea privind activitatea specială de investigații), elaborat în cadrul proiectului Twining, în vederea monitorizării legislației naționale cu noul proiect al legii privind protecția datelor cu caracter personal.  

Prin Ordinul Procurorului General nr.19/26 din 22 mai 2019 „Cu privire la modificarea Regulamentului Procuraturii, aprobat prin Ordinul Procurorului General nr.24/28 din 24 septembrie 2016”, în cadrul Procuraturii Generale a fost instituit Serviciul protecția datelor cu caracter personal. Subdiviziunea este subordonată direct Procurorului General și este responsabilă de protecția datelor cu caracter personal în cadrul Procuraturii. Totodată, prin Ordinul Procurorului General nr.45/28 din 20 septembrie 2019, a fost modificat Ordinul Procurorului General nr. 20/4 din 15 mai 2017 „Cu privire la aprobarea Politicii de securitate și protecție a prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul Procuraturii”, fiind specificate atribuțiile Serviciului în domeniul protecției datelor cu caracter personal. De asemenea, procurorul în Serviciul protecția datelor cu caracter personal a Procuraturii Generale, a fost desemnat pentru participare în perioada septembrie-octombrie 2019, la cursul de instruire pentru formarea formatorilor, organizat de Proiectul UE Twinning “Consolidarea capacităților Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal”.
3I6. Cooperarea cu agenţiile Uniunii Europene în procesul de implementare a noului Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 (2016/679) privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie acestor date(I) - MăsurăCNPDCP Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal31.12.2019TITLUL III: JUSTIŢIE, LIBERTATE ŞI SECURITATE3 vizite de studiu în vederea preluării bunelor practici în implementarea noului Regulamentului Uniunii Europene din 27 aprilie 2016 (2016/679) efectuate
În trimestrul I 2017, nu au fost întreprinse vizite de studiu pe această tematică.
În perioada de referinţă, a fost organizată o vizită de studiu la autoritatea de protecţie a datelor cu caracter personal a Republicii Franceze (Comisia Naţională pentru Informatică şi Libertăţi – CNIL). În cadrul acestei vizite au fost aprofundate subiecte precum procedurile de control, sancţionare şi impactul noului Regulament 2016/679 asupra activităţii CNIL. De asemene, a fost analizat impactul posibil asupra companiilor din Republica Moldova al acestui nou cadru legal. Totodată, în contextul implementării Acordului de Asociere RM-UE, precum şi având în vedere importanţa asigurării securităţii prelucrării datelor cu caracter personal, promovarea unui stat de drept, a valorilor democratice, bunei guvernări, reformei justiţiei şi consolidării drepturilor omului în general şi, a dreptului la viaţa privată, în particular, precum şi având în vedere noile reguli UE de protecţie a datelor (în speţă, noul Regulament UE 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogarea Directivei 95/46/CE, precum şi noua Directivă UE 2016/680 a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor sau al executării pedepselor şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Deciziei-Cadru 2008/977/JAI a Consiliului), destinate să restabilească controlul cetăţenilor asupra datelor lor personale şi să creeze un nivel înalt şi uniform de protecţie a datelor, adaptat erei digitale, CNPDCP ar putea beneficia de suportul Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova prin intermediul proiectului Twinning întitulat “Consolidarea capacităţilor instituţionale ale Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal”. Astfel, proiectul Twinning va fi axat pe trei obiective majore: 1. Armonizarea cadrului legal al Republicii Moldova în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal cu standardele şi cadrul legal al Uniunii Europene (în special cu Regulamentul UE 2016/679 – Regulamentul General privind Protecţia Datelor Personale (RGPD), şi Directiva UE 2016/680 - la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor sau al executării pedepselor); 2. Consolidarea capacităţilor CNPDCP de a aplica prevederile legislaţiei naţionale din domeniul protecţiei datelor cu caracter personal; 3. Sensibilizarea subiecţilor, operatorilor şi persoanelor împuternicite de către operatorii de date cu caracter personal cu privire la legislaţia naţională din domeniu.
În perioada 4-8 iunie 2018, o delegație formată din 5 colaboratori ai Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal a efectuat o vizită de studiu în orașele Berlin și Kiel, Germania. Vizita de studiu a fost organizată în cadrul proiectului Twinning al Uniunii Europene ,,Consolidarea capacităților Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova”, în scopul familiarizării colaboratorilor CNPDCP cu bunele practici în domeniul protecției datelor personale din Germania.
Pe parcursul anului 2018 au fost organizate 2 vizite de studiu în scopul familiarizării colaboratorilor CNPDCP cu bunele practici în domeniul protecției datelor personale din Germania și Letonia. Au fost formați 10 funcționari din cadrul CNPDCP.
Vizitele de studiu au fost organizate în cadrul proiectului Twinning al Uniunii Europene ,,Consolidarea capacităților Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova”.

Pe parcursul semestrului I 2019 angajații Centrului au participat la o serie de evenimente internaționale, precum:

-          a 47-a ședință a Biroului Comitetului Convenție 108 (martie 2019 Paris);

-          a 38 - ședință a Comitetului Convenție 108 (iunie 2019 Strasbourg);

-          a treia reuniune MSI-AUT dimensiuni ale prelucrării automate a datelor și diferite forme de inteligență artificială, (18-19 martie 2019, Strasbourg);

-          Conferința de Primăvară a Autorităților Europene de Protecție a Datelor cu Caracter Personal (mai 2019 Tbilisi);

Totodată, comunicăm că Centrul participă cu regularitate la ședințele plenare ale Comitetului European de Protecția Datelor (CEPD). CEPD are rolul să asigure o aplicare consecventă la nivelul Uniunii Europene a Regulamentului general privind protecția datelor și a Directivei europene privind protecția datelor în materie de aplicare a legii.
3L1.Act de modificare Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii cinematografiei nr. 116 din 3 iulie 2014(L) - LegiMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării30.09.2018CAPITOLUL 25. COOPERAREA ÎN DOMENIUL CULTURII, AL POLITICII AUDIOVIZUALE ȘI AL MASS-MEDIALege intrată în vigoare
Proiectul de lege a fost plasat în circuitul de avizare și consultare publică la data de 09 august. Proiectul nu poate fi înaintat, conform procedurii, Centrului de anticorupție din cauza neprezentării încă a avizului de la Ministerul Finanțelor.
La 5 octombrie a fost transmis spre expertizare la CNA.
La 5 octombrie a fost transmis spre expertizare la CNA.
Grupul de lucru creat prin ordinul directorului Centrului Național al Cinematografiei urmează să înainteze propuneri de modificare și completare a Legii Cinematografiei 116/2014; Să propună  modificări la Regulamentul privind organizarea și funcționarea instituției publice Centrul Național al Cinematografiei, Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.846/2015; Regulamentul de finanțare a cinematografiei, Anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.846/2015.
Proiectul de lege a trecut toate avizările, dar a fost retras la MECC pentru completare cu modificări adiţionale (inclusiv Fondul cinematografiei), a fost creat un grup de lucru sub egida Centrului Naţional al Cinematografiei care au înaintat propuneri de modificare și completare a Legii Cinematografiei 116/2014; Propuneri de modificări la Regulamentul privind organizarea și funcționarea instituției publice Centrul Național al Cinematografiei, Anexa nr.1 la HG nr.846/2015; Regulamentul de finanțare a cinematografiei, Anexa nr.3 la HG nr.846/2015,în redacție nouă. Toate aceste proiecte sunt supuse acum consultărilor publice.
3*I3. Organizarea și desfășurarea seminarelor, simpozioanelor, meselor rotunde și instruirilor cu implicarea experţilor străini(I) - MăsurăCCA Consiliul Coordonator al Audiovizualului31.12.2019CAPITOLUL 25. COOPERAREA ÎN DOMENIUL CULTURII, AL POLITICII AUDIOVIZUALE ȘI AL MASS-MEDIAActivități desfășurate și număr de participanți
Realizarea unui schimb de opinii cu privire la politica audiovizuală și standardele internaționale aplicabile. Cooperarea în combaterea rasismului și a xenofobiei în domeniul audiovizual și al mass-mediei
Consiliul Coordonator al Audiovizualului, cu suportul Proictului comun al U.E. și Consiliului Europei a organizat la data de 14 iunie o masă rotundă în cadrul căreia a fost prezentată metodologia de monitorizare a programelor mass media audiovizuale revizuite. La eveniment au participat reprezentanții societății civile, a radiodifuzorului public și a radiodifuzorilor privați, precum și alte părți interesate. În calitate de vorbitori au participat reprezentantul MEMO 98, Rasto Kuzel, Elena Crîșmaru - șef adjunct DGLAM, Roberta Batista și Dorina Curnic - membru CCA. În cadrul evenimentului a fost pus accentul pe capitolele noi introduse în metodologie cu privire de identificare a discursului care incită la ură, a rasismului și xenofobiei.
La data de 19 aprilie CCA a organizat un seminar pentru radiodifuzorii care au declarat că vor monitoriza campania electorală locală cu genericul Reflectarea campaniei electorale la alegerile locale noi ale primarilor în unele localități din data de 20 mai 2018 de către instituțiile audiovizualului din Republica Moldova” Evenimentul a reprezentat o platformă de dialog între autoritatea regulatorie și radiodifuzori în vederea asigurării schimbului de opinii cu scopul de a asigurara reflectarea echitabilă, echilibrată și imparțială a campaniei electorale, promovarea libertății de exprimare și a pluralismului politic, stabilirea unor norme obligatorii privind aplicarea în practică a acestor principii de către mass-media audiovizuală.
La data de 19 aprilie CCA a organizat un seminar pentru radiodifuzorii care au declarat că vor monitoriza campania electorală locală cu genericul Reflectarea campaniei electorale la alegerile locale noi ale primarilor în unele localități din data de 20 mai 2018 de către instituțiile audiovizualului din Republica Moldova” Evenimentul a reprezentat o platformă de dialog între autoritatea regulatorie și radiodifuzori în vederea asigurării schimbului de opinii cu scopul de a asigura reflectarea echitabilă, echilibrată și imparțială a campaniei electorale, promovarea libertății de exprimare și a pluralismului politic, stabilirea unor norme obligatorii privind aplicarea în practică a acestor principii de către mass-media audiovizuală. 
La data de 13 septembrie 2018 la Bălți și 21 septembrie la Cahul, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a organizat 2 seminare zonale pentru radiodifuzorii și distribuitorii de servicii din zona sud, centru și nord a Republicii Moldova. Seminarul, cu genericul „Contentul audiovizual – competiție, reglementare, creativitate și dinamica societală”, a adunat circa 100 de radiodifuzori și distribuitori de servicii. Evenimentul a reprezentat o platformă de discuții pentru radiodifuzori și distribuitori de a continua dialogul cu reprezentanții autorității regulatorii, experții naționali și internaționali cu privire la noile prevederi ale Codului Audiovizualului, bunele practici europene în domeniul combaterii știrilor false, propagandei, rasismului, xenofobiei și discursului instigator la ură.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului, cu suportul Proictului comun al U.E. și Consiliului Europei a organizat la data de 14 iunie o masă rotundă în cadrul căreia a fost prezentată metodologia de monitorizare a programelor mass media audiovizuale revizuite. La eveniment au participat reprezentanții societății civile, a radiodifuzorului public și a radiodifuzorilor privați, precum și alte părți interesate. În calitate de vorbitori au participat reprezentantul MEMO 98, Rasto Kuzel, Elena Crîșmaru - șef adjunct DGLAM, Roberta Batista și Dorina Curnic - membru CCA. În cadrul evenimentului a fost pus accentul pe capitolele noi introduse în metodologie cu privire de identificare a discursului care incită la ură, a rasismului și xenofobiei.
La data de 13 septembrie 2018 la Bălți și 21 septembrie la Cahul, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a organizat 2 seminare zonale pentru radiodifuzorii și distribuitorii de servicii din zona sud, centru și nord a Republicii Moldova. Seminarul, cu genericul „Contentul audiovizual – competiție, reglementare, creativitate și dinamica societală”, a adunat circa 100 de radiodifuzori și distribuitori de servicii. Evenimentul a reprezentat o platformă de discuții pentru radiodifuzori și distribuitori de a continua dialogul cu reprezentanții autorității regulatorii, experții naționali și internaționali cu privire la noile prevederi ale Codului Audiovizualului, bunele practici europene în domeniul combaterii știrilor false, propagandei, rasismului, xenofobiei și discursului instigator la ură.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului a organizat, la data de 15 octombrie, un eveniment cu genericul „Convocarea Adunării Generale pentru Măsurarea Cotelor de Audiență” la Jolly Alon Hotel, Chișinău. Evenimentul a avut ca scop prezentarea Regulamentului privind procedura și condițiile de organizare și desfășurare a licitației pentru selectarea cumpaniei care va efectua măsurarea cotelor de audiență și a întrunit toate părțile interesate la o masă rotundă de discuții. Evenimentul a fost organizat cu suportul pațial al UE și CoE prin intermediul Proiectului Comun „Promovarea libertății și pluralismului mass-media în Republica Moldova”.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului a organizat la data de 15 noiembrie o masă rotundă cu genericul „Combaterea discursului instigator la ură în mass-media: experiența Lituaniei pentru Republica Moldova”, în cadrul căreia președintele CCA, Dragoș Vicol, și președintele LRTK, Mantas MARTIŠIUS, au semnat un Acord de Cooperare între Consiliul Coordonator al Audiovizualului și Comisia pentru Radio și Televiziune din Lituania. Evenimentul a constituit o platformă de dialog între autoritățile regulatorii din Republica Moldova, Lituania și România, repreazentanții instituțiilor media și a organizațiilor nonguvernamentale de profil și a pus în discuție subiecte precum combaterea fenomentului de discurs instigator la ură, știri false, xenofobie și rasism etc. Deasemenea, au fost abordate subiecte ce țin de experiența pozitivă a României și Lituaniei privind trecerea la televiziunea digitală, politici de susținere a posturilor TV regionale și locale, dar și implementarea Directivei UE prin prisma adoptăriim unui nou Cod al serviciilor media audiovizuale
3I4. Menținerea și dezvoltarea dialogului sistematic între Consiliul Coordonator al Audiovizualului și autoritățile regulatorii omoloage în vederea preluării de bune practici(I) - MăsurăCCA Consiliul Coordonator al Audiovizualului31.12.2019CAPITOLUL 25. COOPERAREA ÎN DOMENIUL CULTURII, AL POLITICII AUDIOVIZUALE ȘI AL MASS-MEDIANumăr de bune practici preluate. Număr de bune practici implementate
Instituirea unui dialog regulat în vederea schimbului de bune practici cu privire la libertatea mass-mediei, pluralismul mass-mediei, dezincriminarea calomniei, protecția surselor jurnalistice și diversitatea culturală în cadrul mass-mediei

17-19 ianuarie 2018 –Delegația Consiliului Coordonator al Audiovizualului al Republicii Moldova a efectuat o vizită de studiu în or. Ankara, unde a făcut cunoștință cu activitatea RTÜK i s-a întâlnit cu președintele Consiliului, Prof. Dr. Ilhan Yelikaya. Părțile au examinat posibilitatea extinderii colaborării între instituții. Un subiect separat al discuiilor l-a constituit posibilitatea organizării cursurilor de instruire în Turcia pentru radiodifuzorii din Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia (UTAG). A fost examinată și posibilitatea creării unor produse media comune încooperare cu radiodifuzorii din țara noastră și partenerii turci. Agenda vizitei a inclus familiarizarea cu activitatea posturilor de televiziune și radio din Turcia, fiind prezentată experiența pe dimensiuneareglementării domeniului audiovizual. Delegația a avut o întâlnire cu vicepreedintele corporaiei de stat pentru radio i televiziune (TRT), Dr. Zeki Çiftçi.

13-17 februarie 2018 – Reprezentații CCA, în vederea asigurării schimbului de experiență între instituii i aprofundarea relaiilor decolaborare, a efectuat o vizită de lucru la CNA din România și la oficiile teritoriale ale acestuia. În cadrul întrevederilor purtate cu preedintele CNA și membrii Consiliului a fost revăzut planul comunde aciuni pe dimensiunea audiovizuală și trasate un șir de priorități pentru anul 2018. De asemenea,partea română a împărtășit experiența CNA cu privire la selectarea măsurătorului de audiență. O altă dimensiune care a fost abordată în cadrul discuțiilor a fost combaterea fenomenului de tiri false propagandă în mediul audiovizual.

21-23 februarie 2018 – Reprezentanții CCA au efectuat o vizită de lucru în România, cu scopul extinderii colaborării Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova cu Consiliul Naional al Audiovizualului din România (CNA)i schimbul de experiență privind măsurarea cotelor de audiență. În cadrul vizitei au fost discutate iexaminate următoarele aspecte: rolul autorității de reglementare (CNA) în măsurarea cotelor deaudiență, cadrul legal în măsurarea cotelor de audiență, constituirea Comisiei paritare de selectare a companiei de măsurare a cotelor de audiență, procedura de selectare a campaniei care se ocupănemijlocit cu procesarea datelor de audiență, organizarea și activitatea Kantar Media i ARMA. Reprezentanii CCA au participat activ la întrevederile cu reprezentanii ARMA, CNA i Kantar Media prin familiarizarea cu activitatea acestora. Totodată, au fost discutate aspecte importante ale proiectului „Regulamentul privind procedura și condiiile de organizare și desfășurare a licitaiei pentru selectarea companiei care va efectua măsurarea cotelor de audiență în Republica Moldova”. Experiența părții române a stat la baza elaborării regulamentului.

23-25 mai 2018 – CCA a participat la cea de-a 47 reuniune a membrilor EPRA (Platforma Europeană ale Autorităților de Reglementare) în scopul stabilirii contactelor și extinderea colaborării cu autorități similare europene. În cadrul vizitei au fost discutate așa subiecte precum raportul președintelui EPRA, alegerea Vicepreședintelui bordului executiv, serviciul public și conținutul de interes al publicului în era digitală, diversitatea audiovizuală prin intermediul focusării pe gender, comunicarea politică și provocările media sociale, competența mediatică etc. Totodată, au fost stabilite noi contacte pentru o colaborare ulterioară cu autoritatea din Letonia.

Pe parcursul semestrului I 2018, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a inițiat sau continuat dialogul cu autoritățile regulatorii omoloage din spațiul european, prin intermediul platformelor din care face parte sau în baza relațiilor bilaterale. Astfel, pe parcursul perioadei raportate, au fost preluate și implementate, sau urmează să fie implementate o serie de bune practici în domenii cheie pentru activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului: 1. Regulamentul privind procedura și condițiile de organizare și desfășurare a licitației pentru selectarea companiei care va efectua măsurarea cotelor de audiență în Republica Moldova (CNA - România). 2.Metodologia de monitorizare a serviciilor media audiovizuale prin prisma asigurării securității informaționale a statului (Letonia și Lituania). 3.Organizarea Conferinței internaționalea pentru stimularea coproducției - eveniment ce urmează a fi desfășurat în 2019, după modelul IFTV și Kiev Media Week, desfășurat anual în Turcia și respectiv Ucraina.
3SL3.Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Concepției naționale de dezvoltare a mass-mediei(SL) - acte subord. legiiCCA Consiliul Coordonator al Audiovizualului31.12.2019CAPITOLUL 25. COOPERAREA ÎN DOMENIUL CULTURII, AL POLITICII AUDIOVIZUALE ȘI AL MASS-MEDIAHotărîre de Parlament intrată în vigoare
Asumându-și responsabilitatea de a iniția procedura de elaborare a Concepției naționale de dezvoltare a mass-mediei din Republica Moldova, CCA a solicitat, prin scrisoarea nr. 249 din 05.06.17, instituțiilor publice, ONG-urilor de profil și societății civile prezentarea propunerilor/ recomandărilor/ opiniilor privind conținutul acestei Concepții. Astfel, urmare a solicitării, la CCA a parvenit răspuns de la 4 instituții: Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor (MTIC), Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei și IPNA Compania „Teleradio-Moldova”. Totodată, la solicitarea președintelui Parlamentului, Andrian CANDU, a fost constituit un grup de lucru pentru îmbunătățirea legislației mass-media a Republicii Moldova. Prioritate a grupului de lucru reprezintă elaborarea noului Cod al audiovizualului, revizuirea unor acte legislative, precum și elaborarea Concepției naționale de dezvoltare a mass-media. În cadrul ședinței grupului din data de 6 iulie curent, experții grupului de lucru, din care fac parte și membrii CCA, au fost divizați în câteva sub-grupuri de lucru în funcție de tematica și actul legislativ asupra căruia se va lucra minuțios. Astfel, sub-grupul de lucru nr. 4 va lucra asupra elaborării Strategiei de dezvoltare a mass-mediei din Republica Moldova, ținând cont în același timp și de solicitările și recomandările recepționate de CCA.
Elaborarea și adoptarea unei Concepţii de dezvoltare a mass-mediei, în conformitate cu practicile europene
Concepţia naţională de dezvoltare a mass-media din Republica Moldova a fost votată în lectură finală de către Parlament la data de 14 iunie și promulgată prin Legea nr.67 din 26.07.2018 privind aprobarea Concepției de dezvoltare a mass-mediei din Republica Moldova.
Concepţia naţională de dezvoltare a mass-media din Republica Moldova a fost votată în lectură finală de către Parlament la data de 14 iunie și promulgată prin Legea nr.67 din 26.07.2018 privind aprobarea Concepției de dezvoltare a mass-mediei din Republica Moldova. Documentul a fost elaborat de experți naționali și internaționali, precum și de reprezentanți ai societății civile în cadrul Grupului de lucru pentru îmbunătățirea legislației mass-media și promovat în Parlament de un grup de deputați.
3SL1. Act nou Proiectul de decizie al Consiliului Coordonator al Audiovizualului cu privire la aprobarea modelului ofertei serviciilor de programe retransmise pe teritoriul Republicii Moldova(SL) - acte subord. legiiCCA Consiliul Coordonator al Audiovizualului30.06.2018CAPITOLUL 25. COOPERAREA ÎN DOMENIUL CULTURII, AL POLITICII AUDIOVIZUALE ȘI AL MASS-MEDIADecizie normativă a Consiliului Coordonator al Audiovizualului adoptată și publicată în monitorul oficial
Continuarea activităților de asigurare a libertății de exprimare și a independenței mass-mediei, în conformitate cu recomandările Consiliului Europei, ale Uniunii Europene și ale OSCE
Prin Decizia nr.18/123 aprobată în cadrul ședinței publice CCA din 21 iunie 2018 a fost aprobat noul model de Ofertă a serviciilor de programe retransmise. Astfel, oferta serviciilor de programe retransmise va include: Posturile publice de televiziune aflate sub jurisdicția Republicii Moldova (fără condiționări tehnice sau financiare); Cel puțin un post de televiziune cu difuzare în limba română cu tematică pentru copii; Cel puțin un post de televiziune cu tematică muzicală; Cel puțin un post de televiziune cu tematică sportivă; Posturile de televiziune autohtone libere la retransmisie și fără condiționări tehnice sau financiare; La nivel regional și local, posturile de televiziune locale și regionale libere la retransmisie și fără condiționări tehnice sau financiare; În localitățile în care reprezentanții unei naționalități sau etnii reprezintă o pondere mai mare de 20%, vor asigura și retransmisia serviciilor de programe în limba minorității respective(alin. 29 alin. (4) din Codul audiovizualului); Distribuitorii de servicii la crearea ofertelor de programe pentru retransmisie, vor acorda prioritate serviciilor de programe realizate în limba de stat (alin. 11 alin. (8) din Codul audiovizualului); Posturile de televiziune din străinătate ale căror servicii de programe nu conțin publicitate și teleshopping sau în a căror programe publicitatea și teleshopping-ul sunt acoperite; Posturile de televiziune cu care Republica Moldova are încheiate acorduri de liberă retransmisie sau recomandate prin deciziile CCA.
Prin Decizia nr.18/123 aprobată în cadrul ședinței publice CCA din 21 iunie 2018 a fost aprobat noul model de Ofertă a serviciilor de programe retransmise. Astfel, oferta serviciilor de programe retransmise va include: Posturile publice de televiziune aflate sub jurisdicția Republicii Moldova (fără condiționări tehnice sau financiare); Cel puțin un post de televiziune cu difuzare în limba română cu tematică pentru copii; Cel puțin un post de televiziune cu tematică muzicală; Cel puțin un post de televiziune cu tematică sportivă; Posturile de televiziune autohtone libere la retransmisie și fără condiționări tehnice sau financiare; La nivel regional și local, posturile de televiziune locale și regionale libere la retransmisie și fără condiționări tehnice sau financiare; În localitățile în care reprezentanții unei naționalități sau etnii reprezintă o pondere mai mare de 20%, vor asigura și retransmisia serviciilor de programe în limba minorității respective(alin. 29 alin. (4) din Codul audiovizualului); Distribuitorii de servicii la crearea ofertelor de programe pentru retransmisie, vor acorda prioritate serviciilor de programe realizate în limba de stat (alin. 11 alin. (8) din Codul audiovizualului); Posturile de televiziune din străinătate ale căror servicii de programe nu conțin publicitate și teleshopping sau în a căror programe publicitatea și teleshopping-ul sunt acoperite; Posturile de televiziune cu care Republica Moldova are încheiate acorduri de liberă retransmisie sau recomandate prin deciziile CCA.
4SLT1. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind importul și exportul bunurilor culturale mobile; Transpune: Regulamentul nr. 116/2009/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a LegislaţieiCAPITOLUL 25. COOPERAREA ÎN DOMENIUL CULTURII, AL POLITICII AUDIOVIZUALE ȘI AL MASS-MEDIAHotărîre de Guvern intrată în vigoare
Măsură națională de transpunere a Regulamentului (CE) nr. 116/2009 /Implementare în termen a actului UE – termen AA – 2018/ Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind circulația bunurilor culturale mobile transpune parțial Regulamentul (CE) nr. 116/2009. /Supus expertizei de compatibilitate – Declarația nr. 89/14 din 18.09.2018/ Transpunerea parțială a actului UE se datorează faptului că proiectul național nu a transpus o serie de prevederi fundamentale din actul UE, în speță: art. 1 (o serie de obiecte culturale: tablourile și picturile, acuarelele, guașele și pastelurile realizate în întregime de mînă, mijloace de transport mai vechi de 75 de ani etc.), partea B din Anexa I (criteriul privind valoarea bunurilor culturale). Regulamentul (CE) nr. 116/2009 nu a constituit obiect al transpunerii în legislația națională, prezentul proiect reprezentînd exercițiul primar de transpunere a acestuia. Alte acte UE transpuse: - Anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1081/2012 al Comisiei din 9 noiembrie 2012 pentru Regulamentul (CE) nr. 116/2009 al Consiliului privind exportul bunurilor culturale
Măsură națională de transpunere a Regulamentului (CE) nr. 116/2009 /Implementare în termen a actului UE – termen AA – 2018/ Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind circulația bunurilor culturale mobile transpune parțial Regulamentul (CE) nr. 116/2009. /Supus expertizei de compatibilitate – Declarația nr. 89/14 din 18.09.2018/ Transpunerea parțială a actului UE se datorează faptului că proiectul național nu a transpus o serie de prevederi fundamentale din actul UE, în speță: art. 1 (o serie de obiecte culturale: tablourile și picturile, acuarelele, guașele și pastelurile realizate în întregime de mînă, mijloace de transport mai vechi de 75 de ani etc.), partea B din Anexa I (criteriul privind valoarea bunurilor culturale). Regulamentul (CE) nr. 116/2009 nu a constituit obiect al transpunerii în legislația națională, prezentul proiect reprezentînd exercițiul primar de transpunere a acestuia. Alte acte UE transpuse: - Anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1081/2012 al Comisiei din 9 noiembrie 2012 pentru Regulamentul (CE) nr. 116/2009 al Consiliului privind exportul bunurilor culturale
Măsură națională de transpunere a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1081/2012 /Implementare în termen a actului UE – termen AA – 2018/ Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind circulația bunurilor culturale mobile transpune parțial Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1081/2012. /Supus expertizei de compatibilitate – Declarația nr. 89/14 din 18.09.2018/ Transpunerea parțială a actului UE se datorează faptului că proiectul național, reieșind din obiectul său specific de reglementare și obiectivele urmărite, are drept scop transpunerea doar a prevederilor Anexei I (lista de bunuri culturale mobile exportul cărora necesită autorizație de export și modelul autorizației de export temporar sau definitiv al bunurilor culturale mobile). Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1081/2012 nu a constituit obiect al transpunerii în legislația națională, prezentul proiect reprezentînd exercițiul primar de transpunere a acestuia. Alte acte UE transpuse: - art. 1, 2, 4 și 9 din Regulamentul (CE) nr. 116/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 privind exportul bunurilor culturale (versiune codificată).
Măsură națională de transpunere a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1081/2012 /Implementare în termen a actului UE – termen AA – 2018/ Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind circulația bunurilor culturale mobile transpune parțial Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1081/2012. /Supus expertizei de compatibilitate – Declarația nr. 89/14 din 18.09.2018/ Transpunerea parțială a actului UE se datorează faptului că proiectul național, reieșind din obiectul său specific de reglementare și obiectivele urmărite, are drept scop transpunerea doar a prevederilor Anexei I (lista de bunuri culturale mobile exportul cărora necesită autorizație de export și modelul autorizației de export temporar sau definitiv al bunurilor culturale mobile). Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1081/2012 nu a constituit obiect al transpunerii în legislația națională, prezentul proiect reprezentînd exercițiul primar de transpunere a acestuia. Alte acte UE transpuse: - art. 1, 2, 4 și 9 din Regulamentul (CE) nr. 116/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 privind exportul bunurilor culturale (versiune codificată).
Măsură națională de transpunere a Regulamentului (CE) nr. 116/2009 /Implementare în termen a actului UE – termen AA – 2018/ Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind circulația bunurilor culturale mobile transpune parțial Regulamentul (CE) nr. 116/2009. /Supus expertizei de compatibilitate – Declarația nr. 89/14 din 18.09.2018/ Transpunerea parțială a actului UE se datorează faptului că proiectul național nu a transpus o serie de prevederi fundamentale din actul UE, în speță: art. 1 (o serie de obiecte culturale: tablourile și picturile, acuarelele, guașele și pastelurile realizate în întregime de mînă, mijloace de transport mai vechi de 75 de ani etc.), partea B din Anexa I (criteriul privind valoarea bunurilor culturale). Regulamentul (CE) nr. 116/2009 nu a constituit obiect al transpunerii în legislația națională, prezentul proiect reprezentînd exercițiul primar de transpunere a acestuia. Alte acte UE transpuse: - Anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1081/2012 al Comisiei din 9 noiembrie 2012 pentru Regulamentul (CE) nr. 116/2009 al Consiliului privind exportul bunurilor culturale
Măsură națională de transpunere a Regulamentului (CE) nr. 116/2009 /Implementare în termen a actului UE – termen AA – 2018/ Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind circulația bunurilor culturale mobile transpune parțial Regulamentul (CE) nr. 116/2009. /Supus expertizei de compatibilitate – Declarația nr. 89/14 din 18.09.2018/ Transpunerea parțială a actului UE se datorează faptului că proiectul național nu a transpus o serie de prevederi fundamentale din actul UE, în speță: art. 1 (o serie de obiecte culturale: tablourile și picturile, acuarelele, guașele și pastelurile realizate în întregime de mînă, mijloace de transport mai vechi de 75 de ani etc.), partea B din Anexa I (criteriul privind valoarea bunurilor culturale). Regulamentul (CE) nr. 116/2009 nu a constituit obiect al transpunerii în legislația națională, prezentul proiect reprezentînd exercițiul primar de transpunere a acestuia. Alte acte UE transpuse: - Anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1081/2012 al Comisiei din 9 noiembrie 2012 pentru Regulamentul (CE) nr. 116/2009 al Consiliului privind exportul bunurilor culturale
3SL5. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Național al Monumentelor Istorice(SL) - acte subord. legiiMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.12.2018CAPITOLUL 25. COOPERAREA ÎN DOMENIUL CULTURII, AL POLITICII AUDIOVIZUALE ȘI AL MASS-MEDIAHotărîre de Guvern intrată în vigoare

Institutul Național al Monumentelor Istorice va putea fi creat doar după aprobarea proiectului de lege privind protejarea monumentelor istorice.

Institutul Național al Monumentelor Istorice va putea fi creat doar după aprobarea proiectului de lege privind protejarea monumentelor istorice.

Institutul Național al Monumentelor Istorice va putea fi creat doar după aprobarea proiectului de lege privind protejarea monumentelor istorice.

3I7. Elaborarea proiectului Concepţiei de reflectare a campaniei electorale cu participarea experților străini(I) - MăsurăCCA Consiliul Coordonator al Audiovizualului31.03.2019CAPITOLUL 25. COOPERAREA ÎN DOMENIUL CULTURII, AL POLITICII AUDIOVIZUALE ȘI AL MASS-MEDIAConcepție intrată în vigoare
Explorarea împreună cu Comisia Europeană a posibilităților de participare la anumite programe și activități ale agențiilor UE care se axează asupra țărilor PEV
Consiliul Coordonator al Audiovizualului, în conformitate cu art. 40 alin. (1) lit. c) din Codul audiovizualului, a aprobat, în cadrul ședinței publice din 26 martie 2018, prin Decizia nr. 8/47, „Concepția privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale noi ale primarilor în unele localități din data de 20 mai 2018 de către instituțiile audiovizualului din Republica Moldova” (în anexă).  CCA, în concordanță cu legislația audiovizuală, a remis Concepția privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale noi ale primarilor în unele localități din data de 20 mai 2018 de către instituțiile audiovizualului din Republica Moldova în adresa Comisiei Electorale Centrale.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului, în conformitate cu art. 40 alin. (1) lit. c) din Codul audiovizualului, a aprobat, în cadrul ședinței publice din 26 martie 2018, prin Decizia nr. 8/47, „Concepția privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale noi ale primarilor în unele localități din data de 20 mai 2018 de către instituțiile audiovizualului din Republica Moldova” (în anexă).  CCA, în concordanță cu legislația audiovizuală, a remis Concepția privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale noi ale primarilor în unele localități din data de 20 mai 2018 de către instituțiile audiovizualului din Republica Moldova în adresa Comisiei Electorale Centrale.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului, în conformitate cu art. 40 alin. (1) lit. c) din Codul audiovizualului, a aprobat, în cadrul ședinței publice din 06 decembrie 2018, prin Decizia nr. 33/202, „Concepția de reflectare a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare și a referendumului republican din 24 februarie 2019 de către instituțiile mass-media audiovizuale din Republica Moldova”.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului, în conformitate cu art. 40 alin. (1) lit. c) din Codul audiovizualului, a aprobat, în cadrul ședinței publice din 06 decembrie 2018, prin Decizia nr. 33/202, „Concepția de reflectare a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare și a referendumului republican din 24 februarie 2019 de către instituțiile mass-media audiovizuale din Republica Moldova”.
3I8. Efectuarea Monitorizărilor reflectării campaniilor electorale de către radiodifuzori cu participarea experților străini (I) - MăsurăCCA Consiliul Coordonator al Audiovizualului30.06.2019CAPITOLUL 25. COOPERAREA ÎN DOMENIUL CULTURII, AL POLITICII AUDIOVIZUALE ȘI AL MASS-MEDIAMonitorizare realizată
Explorarea împreună cu Comisia Europeană a posibilităților de participare la anumite programe și activități ale agențiilor UE care se axează asupra țărilor PEV

Prin Decizia CCA nr.8/47 din 26 martie 2018, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a aprobat „Concepția privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale noi ale primarilor în unele localități din data de 20 mai 2018 de către instituțiile audiovizualului din Republica Moldova” și prin Decizia nr. 10/61 din 17 aprilie 2018, CCA a decis efectuarea unei monitorizări a principalelor buletine informative ale posturilor de televiziune „Moldova 1”, „TV8”, „Accent TV”, „ITV”, „NTV Moldova”, „TVC 21”, „Exclusiv TV”, „Jurnal TV”, „Ren Moldova” și „RTR Moldova” la capitolul respectării legislației electorale (Codul electoral nr. 1381 din 21.11.1997, Codul audiovizual nr. 260-XVI din 27.07.2006, Concepția privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale noi ale primarilor în unele localități din data de 20 mai 2018 de către instituțiile audiovizualului din Republica Moldova și Decizia CCA nr. 16/101 din 21.07.2017), pe perioada campaniei electorale. În aceeași ordine de idei, în urma autosesizării membrului CCA – Tatiana Buraga, lista posturilor monitorizate a fost completată cu postul PRO TV.

În vederea asigurării echilibrului pluralismului politico-social pe piața media audiovizuală a Republicii Moldova, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a efectuat, în limita competențelor sale instituționale stipulate în Codul Audiovizualului, monitorizarea Campaniei electorale la alegerile locale noi ale primarilor în unele localități din data de 20 mai.

Astfel, prin Deciziile CCA nr. 13/81 și 13/82 din 07.05.2018; 14/85, 14/86 și 14/87 din 17.05.2018; 17/104 și 17/105 din 08.06.2018, CCA a aprobat rapoartele de monitorizare. 

Radiodifuzorii care nu au asigurat pluralismul de opinie și echilibrul surselor în situațiile de conflict sau au îngrădit accesul persoanelor cu deficiențe de auz la programele informative prin nedifuzarea acestora în limbajul mimico-gestual sau titrare sincron au fost sancționați cu amenzi de la 5000 la 10.000 de lei.

Prin Decizia CCA nr.8/47 din 26 martie 2018, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a aprobat „Concepția privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale noi ale primarilor în unele localități din data de 20 mai 2018 de către instituțiile audiovizualului din Republica Moldova” și prin Decizia nr. 10/61 din 17 aprilie 2018, CCA a decis efectuarea unei monitorizări a principalelor buletine informative ale posturilor de televiziune „Moldova 1”, „TV8”, „Accent TV”, „ITV”, „NTV Moldova”, „TVC 21”, „Exclusiv TV”, „Jurnal TV”, „Ren Moldova” și „RTR Moldova” la capitolul respectării legislației electorale (Codul electoral nr. 1381 din 21.11.1997, Codul audiovizual nr. 260-XVI din 27.07.2006, Concepția privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale noi ale primarilor în unele localități din data de 20 mai 2018 de către instituțiile audiovizualului din Republica Moldova și Decizia CCA nr. 16/101 din 21.07.2017), pe perioada campaniei electorale. În aceeași ordine de idei, în urma autosesizării membrului CCA – Tatiana Buraga, lista posturilor monitorizate a fost completată cu postul PRO TV. În vederea asigurării echilibrului pluralismului politico-social pe piața media audiovizuală a Republicii Moldova, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a efectuat, în limita competențelor sale instituționale stipulate în Codul Audiovizualului, monitorizarea Campaniei electorale la alegerile locale noi ale primarilor în unele localități din data de 20 mai. Astfel, prin Deciziile CCA nr. 13/81 și 13/82 din 07.05.2018; 14/85, 14/86 și 14/87 din 17.05.2018; 17/104 și 17/105 din 08.06.2018, CCA a aprobat rapoartele de monitorizare. Radiodifuzorii care nu au asigurat pluralismul de opinie și echilibrul surselor în situațiile de conflict sau au îngrădit accesul persoanelor cu deficiențe de auz la programele informative prin nedifuzarea acestora în limbajul mimico-gestual sau titrare sincron au fost sancționați cu amenzi de la 5000 la 10.000 de lei
3I1. Organizarea periodică a ședințelor consultative în scopul schimbului de informații și de experiență între toate sectoarele societății civile din UE și din Republica Moldova(I) - MăsurăCS Raportor Cancelaria de Stat31.12.2019CAPITOLUL 26. COOPERAREA CU SOCIETATEA CIVILĂCel puţin o şedinţă pe an organizată
În semestrul 1 al anului 2017 asemenea ședințe nu au avut loc. Se preconizează ca astfel de ședință să aibă loc în jumătatea a II-a al anului 2017.
În trimestrul II al anului 2017 asemenea ședințe nu au avut loc.

Realizat

La data de 25 mai 2018, Cancelaria de Stat cu suportul Delegației UE a organizat un atelier de lucru cu genericul ”Transparența decizională” la care au participat factori decizionali din cadrul ministerelor și ale altor autorități publice centrale. Scopul atelierului a fost prezentarea și discutarea rezultatelor monitorizării transparenței decizionale pentru anul 2017 în cadrul autorităților publice centrale și preluarea bunelor practici privind procesul de consultare cu societatea civilă din Lituania și România.
Pe parcursul anului 2017 au fost convocate 4 ședințe (27.03.2017, 20.06.2017, 5.10.2017 și 06.12.2017) în cadrul proiectului „Consolidarea capacităților Platformelor Naționale din cadrul Forumului Societății Civile a Parteneriatului Estic” . De asemenea, la data de 25 mai 2018, Cancelaria de Stat cu suportul Delegației UE a organizat un atelier de lucru cu genericul ”Transparența decizională” la care au participat factori decizionali din cadrul ministerelor și ale altor autorități publice centrale. Scopul atelierului a fost prezentarea și discutarea rezultatelor monitorizării transparenței decizionale pentru anul 2017 în cadrul autorităților publice centrale și preluarea bunelor practici privind procesul de consultare cu societatea civilă din Lituania și România.
3I1.Asigurarea implementării cadrului normativ în domeniul accesului la informație, transparenței în procesul decizional(I) - MăsurăCS Raportor Cancelaria de Stat31.03.2018CAPITOLUL 26. COOPERAREA CU SOCIETATEA CIVILĂPaginile web ale tuturor autorităților administrației publice actualizate; Seturile de date plasate pe portalul date.gov.md actualizate
În semestrul I al anului 2017 a fost actualizată pagina web a Cancelariei de Stat. Site-urile celorlalte instituții APC vor fi actualizate după reforma administrației publice centrale.
Site-urile instituțiilor APC se actualizează în pas cu reforma Guvernului, a instituțiilor subordonate ministerelor și a celor aflate în subordinea directă a Guvernului.
Implicarea organizaţiilor societăţii civile, inclusiv a organizaţiilor patronale şi sindicale reprezentative, în colectarea informaţiilor şi în monitorizarea politicilor
Paginile APC au fost actualizate. Rapoartele privind transparența în procesul decizional elaborate și publicate. Totodată, pe portalul guvernamental, www.date .gov.md. au fost actualizate seturile de date.
Au fost actualizate paginile autorităților publice centrale. Rapoartele privind transparența în procesul decizional elaborate și publicate. Totodată, pe portalul guvernamental, www.date .gov.md. au fost actualizate seturile de date.
3I2. Elaborarea raportului privind principalele probleme și necesități în domeniul accesului la informație, transparenței în procesul decizional, inclusiv propuneri de modificare a cadrului normativ(I) - MăsurăCS Raportor Cancelaria de Stat31.03.2018CAPITOLUL 26. COOPERAREA CU SOCIETATEA CIVILĂRaport realizat
Raportul urmează a fi realizat în termenul stabilit.
Raportul urmează a fi realizat în termenul stabilit.
A fost elaborat Raportul privind asigurarea transparenței în procesul decizional în AAPC în anul 2017 și publicat pe pagina web a Cancelariei de Stat.
A fost elaborat Raportul privind asigurarea transparenței în procesul decizional în AAPC în anul 2017 și publicat pe pagina web a Cancelariei de Stat.
3I6. Desfăşurarea acţiunilor de promovare a cooperării dintre Guvern şi societatea civilă(I) - MăsurăCS Raportor Cancelaria de Stat31.12.2019CAPITOLUL 26. COOPERAREA CU SOCIETATEA CIVILĂNumăr de evenimente desfăşurate; Număr de reprezentanţi ai organizațiilor neguvernamentale care au participat la evenimente
Au fost desfășurate 2 evenimente: 1 - inaugurarea CNP-ului (Consiliul Național de Participare); 35 participanţi ai ONG-urilor; 2 – la 2.06.2017 – întîlnirea reprezentanților societății civile cu dl Iurie Ciocan, șeful Centrul de implementare a reformelor.
În trimestrul III al anului 2017 evenimente nu au fost desfășurate.

Realizat

În perioada de raportare au fost desfășurate 4 ședințe comune ale Consiliului Național de Participare și Guvern la care au participat reprezentanții Guvernului și în jur de 25 reprezentanți ai societății civile.

Totodată, la data de 6 iunie a avut loc o dezbatere cu privire la implementarea Acordului de Asociere RM-UE, cu participarea autorităților publice, societatea civilă, mass-media și partenerii de dezvoltare, în jur de 50 de persoane.
Pe parcurusl anului 2017, au fost organizate 5 ședințe ale CNP (29.05.2017, 2.06.2017, 13.10.2017, 14.11.2017 și 05.12.2017) în cadrul căreia au participat circa 50 reprezentanţi ai ONG. În semestrul I 2018 au fost desfășurate 4 ședințe comune ale Consiliului Național de Participare și Guvern la care au participat reprezentanții Guvernului și în jur de 25 reprezentanți ai societății civile. Totodată, la data de 6 iunie a avut loc o dezbatere cu privire la implementarea Acordului de Asociere RM-UE, cu participarea autorităților publice, societatea civilă, mass-media și partenerii de dezvoltare, în jur de 50 de persoane.
În scopul consolidării cooperării cu societatea civilă, informării acesteia despre inițiativele Guvernului și implicării cetățenilor în dezvoltarea politicilor publice, Cancelaria de Stat a asigurat funcționalitatea secretariatelor organelor consultative ale Guvernului Consiliului Național pentru Participare, Comisia națională pentru consultări şi negocieri colective, Consiliul național pentru protecția drepturilor copilului și Comitetul național pentru combaterea traficului de ființe umane, Consiliul național pentru decernarea Premiului de Stat și Consiliul național pentru securitatea circulației rutiere. 
3I7. Derularea anuală a Programului de granturi dedicat dezvoltării sectorului neguvernamental de tineret(I) - MăsurăMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.12.2019CAPITOLUL 26. COOPERAREA CU SOCIETATEA CIVILĂCel puțin 40% de proiecte pentru tineret, la 100 de organizații neguvernamentaleaplicante, susținute anual, conform priorităților stabilite
Programul de granturi dedicat dezvoltării sectorului neguvernamental de tineret a fost lansat în luna ianuarie curent. Urmare a analizei dosarelor, au fost desemnate 29 de organizații necomerciale de tineret cîștigătoare, care actualmente, în baza contractelor implementează proiectele pînă la finele anului curent.
Promovarea şi consolidarea sustenabilităţii financiare a societăţii civile şi luarea în considerare a introducerii unor contracte sociale, a extinderii programelor de subvenţii publice, a facilitării cadrului juridic privind donaţiile
În cadrul Programului de granturi 2018 pentru organizațiile de tineret, se implementează 23 de proiecte care au fost selectate de către comisia de examinare și selectare a proiectelor. În procesul de implementare a proiectelor, sunt utilizate instrumente ale educației nonformale precum și cele de promovare a dialogului intercultural.
În cadrul Programului de granturi 2018 pentru organizațiile de tineret, se implementează 23 de proiecte care au fost selectate de către comisia de examinare și selectare a proiectelor. În procesul de implementare a proiectelor, sunt utilizate instrumente ale educației nonformale precum și cele de promovare a dialogului intercultural.
În cadrul concursului Programul de Granturi 2019 pentru organizațiile de tineret, au fost depuse 58 de dosare. Comisia de examinare şi selectare a proiectelor a desemnat 26 de proiecte câștigătoare. La ora actuală sunt încheiate 20 contracte de finanțare în scopul implementării proiectelor pe parcursul anului 2019. Totodată, urmează a fi semnate celelalte contracte de finanțare a proiectelor desemnate câștigătoare în cadrul concursului.
3I8. Promovarea continuă a bunelor practici prin organizarea evenimentelor(I) - MăsurăCS Raportor Cancelaria de Stat31.12.2019CAPITOLUL 26. COOPERAREA CU SOCIETATEA CIVILĂRețele informale și formale create, ateliere de lucru reciproce, vizite, mese rotunde realizate
Pe parcursul semestrului I nu au fost organizate evenimente.
Pe parcursul trimestrului III al anului 2017 nu au fost organizate evenimente.
Pe parcursul perioadei raportate au fost organizate o serie de ateliere de lucru, mese rotunde pentru promovarea continuă a bunelor practici. Astfel: 1) la data de 15 mai a fost organizată conferința regională ”Calea spre durabilitatea financiară a organizațiilor societății civile”, iar la data de 16 mai a avut loc evenimentul cu genericul ” Asigurarea unei implementări eficiente a Strategiei de Dezvoltare a Societății civile pentru anii 2018-2020” 2) la data de 12 iunie a fost organizat atelierul ”Consultări publice privind proiectele legislative” 3) în perioada 13-14 iunie 2018 cu suportul partenerilor de dezvoltare a fost organizat atelierul “Practici de cooperare/lucru/colaborare cu organizații ale societății civile”
În anul 2017 au fost organizate următoarele evenimente: • 12.08.2017 - A.O. „Tinerii pentru Dreptul la Viață” (TDV) - organizate mai multe târguri, precum târgul de cariere, târgul organizațiilor de tineret, Global Village, au avut loc mai multe discuții cu antrenarea tinerilor, ateliere tematice • 29-30.09.2017 - susținerea și promovarea ONG-urilor de succes, proiectelor inovatoare și bunelor practici; • 11.10.2017 - vizită de familiarizare a 24 specialiști din Serviciul Integrare Socio-Profesională cu serviciile sociale ale Misiunii Sociale ”Diaconia” adresate tinerilor vulnerabili. • 18-19.12.2017 - Săptămâna Națională a Voluntariatului (SNV) 2017 organizată de Platforma pentru Cetățenie Activă și Parteneriat pentru Drepturile Omului (CAP) etc. Pe parcursul semestrului I 2018, au fost organizate o serie de ateliere de lucru, mese rotunde pentru promovarea continuă a bunelor practici. Astfel: 1) la data de 15 mai a fost organizată conferința regională ”Calea spre durabilitatea financiară a organizațiilor societății civile”, iar la data de 16 mai a avut loc evenimentul cu genericul ” Asigurarea unei implementări eficiente a Strategiei de Dezvoltare a Societății civile pentru anii 2018-2020” 2) la data de 12 iunie a fost organizat atelierul ”Consultări publice privind proiectele legislative” 3) în perioada 13-14 iunie 2018 cu suportul partenerilor de dezvoltare a fost organizat atelierul “Practici de cooperare/lucru/colaborare cu organizații ale societății civile”
3I12. Organizarea evenimentelor de stimulare a participării societăţii civile la procesul decizional(I) - MăsurăCS Raportor Cancelaria de Stat31.12.2019CAPITOLUL 26. COOPERAREA CU SOCIETATEA CIVILĂNumăr de evenimente organizate
Se examinează modalitatea participării SC la procesul de elaborare (coordonare, avizare) a documentelor de politici.
Evenimente în trimestrul III al anului 2017 nu au avut loc.
În contextul elaborării SND ”Moldova 2030” în perioada aprilie-iunie 2018, au fost desfășurate 20 de ședințe a Grupurilor de lucru pentru elaborarea acesteia, cu participarea reprezentanților autorităților publice centrale și locale, comisiilor parlamentare de profil, partenerilor de dezvoltare, societății civile, mediului academic și de afaceri.
Pe parcursul anului 2017, au fost organizate 17 evenimente cu participarea societăţii civile. În contextul elaborării SND ”Moldova 2030” în perioada aprilie-iunie 2018, au fost desfășurate 20 de ședințe a Grupurilor de lucru pentru elaborarea acesteia, cu participarea reprezentanților autorităților publice centrale și locale, comisiilor parlamentare de profil, partenerilor de dezvoltare, societății civile, mediului academic și de afaceri.
În conformitate cu rezultatele Raportului pentru anul 2018 privind realizarea Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a societății civile pentru perioada 2018-2020,  au fost organizate la nivel național 3454 sesiuni de instruire cu aproximativ 54000 participanți, 50 de campanii de informare, 45 de evenimente culturale la nivel local și național, peste 110 de dezbateri și consultări publice organizate, circa 65000 voluntari implicați în peste 2000 de evenimente de voluntariat.
3I1 Dezvoltarea mecanismelor de colectare (potrivit indicatorilor dezagregați ai datelor), de sinteză şi analiză a datelor (specifice pentru fiecare categorie) privind copiii aflați în situație de risc, rămași temporar fără ocrotire părintească sau în conflict cu legea, în scopul prognozării ori interpretării fenomenelor delincvenței juvenile sau victimizării copiilor, precum și în scopul planificării programatice, sistemice și bugetare a acțiunilor în domeniul protecţiei drepturilor copilului(I) - MăsurăMSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale31.03.2018CAPITOLUL 27. COOPERAREA ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI ȘI AL PROMOVĂRII DREPTURILOR COPILULUIMecanisme implementate; Date colectate și prelucrate
În luna februarie 2018 Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a revizuit Rapoartele Statistice: CER 103 Сopii aflați în situație de risc și copii separați de părinți și CER 103A Copiii din sistemul rezidenţial și a realizat instruirea tuturor specialiștilor de la nivel raional/municipal, responsabili de colectarea, evidența și sistematizarea datelor statistice respective.
În vederea executării Ordinului Ministerului Justiţiei şi aMinisterului Afacerilor Interne nr. 19/17 din26 ianuarie 2015, prin care a fost aprobat Tabelul de indicatori pentru colectarea datelor statistice privind minorii, Inspectoratul Naţional de Probaţiune şi Departamentul Instituţiilor Penitenciare colectează datele statistice conform indicatorilor dezagregaţi, fiind plasate trimestrial pe pagina web a instituţiilor în cauză, până la data de 31 martie a fiecărui an.
În luna februarie 2018 Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a revizuit Rapoartele Statistice: CER 103 Сopii aflați în situație de risc și copii separați de părinți și CER 103A Copiii din sistemul rezidenţial și a realizat instruirea tuturor specialiștilor de la nivel raional/municipal, responsabili de colectarea, evidența și sistematizarea datelor statistice respective.
Legea nr. 299 din 30 noiembrie 2018 privind măsurile și serviciile destinate copiilor cu comportament deviant (Monitorul Oficial Nr. 1-5, art. 24 din 04.01.2019, în vigoare din 01.01.2020). http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=110737&lang=ro
3L1. Revizuirea cadrului normativ în domeniul adopţiei pentru a asigura celeritatea luării deciziilor, acordarea sprijinului social adoptatorilor în perioada de încredinţare a copilului, precum şi pentru a preveni şi a combate corupţia în procedura de adopţie(L) - LegiMSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale31.12.2018CAPITOLUL 27. COOPERAREA ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI ȘI AL PROMOVĂRII DREPTURILOR COPILULUILege intrată în vigoare
În proces de definitivare.
Au fost recepționate avizele autorităților la etapa de coordonare. La moment se întocmește sinteza obiecţiilor şi propunerilor (recomandărilor) la proiect.
Au fost recepționate avizele autorităților la etapa de coordonare. La moment se întocmește sinteza obiecţiilor şi propunerilor (recomandărilor) la proiect.
Autoritatea este în proces de actualizare a sintezei obiecțiilor și propunerilor, în conformitate cu pct. 209 al Regulamentul Guvernului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.610/2018.
Proiectul a fost definitivat și avizat de autoritățile interesate, însă conform noilor proceduri legislative acesta urmează a fi remis repetat spre avizare, și înaintat ulterior Guvernului.
Proiectul a fost definitivat și avizat de autoritățile interesate, însă conform noilor proceduri legislative acesta urmează a fi remis repetat spre avizare, și înaintat ulterior Guvernului.
Proiectul de lege a fost examinat repetat în ședința secretarilor generali din 1 august 2019 și a fost înregistrat cu numărul unic 397/MSMPS/2019. Au fost recepționate avizele autorităților și la moment se definitivează sinteza obiecțiilor și propunerilor.
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (protecția drepturilor copilului) a fost expediat repetat spre avizare către autorităţile publice interesate (scr. MSMPS nr. 14/5139 din 10.09.2019).
3L2. Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative în scopul reglementării reprezentării legale a drepturilor şi intereselor copilului, custodiei şi responsabilităţii legale pentru creşterea şi îngrijirea copilului (inclusiv în cazul copiilor ai căror părinţi/unicul părinte sînt plecaţi/este plecat peste hotare)(L) - LegiMSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale31.12.2018CAPITOLUL 27. COOPERAREA ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI ȘI AL PROMOVĂRII DREPTURILOR COPILULUILege intrată în vigoare
Au fost recepționate avizele de la autoritățile interesate, la moment se întocmește raportul asupra divergențelor.
Au fost recepționate avizele autorităților la etapa de coordonare. La moment se întocmește sinteza obiecţiilor şi propunerilor (recomandărilor) la proiect.
Au fost recepționate avizele autorităților la etapa de coordonare. La moment se întocmește sinteza obiecţiilor şi propunerilor (recomandărilor) la proiect.
Autoritatea este în proces de actualizare a sintezei obiecțiilor și propunerilor, în conformitate cu pct. 209 al Regulamentul Guvernului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.610/2018.
Autoritatea este în proces de actualizare a sintezei obiecțiilor și propunerilor, în conformitate cu pct. 209 al Regulamentul Guvernului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.610/2018.
Proiectul a fost definitivat și avizat de autoritățile interesate, însă conform noilor proceduri legislative acesta urmează a fi remis repetat spre avizare, și înaintat ulterior Guvernului.
Proiectul a fost definitivat și avizat de autoritățile interesate, însă conform noilor proceduri legislative acesta urmează a fi remis repetat spre avizare, și înaintat ulterior Guvernului.
Proiectul de lege a fost examinat repetat în ședința secretarilor generali din 1 august 2019 și a fost înregistrat cu numărul unic 397/MSMPS/2019. Au fost recepționate avizele autorităților și la moment se definitivează sinteza obiecțiilor și propunerilor.
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (protecția drepturilor copilului) a fost expediat repetat spre avizare către autorităţile publice interesate (scr. MSMPS nr. 14/5139 din 10.09.2019).
3I2. Consolidarea capacităţilor Consiliului Naţional de Asistenţă Juridică Garantată de Stat în acordarea serviciilor juridice de calitate copiilor victime/martori şi copiilor în contact cu legea(I) - MăsurăCNAJGS.raportor Consiliul Naţional de Asistenţă Juridică Garantată de Stat31.12.2018CAPITOLUL 27. COOPERAREA ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI ȘI AL PROMOVĂRII DREPTURILOR COPILULUINumăr de activităţi desfăşurate; Număr de persoane instruite
Asigurarea organizării de către Institutul Naţional al Justiţiei a unor cursuri de formare iniţială şi continuă, conform necesităţilor identificate.
Asigurarea punerii în aplicare a cadrului legislativ şi de politică existent privind violenţa în familie.
Pe parcursul primului semestru al anului 2018, INJ a realizat următoarele activităţi: - Seminar “Particularităţile acordării asistenţei juridice garantate de stat pe cauze cu implicarea victimelor” (5 februarie 2018) Persoane instruite: 20 avocaţi care asigură asistenţa juridică garantată de stat - Seminar “Dosarul în aparare al avocatului care acordă asistenţă juridică garantată de stat” (7 februarie 2018) Persoane instruite 21: 20 avocaţi care asigură asistenţa juridică garantată de stat, 1 consultant CNAJGS

Pe parcursul anului 2018, INJ a realizat următoarele activităţi:

- Trei seminare: “Particularităţile acordării asistenţei juridice garantate de stat pe cauze cu implicarea victimelor” (6 februarie, 2 mai, 25 septembrie)

Persoane instruite: 61 avocaţi care asigură asistenţa juridică garantată de stat

3I5. Crearea programelor educaționale alternative pentru ocuparea timpului copiilor și tinerilor angajați în procesul educativ, precum și al celor din afara sistemului educativ, în scopul prevenirii delincvenței juvenile și a recidivei în rîndul copiilor(I) - MăsurăMJ Ministerul Justiției31.12.2019CAPITOLUL 27. COOPERAREA ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI ȘI AL PROMOVĂRII DREPTURILOR COPILULUI1. Programe educaționale alternative create; 2. Număr de copii implicați
Pe parcursul semestrului I anul 2017 de angajaţii subdiviziunilor structurale şi teritoriele ale INP au fost derulate 61 de programe de prevenire a delincvenţei juvenile cu implicare a 1226 copii: 1) în cadrul prevenirii primare au fost desfăşurate 42 de lecţii cu participarea a 960 de elevi, cu următoarele subiecte: a) „Cunoaşte-ţi drepturile împreună cu noi”; b) „Prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile în rândul minorilor” ; c) „Ce este infracţiunea şi răspunderea penală sau contravenţională”,; d) „ Spune nu Violenţei”; e) „Voluntariatul – un prim pas spre cariera TA” etc. 2) În cadrul prevenirii secundare au fost desfăşurate: - 14 activităţi de timp liber cu implicare a 212 copii. - 5 activităţi de caritate cu asigurarea a 54 minori.
În scopul prevenirii delicvenței juvenile și a recidivei în rîndul copiilor și tinerilor, sunt implementate și derulate următoarele programe: 1. Motivația spre schimbare ; 2. Programului de intervenţie pentru reducerea comportamentelor infracționale ale adolescenţilor aflaţi la risc ; 3. Program probaţional de diminuare a agresivităţii (19 copii implicați) ; 4. Programul de reducere a abuzului de substanţe (15 copii implicați) ; 5. Programul de asistență psiho-socială la etapa presentințială (24 minori implicați) ; În total, 383 minori/adulți din evidența birourilor de probațiune au fost implicați în activități de resocializare. Ca activități alternative educaționale în vederea valorificării ocupațiilor social utile în rîndurile copiilor și tinerilor, atît în procesul educativ, cît și din afara sistemului educativ, sunt organizate următoarele activități după cum urmează: excursii, vizite la teatru, cinema, instruiri, seminare și lectii de prevenire a recidivei în rîndurile minorilor, flashmob-uri, ședințe organizate cu instituțiile guvernamentale și neguvernamentale, ale căror servicii sunt necesare soluționării problemelor phihosociale, ajutoare materiale precum și alte servicii. În total, în activități de prevenire au fost implicați: 126 minori - subiecți ai probațiunii și 75 minori din școli și licee. În Penitenciarul nr.10 – Goian îşi desfăşoară activitatea mai multe organizaţii de cult care au acordat suport sub formă de cadouri şi susţinere materială pentru o bună desfăşurare a activităţilor educativ-ocupaţionale. Totodată pe parcursul perioadei de raport al anului 2018, s-au realizat următoarele activităţi conform planului serviciului detenţie: - Desfăşurarea activităţii educativ-culturale cu ocazia sărbătorii de „Crăciun”; - Organizarea şi desfăşurarea măsurilor divine cu deţinuţii cu prilejul sărbătorilor religioase „Naşterea Domnului”; - Desfăşurarea activităţii în grup cu ocazia sărbătorii de „Sf. mare Vasile”; - Organizarea şi petrecerea activităţii educativ-informative cu ocazia împlinirii a 168 de ani de la naşterea poetului M. Eminescu (activităţi în grup, oră informativă); - Organizarea şi petrecerea activităţii educativ-informative cu ocazia împlinirii a 83 de ani de la naşterea poetului Grigore Vieru (oră informativă); - Desfăşurarea expoziţiei lucrărilor de desen cu prilejul sărbătorii „Sf. Valentin”; - Desfăşurarea activităţilor, confecţionare felicitărilor şi mărţişoarelor cu ocazia sărbătorilor de primăvară „Mărţişor şi Ziua Internaţională a Femeii”; - Organizarea competiţiei sportive la proba tenis de masă; - Organizarea competiţiei la următoarele probe Şah şi Dame; - Organizarea şi petrecerea activităţii educativ-informative cu ocazia sărbătorii “Ziua Umorului” (activități în grup); - Organizarea măsurilor divine cu ocazia sărbătorilor de Paști (program religios cu participarea capelanului penitenciar); - Organizarea măsurilor divine cu ocazia sărbătorii Botezul Domnului (program religios cu participarea capelanului penitenciar); - Organizarea și desfășurarea festivalului Interpenitenciar „Evantai Cultural” - Organizarea şi petrecerea activităţii educativ-informative cu ocazia „Ziua Europei” (activități în grup); - Deschiderea spartachiadei de vară pentru deținuții minori; - Organizarea competiției sportive la proba volei; - Organizarea și desfășurarea măsurilor festive cu ocazia “Ultimul sunet”; În activitățile de educaţie prin muncă sunt implicaţi 10 minori la munci remunerate şi 30 deţinuţi la munci neremunerate. Minorii participă activ la compartimentul dat, majoritatea din ei în număr de frecventarea bibliotecii de către 20 deţinuţi au vizitat biblioteca. Implementarea în penitenciar a programelor socio-educative: Arta Plastică Descoperirea talentelor în rândul deținuților, un pas spre reintegrarea în societate. Cu prilejul sărbătorilor de iarnă și sosirii primăverii, „Valentin și Valentina, Ziua Mărțișorului și Ziua Internaţională a femeii” copiii au desenat și au afișat lucrările lor la intrare în blocul de detenție. Doi deținuți au participat la concursul de desen și eseuri cu genericul „Povestea apei” care s-a desfășurat în perioada 03-20 martie sub patronajul S.A. „Apă-Canal Chișinău”, minorii au participat la concursul de desen desfășurat de către Avocatul Copilului cu tematica „10 drepturi în culori” . Participanţi: 8 deținuți. Mâini Dibace Dezvoltarea imaginaţiei creative, formarea şi dezvoltarea abilităţilor de a lucra cu diverse obiecte. Confecţionarea manuală a diferitor obiecte de către deţinuţi pentru amenajarea celulelor, transmiterea obiectelor confecţionate de către deţinuţi rudelor sale, dar şi participarea la diverse expoziţii. Participanţi: 12 deţinuţi; Vizionarea filmelor cu caracter socio-educativ Dezvoltarea abilităţilor sociale şi de viaţă pe timpul executării pedepsei în penitenciar şi ocuparea timpului liber al deţinuţilor. Programul se desfăşoară după posibilitate cu toate categoriile deţinuţilor (deţinuţii aflaţi la regim comun şi regim iniţial de detenţie însă separat). Vizionarea filmelor cu caracter educativ se desfăşoară într-o sală special amenajată fiind instalat un televizor pe peretele încăperii fiind donat de către PNUD. Participanţi: toţi deţinuţii aflaţi în cadrul penitenciarului. Magic Wood Inițierea în prelucrarea și sculptarea lemnului și dezvoltarea abilităților creative în rândul minorilor. Minorii fiind interesați și pasionați de arta sculptării lemnului aflați în custodia penitenciarului. Pentru desfășurarea programului de magic wood a fost amenajată o sală cu tot inventarul necesar. Participanţi: 4 deţinuţi. Programele de asistenţă psihologică au fost realizate în vederea schimbării comportamentale dezadaptative, infracţionale ale persoanelor private de libertate. În perioada de referinţă au fost desfășurat Programul de educaţie pentru sănătate (7 ședințe de program, 8 participanți); Programul de reducere a violenței în mediul penitenciar (14 ședințe de program, 14 participanți). De asemenea, au fost petrecute 10 şedinţe de Etică şi regulile acesteia, la care au participat 15 persoane, 8 şedinţe de terapie prin artă, la care au participat 5 condamnaţi; 2 şedinţe de relaţionare şi modul de adaptare - 5 persoane; 2 şedinţe de afiliere - 4 persoane; 2 şedinţe despre importanţa şi valorificarea familiei - 7 persoane; 2 şedinţe de cunoaştere de sine - 6 persoane. În cadrul instituției sunt desfășurate următoarele programe:„Prosocial” de pregătire pentru eliberare condiționată înainte de termen (9 ședințe, 7 participanți); „De pregătire pentru eliberare” (4 ședințe, 2 participanți); „Terapie socială la care au participat ”de care au beneficiat 29 minori.
În scopul prevenirii delicvenței juvenile și a recidivei în rîndul copiilor și tinerilor, sunt implementate și derulate următoarele programe: 1. Motivația spre schimbare ; 2. Programului de intervenţie pentru reducerea comportamentelor infracționale ale adolescenţilor aflaţi la risc ; 3. Program probaţional de diminuare a agresivităţii (19 copii implicați) ; 4. Programul de reducere a abuzului de substanţe (15 copii implicați) ; 5. Programul de asistență psiho-socială la etapa presentințială (24 minori implicați) ; În total 58 minori care sunt subiecți ai probațiunii au fost implicați în programe probaționale. Ca activități alternative educaționale în vederea valorificării ocupațiilor social utile în rîndurile copiilor și tinerilor, atît în procesul educativ, cît și din afara sistemului educativ, sunt organizate următoarele activități după cum urmează: excursii, vizite la teatru, cinema, instruiri, seminare și lectii de prevenire a recidivei în rîndurile minorilor, flashmob-uri, ședințe organizate cu instituțiile guvernamentale și neguvernamentale, ale căror servicii sunt necesare soluționării problemelor phihosociale, ajutoare materiale precum și alte servicii. În total, în activități de prevenire au fost implicați: 126 minori - subiecți ai probațiunii și 75 minori din școli și licee. În Penitenciarul nr.10 – Goian îşi desfăşoară activitatea mai multe organizaţii de cult care au acordat suport sub formă de cadouri şi susţinere materială pentru o bună desfăşurare a activităţilor educativ-ocupaţionale. Totodată pe parcursul perioadei de raport al anului 2018, s-au realizat următoarele activităţi conform planului serviciului detenţie: - Desfăşurarea activităţii educativ-culturale cu ocazia sărbătorii de „Crăciun”; - Organizarea şi desfăşurarea măsurilor divine cu deţinuţii cu prilejul sărbătorilor religioase „Naşterea Domnului”; - Desfăşurarea activităţii în grup cu ocazia sărbătorii de „Sf. mare Vasile”; - Organizarea şi petrecerea activităţii educativ-informative cu ocazia împlinirii a 168 de ani de la naşterea poetului M. Eminescu (activităţi în grup, oră informativă); - Organizarea şi petrecerea activităţii educativ-informative cu ocazia împlinirii a 83 de ani de la naşterea poetului Grigore Vieru (oră informativă); - Desfăşurarea expoziţiei lucrărilor de desen cu prilejul sărbătorii „Sf. Valentin”; - Desfăşurarea activităţilor, confecţionare felicitărilor şi mărţişoarelor cu ocazia sărbătorilor de primăvară „Mărţişor şi Ziua Internaţională a Femeii”; - Organizarea competiţiei sportive la proba tenis de masă; - Organizarea competiţiei la următoarele probe Şah şi Dame; - Organizarea şi petrecerea activităţii educativ-informative cu ocazia sărbătorii “Ziua Umorului” (activități în grup); - Organizarea măsurilor divine cu ocazia sărbătorilor de Paști (program religios cu participarea capelanului penitenciar); - Organizarea măsurilor divine cu ocazia sărbătorii Botezul Domnului (program religios cu participarea capelanului penitenciar); - Organizarea și desfășurarea festivalului Interpenitenciar „Evantai Cultural” - Organizarea şi petrecerea activităţii educativ-informative cu ocazia „Ziua Europei” (activități în grup); - Deschiderea spartachiadei de vară pentru deținuții minori; - Organizarea competiției sportive la proba volei; - Organizarea și desfășurarea măsurilor festive cu ocazia “Ultimul sunet”; În activitățile de educaţie prin muncă sunt implicaţi 10 minori la munci remunerate şi 30 deţinuţi la munci neremunerate. Minorii participă activ la compartimentul dat, majoritatea din ei în număr de frecventarea bibliotecii de către 20 deţinuţi au vizitat biblioteca. Implementarea în penitenciar a programelor socio-educative: Arta Plastică Descoperirea talentelor în rândul deținuților, un pas spre reintegrarea în societate. Cu prilejul sărbătorilor de iarnă și sosirii primăverii, „Valentin și Valentina, Ziua Mărțișorului și Ziua Internaţională a femeii” copiii au desenat și au afișat lucrările lor la intrare în blocul de detenție. Doi deținuți au participat la concursul de desen și eseuri cu genericul „Povestea apei” care s-a desfășurat în perioada 03-20 martie sub patronajul S.A. „Apă-Canal Chișinău”, minorii au participat la concursul de desen desfășurat de către Avocatul Copilului cu tematica „10 drepturi în culori” . Participanţi: 8 deținuți. Mâini Dibace Dezvoltarea imaginaţiei creative, formarea şi dezvoltarea abilităţilor de a lucra cu diverse obiecte. Confecţionarea manuală a diferitor obiecte de către deţinuţi pentru amenajarea celulelor, transmiterea obiectelor confecţionate de către deţinuţi rudelor sale, dar şi participarea la diverse expoziţii. Participanţi: 12 deţinuţi; Vizionarea filmelor cu caracter socio-educativ Dezvoltarea abilităţilor sociale şi de viaţă pe timpul executării pedepsei în penitenciar şi ocuparea timpului liber al deţinuţilor. Programul se desfăşoară după posibilitate cu toate categoriile deţinuţilor (deţinuţii aflaţi la regim comun şi regim iniţial de detenţie însă separat). Vizionarea filmelor cu caracter educativ se desfăşoară într-o sală special amenajată fiind instalat un televizor pe peretele încăperii fiind donat de către PNUD. Participanţi: toţi deţinuţii aflaţi în cadrul penitenciarului. Magic Wood Inițierea în prelucrarea și sculptarea lemnului și dezvoltarea abilităților creative în rândul minorilor. Minorii fiind interesați și pasionați de arta sculptării lemnului aflați în custodia penitenciarului. Pentru desfășurarea programului de magic wood a fost amenajată o sală cu tot inventarul necesar. Participanţi: 4 deţinuţi. Programele de asistenţă psihologică au fost realizate în vederea schimbării comportamentale dezadaptative, infracţionale ale persoanelor private de libertate. În perioada de referinţă au fost desfășurat Programul de educaţie pentru sănătate (7 ședințe de program, 8 participanți); Programul de reducere a violenței în mediul penitenciar (14 ședințe de program, 14 participanți). De asemenea, au fost petrecute 10 şedinţe de Etică şi regulile acesteia, la care au participat 15 persoane, 8 şedinţe de terapie prin artă, la care au participat 5 condamnaţi; 2 şedinţe de relaţionare şi modul de adaptare - 5 persoane; 2 şedinţe de afiliere - 4 persoane; 2 şedinţe despre importanţa şi valorificarea familiei - 7 persoane; 2 şedinţe de cunoaştere de sine - 6 persoane. În cadrul instituției sunt desfășurate următoarele programe:„Prosocial” de pregătire pentru eliberare condiționată înainte de termen (9 ședințe, 7 participanți); „De pregătire pentru eliberare” (4 ședințe, 2 participanți); „Terapie socială la care au participat ”de care au beneficiat 29 minori.
La capitolul instruire avem: Instruirea Gimnazială - Liceul Teoretic ,,Nicolae Bălcescu” din comuna Ciorescu – ao participat 11 deţinuţi Instruirea Vocaţional tehnică – la moment se desfăşoară instruirea la specialitatea - cizmar-7 minori Alfabetizare – 5 condamnaţi Programme socio-educative : Adaptarea la condiţiile de detenţie – 34 condamnaţi Au fost petrecute ore informative cu ocazia sărbătorilor naționale și internaționale. Programul educativ ”Cetățenie activă” unde au fost înscriși 11 minori, orele se desfășoară săptămînal. Educație prin cultură și artă: Deținuții şi-au demonstrat talentul prin cîntece, scenete şi poezii la sărbătorile de iarnă şi primăvară, „Crăciun și Sfîntul Mare Vasile, Întîlnirea cu părinții și rudele apropiate Ziua Mărțișorului, Ziua Internaţională a femeii”, „Ziua Umorului”, Festivalul Național Interpenitenciar „Evantai Cultural”, „Ultimul Sunet”, „Ziua Internațională Copiilor”, „Ziua Independenței”, „Limba Noastră”, „Primul Sunet” unde minorii au demonstrat o expoziție de fotografii din cadrul orelor de artă fotografică. Participanţi: 34 minori; Vizionarea filmelor cu caracter socio-educativ: Dezvoltarea abilităţilor sociale şi de viaţă pe timpul executării pedepsei în penitenciar şi ocuparea timpului liber al deţinuţilor. Programul se desfăşoară după posibilitate cu toate categoriile deţinuţilor (deţinuţii aflaţi la regim comun şi regim iniţial de detenţie însă separat). Vizionarea filmelor cu caracter educativ se desfăşoară într-o sală special amenajată fiind instalat un televizor pe peretele încăperii fiind donat de către PNUD. Participanţi: toţi deţinuţii aflaţi în cadrul penitenciarului; Magic Wood: Inițierea în prelucrarea și sculptarea lemnului și dezvoltarea abilităților creative în rîndul minorilor. Minorii fiind interesați și pasionați de arta sculptării lemnului aflați în custodia penitenciarului. Pentru desfășurarea programului de magic wood a fost amenajată o sală cu tot inventarul necesar. Participanţi: 4 deţinuţi; Activități de artă plastică: Descoperirea talentelor în rîndul deținuților, un pas spre reîntegrarea în societate. Cu prilejul sărbătorilor de iarnă și sosirii primăverii, „Valentin și Valentina, Ziua Mărțișorului și Ziua Internaţională a femeii” copiii au desenat și au afișat lucrările lor la intrare în blocul de detenție. Doi deținuți au participat la concursul de desen și eseuri cu genericul „Povestea apei” care s-a desfășurat în perioada 03-20 martie sub patronajul S.A. „Apă-Canal Chișinău”, minorii au participat la concursul de desen desfășurat de către Avocatul Copilului cu tematica „10 drepturi în culori”. Totodată minorii și-au etalat talentul în cadrul evenimentelor ca „Ziua Internațională Copiilor”, „Ziua Independenței”, „Limba Noastră”, „Primul Sunet”. Participanţi: 13 minori. Mîini Dibace: Dezvoltarea imaginaţiei creative, formarea şi dezvoltarea abilităţilor de a lucra cu diverse obiecte. Confecţionarea manuală a diferitor obiecte de către deţinuţi pentru amenajarea celulelor, transmiterea obiectelor confecţionate de către deţinuţi rudelor sale, dar şi participarea la diverse expoziţii. Participanţi: 12 deţinuţi; Frecventarea bibliotecii – 34 condamnaţi în Penitenciarul nr.10 – Goian își desfăşoară activitatea mai multe organizații de cult care au acordat suport sub formă de cadouri şi susţinere materială pentru o bună desfăşurare a activităţilor educativ-ocupaţionale. Minorii deținuți au fost vizitați de reprezentanții ai următoarelor confesiuni religioase: Preoți capelani (R. Grosu și T. Spătaru) A.O. „TROPOS”; A.O. ,,Eliberare”; A.O. „Stînca Veacurilor”; A.O. „El Șadai”. La capitolul încadrarea în cîmpul muncii avem următoarea situaţie: sunt implicaţi 9 deținuți la munci remunerate şi 31 deținuți participă la munci neremunerate. Deținuți participă activ la amenajarea teritoriului penitenciarului, în deosebi la menținerea curăţeniei în blocul de detenţie, îngrijirea și amenajrea teritoriului adiacent a penitenciarului, terenul de volleyball; Referitor la activităţile sportive avem următoarea situaţie : Tenis de Masă. Educaţia condamnaţilor prin prisma activităţilor sportive, dezvoltarea fizică și a calităților emoțional-volitive, dezvoltarea spiritului de echipă. Programul se desfăşoară zilnic cu deţinuţii astfel încît fiecare deţinut să aibă posibilitate să frecventeze programul cel puţin de 2 ori pe săptămînă. Periodic se organizează competiţii între deţinuţi, dar şi cu colaboratorii penitenciarului pentru ridicarea nivelului de joc şi prin așa mod de a atrage şi pe alţi deţinuţi de a practica jocul de tenis. Astfel în perioada respectivă au fost petrecute 5 competiții. Participanți- 42 minori. Voleyball Educaţia condamnaţilor prin activităţi sportive, dezvoltarea fizică și a calităților emoțional-volitive, dezvoltarea spiritului de echipă și de prietenie. Jocul se desfăşoară în perioada caldă a anului cu deţinuţii astfel încît, fiecare deţinut să aibă posibilitate să frecventeze programul în timpul plimbării zilnice a deţinuţilor la aer liber. Astfel în perioada respectivă au fost petrecute 6 competiții. Participanți- 34 minori. Football Educaţia condamnaţilor prin practicarea jocului de fotbal, dezvoltarea fizică și a calităților emoțional-volitive, dezvoltarea spiritului de echipă și de prietenie. Jocul se desfăşoară în perioada caldă a anului cu deţinuţii din custodia penitenciarului. Pe parcursul simestrului I al anului 2018 jocul de fotbal s-a desfășurat pe terenul destinat pentru jocul de volei. Astfel în perioada respectivă au fost petrecute 4 competiții. Participanți- 35 minori Jocuri Intelectuale – Şah şi Dame Dezvoltarea gîndirii logico-combinative, eliminarea tracului şi emoţiei de concurs. Acest concept are o mare însemnătate pentru deţinuţii minori la dezvoltarea logicei şi anume al dezvoltării sale mintale ce este benefic pentru viitorul său, la studierea altor programe de învăţămînt, încadrarea lor în societate după eliberare. Astfel în perioada respectivă au fost petrecute 4 competiții. Participanți- 26 minori.

1.      Act de caritate A. O. ”ADRA” – 25 cadouri (sărbătorile de iarnă );

2.      Concertul ”Balul de gheață” - 104 billete, la data de 08.01.2018

3.      Teatrul ”Ginta Latina” – 20 minori, la data de 22.03.2018, Spectacolul ”Ultimul tramvai”;

4.      Teatrul Național ”Eugene Ionesco” – 6 minori, la data de 24.03.2018, spectacolul ”Oscar și Tanti Roz”;

5.      ”Grădina Zoologică” – 200 subiecți ai probațiunii (minori și adulți); (1 iunie - Ziua internațională a copilului);

6.      Odihna în taberele de vară – 10 minori;

7.      Teatrul ”Ginta Latină” - 18 minori, la data de 04.11.2018, Spectacolul ”Veselul humuleștean”.

TOTAL – 383 minori/adulți din evidența birourilor de probațiune au fost implicați în activități de resocializare.

În perioada de raportare, consilierii de probaţiune, în colaborare cu alte instituţii publice și ONG-uri, au implicat minorii din evidenţa probaţiunii în activităţi cultural-educative, excursii, precum și organizate lecţii de prevenire a recidivei. Astfel, 12 minori au fost implicați în activităţi cultural-educative; 7 minori au participat în excursii;42 minori au participat la lecții, activităţi de prevenire a recidivei. Totodată, în privința minorilor, au fost aplicate următoarele programe probaționale: 1. Programul de reducere a abuzului de substanţe (PRAS) – 2 minori ; 2. Programul Asistenţă psihosocială, la etapa presentinţială – au fost asistați 70 minori; 3. Program de consiliere individuală pentru persoane care au săvârșit infracțiuni ”Unul la Unul”- 4 minori
3L1.Act de modificare Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (îmbunătățirea procedurilor de cercetare şi de soluţionare a cauzelor copiilor aflaţi în conflict cu legea sub vîrsta răspunderii penale, inclusiv privind aplicarea unor măsuri cu caracter educaţional, conform standardelor europene şi internaţionale privind protecţia copilului)(L) - LegiMJ Ministerul Justiției30.06.2018CAPITOLUL 27. COOPERAREA ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI ȘI AL PROMOVĂRII DREPTURILOR COPILULUILege intrată în vigoare
Adoptat ]n lectura II-a - 30.11.2018, Legea nr. 299 din 30 noiembrie 2018. Adoptat în lectura I-a - 20.07.2018. Înregistrat în Parlament cu nr. 243 din 10.07.2018. http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/4289/language/ro-RO/Default.aspx Aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 607 din 03.07.2018. Proiectul Legii privind măsurile și serviciile destinate copiilor cu comportament deviant a fost elaborat și remis spre examinare Guvernului prin scrisoarea nr. 03/7536 din 23.06.2018.
Scopul proiectului Legii, adoptat în lectura I-a la 20.07.2018, este crearea unui cadru legislativ care să reglementeze statutul copiilor cu comportament deviant, măsurile și serviciile destinate acestora. • Subiecți ai proiectului de lege sunt copii care au săvîrșit fapre prevăzute de legea penală sau contravențională, sub vîrsta răspunderii penale sau contravenționale. • Proiectul prevede principiile de lucru, măsurile și serviciile destinate copiilor din această categorie, autoritățile responsabile și procedurile de acțiune, drepturile și obligațiile părților implicate.
Publicat : 04.01.2019 în Monitorul Oficial Nr. 1-5     art Nr : 24     Data intrarii in vigoare : 01.01.2020
Legea nr. 299 din 30 noiembrie 2018 privind măsurile și serviciile destinate copiilor cu comportament deviant (Monitorul Oficial Nr. 1-5, art. 24 din 04.01.2019, în vigoare din 01.01.2020). http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=110737&lang=ro
3SL1. Proiectul hotărîrii Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Centrul de zi pentru îngrijirea copiilor cu vîrsta de 4 luni-1,5 (3) ani”(SL) - acte subord. legiiMSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale30.06.2018CAPITOLUL 27. COOPERAREA ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI ȘI AL PROMOVĂRII DREPTURILOR COPILULUIHotărîre de Guvern intrată în vigoare
Proiectul a fost transmis spre avizare Ministerului Justiției la data de 25 iunie 2018. Urmează a fi promovat în conformitate cu prevederile legislației naționale în vigoare.
Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea serviciului social Centrul de zi pentru îngrijirea copiilor cu vîrsta de 4 luni-3 ani a fost aprobat în cadrul ședinței Guvernului din 18 iulie.
Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea serviciului social Centrul de zi pentru îngrijirea copiilor cu vîrsta de 4 luni-3 ani a fost aprobat în cadrul ședinței Guvernului din 18 iulie.
Publicat în Monitorul Oficial HG nr. 730 din 18 iulie 2018
Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea serviciului social Centrul de zi pentru îngrijirea copiilor cu vîrsta de 4 luni – 3 ani a fost aprobat în cadrul ședinței Guvernului din 18 iulie 2018. 
Hotărîrea Guvernului nr.730 din 18 iulie 2018 „pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea serviciului social Centrul de zi pentru îngrijirea copiilor cu vîrsta de 4 luni-3 ani”.
Hotărîrea Guvernului nr.730 din 18 iulie 2018 „pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea serviciului social Centrul de zi pentru îngrijirea copiilor cu vîrsta de 4 luni-3 ani”.
3SL2.Proiectul hotărîriiGuvernului pentru modificarea şi completarea cadrului normativ privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social de asistenţă parentală profesionistă în scopul plasamentului copiilor nou-născuţi, copiilor cu dizabilităţi(SL) - acte subord. legiiMSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale30.06.2018CAPITOLUL 27. COOPERAREA ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI ȘI AL PROMOVĂRII DREPTURILOR COPILULUIHotărîre de Guvern intrată în vigoare
Proiectul Hotărîrii Guvernului a fost aprobat în ședința Guvernului din 4 iulie 2018.
Hotărîrea Guvernului nr. 662 din 11 iulie 2018 cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului.
Aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 662 din 11 iulie 2018 „cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului”.
Proiectul Hotărîrii Guvernului a fost aprobat în ședința Guvernului din 4 iulie 2018.
Hotărîrea Guvernului nr. 662 din 11 iulie 2018 cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului.
3L2. Elaborarea cadrului legal privind implementarea Convenției de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii(L) - LegiMSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale31.12.2018CAPITOLUL 27. COOPERAREA ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI ȘI AL PROMOVĂRII DREPTURILOR COPILULUILege intrată în vigoare
Proiectul legii este elaborat. Au fost recepționate avizele autorităților la etapa de coordonare. La moment se întocmește sinteza obiecţiilor şi propunerilor (recomandărilor) la proiect.
Proiectul legii este elaborat. Au fost recepționate avizele autorităților la etapa de coordonare. La moment se întocmește sinteza obiecţiilor şi propunerilor (recomandărilor) la proiect.
Autoritatea este în proces de actualizare a sintezei obiecțiilor și propunerilor, în conformitate cu pct. 209 al Regulamentul Guvernului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.610/2018.
Autoritatea este în proces de actualizare a sintezei obiecțiilor și propunerilor, în conformitate cu pct. 209 al Regulamentul Guvernului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.610/2018.
Proiectul a fost definitivat și avizat de autoritățile interesate, însă conform noilor proceduri legislative acesta urmează a fi remis repetat spre avizare, și înaintat ulterior Guvernului.
Proiectul a fost definitivat și avizat de autoritățile interesate, însă conform noilor proceduri legislative acesta urmează a fi remis repetat spre avizare, și înaintat ulterior Guvernului.
Proiectul de lege a fost examinat repetat în ședința secretarilor generali din 1 august 2019 și a fost înregistrat cu numărul unic 397/MSMPS/2019. Au fost recepționate avizele autorităților și la moment se definitivează sinteza obiecțiilor și propunerilor.
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (protecția drepturilor copilului) a fost expediat repetat spre avizare către autorităţile publice interesate (scr. MSMPS nr. 14/5139 din 10.09.2019).
3I1. Elaborarea anuală a Compendiului statistic al Profilului Migrațional Extins(I) - MăsurăMAI MAI31.12.2018TITLUL III: JUSTIŢIE, LIBERTATE ŞI SECURITATEDouă compendii elaborate și publicate
Informaţia completă pentru anul 2017 a fost prezentată Ministerului Afacerilor Interne (scr. nr.01/3275 din 25.05.2018).
Conform prevederilor HG nr. 634 din 24.08.2018, ministerele şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale urmează să prezinte, conform competenţelor, Ministerului Afacerilor Interne, pînă la 1 iunie al fiecărui an, informația conform Listei indicatorilor Profilului Migraţional Extins, iar Biroul Migrație şi Azil al Ministerului Afacerilor Interne, pînă la 25 decembrie al anului de referinţă, urmează să elaboreze Compendiul Statistic al Profilului Migrațional Extins. Astfel, la 04.05.2018 a fost transmisă în adresa instituțiilor de resort solicitarea privind transmiterea informației conform Listei indicatorilor Profilului Migraţional Extins pentru elaborarea Compendiului statistic al Profilului Migrațional Extins pentru anii 2015-2017. Totodată, menționăm că Compendiul statistic al PME pentru anii 2014-2016, a fost elaborat de BMA în anul 2017, fiind plasat pe pagina web: http://bma.gov.md/sites/default/files/media/cs_pme_2017.pdf În perioada 13.08-17.08.2018 , au fost elaborate figurile, tabelele, precum și completate acestea cu date/indicatori relevanți pentru perioada anilor 2015-2017, ce urmează a fi incluse în Compendiul Statistic al PME al RM, ediția 2018 (Capitolul I, Tendințe Migraționiste, subcapitolul Imigrarea populației);
MSMPS a prezentat în conformitate cu prevederile HG nr.634 din 24.08.2018 informația conform Listei indicatorilor PME.
Pe parcursul trimestrului III al anului curent au fost organizate următoarele activități pe marginea documentului dat și anume: - A fost analizată completitudinea și corectitudinea datelor/informației obținute de la ministerele și instituțiile implicate în elaborarea PME al RM (prevederile HG 634 din 24 august 2012) și completarea acestora la necesitate; - Au fost calculați indicatorii necesari pentru elaborarea Compendiului Statistic al PME al RM pentru anii 2015-2017, în baza datelor obținute de la instituțiile relevante pentru anul 2017, precum și actualizarea/completarea Listei indicatorilor PME. - Au fost elaborate figurile, tabelele, precum și completate acestea cu date/indicatori relevanți pentru perioada anilor 2015-2017, ce urmează a fi incluse în Compendiul Statistic al PME al RM, ediția 2018.
Compendiul statistice au fost elaborate și plasate pe pagina web a BMA: http://bma.gov.md/ro/content/compendiul-statistic-al-profilului-migrațional-extins-al-republicii-moldova-pentru-anii-0 http://bma.gov.md/sites/default/files/sites/default/files/atasamente/comunicate/compendiul_statistic_al_pme_pentru_anii_2015-2017.pdf
3I2. Elaborarea Raportului analitic al Profilului Migraţional Extins al Republicii Moldova(I) - MăsurăMAI MAI31.12.2019TITLUL III: JUSTIŢIE, LIBERTATE ŞI SECURITATEUn raport elaborat
De la ASP la data de 25 mai 2018 a fost prezentată Ministerului Afacerilor Interne informaţia completă pentru anul 2017 potrivit indicatorilor Profilului Migraţional Extins (scrisoarea nr. 01/3275).
De la ASP la data de 25 mai 2018 a fost prezentată Ministerului Afacerilor Interne informaţia completă pentru anul 2017 potrivit indicatorilor Profilului Migraţional Extins (scrisoarea nr. 01/3275).
MSMPS prezintă MAI informațiile necesare în vederea elaborării Raportului analitic al PME
test
Conform prevederilor HG nr. 634 din 24.08.2018, Ministerele şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale urmează să prezinte, conform competenţelor, Ministerului Afacerilor Interne, pînă la 1 iunie al fiecărui an, informația conform Listei indicatorilor Profilului Migraţional Extins, iar Biroul migrație şi azil al Ministerului Afacerilor Interne, pînă la 25 decembrie al anului de referinţă, urmează să elaboreze Raportul analitic al Profilului Migrațional Extins.
Sunt inițiate activitățile ce țin de elaborarea PME pentru perioada 2016-2018 în corespundere cu cerințele Hotărârii Guvernului nr.634 din 24 august 2012. Elaborarea și definitivarea proiectului va fi posibilă după prezentarea statisticilor oficiale pentru anul 2018, care, potrivit legislației vor fi disponibile după 01.07.2019.
Pentru monitorizarea fluxurilor migraţionale în cadrul proiectului „Susţinerea implementării componenţei de migraţie şi dezvoltare a Parteneriatului de Mobilitate Republica Moldova - UE” (SIMP), finanţat de Uniunea Europeană (UE) şi implementat de către Misiunea Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie în Republica Moldova (OIM), precum şi în scopul executării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 634 din 24.08.2012 cu privire la aprobarea Listei indicatorilor şi a Şablonului Profilului Migraţional Extins al Republicii Moldova, la data de 25 mai 2018 a fost prezentată Ministerului Afacerilor Interne informaţia completă pentru anul 2017 potrivit indicatorilor Profilului Migraţional Extins (scrisoarea nr. 01/3275).

            În contextul realizării PNAAA, Parteneriatului de mobilitate RM-UE şi extinderii ariilor de cooperare interinstituţională şi internaţională, specialiştii de profil din cadrul ASP au participat la multiple activităţi (seminare, ateliere de lucru, mese rotunde, discuţii, etc.) desfăşurate pe domeniile politicilor migraţionale, ale politicilor statului pentru dezvoltarea demografică, pentru consolidarea relaţiilor cu diaspora, pentru cooperarea în domeniul luptei contra migraţiei ilegale şi a traficului de fiinţe umane, ce ţin de competenţa Agenţiei Servicii Publice (în total circa 20 de evenimente).

Pentru monitorizarea fluxurilor migraţionale în cadrul proiectului „Susţinerea implementării componenţei de migraţie şi dezvoltare a Parteneriatului de Mobilitate Republica Moldova - UE” (SIMP), finanţat de Uniunea Europeană (UE) şi implementat de către Misiunea Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie în Republica Moldova (OIM), precum şi în scopul executării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 634 din 24.08.2012 cu privire la aprobarea Listei indicatorilor şi a Şablonului Profilului Migraţional Extins al Republicii Moldova, la data de 25 mai 2018 a fost prezentată Ministerului Afacerilor Interne informaţia completă pentru anul 2017 potrivit indicatorilor Profilului Migraţional Extins (scrisoarea nr. 01/3275).

            În contextul realizării PNAAA, Parteneriatului de mobilitate RM-UE şi extinderii ariilor de cooperare interinstituţională şi internaţională, specialiştii de profil din cadrul ASP au participat la multiple activităţi (seminare, ateliere de lucru, mese rotunde, discuţii, etc.) desfăşurate pe domeniile politicilor migraţionale, ale politicilor statului pentru dezvoltarea demografică, pentru consolidarea relaţiilor cu diaspora, pentru cooperarea în domeniul luptei contra migraţiei ilegale şi a traficului de fiinţe umane, ce ţin de competenţa Agenţiei Servicii Publice (în total circa 20 de evenimente).

În contextul realizării PNAAA, Parteneriatului de mobilitate RM-UE şi extinderii ariilor de cooperare interinstituţională şi internaţională, specialiştii de profil din cadrul ASP au participat la multiple activităţi (seminare, ateliere de lucru, mese rotunde, discuţii, etc.) desfăşurate pe domeniile politicilor migraţionale, ale politicilor statului pentru dezvoltarea demografică, pentru consolidarea relaţiilor cu diaspora, pentru cooperarea în domeniul luptei contra migraţiei ilegale şi a traficului de fiinţe umane, ce ţin de competenţa Agenţiei Servicii Publice (în total circa 10 de evenimente).
3I3. Desfășurarea periodică a reuniunilor grupurilor tematice de lucru pentru examinarea rezultatelor Raportului analitic al Profilului Migraţional Extins, precum şi a tendinţelor şi necesităților de dezvoltare a politicilor în domeniul migrației(I) - MăsurăMAI MAI31.12.2019TITLUL III: JUSTIŢIE, LIBERTATE ŞI SECURITATENumăr de ședințe desfășurate Termen de realizare: anual
Continuarea dezvoltării cooperării practice în cadrul Parteneriatului de Mobilitate Republica Moldova-Uniunea Europeană

În contextul realizării PNAAA, Parteneriatului de mobilitate RM-UE şi extinderii ariilor de cooperare interinstituţională şi internaţională, specialiştii de profil din cadrul ASP au participat la multiple activităţi (seminare, ateliere de lucru, mese rotunde, discuţii, etc.) desfăşurate pe domeniile politicilor migraţionale, ale politicilor statului pentru dezvoltarea demografică, pentru consolidarea relaţiilor cu diaspora, pentru cooperarea în domeniul luptei contra migraţiei ilegale şi a traficului de fiinţe umane, ce ţin de competenţa Agenţiei Servicii Publice (în total circa de 20 de evenimente).

În contextul realizării PNAAA, Parteneriatului de mobilitate RM-UE şi extinderii ariilor de cooperare interinstituţională şi internaţională, specialiştii de profil din cadrul ASP au participat la multiple activităţi (seminare, ateliere de lucru, mese rotunde, discuţii, etc.) desfăşurate pe domeniile politicilor migraţionale, ale politicilor statului pentru dezvoltarea demografică, pentru consolidarea relaţiilor cu diaspora, pentru cooperarea în domeniul luptei contra migraţiei ilegale şi a traficului de fiinţe umane, ce ţin de competenţa Agenţiei Servicii Publice (în total circa de 20 de evenimente).
MSMPS participă la grupurile de lucru organizate în acest sens.

În trimestrul III a.2018 ASP a participat la următoarele evenimente:

-   la masa rotundă organizată de către organizaţia Nonguvernamentală „Veritas” din or. Odessa în parteneriat cu Organizaţia Internaţionala pentru Migraţie în Republica Moldova (OIM), cu genericul „Procedura de identificare şi acordare de protecţie şi asistenţă victimelor traficului de fiinţe umane, copiilor fără însoţire, persoanelor cu copii aflate în stare de criză şi persoanelor fără cetăţenie”;

-   la şedinţa cu membrii Grupului de lucru sectorial privind înregistrarea actelor de stare civilă şi evidenţa populaţiei, organizată de Biroul Politici de Reintegrare cu participarea reprezentanţilor Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal în vederea stabilirii mecanismului de asigurare a unui schimb reciproc de informaţii, cu structurile specializate de stare civilă din localităţile din stânga Nistrului, bazate pe consimţământul persoanei, schimbul de informaţii fiind necesar pentru prestarea serviciilor de stare civilă, dar şi pentru asigurarea unui control al legalităţii eliberării documentelor de stare civilă, la solicitarea locuitorilor din stânga Nistrului;

-        la atelierul de lucru, organizat de Centrul de Drept a Avocaţilor  pentru angajaţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarilor Goian, com. Ciorescu referitor la procedura de determinare a apartenenţei la cetăţenia Republicii Moldova, eliberarea actelor de identitate şi a documentelor de stare civilă.

În trimestrul III a.2018 ASP a participat la următoarele evenimente:

-   la masa rotundă organizată de către organizaţia Nonguvernamentală „Veritas” din or. Odessa în parteneriat cu Organizaţia Internaţionala pentru Migraţie în Republica Moldova (OIM), cu genericul „Procedura de identificare şi acordare de protecţie şi asistenţă victimelor traficului de fiinţe umane, copiilor fără însoţire, persoanelor cu copii aflate în stare de criză şi persoanelor fără cetăţenie”;

-   la şedinţa cu membrii Grupului de lucru sectorial privind înregistrarea actelor de stare civilă şi evidenţa populaţiei, organizată de Biroul Politici de Reintegrare cu participarea reprezentanţilor Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal în vederea stabilirii mecanismului de asigurare a unui schimb reciproc de informaţii, cu structurile specializate de stare civilă din localităţile din stânga Nistrului, bazate pe consimţământul persoanei, schimbul de informaţii fiind necesar pentru prestarea serviciilor de stare civilă, dar şi pentru asigurarea unui control al legalităţii eliberării documentelor de stare civilă, la solicitarea locuitorilor din stânga Nistrului;

-        la atelierul de lucru, organizat de Centrul de Drept a Avocaţilor  pentru angajaţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarilor Goian, com. Ciorescu referitor la procedura de determinare a apartenenţei la cetăţenia Republicii Moldova, eliberarea actelor de identitate şi a documentelor de stare civilă.

În anul 2018 în contextul realizării PNAAA, Parteneriatului de mobilitate RM-UE şi extinderii
ariilor de cooperare interinstituţională şi internaţională, specialiştii de
profil din cadrul ASP au participat la multiple activităţi (seminare, ateliere
de lucru, mese rotunde, discuţii, etc.) desfăşurate pe domeniile politicilor migraţionale, ale politicilor
statului pentru dezvoltarea demografică, pentru consolidarea relaţiilor cu
diaspora, pentru cooperarea în domeniul luptei contra migraţiei ilegale şi a
traficului de fiinţe umane, ce ţin de competenţa Agenţiei Servicii Publice (în total circa de 40 de evenimente).
În anul 2018 în contextul realizării PNAAA, Parteneriatului de mobilitate RM-UE şi extinderii
ariilor de cooperare interinstituţională şi internaţională, specialiştii de
profil din cadrul ASP au participat la multiple activităţi (seminare, ateliere
de lucru, mese rotunde, discuţii, etc.) desfăşurate pe domeniile politicilor migraţionale, ale politicilor statului pentru dezvoltarea demografică, pentru consolidarea relaţiilor cu
diaspora, pentru cooperarea în domeniul luptei contra migraţiei ilegale şi a
traficului de fiinţe umane, ce ţin de competenţa Agenţiei Servicii Publice (în total circa de 40 de evenimente).
În primul trimestru al anului 2019 BMA a participat la o întâlnire a grupului de lucru pe analiza riscurilor organizată de IGPF, precum și a organizat o ședință a grupului de lucru BMA pe elaborarea Raportului analitic, propunerile pe care se vor lua în considerație la ședința grupului de lucru pe elaborarea PME.
3I6. Elaborarea instrumentelor de evaluare și coordonare a acțiunilor autorităților statului în cazul situațiilor de aflux sporit de migranţi(I) - MăsurăMAI MAI31.12.2017TITLUL III: JUSTIŢIE, LIBERTATE ŞI SECURITATEPlan elaborat și aprobat de Guvern
Despre rezultatele obţinute în realizarea acţiunilor de competenţă ale Serviciului din Planul de acţiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea Strategiei naţionale în domeniul migraţiei şi azilului, pe data de 26.06.2017 a fost informat MAI. De asemenea, în baza riscurilor migraționiste identificate, Serviciul a informat la data de 14.04.2017 MAEIE.
Serviciul a acordat toată expertiza instituțiilor statului întru eliminarea riscurilor de securitate ce pot fi generate de fenomenul migrației sporite. În plan operațional, cu suportul Serviciului au fost iniţiate două cauze penale pe infracțiuni aferente migrației ilegale.
Continuarea punerii în aplicare efective a legislaţiei în domeniul azilului, care oferă un cadru solid pentru protecţia persoanelor care necesită protecţie internaţională, consolidând infrastructura centrului de cazare.
La aspectul combaterii migrației ilegale și traficului de persoane, în perioada 25.07.2018 – 27.07.2018, experții Serviciului au avut o întrevedere de lucru cu partenerii din Germania.
MSMPS întreprinde acțiunile expuse în planul de acțiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea Strategiei naționale în domeniul migrației și azilului, și raportează despre progres MAI.
În cooperare cu Biroul migrație și azil la 16.11.2018 a fost organizată o ședință tehnică cu privire la accesul cetățenilor UE în RM în baza buletinului de identitate și obținerea permisului de ședere. Cu referire la ultimele tendințe în domeniul migrației, exponenții Serviciului la data de 23.11.2018 au participat la ședința Grupului de lucru privind situația operativă în mediul cetățenilor străini.
Luând în considerați riscurile și vulnerabilitățile în sistemul combaterii migrației ilegale evidențiate în cadrul ședinței de lucru (IGPF-BMA-MAEIE), Serviciul a propus crearea unei platforme permanente de dialog cu derularea unor întrevederi trimestriale. În contextul riscurilor și vulnerabilităților identificate în anul 2019, în perioada de referință a fost propus autorităților responsabile aplicării interdicțiilor de intrare pentru circa 35 de cetățeni străini care au manifestat indici de migranți ilegali.
Luând în consideraţie riscurile și vulnerabilitățile în sistemul combaterii migrației ilegale, evidențiate în cadrul ședinței de lucru IGPF-BMA-MAEIE, Serviciul a propus crearea unei platforme permanente de dialog cu derularea unor întrevederi trimestriale. În contextul riscurilor și vulnerabilităților identificate în anul 2019, în perioada de referință a fost propus autorităților responsabile aplicarea interdicțiilor de intrare pentru circa 20 de cetățeni străini care au manifestat indici de migranți ilegali.
3I7. Organizarea continuă a seminarelor pentru judecători şi procurori în domeniul migraţiei şi azilului(I) - MăsurăINJ Institutul Naţional al Justiţiei31.12.2019TITLUL III: JUSTIŢIE, LIBERTATE ŞI SECURITATENumăr de activităţi desfăşurate; Număr de persoane instruite
În domeniul migraţiei şi azilului, pe parcursul semestrului I al anului 2017, INJ a organizat două actvităţi de formare continuă, după cum urmează: -Curs de instruire: Statutul juridic al apatrizilor şi beneficiarilor formelor de protecţie în Republica Moldova (8-9 februarie) • Persoane instruite 27: 9 judecători, 12 procurori, 6 persoane alte categorii • Parteneri: CDA, UNHCR -Atelier de lucru: Drepturile migranţilor (13 februarie) • Persoane instruite: 1 judecător, 5 procurori
Planificată pentru trimestrul III 2018
În domeniul migraţiei şi azilului, pe parcursul semestrului I al anului 2017, INJ a organizat două actvităţi de formare continuă, după cum urmează:
-Curs de instruire: Statutul juridic al apatrizilor şi beneficiarilor formelor de protecţie în Republica Moldova (8-9 februarie)
• Persoane instruite 27: 9 judecători, 12 procurori, 6 persoane alte categorii 
• Parteneri: CDA, UNHCR

-Atelier de lucru: Drepturile migranţilor (13 februarie)
• Persoane instruite: 1 judecător, 5 procurori

Pe parcursul anului 2018, INJ a realizat următoarele activităţi în domeniu:

- Şcoală de vară: “Standardele internaţionale în domeniul azilului şi apatridiei” (6-9 august) Persoane instruite 16: 15 judecători, 1 formator INJ


Pe parcursul primului semestru al anului 2019, INJ a realizat 2 activităţi de formare în domeniul migrației și azilului, fiind instruiţi un număr total de 51 beneficiari, după cum urmează: - Seminar: „Standarde universale de protecţie a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului” (29 martie) Persoane instruite 27: 14 judecători, 13 procurori - Curs: „Nediscriminare și egalitate” (27 martie) Persoane instruite 24: 7 judecători, 17 procurori
Pe parcursul celui de-al treilea trimestru al anului 2019, INJ a realizat o activitate de formare în domeniul migrației și azilului, fiind instruiţi un număr total de 12 beneficiari, după cum urmează: - Seminar: „Standarde internaționale în domeniul azilului și apatridiei” (26-27 septembrie) Persoane instruite: 12 judecători
3I9. Consolidarea cooperării cu societatea civilă pentru promovarea activităţilor centrelor de creaţie în baza planurilor anuale(I) - MăsurăMAI MAI31.12.2018TITLUL III: JUSTIŢIE, LIBERTATE ŞI SECURITATENumăr de activități desfășurate; Număr de persoane deservite
La 23.03.2018 în incinta Centrului de cazare a avut loc sesiunea informativă pentru locatarii acestuia unde au fost prezentate activitățile planificate de către ONG-urile partenere pe parcursul anului 2018.
La 20.09.2018, în incinta Centrului de cazare al BMA a avut loc sesiunea informativă cu tematica „Aspecte legale și psihologice de coabitare a solicitanților de azil în cadrul Centrului de cazare pentru solicitanții de azil. Limite legale/procedurale și strategii psihologice”.
În scopul realizării activității au fost desfășurate 3 evenimente: - 18.12.2018 – întrevederea cu Agenția Relații Interetnice. Scop: abordarea aspectelor de cooperare și integrare a străinilor. Prezentarea și schimbul regulat a informației relevante în domeniu, programarea activităților comune în aspecte ce țin de diasporă și reprezentanții din statul respectiv ce dețin un drept de ședere în RM; - 19.12.2018 – realizat trainingul „Dezvoltarea rezistenței la profesioniștii din domeniul azilului”, organizat de AO AVE Copiii în cadrul parteneriatului cu UNHCR. Cursul a avut drept scop dezvoltarea de abilități de prevenire a arderii profesionale (burnout) şi stresul traumatic secundar la personalul care lucrează direct cu solicitanții de azil şi refugiaţii; - 20.12.2018 – organizarea în comun cu AO „Centrul de Drept al Avocaților” a atelierului de lucru privind tehnicile de intervievare în procedura de azil și determinare a statutului de apatrid pentru consilierii de decizie. Biroul a elaborat material informativ privind mecanismul de integrare a străinilor, care vor fi distribuite străinilor, inclusiv prin Centrele de creație. Totodată, în cadrul Biroului a fost stabilit mecanismul de referire a străinilor care aplică pentru documentare către Centrul de integrare a străinilor. La moment, au fost incluse în programele de integrare 21 de persoane, dintre care 15 titulari ai unui drept de ședere în RM și 6 persoane cu statut de refugiat. Titulari ai dreptului de ședere, sunt: 9 persoane documentate pentru reântregirea familiei care provin din Federația Rusă, Ucraina, Uzbekistan, Suriname, Liban, Turcia; Precum și câte un reprezentant cu alte mootive de ședere din Elveția, Ucraina, un apatrid recunoscut, 3 beneficiari de protecție umanitară din Afganistan, Azerbaidjan, Siria. Solicitarea de bază: cursuri de limbă română fiind direcționați la Asociația Națională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM), partener BMA, cursurile sunt contra cost și sesiunea de acomodare socio-culturală. Din 6 persoane incluse în program de integrare sunt 2 refugiați din Ucraina, Uzbekista și 4 beneficiari de protecție umanitară din Afganistan, Camerun, Yemen și Siria.
Necătînd la acel fapt că termenul acțiunii date a fost 2018, MAI a asigurat continuitatea acțiunilor întreprinse în acest sens. Astfel, pe parcursul primului trimestru al anului 2019 BMA a organizat 2 întâlniri cu reprezentanții societății civile: Ave Copii, DDA, CRVT Memoria, Centrul de caritate pentru refugiați, Centrul Artică, Asociația ANTEM, precum și 3 ședințe comune cu reprezentanții misiunii regionale UNHCR.
3L2. Act de modificare Ajustarea legislației naționale în domeniul migrației de muncă la cerințele pieței forței de muncă (domeniul IT, investiții, tehnologii etc.)(L) - LegiMSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale31.12.2018TITLUL III: JUSTIŢIE, LIBERTATE ŞI SECURITATELege intrată în vigoare
MAI a elaborat proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative care a fost adoptat și publicat (Legea nr.121 din 23.06.17 MO 244-251/395 din 14.07.17, în vigoare din 14.09.2017)
Adoptată Legea nr. 165 din 20.07.2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative.
Adoptată Legea nr. 165 din 20.07.2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative.
3SL2. Acte noi. Proiectele hotărîrii Guvernului și actelor Ministerului Afacerilor Interne pentru consolidarea cadrului normativ, în scopul de a facilita documentarea străinilor(SL) - acte subord. legiiMAI MAI30.06.2018TITLUL III: JUSTIŢIE, LIBERTATE ŞI SECURITATEHotărîre de Guvern în vigoare; Standarde operaționale în vigoare
În contextul consolidării cadrului normativ pentru facilitarea documentării străinilor, BMA a elaborat următoarele acte normative: 1. Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1187 din 22.12.2010 cu privire la implementarea Ghişeului unic de documentarea străinilor – proiectul a fost remis spre aprobare în Guvern. 2. Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 331 din 05.05.2011 cu privire la eliberarea invitaţiilor pentru străini.- La 24.05.2017 proiectul a fost aprobat de Guvern..
Consolidarea activităţii Biroului migraţie şi azil în calitate de actor principal în cadrul sistemului de evidenţă şi de gestionare a fluxurilor de migraţie prin: 1) consolidarea cadrului juridic, a condiţiilor de primire şi a documentaţiei cu privire la străini.
În contextul consolidării cadrului normativ în scopul de a facilita documentarea străinilor au fost aprobate următoarele acte normative: - HG nr. 710 din 06.09.17 pentru modificarea şi completarea HG nr. 1187 din 22.12.2010 cu privire la implementarea Ghişeului unic de documentare a străinilor. - HG nr. 424 din 12.06.2017 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în HG nr. 331 din 5 mai 2011. Adițional, la 4.04.2018 a fost aprobată HG cu privire la modificarea anexelor nr. 1 şi nr. 2 la HG nr. 331 din 5.05.2011 „Cu privire la eliberarea invitațiilor pentru străini”.
A fost elaborată și aprobată HG nr. 303 din 04 aprilie 2018
3I23. Acordarea serviciilor de recunoaştere facială (FRS) autorităţilor eligibile, inclusiv celor care monitorizează fluxurile migraţionale(I) - MăsurăMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene31.03.2017TITLUL III: JUSTIŢIE, LIBERTATE ŞI SECURITATEImplementarea și utilizarea integrală a serviciilor de recunoaştere facială, în colaborare cu Serviciul Vamal și Departamentul Poliției de Frontieră ale Republicii Moldova
Implementarea şi utilizarea integrală a serviciilor de recunoaşterea facială (FRS) în colaborare cu Departamentul Poliţiei de Frontieră este efectuată în baza acordului nr. 2/582ad din 13.04.2017 pentru acordarea serviciilor FRS, adițional la Contractul nr. 514VS din 15.02.2017, încheiat între ÎS „CRIS „Registru” și Departamentul Poliţiei de Frontieră. În vederea aplicării Sistemului de inspecţie la frontieră cu utilizarea componentei de recunoaştere facială (FRS) în implementarea procedurilor vamale, la 30 iunie curent ÎS „CRIS „Registru”, Departamentul Poliţiei de Frontieră şi Serviciul Vamal au semnat un Ordin comun nr. 442/277/256-O, care stabileşte conlucrarea între cele trei autorităţi.
Implementarea şi utilizarea integrală a serviciilor de recunoaşterea facială (FRS) în colaborare cu Departamentul Poliţiei de Frontieră este efectuată în baza acordului nr. 2/582ad din 13.04.2017 pentru acordarea serviciilor FRS, adițional la Contractul nr. 514VS din 15.02.2017, încheiat între ÎS „CRIS „Registru” și Departamentul Poliţiei de Frontieră. În vederea aplicării Sistemului de inspecţie la frontieră cu utilizarea componentei de recunoaştere facială (FRS) în implementarea procedurilor vamale, la 30 iunie curent ÎS „CRIS „Registru”, Departamentul Poliţiei de Frontieră şi Serviciul Vamal au semnat un Ordin comun nr. 442/277/256-O, care stabileşte conlucrarea între cele trei autorităţi.
3I24. Acordarea serviciilor de utilizare a Directoriului naţional al cheilor publice (NPKD) autorităţilor eligibile, inclusiv celor care monitorizează fluxurile migraţionale(I) - MăsurăASP Agenția Servicii Publice31.03.2017TITLUL III: JUSTIŢIE, LIBERTATE ŞI SECURITATEDirectoriul naţional al cheilor publice complet operațional și interoperabil cu sistemele Organizației Internaționale a Aviației Civile și non-ICAO
ÎS CRIS „Registru” conlucrează cu autorităţile interesate (DPF şi MAEIE) şi întreprinde acțiunile necesare pentru realizarea continuă a obiectivului dat. Astfel, la 11.04.2017 între ÎS „CRIS „Registru” și DPF a fost încheiat Acordul nr. 1/584 AD din 11.04.2017 privind utilizarea Directoriului Național al Cheilor Publice (NPKD). În prezent, NPKD este complet operaţional şi interoperabil cu sistemele Organizaţiei Internaţionale a Aviaţiei Civile şi statelor non-ICAO (în măsura în care statele non-ICAO PKD transmit certificatele cheilor publice prin intermediul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale MAEIE).
Consolidarea infrastructurii existente (inclusiv a centrelor de detenţie) şi a personalului organismelor responsabile, în vederea returnării efective a resortisanţilor ţărilor terţe aflaţi în situaţie de şedere ilegală sau care tranzitează ilegal teritoriului Republicii Moldova, asigurarea respectării drepturilor omului în cazul imigranţilor aflaţi în custodie publică.
ÎS CRIS „Registru” conlucrează cu autorităţile interesate (DPF şi MAEIE) şi întreprinde acțiunile necesare pentru realizarea continuă a obiectivului dat. Astfel, la 11.04.2017 între ÎS „CRIS „Registru” și DPF a fost încheiat Acordul nr. 1/584 AD din 11.04.2017 privind utilizarea Directoriului Național al Cheilor Publice (NPKD). În prezent, NPKD este complet operaţional şi interoperabil cu sistemele Organizaţiei Internaţionale a Aviaţiei Civile şi statelor non-ICAO (în măsura în care statele non-ICAO PKD transmit certificatele cheilor publice prin intermediul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale MAEIE).
3I26. Implementarea Planului de cooperare cu Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) pentru anii 2015-2017(I) - MăsurăMAI MAI31.03.2018TITLUL III: JUSTIŢIE, LIBERTATE ŞI SECURITATERaport de evaluare elaborat
În conformitate cu Planul de cooperare al Agenției FRONTEX pentru anii 2015-2017, în semestrul I al anului 2017, reprezentanții Poliției de Frontieră au participat la 6 operațiuni comune.
Raportul privind implementarea Planului de cooperare cu Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă pentru anii 2015-2017, a fost elaborat și aprobat la 16 februarie 2018 de către şeful IGPF, iar Guvernul RM a fost informat despre progresele înregistrate la data 21.02.2018.
3I27. Semnarea Planului de cooperare cu Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă(Frontex) pentru anii 2018-2020(I) - MăsurăMAI MAI31.03.2018TITLUL III: JUSTIŢIE, LIBERTATE ŞI SECURITATEPlan de cooperare pentru anii 2018-2020 semnat
Consolidarea în continuare a gestionării frontierelor şi menţinerea calităţii ridicate a verificărilor la frontiere şi a supravegherii frontierelor, precum şi extinderea şi modernizarea instalaţiilor de supraveghere video fixe şi mobile.
La data de 23.03.2018, în orașul Varșovia, Polonia, a fost semnat Planul de cooperare dintre Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) pentru anii 2018-2020.
În perioada de referință, reprezentanții PF au participat în cadrul a 12 activități organizate de Agenția Frontex, după cum urmează: 1) 18.07 – 15.08.2018 - Operațiunea comună a activităților operaționale flexibile 2018 privind supravegherea frontierei terestre, (or. Szeged, la frontiera între Ungaria și Serbia); 2) 18.07 – 15.08.2018 - Operațiunea Comună a Punctelor Focale Terestre 2018 (or. Medyka, Polonia); 3) 07 – 11.08.2018 - Operațiunea Comună maritimă „Minerva” (Algeciras, Spania); 4) 28 – 30.08.2018 - Atelierul de traducere în cadrul EaP ARA, (or. Varșovia, Polonia); 5) 06 – 07.09.2018 - Conferința Ţărilor Gazdă participante la operațiuni pe sectorul terestru de frontieră pentru anul 2018 (or. Tallinn, Estonia); 6) 10 – 13.09.2018 - Operațiunea Comună maritimă „Poseidon” 2018 (or. Chios, Grecia); 7) 10 – 14.09.2018 - Conferința cu privire la Curricula Comună de Bază (or. Varșovia, Polonia); 8) 10 – 14.09.2018 - Cursul European pentru experții analizei de risc CIRAM (or. Medininkai, Lituania); 9) 11.09.2018 - Conferința cu privire la Negocierile Bilaterale Anuale pentru anul 2019 (or. Varșovia, Polonia); 10) 12.09 – 10.10.2018 - Operațiunea comună a activităților operaționale flexibile 2018 privind supravegherea frontierei terestre (or. Kilkis, Grecia). 11) 18 – 19.09.2018 - Atelierul de informare privind procesul de elaborare a Strategiei în domeniul MIF al UE (or. Varșovia, Polonia); 12) 25.09.2018 - Seminar cu tematica „Curricula comună de bază cu privire la instruirea la nivel mediu a Polițiștilor de Frontieră și a Pazei de Coastă în UE” (curs online).
3I1. Facilitarea participării Republicii Moldova la proiectele în cadrul Programului Comisiei Europene „Health for Growth” 2014-2020(I) - MăsurăMSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale31.12.2019CAPITOLUL 28. PARTICIPAREA LA AGENȚIILE ȘI PROGRAMELE UNIUNIINumăr de proiecte implementate
În curs de realizare. La data de 9 martie a fost efectuată plata cotizației anuale pentru anul 2016 pentru participarea Republicii Moldova în cadrul Programului Comisiei Europene „Health for Growth” 2014-2020. La data de 10 mai în adresa Comisiei Europene a fost remisă scrisoarea de nominalizare a autorităților competente și a persoanelor de contact pentru participarea în cadrul a șase acțiuni comune ale CE în cadrul planului de lucru pentru anul 2017.
La data de 9 martie 2017 a fost efectuată plata cotizației anuale pentru anul 2016 pentru participarea Republicii Moldova în cadrul Programului Comisiei Europene „Health for Growth” 2014-2020. La data de 10 mai 2017 în adresa Comisiei Europene a fost remisă scrisoarea de nominalizare a autorităților competente și a persoanelor de contact pentru participarea în cadrul a șase acțiuni comune ale CE în cadrul planului de lucru pentru anul 2017.
Pe parcursul anului 2019, pentru participarea în cadrul Acțiunilor Comune ale Programului III pentru sănătate al UE, au fost desemnate Agenția Națională pentru Sănătate Publică pentru participare în cadrul Joint Action to strengthen health preparedness and response to biological and chemical terror attacks și CNAM pentru participare în cadrul Joint Action on implementation of digitally enabled integrated person-centred.
Pe parcursul anului 2019, pentru participarea în cadrul Acțiunilor Comune ale Programului III pentru sănătate al UE, au fost desemnate Agenția Națională pentru Sănătate Publică pentru participare în cadrul Joint Action to strengthen health preparedness and response to biological and chemical terror attacks și CNAM pentru participare în cadrul Joint Action on implementation of digitally enabled integrated person-centred.
3I1. Asigurarea asistenţei şi protecţiei victimelor traficului de fiinţe umane în cadrul serviciilor specializate(I) - MăsurăMSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale31.12.2019TITLUL III: JUSTIŢIE, LIBERTATE ŞI SECURITATENumărul cazurilor de asistenţă acordată semestrial
Conform datelor preliminare, în perioada ianuarie-iunie 2018, în cadrul Centrului de asistență și protecție a victimelor și potențialelor victime ale traficului de ființe umane, au primit asistență 9 copii și 31 adulți – victime ale traficului de ființe umane.
Conform datelor preliminare, în perioada ianuarie-iunie 2018, în cadrul Centrului de asistență și protecție a victimelor și potențialelor victime ale traficului de ființe umane, au primit asistență 9 copii și 31 adulți – victime ale traficului de ființe umane.
În perioada ianuarie – septembrie 2018, în cadrul centrelor de asistență și protecție au fost asistate 56 de  victime ale traficului de ființe umane, dintre care 38 – adulți și 18 minori.  
În perioada ianuarie - decembrie 2018, în cadrul Centrului de asistență și protecție a victimelor și potențialelor victime ale traficului de ființe umane, instituție din subordinea MSMPS, a fost acordată asistența necesară pentru 78 victime ale TFU (59 adulți și 19 minori).
În perioada ianuarie - decembrie 2018, în cadrul Centrului de asistență și protecție a victimelor și potențialelor victime ale traficului de ființe umane, instituție din subordinea MSMPS, a fost acordată asistența necesară pentru 78 victime ale TFU (59 adulți și 19 minori).
Pe parcursul trimestrului I, 2019 în cadrul Centrelor prestatoare de servicii sociale specializate au fost asistate 23 de victime ale traficului de ființe umane (14 adulți și 9 minori).
Pe parcursul trimestrului I, 2019 în cadrul Centrelor prestatoare de servicii sociale specializate au fost asistate 23 de victime ale traficului de ființe umane (14 adulți și 9 minori).
Pe parcursul semestrului I, 2019 în cadrul Centrelor prestatoare de servicii sociale specializate au fost asistate 44 de victime ale traficului de ființe umane (30 adulți și 14 minori).
Pe parcursul semestrului I, 2019 în cadrul Centrelor prestatoare de servicii sociale specializate au fost asistate 44 de victime ale traficului de ființe umane (30 adulți și 14 minori).
Pe parcursul perioadei ianuarie-septembrie, 2019 în cadrul Centrelor prestatoare de servicii sociale specializate au fost asistate 56 de victime ale traficului de ființe umane (40 adulți și 16 minori).
3I4. Studiu cu privire la evaluarea implementării Strategiei Sistemului naţional de referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane pentru anii 2009-2016, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 257 din 5 decembrie 2008(I) - MăsurăMSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale30.06.2017TITLUL III: JUSTIŢIE, LIBERTATE ŞI SECURITATEStudiu realizat
2 Studii realizate și prezentate. Raportul de Evaluare independentă a Sistemului național de referire pentru protecția și asistența victimelor și potențialelor victime ale traficului de ființe umane (expert internațional- Liliana Sorrentino). Raportul ,,Funcționarea Sistemului național de referire pentru protecția și asistența victimelor și potențialelor victime ale traficului de ființe umane în Republica Moldova. Lecții învățate și perspective”. (experți naționali- T.Fomina; A. Lutenco). Organizarea evenimentelor de validare a acestor rapoarte a avut loc în perioadele: 27-28 iunie 2017 și 20 octombrie 2017.
2 Studii realizate și prezentate. Raportul de Evaluare independentă a Sistemului național de referire pentru protecția și asistența victimelor și potențialelor victime ale traficului de ființe umane (expert internațional- Liliana Sorrentino). Raportul ,,Funcționarea Sistemului național de referire pentru protecția și asistența victimelor și potențialelor victime ale traficului de ființe umane în Republica Moldova. Lecții învățate și perspective”. (experți naționali- T.Fomina; A. Lutenco). Organizarea evenimentelor de validare a acestor rapoarte a avut loc în perioadele: 27-28 iunie 2017 și 20 octombrie 2017.
3I7. Operaționalizarea punctelor locale ale Consiliului național de coordonare a activității de prevenire și combatere a criminalității organizate (I) - MăsurăMAI MAI31.12.2017TITLUL III: JUSTIŢIE, LIBERTATE ŞI SECURITATEPuncte locale operaționalizate în Nord, Sud, Centru; Numărul de ședințe desfăşurate; Numărul deciziilor luate
La 05 august 2016, a fost aprobat Ordinul comun cu SV, CNA, SIS, PG și MAI cu privire la punctele de contact locale „Nord”, „Centru” şi „Sud” privind coordonarea activităţilor de prevenire şi combatere a criminalităţii organizate. Au fost efectuate lucrări de reparație a sediilor punctelor locale de contact Nord (Bălți) / Sud (Cahul), fiind pe deplin operaționale. La 25 ianuarie 2017 a avut loc şedința Consiliului național de coordonare a activităților de prevenire și combatere a criminalității organizate. Urmare ședinței, a fost luată decizia de creare a Consiliului operațional-executiv privind coordonarea activităților de prevenire și combatere a criminalității organizate din care vor face parte reprezentanții structurilor de forță din Republica Moldova iar la 11 mai 2017 a fost adoptată Hotărârea de Gurvern nr. 298 prin care a fost instituit Consiliului operațional-executiv. Prin ordinul comun nr. 189/28/52/90/247/O/191 din 23 iunie 2017 a fost aprobat Regulamentul cu privire la Consiliul operaţional-executiv de coordonare permanentă a activităţilor comune de prevenire şi combatere a criminalităţii organizate. Consiliul operaţional-executiv se întrunește la nivel înalt, cu conducătorii organelor de aplicare a legii iar întrunirile punctelor locale de contact au ca scop coordonarea acțiunilor la nivel regional între MAI, PG și SIS.
3I9. Consolidarea capacităților Poliției de prevenire și combatere a terorismului (I) - MăsurăMAI MAI31.12.2018TITLUL III: JUSTIŢIE, LIBERTATE ŞI SECURITATEStructură de organizare a unității specializate amendată; Personal instruit Exerciții de simulare organizate
Pe parcursul lunii februarie 2017, 2 angajați ai MAI au fost instruiți pe domeniul terorism și răsturnare și combaterii terorismului și criminalității transnaționale, în cadrul a două evenimente organizate în Lituania și Italia. Nr. de ofiţeri din cadrul secției antitero - majorat. Proiect nou de regulament cu privire la activitatea direcției de specialitate elaborat.
În contextul realizării acțiunii au fost stabiliți 3 indicatori de performanță, și anume: - amendarea structurii de organizare a unității specializate; - instruirea personalului; - exerciții de simulare organizate. Astfel, la 23 septembrie 2016, prin Ordinul MAI nr. 293 au fost amendate statele de organizare ale unității antitero din cadrul Direcției operațiuni speciale. În urma modificărilor statele de personal au fost majorate cu 5 unități de personal. La 30 iunie 2017, prin Ordinul MAI nr. 287, a fost aprobat Regulamentul privind organizarea și funcționarea Direcției nr. 5 a Inspectoratului național de investigații al IGP. Totodată, pentru realizarea celui de-al doilea indicator de verificare au fost instruiți 19 angajați ai IGP (cursuri de instruire, vizite de studiu, operațiuni, exerciții etc.) în diferite țări precum Statele Unite ale Americii, Republica Federală Germania, Lituania, Turcia, Italia, Georgia, România. Pentru realizarea celui de-al treilea indicator reprezentanții Poliției au participat în perioada 24-25.05.2017 la Exercițiul Internațional Antiterorist „STRONG BORDER-2017”, desfășurat în localitatea Giurgiulești sub egida SIS al RM, iar la 09 iunie 2017, angajații Poliției au participat la exercițiul internațional de instruire și securitate, cu salvarea personalului Ambasadei Statelor Unite ale Americii luat ostatic. Totodată, la data de 14 martie 2018, pe teritoriul Stadionului „Zimbru” din Chișinău, IGP al MAI, în colaborare cu Poliția din Republica Polonă și Franceză, a organizat ultimul exercițiu tactic, din cele planificate, cu tematica „Simularea unui atac terorist în timpul unui meci de fotbal”. Acțiunea a fost realizată la inițiativa părții moldovenești în cadrul „Programului de cooperare polițienească în cadrul Parteneriatului Estic”. Suplimentar, MAI a participat la exercițiul antiterorist „BUCOVINA - 2018”.
3LT1. Act de modificare Proiect legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei; Legea nr.68 din 14 aprilie 2016 cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar; Legea nr.320 din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului; etc.), în scopul îmbunătățirii cadrului legal existent în domeniul prevenirii și combaterii falsului de însemne monetare, care va transpune parțial: - Regulamentul (CE) nr. 1338/2001 al Consiliului din 28 iunie 2001 de definire a măsurilor necesare protecției monedei euro împotriva falsificării; - Decizia Băncii Centrale Europene din 16 septembrie 2010 privind verificarea autenticității și a calității și repunerea în circulație a bancnotelor euro (BCE/2010/14)(LT) Legi de transpunereBNM Banca Naţională a Moldovei31.12.2019TITLUL III: JUSTIŢIE, LIBERTATE ŞI SECURITATELege intrată în vigoare
Pe parcursul semestrului I, 2017 Banca Națională a Moldovei a întreprins următoarele acțiuni: - s-a familiarizat cu experiența diferitor bănci centrale din cadrul Uniunii Europene privind aplicarea cadrului legal existent în domeniul prevenirii și combaterii falsului de însemne monetare (atribuțiile instituțiilor abilitate), ajustarea cadrului legal național la legislația Uniunii Europene, precum și consolidarea mecanismului de colaborare interinstituțională a organelor abilitate în prevenirea și combaterea falsului de însemne monetare; - este în proces de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative naționale în domeniul prevenirii și combaterii falsului de însemne monetare, în scopul îmbunătățirii cadrului legal existent și ajustării acestuia la cel al Uniunii Europene.
Banca Națională a Moldovei este în proces de examinare a cadrului normativ existent în domeniul prevenirii și combaterii falsului de însemne monetare și de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative de referință
Banca Națională a Moldovei este în proces de examinare a cadrului normativ existent în domeniul prevenirii și combaterii falsului de însemne monetare și de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative de referință.
Pe parcursul trimestrului III, 2018, Banca Națională a Moldovei a inițiat procedura de obținere a asistenței tehnice prin instrumentul TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange) al Uniunii Europene în scopul identificării modelului optim pentru sistemul național de prevenire și combatere a contrafacerii monetare în baza legislației și practicii Uniunii Europene.
În luna octombrie 2018 Banca Națională a Moldovei a solicitat asistență tehnică prin instrumentul TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange) al Uniunii Europene în scopul identificării modelului optim pentru sistemul național de prevenire și combatere a contrafacerii monetare în baza legislației și practicii Uniunii Europene. Solicitarea de asitență tehnică a fost aprobată,confirmarea fiind recepționată în data de 27 noiembrie 2018. Astfel, urmează etapa de organizare a evenimentului.
În luna octombrie 2018 Banca Națională a Moldovei a solicitat asistență tehnică prin instrumentul TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange) al Uniunii Europene în scopul identificării modelului optim pentru sistemul național de prevenire și combatere a contrafacerii monetare în baza legislației și practicii Uniunii Europene. Solicitarea de asitență tehnică a fost aprobată,confirmarea fiind recepționată în data de 27 noiembrie 2018. Astfel, urmează etapa de organizare a evenimentului.
Banca Națională a Moldovei urmează să beneficieze de asistență tehnică prin instrumentul TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange) al Uniunii Europene în scopul identificării modelului optim pentru sistemul național de prevenire și combatere a contrafacerii monetare în baza legislației și practicii Uniunii Europene. Desfășurarea evenimentului menționat este planificată pentru luna mai 2019.
Banca Națională a Moldovei urmează să beneficieze de asistență tehnică prin instrumentul TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange) al Uniunii Europene în scopul identificării modelului optim pentru sistemul național de prevenire și combatere a contrafacerii monetare în baza legislației și practicii Uniunii Europene. Desfășurarea evenimentului menționat este planificată pentru luna mai 2019.
În perioada 20-22 mai 2019, Banca Națională a Moldovei a beneficiat de asistență tehnică prin instrumentul de asistență tehnică și de schimb de informații -TAIEX a Uniunii Europene în domeniul combaterii falsurilor de monedă sub formă de vizită a experților din partea băncii centrale a Letoniei. Misiunea experților Uniunii Europene a avut ca scop identificarea unui model eficient pentru sistemul național de combatere a contrafacerii însemnelor monetare prin prisma cadrului normativ și a practicii Uniunii Europene. La această misiune au participat inclusiv reprezentanți din Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul Național de Investigații al Inspectoratului General al Poliției, Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare. În rezultatul misiunii, experții din Uniunea Europeană au recomandat crearea unui Centru de analiză a falsurilor de monedă în cadrul băncii centrale, care va fi responsabil de examinarea monedelor/bancnotelor suspecte, emiterea rapoartelor de constatare cu putere probatorie în cauzele penale, inclusiv în instanța de judecată, colectarea și ducerea evidenței falsurilor de monedă (națională și valuta străină). În acest scop, urmează a fi elaborat proiectul de modificare a actelor normative în vigoare și elaborarea actelor normative necesare instituirii Centrului de analiză a falsurilor.
În perioada 20-22 mai 2019, Banca Națională a Moldovei a beneficiat de asistență tehnică prin instrumentul de asistență tehnică și de schimb de informații -TAIEX a Uniunii Europene în domeniul combaterii falsurilor de monedă sub formă de vizită a experților din partea băncii centrale a Letoniei. Misiunea experților Uniunii Europene a avut ca scop identificarea unui model eficient pentru sistemul național de combatere a contrafacerii însemnelor monetare prin prisma cadrului normativ și a practicii Uniunii Europene. La această misiune au participat inclusiv reprezentanți din Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul Național de Investigații al Inspectoratului General al Poliției, Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare. În rezultatul misiunii, experții din Uniunea Europeană au recomandat crearea unui Centru de analiză a falsurilor de monedă în cadrul băncii centrale, care va fi responsabil de examinarea monedelor/bancnotelor suspecte, emiterea rapoartelor de constatare cu putere probatorie în cauzele penale, inclusiv în instanța de judecată, colectarea și ducerea evidenței falsurilor de monedă (națională și valuta străină). În acest scop, urmează a fi elaborat proiectul de modificare a actelor normative în vigoare și elaborarea actelor normative necesare instituirii Centrului de analiză a falsurilor.
Urmare asistenței tehnice oferită din partea băncii centrale a Letoniei în perioada 20-22 mai 2019 în domeniul falsurilor de monedă, Banca Națională a Moldovei (BNM) este în proces de examinare a precondițiilor și a cadrului normativ în vederea stabilirii în atribuțiile BNM a activității aferente expertizării bancnotelor/monedelor suspecte de a fi false.
Urmare asistenței tehnice oferită din partea băncii centrale a Letoniei în perioada 20-22 mai 2019 în domeniul falsurilor de monedă, Banca Națională a Moldovei (BNM) este în proces de examinare a precondițiilor și a cadrului normativ în vederea stabilirii în atribuțiile BNM a activității aferente expertizării bancnotelor/monedelor suspecte de a fi false.
3I12. Instruirea personalului sistemului penitenciar în domeniul prevenirii și combaterii corupției(I) - MăsurăMJ Ministerul Justiției31.12.2019TITLUL III: JUSTIŢIE, LIBERTATE ŞI SECURITATENumăr de cursuri organizate; Număr de persoane instruite
În 9 luni 2017, în comun cu Departamentul Instituţiilor Penitenciare au fost organizate 21 de instruiri pentru circa 500 de agenţi publici din cadrul Departamentului.  Instruirile au fost desfăşurate atât în sediul CNA, cât şi în cadrul Centrului de instruire a DIP, ori în sediile instituţiilor penitenciare (Lipcani, Bălţi, Pruncul). Temele instruirilor: „Integritatea profesională a agentului public”, „Testarea integrităţii profesionale”, „Managementul riscurilor de corupţie”, „Integritate şi anticorupţie. Aspecte legale şi conceptuale”.
Conform ordinului DIP nr.18 ef. din 17.01.2018 Cu privire la organizarea şi desfăşurarea pregătirii profesionale în sistemul penitenciar în anul 2018, pe parcursul anului curent, în cadrul subdiviziunilor subordonate Departamentului Instituțiilor Penitenciare sunt predate tema - Avertizorii de integritate şi declararea influenţelor necorespunzătoare exercitate din exterior (în special a relaţiilor neregulamentare). Prevenirea comportamentului corupţional a personalului sistemului penitenciar. Prin urmare, în perioada semestrului I curent, au fost desfășurate 18 ore de instruire, dintre care 6 ore desfășurate în cadrul cursului de pregătire inițială pentru ofițeri (31 persoane) și 12 ore în cadrul cursului de pregătire inițială pentru agenți (110 persoane), de către formatori ai Centrului Național Anticorupție.
În semestrul I 2018, Centrul Naţional Anticorupţie, în colaborare cu Centrul de Instruire al Autorităţii Naţionale a Penetenciarelor au fost organizate şi desfăşurate 16 instruiri în domeniul anticorupţiei şi integrităţii pentru circa 240 agenţi publici din sistemul penitenciar.
Conform ordinului DIP nr.18 ef. din 17.01.2018 Cu privire la organizarea şi desfăşurarea pregătirii profesionale în sistemul penitenciar în anul 2018, pe parcursul anului curent, în cadrul subdiviziunilor subordonate Departamentului Instituțiilor Penitenciare sunt predate tema - Avertizorii de integritate şi declararea influenţelor necorespunzătoare exercitate din exterior (în special a relaţiilor neregulamentare). Prevenirea comportamentului corupţional a personalului sistemului penitenciar. Prin urmare, în perioada a 9 luni curent, au fost desfășurate 24 ore de instruire, dintre care 6 ore desfășurate în cadrul cursului de pregătire inițială pentru ofițeri (61 persoane) și 16 ore în cadrul cursului de pregătire inițială pentru agenți (110 persoane), de către formatori ai Centrului Național Anticorupție, perfecţionare personalul secţiei pază şi escortă (ofițeri) – 11 persoane – 4 ore.
Pe perioada anului 2018, de către formatori ai Centrului Național Anticorupție. În Centrul de instruire, au fost desfășurate instruiri pe subiectele Avertizorii de integritate şi declararea influenţelor necorespunzătoare exercitate din exterior (în special a relaţiilor neregulamentare). Prevenirea comportamentului corupţional a personalului sistemului penitenciar,. următorilor beneficiari: - agenți detașați la pregătirea inițială – 122 cursanți – 16 ore;(3 promotii) - ofițerii detașați la pregătirea initial (4 grupe) – 72 ofițeri – 16 ore. Totodată, a avut loc și perfecționarea: - șefilor de bloc, supraveghetorilor superiori și supraveghetorilor serviciului regim și supraveghere (inclusiv serviciul detenție)– 17 subofițeri – 4 ore. - ofițerilor de serviciu și ajutorilor ofițerilor de serviciu – 18 ofițeri – 4 ore. - santinelelor SPE – 19 subofițeri – 4 ore. - funcționarilor publici cu statut special secției pază și escortă (ofițeri) – 11 persoane – 4 ore - funcționarilor publici cu statut special secției pază și escortă (agenți) – 17 persoane – 4 ore - funcționarilor publici cu statut special secției pază și escortă (agenți) – 17 persoane – 4 ore - șefii și specialiștii secției siguranță și regim – 16 ofiteri - 4 ore - ofițerii de serviciu – 17 ofiteri – 4 ore - supraveghetorii secției siguranță și regim - 17 agenți – 4 ore -directorii, și șefii subdiviziunilor interne ale ANP au beneficiat de instruiri în număr de 4 ore, 26 persoane. - directorii adjuncți de instituții subordinate ANP și șefii subdiviziunilor interne ale ANP au beneficiat de instruiri în număr de 4 ore, 24 persoane.
În cadrul Centrului de instruire al Administrației Naționale a Penitenciarelor, la cursurile de instruire inițială și perfecționare, de comun cu formatorii din cadrul Centrului Național Anticorupție au fost desfășurate 40 ore pe subiectul „Crearea climatului de integritate. Măsuri de asigurare a integrității profesionale și instituționale.” La aceste instruiri au participat 175 de persoane.
În 6 luni 2019, în colaborare cu Centrul instructiv al Autorităţii Naţionale a Penetenciarelor  au fost organizate şi desfăşurate 21 instruiri în domeniul anticorupţiei şi integrităţii pentru circa 427 agenţi publici din sistemul penitenciar. 
3I13. Desfăşurarea evaluărilor integrităţii instituţionale(I) - MăsurăCNA Centrul Naţional Anticorupţie31.12.2019TITLUL III: JUSTIŢIE, LIBERTATE ŞI SECURITATENumăr de evaluări ale integrităţii instituţionale desfăşurate Termen de realizare: anual
La capitolul desfăşurării evaluării integrităţii instituţionale, pe parcusul semestrului I 2017, au fost înregistrate următoarele progrese: I. În procesul de evaluarea a riscurilor de corupţie la entităţile publice, au fost înregistrate rezultatele: - a fost definitivat procesul de evaluare de la primăria mun. Chişinău. Activitatea a finalizat cu elaborarea unui Plan de integritate pe anii 2017-2018, aprobat prin Dispoziţia Primarului General nr.300-d din 05.04.2017 şi plasat pe pagina web a primăriei mun. Chiţinău. Rezultatele acestei activităţi au fost expuse dezbaterilor publice în cadrul Mesei Rotunde cu tematica: „Costurile corupţiei în Primăria municipiului Chişinău”, desfăşurate la 06.04.2017. - la etapa finală se află procesul de evaluare la Inspectoratul General de Poliţie (MAI). Activitatea urmează a fi finalizată în iulie 2017 cu generalizarea rezultatelor/oferirea recomandărilor, precum şi cu elaborarea unui proiect al planului de integritate, care urmează a fi aprobat de către şeful IGP. II. La capitolul evaluării de sistem, pot fi subliniate următoarele: Au fost desfăşurate măsuri preparatorii în vederea evaluării riscurilor de corupţie în legislaţia şi activitatea întreprinderilor cu cotă integrală sau majoritară de stat/municipală. În acest context, a fost iniţiată expertiza anticorupţie a cadrului normativ aferent acestui sector, iniţiată analiza indicatorilor de activitate a întreprinderilor pentru anul 2015, a incidentelor de integritate (2014-2016), precum şi elaborat un chestionar de integritate pentru managerii de întreprinderi, care a fost remis spre completare la 850 ÎS/ÎM şi SC cu capital integral sau majoritar de stat.

I. Evaluarea riscurilor la entităţi:

1. La Primăria mun. Chişinău a fost finalizat procesul de evaluare a riscurilor de corupţie cu elaborarea unui Plan de integritate pe anii 2017-2018, aprobat prin Dispoziția Primarului General nr.300-d din 05/04/2017 şi plasat pe pagina web a Primăriei mun. Chişinău.

Parte componentă al acestui exercițiu a fost și evaluarea realizată de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup", concluziile fiind reflectate în studiul „Evaluarea impactului corupției asupra bunei guvernări în Administrația Publică a mun. Chișinău". Activitatea a fost susţinută de Proiectul „Consolidarea capacităţilor CNA de exercitare a funcţiilor de prevenire şi analiză a corupţiei”, implementat de către PNUD Moldova cu suportul financiar al MAE al Norvegiei

Rezultatele acestei activităţi au fost expuse dezbaterilor publice în cadrul Mesei Rotunde cu tematica “Costurile corupției în Primăria municipiului Chişinău”, desfăşurate la 06.04.2017. 

2. Procesul de evaluare a riscurilor de corupţie a fost definitivat la Inspectoratul General de Poliţie /MAI. În cadrul acestui exerciţiu accentul a fost plasat pe riscurile de corupţie în activitatea Inspectoratului Naţional de Patrulare (INP). Activitatea a finalizat cu elaborarea unui plan de integritate, aprobat prin ordinul şefului IGP nr.366 din 11.09.2017.

3. A fost realizată monitorizarea executării în anul 2016 şi I semestru 2017 a planurilor de integritate, aprobate de entităţile supuse evaluării riscurilor de corupţie în anii 2015-2017. Toate rapoartele de monitorizare sunt plasate pe pagina web a CNA.

 

Evaluarea de sistem

În derulare este realizarea activităţii “Evaluarea riscurilor de corupţie în legislaţia şi activitatea întreprinderilor cu cotă integrală sau majoritară de stat/municipală în baza unui eşantion reprezentativ şi elaborarea modelelor registrului riscurilor de corupţie şi, după caz, a planurilor de integritate” (acţiunea nr.4, prioritatea VII.2 din Planul de acţiuni de implementare a Strategiei naţionale de integritate şi anticorupţie pe anii 2017-2020).

În acest context, a fost realizată expertiza anticorupţie a circa 15 acte legislative şi normative aferente acestui sector, iniţiată analiza indicatorilor de activitate a întreprinderilor pentru anii 2015-2016, a incidentelor de integritate (2014 - 6 luni 2017), precum şi elaborat un chestionar de integritate pentru managerii de întreprinderi. Chestionarul a fost remis spre completare la 850 ÎS/ÎM şi SC cu capital integral sau majoritar de stat, dintre care au fost recepţionate şi procesate  chestionare de la 505 întreprinderi, 220 nu înregistrează activitate sau sunt în proces de insolvabilitate/lichidare, iar 125 întreprinderi restante sunt în proces de lucru. 

Suplimentar, cu susţinerea Proiectului „Consolidarea capacităţilor CNA de exercitare a funcţiilor de prevenire şi analiză a corupţiei”, implementat de către PNUD Moldova cu suportul financiar al MAE al Norvegiei, în septembrie 2017 a fost selectată compania „Business Consulting Institute”, care, de comun cu Centrul de Investigaţii Sociologice şi Marketing „CBS-AXA”, vor aplica un chestionar de integritate pentru 1500 angajaţi ai circa 100 ÎS/ÎM incluse în lista întreprinderilor supuse evaluării riscurilor de corupţie. Rezultatele studiului vor fi integrate în raportul de evaluare a riscurilor de corupţie.
Implementarea în continuare a sistemului de evaluare a instegrităţii instituţionale de către Centrul Naţional Anticorupţie şi de gestionare a riscurilor de corupţie de către instituţiile publice.
1. În semestrul I 2018 a fost iniţiată evaluarea integrităţii instituţionale la 4 entităţi publice, activitate în derulare.
2. Pe parcursul semestrului I 2018 a fost aplicat instrumentul de evaluare a riscurilor de corupţie aferente procesului de stabilire a indicatorilor de performanţă profesională individuală şi de achitare a suplimentului pentru realizarea acestora angajaţilor din cadrul SCM nr.1 din Chişinău. În rezultat, au fost elaborate şi înaintate recomandări atât Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, cât şi Spitalului Clinic Municipal nr.1 de revizuire a cadrului normativ şi departamental privind stabilirea şi evaluarea indicatorilor de performanţă individuală a personalului medical, în vederea excluderii factorilor de risc şi a eventualelor norme discreţionare la acest capitol. 
3. La fel, a fost acordat suport metodologic Departamentului Trupelor de Carabinieri în vederea elaborării Planului instituţional de integritate, aprobat prin Ordinul DTC nr.152 din 22.06.2018.
4. A fost definitivat procesul de evaluare a riscurilor de corupţie în legislaţia şi activitatea întreprinderilor de stat/municipale (iniţiat în anul 2017), inclusiv: 
Elaborate 5 rapoarte de evaluare: 2 rapoarte generale de evaluare a riscurilor în activitatea întreprinderilor fondate de AAPC şi AAPL, 2 rapoarte detaliate de evaluare a riscurilor în activitatea ÎM/SC fondate de CMC şi CMB şi 1 raport de evaluare a riscurilor în activitatea întreprinderilor din UTA Găgăuzia. Conex, elaborat raportul de expertiză a cadrului normativ (recomandări formulate în vederea operării modificărilor la circa 20 legi şi hotărâri de Guvern).  
Formulate recomandări pentru fondatori şi administratorii ÎS/ÎM în vederea înlăturării deficienţelor constatate. Suport în acest sens constituie Planul-model de integritate pentru întreprinderi, elaborat urmare evaluării.
Materialele vizate au fost remise în adresa Agenţiei Proprietate Publică, 32 AAPL de nivelul II, separat CM Chişinău, CM Bălţi şi UTA Gagauz-Yeri spre informare şi întreprinderea măsurilor ce se impun, inclusiv fiind solicitată diseminarea concluziilor întreprinderilor fondate, inclusiv şi a Planului-model de integritate, pentru a fi adaptat specificului de activitate, aprobat şi pus în aplicare. 
A fost informat Prim-ministrul RM privitor la rezultatele evaluării, precum şi remis în adresa Ministerului economiei şi infrastructurii Raportul detaliat de evaluare a cadrului legal aferent activităţii ÎS/ÎM şi SC cu capital de stat în vederea iniţierii modificărilor de rigoare pentru înlăturarea factorilor coruptibili stabiliţi. 
Pe site-ul CNA au fost plasate concluziile generale şi recomandările formulate, rapoartele detaliate de evaluare a riscurilor de corupţie în activitatea ÎS şi ÎM, Raportul de evaluare a cadrului legal aferent activităţii ÎS/ÎM şi SC cu capital de stat şi Planul-model de integritate pentru întreprinderi.

1. În perioada de 9 luni ale anului 2018 iniţiată evaluarea integrităţii instituţionale la 5 entităţi publice, dintre care definitivată la 2 entități și în derulare - 3.
2. Aplicat instrumentul de evaluare a riscurilor de corupţie aferente procesului de stabilire a indicatorilor de performanţă profesională individuală şi de achitare a suplimentului pentru realizarea acestora angajaţilor din cadrul SCM nr.1 din Chişinău. În rezultat, au fost elaborate şi înaintate recomandări atât Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, cât şi SCM nr.1 de revizuire a cadrului normativ şi departamental privind stabilirea şi evaluarea indicatorilor de performanţă individuală a personalului medical, în vederea excluderii factorilor de risc şi a eventualelor norme discreţionare la acest capitol. 
3. Acordat suport metodologic Departamentului Trupelor de Carabinieri în vederea elaborării Planului instituţional de integritate, aprobat prin Ordinul DTC nr.152 din 22.06.2018.
4. Desfășurată o instruire pentru grupurile de lucru din cadrul IGP care urmează să  autoevalueze riscurile de corupție.
4. Definitivat procesul de evaluare a riscurilor de corupţie în legislaţia şi activitatea întreprinderilor de stat/municipale (iniţiat în anul 2017), inclusiv: 
Elaborate 5 rapoarte de evaluare: 2 rapoarte generale de evaluare a riscurilor în activitatea întreprinderilor fondate de AAPC şi AAPL, 2 rapoarte detaliate de evaluare a riscurilor în activitatea ÎM/SC fondate de CMC şi CMB şi 1 raport de evaluare a riscurilor în activitatea întreprinderilor din UTA Găgăuzia. Conex, elaborat raportul de expertiză a cadrului normativ (recomandări formulate în vederea operării modificărilor la circa 20 legi şi hotărâri de Guvern).  
Formulate recomandări pentru fondatori şi administratorii ÎS/ÎM în vederea înlăturării deficienţelor constatate. Suport în acest sens constituie Planul-model de integritate pentru întreprinderi, elaborat urmare evaluării.
Materialele vizate au fost remise în adresa Agenţiei Proprietate Publică, 32 AAPL de nivelul II, separat CM Chişinău, CM Bălţi şi UTA Gagauz-Yeri spre informare şi întreprinderea măsurilor ce se impun, inclusiv fiind solicitată diseminarea concluziilor întreprinderilor fondate, inclusiv şi a Planului-model de integritate, pentru a fi adaptat specificului de activitate, aprobat şi pus în aplicare. 
Informat Prim-ministrul RM privitor la rezultatele evaluării, precum şi remis în adresa Ministerului economiei şi infrastructurii Raportul detaliat de evaluare a cadrului legal aferent activităţii ÎS/ÎM şi SC cu capital de stat în vederea iniţierii modificărilor de rigoare pentru înlăturarea factorilor coruptibili stabiliţi. 
Pe site-ul CNA au fost plasate concluziile generale şi recomandările formulate, rapoartele detaliate de evaluare a riscurilor de corupţie în activitatea ÎS şi ÎM, Raportul de evaluare a cadrului legal aferent activităţii ÎS/ÎM şi SC cu capital de stat şi Planul-model de integritate pentru întreprinderi.

1. În contextul Legii nr.325/2013 privind evaluarea integrității instituționale și conform priorităților stabilite de conducerea CNA,  în anul 2018 a fost iniţiată evaluarea la 6 entități publice, dintre care la 3 procesul a fost finisat cu aprobarea planurilor de integritate de către conducătorii entităților evaluate  (CML, AEE/FEE, INN) și la 3 procesul de evaluare este în derulare (IMSP IO, ANTA, ANSP).
2. Aplicat instrumentul de evaluare a riscurilor de corupţie aferente procesului de stabilire a indicatorilor de performanţă profesională individuală şi de achitare a suplimentului pentru realizarea acestora angajaţilor din cadrul SCM nr.1 din Chişinău. În rezultat, au fost elaborate şi înaintate recomandări atât Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, cât şi SCM nr.1 de revizuire a cadrului normativ şi departamental privind stabilirea şi evaluarea indicatorilor de performanţă individuală a personalului medical, în vederea excluderii factorilor de risc şi a eventualelor norme discreţionare la acest capitol. 
3. Acordat suport metodologic Departamentului Trupelor de Carabinieri în vederea elaborării Planului instituţional de integritate, aprobat prin Ordinul DTC nr.152 din 22.06.2018.
4. Definitivat procesul de evaluare a riscurilor de corupţie în legislaţia şi activitatea întreprinderilor de stat/municipale (iniţiat în anul 2017), inclusiv: 
Elaborate 5 rapoarte de evaluare: 2 rapoarte generale de evaluare a riscurilor în activitatea întreprinderilor fondate de AAPC şi AAPL, 2 rapoarte detaliate de evaluare a riscurilor în activitatea ÎM/SC fondate de CMC şi CMB şi 1 raport de evaluare a riscurilor în activitatea întreprinderilor din UTA Găgăuzia. Conex, elaborat raportul de expertiză a cadrului normativ (recomandări formulate în vederea operării modificărilor la circa 20 legi şi hotărâri de Guvern).  
Formulate recomandări pentru fondatori şi administratorii ÎS/ÎM în vederea înlăturării deficienţelor constatate. Suport în acest sens constituie Planul-model de integritate pentru întreprinderi, elaborat urmare evaluării.
Materialele vizate au fost remise în adresa Agenţiei Proprietate Publică, 32 AAPL de nivelul II, separat CM Chişinău, CM Bălţi şi UTA Gagauz-Yeri spre informare şi întreprinderea măsurilor ce se impun, inclusiv fiind solicitată diseminarea concluziilor întreprinderilor fondate, inclusiv şi a Planului-model de integritate, pentru a fi adaptat specificului de activitate, aprobat şi pus în aplicare. 
Informat Prim-ministrul RM privitor la rezultatele evaluării, precum şi remis în adresa Ministerului economiei şi infrastructurii Raportul detaliat de evaluare a cadrului legal aferent activităţii ÎS/ÎM şi SC cu capital de stat în vederea iniţierii modificărilor de rigoare pentru înlăturarea factorilor coruptibili stabiliţi. 
Pe site-ul CNA au fost plasate concluziile generale şi recomandările formulate, rapoartele detaliate de evaluare a riscurilor de corupţie în activitatea ÎS şi ÎM, Raportul de evaluare a cadrului legal aferent activităţii ÎS/ÎM şi SC cu capital de stat şi Planul-model de integritate pentru întreprinderi. 
5. Prezentat un raport prind rezultatele evaluării riscurilor de corupție în legislația și activitatea ÎS/ÎM și la IGP/INP în cadrul audierilor publice, desfășurate la 10.10.2018 de către Comisia parlamentară securitate națională, apărare și ordine publică, cu genericul ”Realizarea mandatului CNA de prevenire a corupției prin aplicarea instrumentului de evaluare a integrității instituționale”. Urmare, a fost aprobată Decizia nr.370 din 24.10.2018, conform căreia IGP, INP și Agenția Proprietate Publică urmează să întreprindă o serie de măsuri în vederea înlăturării deficiențelor raportate de CNA.
I.În contextul Legii 325/2013 privind evaluarea integrității instituționale, în perioada de raport au fost continuate activitățile de evaluare în privința a 4 entități publice (IMSP Institutul Oncologic, Agenția Națională Transport Auto, Agenția Națională Sănătate Publică și Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței). 
La 29 martie a.c. evaluarea integrității instituționale a fost finalizată la Institutul Oncologic (IO) cu remiterea spre examinare a raportului de evaluare și a recomandărilor de rigoare în vederea înlăturării problemelor identificate.  În baza acestora, IO urmează în termen de 30 de zile să elaboreze și să adopte un Plan de integritate.
II.Elaborate 2 rapoarte finale de monitorizare a realizării planurilor de integritate de către Primăria mun. Chișinău și Centrul Medicină Legală, entităților fiind remise concluziile și recomandările de rigoare.
III.În conformitate cu art.24 din Legea 325/2013 privind evaluarea integrității instituționale, în adresa Parlamentului RM a fost remis un Raport de activitate al CNA privind implementarea acestui act normativ în perioada anului 2018. Raportul a fost plasat pe pagina web oficiala a CNA.

I. În contextul Legii 325/2013 privind evaluarea integrității instituționale, în perioada de raport au fost continuate activitățile de evaluare în privința a 4 entități publice (IMSP Institutul Oncologic, Agenția Națională Transport Auto, Agenția Națională Sănătate Publică și Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței). 
Actualmente, au fost finalizate activităţile de evaluare în privinţa a 3 entităţi publice, după cum urmează: 
1. IMSP Institutul Oncologic (IO)
Urmare a activităţilor desfăşurate, au fost constatate un şir de deficienţe care vizează asigurarea climatului de integritate instituţională, rezultate urmare a neimplementării sau implementării deficitare a măsurilor anticorupţie prevăzute de art.10 al Legii integrităţii nr.82/2017, neconformităţi, care pot încuraja sau determina unele riscuri de corupţie. 
Totodată, în cadrul evaluării au fost identificate unele surse externe și interne/organizaționale de riscuri., care pot influenţa buna funcţionare a proceselor evaluate.
În conformitate cu prevederile art.19 alin (2) al Legii privind evaluarea integrității instituționale nr.325/2013, entitatea medicală şi-a elaborat şi aprobat un Plan de integritate în vederea diminuării sau înlăturării riscurilor de corupţie identificate.
2. Agenţia Naţională Transport Auto
În cadrul procesului de evaluare desfăşurat au fost constatate un şir de deficienţe, printre care: implementarea deficitară a măsurilor anticorupţie; cadrul normativ defectuos aferent unor domenii specifice care acordă discreţie excesivă agenţilor publici etc.
În conformitate cu prevederile art.19 alin (2) al Legii privind evaluarea instituţională nr.325/2013, entitatea publică şi-a elaborat şi aprobat un Plan de integritate în vederea diminuării sau înlăturării riscurilor de corupţie identificate.
3. Agenţia Naţională Sănătate Publică
Urmare a aplicării mecanismului de evaluare, au fost constatate riscuri de corupţie generate de deficienţele cadrului normativ/departamental, neasigurarea climatului de integritate instituţională şi factorii de risc identificaţi în cadrul analizei proceselor de lucru etc.
Procesul de evaluare a Agenţiei Naţionale Sănătate Publică a fost finalizat recent, prin urmare, entitatea publică urmează să-şi elaboreze și să-şi adopte un Plan de integritate pînă la finele lunii iulie 2019.
II. În conformitate cu prevederile art.4 al Legii nr.1104 din 06.06.2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie a fost elaborate 3 Rapoarte de monitorizare privind realizarea Planurilor de integritate al Primăriei Municipiului Chişinău, Centrului de Medicină Legală şi IMSP Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie „Diomid Gherman”. Concluziile privind nivelul de implementare a Planurilor de integritate, inclusiv recomandările formulate în vederea realizării eficiente a măsurilor restante au fost expediate în adresa instituţiilor vizate. 
Planurile de integritate a entităţilor publice evaluate prevăd măsuri care au drept scop înlăturarea factorilor de risc şi a vulnerabilităţilor în sectoarele de intervenţie, intensificarea controlului managerial, inclusiv de prevenire a incidentelor de integritate şi consolidare a climatului de integritate instituţional.
III. În conformitate cu art.24 din Legea 325/2013 privind evaluarea integrității instituționale, în adresa Parlamentului RM a fost remis un Raport de activitate al CNA privind implementarea acestui act normativ în perioada anului 2018. Raportul a fost plasat pe pagina web oficiala a CNA.

3I14. Instruirea personalului organelor de drept şi justiţiei în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei, în vederea cultivării climatului de integritate instituţională, inclusiv în vederea elaborării planurilor de integritate(I) - MăsurăCNA Centrul Naţional Anticorupţie31.12.2019TITLUL III: JUSTIŢIE, LIBERTATE ŞI SECURITATENumăr de instruiri ale entităţilor publice Termen de realizare - anual
În perioada de raport, semestrul I 2017 au fost organizate şi desfăşurate 264 instruiri anticorupţie pentru 10811 persoane, dintre care: - 8.111 (75%) – agenţi publici, în cadrul a 204 activităţi de instruire; - 2.584 (23,9%) – elevi şi studenţi, în cadrul a 56 activităţi de instruire; - 16 (1,1%) – alte categorii (antreprenori, părinţi şi reprezentanţii elevilor etc.), în cadrul a 4 instruiri. La invitaţia Departamentului dezvoltare profesională continuă din cadrul Academiei de Administrare Publică, formatorii CNA au contribuit la realizarea cursului de instruire „Integritatea funcţionarului public”, desfăşurat în martie-mai 2017. La fel, au fost oferite instruiri în cadrul modulului „Reglementarea integrităţii funcţionarului public şi a integrităţii instituţionale”. Pentru cei 8.111 agenţii publici, 204 de instruiri au fost desfăşurate în formatul seminarelor, avînd ca tematici: „Integritatea profesională a agenţilor publici”, „Testarea integrităţii profesionale”, „Rigorile integrităţii instituţionale”, „Managementul riscurilor de corupţie”. Pentru 2.584 elevi şi studenţi, 56 de instruiri au fost desfăşurate în forma lecţiilor publice, training-uri,mese rotunde cu tematica: „Ce este un student integru?” „Corupţia pe înţelesul copiilor”, „EU – pentru educaţie prin integritate”. La solicitarea Centrului naţional de instruire în insolvenţă „Moldinsolv”au fost desfăşurate 3 instruiri întitulate „Integritatea în mediul de afaceri” pentru 94 administratori autorizaţi.

În 9 luni 2017, la invitaţia SPIA MAI au fost desfăşurate 9 instruiri anticorupţie pentru circa 280 de poliţişti şi 12 instruiri pentru circa 400 de poliţişti de frontieră. Temele instruirilor: „Integritatea profesională a agentului public”, „Testarea integrităţii profesionale”, „Evaluarea integrităţii instituţionale”.

În sediul Institutului Naţional de Justiţie au fost organizate 3 instruiri pentru 26 judecători şi procurori. Temele: „Managementul riscurilor de corupţie. Expertiza anticorupţie a proiectelor de acte normative”, „Testarea integrităţii profesionale”.
Continuarea sensibilizării cu privire la diferite forme şi tipuri de corupţie şi la modalităţile de prevenire a acestora. Ar trebui ca period să se deruleze campanii de informare.
Instrumentele şi strategiile de comunicare trebuie adaptate publicului vizat, iar efectele lor trebuie evaluate în mod regulat.

În perioada semestrului I 2018, CNA a  desfăşurat 42 de instruiri pentru personalul organelor de drept şi justiţiei la care au participat în jur de 2000 agenţi publici. 
Temele instruirilor: Rigorile integrităţii profesionale a agentului public; Evaluarea integrităţii instituţionale; Denunţarea manifestărilor de corupţie şi avertizarea de integritate.  

În perioada de raport, CNA a  desfăşurat 64 de instruiri pentru personalul organelor de drept şi justiţiei (subdiviziunile Ministerului Afacerilor Integrne, Serviciul Vamal, Institutul naţional de Justiţie) la care au participat în jur de 2500 agenţi publici. 
Temele instruirilor: Rigorile integrităţii profesionale a agentului public; Evaluarea integrităţii instituţionale; Denunţarea manifestărilor de corupţie şi avertizarea de integritate.  

În perioada de raport au fost desfăşurate 27 de instruiri pentru personalului organelor de ocrotire a normelor de drept la care au participat în jur de 1.100 agenţi publici. Temele instruirilor : « Rigorile integrităţii profesionale a agentului public »;  « Denunţarea manifestărilor de corupţie şi avertizarea de integritate» ;   
În perioada de raport au fost desfăşurate 74 de instruiri pentru personalului organelor de ocrotire a normelor de drept la care au participat în jur de 3.611 agenţi publici. Temele instruirilor : « Rigorile integrităţii profesionale şi instituţionale a agentului public »;  « Denunţarea manifestărilor de corupţie şi avertizarea de integritate» ;   
Totodată menţionăm, că în perioada mai-iunie 2019, în comun cu Inspecţia Efectiv a Inspectoratului General de Poliţie a fost desfăşurată Campania « Poliţist integru – cetăţean protejat »  în cadrul căreia au fost organizate 33 de instruiri pentru circa 3000 de poliţişti din inspectoratele de poliţie teritoriale.

3I15. Elaborarea și diseminarea Ghidului metodologic pentru agenţii publici privind denunţarea actelor de corupţie, corupţiei active, raportarea cadourilor şi influenţelor necorespunzătoare(I) - MăsurăCNA Centrul Naţional Anticorupţie30.06.2018TITLUL III: JUSTIŢIE, LIBERTATE ŞI SECURITATEGhid elaborat şi diseminat
Ghidul metodologic pentru agenţii publici privind denunţarea actelor de corupţie, corupţiei active, raportarea cadourilor şi influenţelor necorespunzătoare a fost elaborat de către un expert independent, în cadrul Proictului PNUD-Moldova „Consolidarea capacităţilor de prevenire şi analiză a CNA”. Odată cu intrarea în vigoare la 7.07.2017 a Legii integrităţii nr. 82 din 25.05.2017, Ghidul urmează a fi revizuit pentru a corespunde noilor prevederi stabilite de Legea integrităţii şi ulterior diseminat autorităţilor publice.
Instituirea unui cadru juridic funcţional pentru protecţia denunţătorilor
Ghidul metodologic pentru agenţii publici privind denunţarea actelor de corupţie, corupţiei active, raportarea cadourilor şi influenţelor necorespunzătoare a fost elaborat de către un expert independent, în cadrul Proictului PNUD-Moldova „Consolidarea capacităţilor de prevenire şi analiză a CNA”. 
Ghidul este revizuit pentru a corespunde noilor prevederi stabilite de Legea integrităţii şi ulterior diseminat autorităţilor publice. 

Este important de menţionat că Ghidul va trebui revizuit şi prin prisma modificărilor la Hotărîrea Guvernului nr.134 din 22.02.2013 privind a Regulamentului cu privire la evidenţa, evaluarea, păstrarea, utilizarea şi răscumpărarea cadourilor simbolice, a celor oferite din politeţe sau cu prilejul anumitor acţiuni de protocol, care sunt în proces de elaborare.

Ghidul metodologic pentru agenţii publici privind denunţarea actelor de corupţie, corupţiei active, raportarea cadourilor şi influenţelor necorespunzătoare a fost elaborat de către un expert independent, în cadrul Proictului PNUD-Moldova „Consolidarea capacităţilor de prevenire şi analiză a CNA”. 
Ghidul este revizuit pentru a corespunde noilor prevederi stabilite de Legea integrităţii şi ulterior diseminat autorităţilor publice. 
Este important de menţionat că Ghidul va trebui revizuit şi prin prisma modificărilor la Hotărîrea Guvernului nr.134 din 22.02.2013 privind a Regulamentului cu privire la evidenţa, evaluarea, păstrarea, utilizarea şi răscumpărarea cadourilor simbolice, a celor oferite din politeţe sau cu prilejul anumitor acţiuni de protocol, care sunt în proces de elaborare.
Conţinutul Ghidului agenţilor publici în denunţarea coruperii active, influenţelor necorespunzătoare şi declarării cadourilor a fost racordat la cerinţele cadrului legislativ în vigoare la situaţia de 01.01.2019. 
Revizuirea Ghidului în prima redacţiei s-a impus în prim plan, odată cu intrarea în vigoare a Legii integrităţii nr.72/25.05.2017, dar şi a legilor speciale: Legea privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne nr. 288/16.12.2016; Legea cu privire la Serviciul Vamal nr. 302/21.12.2017; Legea cu privire la Procuratură nr./25.02..2016; Legea cu privire la sistemul administraţiei penitenciare nr.300/21.12.2017.  
La etapa revizuirii s-a ţinut cont şi de modificările din 15 mai 2017 introduse în Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a RM nr. 11/22.12.2014 „Cu privire la aplicarea legislaţiei referitoare la răspunderea penală pentru infracţiunile de corupţie”. 
Ghidul va fi desiminat agenţilor publici îndată după redactarea şi corectarea textului.  

Ghidul agenţilor publici în denunţarea coruperii active, influenţelor necorespunzătoare şi a declarării  cadourilor a fost revizuit şi actualizat la reglementările actelor legislative şi normative în vigoare la situaţia de 01 ianuarie 2019. 
Acesta, a fost elaborat de către un expert independent, în cadrul Proictului PNUD-Moldova „Consolidarea capacităţilor de prevenire şi analiză a CNA”. 
Ghidul este revizuit pentru a corespunde noilor prevederi stabilite de Legea integrităţii şi ulterior diseminat autorităţilor publice. 
Este important de menţionat că Ghidul va trebui revizuit şi prin prisma modificărilor la Hotărîrea Guvernului nr.134 din 22.02.2013 privind a Regulamentului cu privire la evidenţa, evaluarea, păstrarea, utilizarea şi răscumpărarea cadourilor simbolice, a celor oferite din politeţe sau cu prilejul anumitor acţiuni de protocol, care sunt în proces de elaborare.
Revizuirea Ghidului în prima redacţiei s-a impus în prim plan, odată cu intrarea în vigoare a Legii integrităţii nr.82/2017, dar şi a legilor speciale: Legea privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne nr. 288/16.12.2016; Legea cu privire la Serviciul Vamal nr. 302/21.12.2017; Legea cu privire la Procuratură nr./25.02..2016; Legea cu privire la sistemul administraţiei penitenciare nr.300/21.12.2017.  
La etapa revizuirii s-a ţinut cont şi de modificările din 15 mai 2017 introduse în Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a RM nr. 11/22.12.2014 „Cu privire la aplicarea legislaţiei referitoare la răspunderea penală pentru infracţiunile de corupţie”. 

3I16. Instruirea reprezentanţilor sectorului public şi privat privind mecanismul de aplicare a instituţiei de avertizori de integritate(I) - MăsurăCNA Centrul Naţional Anticorupţie31.12.2018TITLUL III: JUSTIŢIE, LIBERTATE ŞI SECURITATENumăr de instruiri, activităţi comune desfăşurate; Număr de persoane instruite Termen de realizare - anual
Actualmente, CNA, în comun cu Cancelaria de Stat şi alte instituţii de specialitate conlucrează în vederea realizării prevederilor ce ţin de instruirea anticorupţie şi antifraudă a autorităţilor de resort, din H.G. nr.576 din19.07.2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la implementarea programelor de cooperare transfrontalieră şi transnaţională finanţate de UE.
În 9 luni 2018, CNA a asigurat desfăşurarea a 68 de instruiri întitulate „Denunţarea manifestărilor de corupţie şi avertizarea de integritate” pentru circa 2040 agenţi publici. 
În perioada de raport au fost desfăşurate 79 de instruiri întitulate „Denunţarea manifestărilor de corupţie şi avertizarea de integritate” pentru circa 2350 agenţi publici. 

Odată cu publicarea în Monitorul Oficial al RM a Legii nr.122/12.07.2018 privind avertizorii de integritate, pentru agenţii publici din cadrul instituţiilor subordonate Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerul Apărării au fost organizate 5 instruiri tematice cu referire la instituţia avertizorului de integritate, modalităţi de depunere a avertizării şi protecţia avertizorului. La instruiri au participat circa 350 de agenţi publici cu funcţii de conducere şi execuţie. Tuturor particpanţilor le-au fost înmînate pliante informative, stilouri, breloace, carneţele cu sloganul „Denunţ pentru că îmi pasă”. 

Întru acoperirea unui spectru mai vast de agenți economici în promovarea eticii în afaceri şi informarea acestora despre instituția avertizării de integritate, a fost desfășurată o sesiune de instruiri cu generiul „Integritatea instituţională prin prisma avertizării de integritate” pentru 15 angajaţi cu funcţii de execuţie şi de conducere a Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova.  

Au fost desfăşurate 79 de instruiri întitulate „Denunţarea manifestărilor de corupţie şi avertizarea de integritate” pentru circa 2350 agenţi publici. 

Odată cu publicarea în Monitorul Oficial al RM a Legii nr.122/12.07.2018 privind avertizorii de integritate, pentru agenţii publici din cadrul instituţiilor subordonate Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerul Apărării au fost organizate 5 instruiri tematice cu referire la instituţia avertizorului de integritate, modalităţi de depunere a avertizării şi protecţia avertizorului. La instruiri au participat circa 350 de agenţi publici cu funcţii de conducere şi execuţie. Tuturor particpanţilor le-au fost înmînate pliante informative, stilouri, breloace, carneţele cu sloganul „Denunţ pentru că îmi pasă”. 

Întru acoperirea unui spectru mai vast de agenți economici în promovarea eticii în afaceri şi informarea acestora despre instituția avertizării de integritate, a fost desfășurată o sesiune de instruiri cu generiul „Integritatea instituţională prin prisma avertizării de integritate” pentru 15 angajaţi cu funcţii de execuţie şi de conducere a Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova.  

3I17. Crearea softului pentru platforma electronică de integritate a entităţilor publice(I) - MăsurăCNA Centrul Naţional Anticorupţie31.03.2018TITLUL III: JUSTIŢIE, LIBERTATE ŞI SECURITATESoft pentru platforma electronică creat
La etapa actuală, Sistemul Informaţional E-Integritate Instituţională este în proces de elaborare, adaptare şi interacţiune cu alte platforme şi sisteme informaţionale generatoare de date la nivel naţional. Semnarea acordurilor interinstituţionale dintre Centrul Naţional Anticorupţie şi alte autorităţi va contribui la realizarea şi dezvoltarea softului, fiind demarată versiunea de testare a acestuia. De asemenea, se elaborează structurile de date ce urmează a fi procesate de SI e-Integritate Instituţională şi este în proces de revizuire cadrul normativ interinstituţional de asigurare a schimbului de date. În acest sens, au fost organizate şi desfăşurate mai multe şedinţe de lucru cu reprezentanţii din Ministerul Afacerilor Interne, Casa Naţională de Asigurări Sociale, Centrul Resurselor Informaionale de Stat „Registru”, Serviciul Vamal, Comisia Naţională a Pieţei Financiare şi Serviciul Fiscal de Stat.

Sistemul Informațional „Cazierul integrităţii profesionale al agenţilor publici" (SI E-Integritate Instituțională), începând cu 01.10.2017, intră în perioada de mentenanță, pentru exploatarea experimentală a sistemului pentru următoarea perioadă de 6 luni. În perioada nominalizată, în baza acordurilor încheiate prin intermediul E-gov, urmează a fi verificată funcționalitatea proceselor de interconexiune cu bazele de date ale instituțiilor de stat.

Semnarea acordurilor interinstituţionale dintre Centrul Naţional Anticorupţie şi alte autorităţi va contribui la realizarea şi dezvoltarea softului, fiind demarată versiunea de testare a acestuia.

De asemenea, s-au elaborat structurile de date ce urmează a fi procesate de SI e-Integritate Instituţională şi este în proces de revizuire cadrul normativ interinstituţional de asigurare a schimbului de date. În acest sens, au fost organizate şi desfăşurate mai multe şedinţe de lucru cu reprezentanţii din Ministerul Afacerilor Interne, Casa Naţională de Asigurări Sociale, Centrul Resurselor Informaionale de Stat „Registru”, Serviciul Vamal, Comisia Naţională a Pieţei Financiare şi Serviciul Fiscal de Stat.
Sistemul Informaţional „E-Integritate Instituţională” a fost elaborat şi se află în proces de testare şi ajustare, se verifică şi se înlătură erori de sistem.


Pe parcursul anului 2018 în scopul lansării platformei eIntegritate Instituțională au fost întreprinse următoarele acțiuni:
- a fost testată și elaborată descrierea modulului Raportare Strategie;
- a fost testate și analizate propunerile privind modificarea modului Cazier de integritate a Sistemului Informațional eIntegritate Instituțională precum și au fost făcute ajustări de către elaboratori a modulului conform propunerilor;
- a fost elaborat Regulamentul privind prelucrarea informațiilor ce conțin date cu caracter personal în Sistemul informațional automatizat „Eliberare certificatului de cazier privind integritatea profesională a agenților publici”;
- a fost făcută analiza necesităților hardware pentru implementarea platformei;
- a fost făcută o solicitare privind procurarea echipamentelor hardware pentru implementarea platformei;
- a fost făcută o analiză privind posibilitatea plasării sistemului nominalizat pe platforma tehnologică guvernamentală mCloud;
- a fost expediată solicitarea privind alocarea de resurse pe platforma mCloud;
- au fost semnate Acordurile cu Agenția de guvernare electronic pentru utilizarea platformelor mSign și mPass;
- au fost transmise datele de acces la platforma mCloud elaboratorilor portalului, pentru plasarea sistemului pe mediul productiv.


Pentru implementarea portalului public e-Integritate Instituțională și asigurarea cu baza normativă au fost întreprinse următoarele măsuri:
 a fost solicitat domenul portal.cna.md;
 instalat sistemul pe mediu productiv pe platforma tehnologică guvernamentală mCloud;
 sistemul a fost testat pe mediul productiv, au fost înlăturate erorile depistat în procesul testare;
 a fost elaborat şi aprobat ordinul cu privire la crearea şi ținerea Sistemului de evidenţă a certificatelor de cazier privind integritatea profesională;
 a fost depusă o notificare la CNPDCP, prin sistem, urmează a fi expediată oficial;
–  a fost expediată o solicitare privind semnarea unui acord adițional la acordul de bază privind solicitarea de web servicii din RSP şi RSUD.
Ce ține de implementarea și dezvoltarea Sistemului informațional e-Integritate Instituțională și asigurarea cu bază normativă:
– analiza de hardware pentru implementarea sistemului pe mediu productiv şi elaborarea specificațiilor tehnice pentru achiziționarea echipamentelor necesare;
–  elaborarea Caietului de sarcini pentru achiziționarea serviciilor de mentenanță şi ajustare a sistemului.

Pentru implementarea portalului public e-Integritate Instituțională și asigurarea cu baza normativă au fost întreprinse următoarele măsuri:
 a fost solicitat domenul portal.cna.md;
 instalat sistemul pe mediu productiv pe platforma tehnologică guvernamentală mCloud;
 sistemul a fost testat pe mediul productiv, au fost înlăturate erorile depistat în procesul testare;
 a fost elaborat şi aprobat ordinul cu privire la crearea şi ținerea Sistemului de evidenţă a certificatelor de cazier privind integritatea profesională;
 a fost depusă o notificare la CNPDCP, prin sistem, urmează a fi expediată oficial;
–  a fost expediată o solicitare privind semnarea unui acord adițional la acordul de bază privind solicitarea de web servicii din RSP şi RSUD;
au fost propuse modificări la HG nr. 767 din 19 septembrie 2014 pentru implementarea Legii nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrității profesionale.
La moment sistemul nu este utilizat din motiv că prevederile HG nr. 767 din 19 septembrie 2014 nu prevăd depunerea solicitărilor online în formă electronică privind eliberarea cazierului privind integritatea profesională şi eliberarea certificatelor de cazier în forma electronică dar poate fi utilizat în calitate de bază de date cu privire la rezultatele testelor de integritate profesională.
Ce ține de implementarea și dezvoltarea Sistemului informațional e-Integritate Instituțională și asigurarea cu bază normativă:
– analiza de hardware pentru implementarea sistemului pe mediu productiv şi elaborarea specificațiilor tehnice pentru achiziționarea echipamentelor necesare;
–  elaborarea Caietului de sarcini pentru achiziționarea serviciilor de mentenanță şi ajustare a sistemului.

3L1. Act de modificare Proiectul de lege pentru modificarea Codului de procedură penală şi Legii nr. 1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie (Revizuirea competențelor Centrului Național Anticorupție de examinare a cauzelor de corupție mică, în contextul reformei Procuraturii Anticorupție, creării Agenției pentru recuperarea bunurilor infracționale și desemnarea Centrului Naţional Anticorupţie în calitate de punct principal de contact pentru Organizația de Luptă Antifraudă Europeană)(L) - LegiCNA Centrul Naţional Anticorupţie30.06.2017TITLUL III: JUSTIŢIE, LIBERTATE ŞI SECURITATELege intrată în vigoare
Proiectul de lege este în curs de elaborare de către un Grup de lucru format din reprezentanţi ai CNA si ai altor isntitutii de specialitate. Urmare a definitivării, proiectul va fi remis Parlamentului spre examinare şi adoptare.
Cadrul legal care reglementează activitatea CNA (Legea nr. 1104 din 6.06.2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie, Codul de procedură penală al RM) a fost ajustat la noile competenţe atribuite instituţiei prin următoarele acte legislative: - Legea nr. 152 din 1.07.2016 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. Obiectivul urmărit de lege constă în ajustarea cadrului legislativ conex la prevederile Legii nr. 3 din 25.02.2016 cu privire la procuratură prin crearea mecanismelor necesare implementării complete și eficiente a acesteia, precizarea competenţelor procurorului la exercitarea atribuţiilor procuraturii, precum și delimitarea clară a atribuţiilor procurorului și organului de urmărire penală în cadrul procesului penal (Centrul Naţional Anticorupţie şi Ministerul Afacerilor Interne). La fel, în baza acestor prevederi, colaboratori ai CNA au fost detaşaţi în cadrul Procuraturii Anticorupţie. - Hotărîrea Guvernului nr. 1365 din 19.12.2016 privind desemnarea punctului principal de contact pentru Oficiul European de Luptă Antifraudă. Astfel, Serviciul de analiză, cooperare anticorupţie şi antifraudă, din cadrul Direcţiei generale analitice a CNA, a fost desemnat în calitate de subdiviziune responsabilă de cooperarea şi schimbul de informaţii cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) privind cazurile de obţinere frauduloasă, utilizare contrar destinaţiei şi delapidare a mijloacelor din fondurile externe. - Legea nr. 49 din 30.03.2017 pentru completarea unor acte legislative, publicată în Monitorul Oficial la 19.05.2017, completează Legea nr. 1104 din 6.06.2002 cu privire la CNA cu o nouă competenţă – recuperarea bunurilor infracţionale.
Legea nr. 152 din 1.07.2016 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=366050 Legea nr. 49 din 30.03.2017 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=370167
Cadrul legal care reglementează activitatea CNA (Legea nr. 1104 din 6.06.2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie, Codul de procedură penală al RM) a fost ajustat la noile competenţe atribuite instituţiei prin următoarele acte legislative: 

- Legea nr. 152 din 1.07.2016 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. Obiectivul urmărit de lege constă în ajustarea cadrului legislativ conex la prevederile Legii nr. 3 din 25.02.2016 cu privire la procuratură prin crearea mecanismelor necesare implementării complete și eficiente a acesteia, precizarea competenţelor procurorului la exercitarea atribuţiilor procuraturii, precum și delimitarea clară a atribuţiilor procurorului și organului de urmărire penală în cadrul procesului penal (Centrul Naţional Anticorupţie şi Ministerul Afacerilor Interne). La fel, în baza acestor prevederi, colaboratori ai CNA au fost detaşaţi în cadrul Procuraturii Anticorupţie.
- Hotărîrea Guvernului nr. 1365 din 19.12.2016 privind desemnarea punctului principal de contact pentru Oficiul European de Luptă Antifraudă. Astfel, Serviciul de analiză, cooperare anticorupţie şi antifraudă, din cadrul Direcţiei generale analitice a CNA, a fost desemnat în calitate de subdiviziune responsabilă de cooperarea şi schimbul de informaţii cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) privind cazurile de obţinere frauduloasă, utilizare contrar destinaţiei şi delapidare a mijloacelor din fondurile externe.
- Legea nr. 49 din 30.03.2017 pentru completarea unor acte legislative, publicată în Monitorul Oficial la 19.05.2017, completează Legea nr. 1104 din 6.06.2002 cu privire la CNA cu o nouă competenţă – recuperarea bunurilor infracţionale.
3L2. Act nou Proiectul legii integrităţii(L) - LegiCNA Centrul Naţional Anticorupţie31.03.2017TITLUL III: JUSTIŢIE, LIBERTATE ŞI SECURITATELege intrată în vigoare
Proiectul legii integritatii a fost înregistrat în Parlament la 15.06.2016 cu nr. 267. A fost adoptat în prima lectură la 28.07.2016. La 30.03.2017, proiectul legii integrităţii a fost examinat în a doua lectură şi adoptat la 26.05.2017 cu nr. 82. Legea a fost remisa la promulgare si urmeaza să fie publicată în Monitorul Oficial în timp util.
Legea integrităţii nr. 82 a fost adoptată în lectură finală la 25.05.207 şi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova la 07.07.2017.
Elaborarea şi îmbunătăţirea unui cadru juridic cuprinzător şi coerent pentru promovarea integrităţii în sectorul public.​
Legea integrităţii nr. 82 a fost adoptată în lectură finală la 25.05.207 şi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova la 07.07.2017.
3L3. Act nou Proiectul de lege cu privire la denunţarea corupţiei şi protecţia avertizorilor de integritate(L) - LegiCNA Centrul Naţional Anticorupţie31.03.2018TITLUL III: JUSTIŢIE, LIBERTATE ŞI SECURITATELege intrată în vigoare
Proiectul de lege privind denunţarea corupţiei şi protecţia avertizorilor de integritate a fost elaborat şi actualmente este supus consultărilor publice şi avizării la instituţiile de specialitate.
Proiectul de lege cu privire la denunţarea actelor de corupţie şi protecţia avertizorilor de interitate a fost definitivat în baza propunerilor şi obiecţiilor înaintate în procesul de avizare şi fi remis Ministerului Justiţiei pentru expertiza juridică.
Proiectul de lege privind avertizorii de integritate a fost aprobat în Guvern la 12.03.2018. Parlamentul a adoptat proiectul de lege în prima lectură la data de 24.05.2018 şi în a doua lectură la 12.07.2018 (Legea nr. 122).
Legea privind avertizorii de integritate nr.122 din 12.07.2018 a fost publicată în Monitorul Oficial la 17.08.2018 și urmează să intre în vigoare la data de 17.11.2018.
Legea privind avertizorii de integritate nr.122 din 12.07.2018 a fost publicată în Monitorul Oficial la 17.08.2018 și a intrat în vigoare la data de 17.11.2018.
3SL2. Acte de modificare Proiecte de acte normative interne/departamentale în vederea implementării Legii pentru modificarea Codului de procedură penală şi Legii nr. 1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie (excluderea cauzelor de corupţie mică din competenţa Centrului Naţional Anticorupţie)(SL) - acte subord. legiiMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene31.12.2017TITLUL III: JUSTIŢIE, LIBERTATE ŞI SECURITATEActe normative interne/departamentale intrate în vigoare
Măsura este formulată incorect. Propunerea CNA s-a referit la necesitatea elaborării actelor normative interne/ departamentale în vederea implementării Legii integrităţii şi nu a Legii pentru modificarea Codului de procedură penală şi Legii nr.1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie (excluderea cauzelor de corupţie mică din competenţa Centrului Naţional Anticorupţie), după cum este enunţat în PNAAA 2017-2019. În comunicarea cu MAEIE, ni s-a comunicat că s-a comis o eroare la redactarea şi enumerarea acţiunilor din PNAAA, care ar trebui rectificată la nivelul Cancelariei de Stat, inclusiv în Monitorul Oficial.
Proiectele de acte normative interne/departamentale în vederea implementării Legii integrităţii sunt în proces de elaborare de către autorităţile naţionale în conformitate cu prevederile Legii integrităţii.

Pe parcursul evaluării implementării Legii integrităţii, au fost identificate o serie de progrese, precum: intensificarea eforturilor de către 41% din entităţile publice în vederea publicării registrelor de cadouri; asigurarea de către 54% din instituţii a accesului la informaţie publică; publicarea declaraţiilor pentru buna guvernare; aprobarea de către 57.5% din entităţile publice a planurilor anuale de instruiri; respectarea de 56% din entităţile publice a regimului juridic privind declararea veniturilor şi intereselor personale la angajare; aplicarea măsurilor de protecţie a avertizorilor de integritate, care include existenţa registrelor de raportări de integritate.
3SL2. Acte noi Proiectele actelor normative privind ajustarea cadrului juridic la Legea integrităţii(SL) - acte subord. legiiCNA Centrul Naţional Anticorupţie30.06.2018TITLUL III: JUSTIŢIE, LIBERTATE ŞI SECURITATEActe normative intrate în vigoare
La moment este supus consultării publice un proiect de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. Unul din scopurile proiectului este ajustarea Legii nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale la prevederile Legii integrităţii nr. 82 din 25.05.2017. Se lucrează la un alt proiect de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, care vizează aducerea în concordanţă cu Legea integrităţii şi a altor acte legislative. Publicarea Legii integrităţii nr. 82 în Monitorul Oficial abia la 7.07.2017 a întîrziat procedura de definitivare şi aprobare a cadrului legal conex Legii.

În cadrul şedinţei de Guvern din 04.10.2017, a fost adoptat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, iar unul din scopurile proiectului este ajustarea Legii nr.325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale la prevederile Legii integrităţii nr.82 din 25.05.2017.

Totodată, se lucrează la un proiect de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, care vizează aducerea în concordanţă cu Legea integrităţii şi a altor acte legislative.
Punerea în aplicare a legii privind integritatea.
Se definitivează un proiect de modificare şi completare a Regulamentului cu privire la evidenţa, evaluarea, păstrarea, utilizarea şi răscumpărarea cadourilor simbolice, a celor oferite din politeţe sau cu prilejul anumitor acţiuni de protocol, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.134 din 22.02.2013.
Un prim act care vizează ajustarea cadrului normative este Legea nr. 66 din 24.05.2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative.
O altă adoptată este Lege nr. 122 din 12.07.2018 privind avertizorii de integritate.

A fost adoptată Legea nr.305 din 21.12.2017 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, iar unul din scopurile proiectului este ajustarea Legii nr.325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale la prevederile Legii integrităţii nr.82 din 25.05.2017.

Totodată, Legea nr.66 din 24.05.2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, care racordează prevederile Codului penal și Codului contravențional la noile reglementări ale Legii integrității 82 din 25.05.2017.

Urmează a fi supus consultării publice un proiect de modificare şi completare a Regulamentului cu privire la evidenţa, evaluarea, păstrarea, utilizarea şi răscumpărarea cadourilor simbolice, a celor oferite din politeţe sau cu prilejul anumitor acţiuni de protocol, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.134 din 22.02.2013.
A fost adoptată Legea nr.305 din 21.12.2017 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, iar unul din scopurile proiectului este ajustarea Legii nr.325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale la prevederile Legii integrităţii nr.82 din 25.05.2017. 
Totodată, Legea nr.66 din 24.05.2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, care racordează prevederile Codului penal și Codului contravențional la noile reglementări ale Legii integrității 82 din 25.05.2017. 
Urmează a fi supus consultării publice un proiect de modificare şi completare a Regulamentului cu privire la evidenţa, evaluarea, păstrarea, utilizarea şi răscumpărarea cadourilor simbolice, a celor oferite din politeţe sau cu prilejul anumitor acţiuni de protocol, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.134 din 22.02.2013.

3SL3. Acte de modificare. Proiecte de acte normative interne/departamentale în vederea implementării Legii integrităţii(I) - MăsurăCNA Centrul Naţional Anticorupţie30.06.2018TITLUL III: JUSTIŢIE, LIBERTATE ŞI SECURITATE

În vederea implementării legii integrității, prin Ordinul ministrului finanțelor nr.66 din 22.03.2018 a fost aprobat Regulamentul cu privire la evidența cazurilor de influență necorespunzătoare.

Totodată, se menționează că, în cadrul Ministerului  este ținut si gestionat Registrul de evidență a cazurilor de influență necorespunzătoare.
Proiectele de acte normative interne/departamentale în vederea implementării Legii integrităţii sunt în proces de elaborare de către autorităţile naţionale în conformitate cu prevederile Legii integrităţii.

Pe parcursul evaluării implementării Legii integrităţii, au fost identificate o serie de progrese, precum: intensificarea eforturilor de către 41% din entităţile publice în vederea publicării registrelor de cadouri; asigurarea de către 54% din instituţii a accesului la informaţie publică; publicarea declaraţiilor pentru buna guvernare; aprobarea de către 57.5% din entităţile publice a planurilor anuale de instruiri; respectarea de 56% din entităţile publice a regimului juridic privind declararea veniturilor şi intereselor personale la angajare; aplicarea măsurilor de protecţie a avertizorilor de integritate, care include existenţa registrelor de raportări de integritate.
S-au ajustat treptat actele normative interne ce reglelemtează politicile de integritate instituţională (ex: Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice cu statut special,Regulamentul cu privire la promovarea în funcție publică cu statut special precum şi alte acte).
S-au ajustat treptat actele normative interne ce reglelemtează politicile de integritate instituţională (ex: Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice cu statut special,  Regulament cu privire la promovarea în funcție publică cu statut special) precum şi alte acte.
S-au ajustat treptat actele normative interne ce reglementează politicile de integritate instituțională (ex: Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor publice cu statut special,  Regulament cu privire la promovarea în funcție publică cu statut special) precum și alte acte.
Urmează a fi elaborat un act normativ intern care să vizeze regimul juridic al cadourilor. 
La moment Guvernul urmează să adopte o Hotărâre de Guvern care să stabilească reglementări cadru pentru entitățile publice în ceea ce privește înregistrarea și examinarea dezvăluirilor practicilor ilegale.
În caz că va fi necesar se va ajusta și Instrucțiunea cu privire la înregistrarea și examinarea dezvăluirilor externe a practicilor ilegale precum și necesită a fi elaborată o Instrucțiune cu privire la înregistrarea și examinarea dezvăluirilor interne a practicilor ilegale. 

3SL4. Acte noi Proiectele de acte normative interne/departamentale în vederea implementării Legii cu privire la denunţarea actelor de corupţie şi protecţia avertizorilor de integritate(SL) - acte subord. legiiCNA Centrul Naţional Anticorupţie30.06.2018TITLUL III: JUSTIŢIE, LIBERTATE ŞI SECURITATEActe normative interne/departamentale intrate în vigoare
Actele interne şi departamentale necesare implementării legii cu privire la denunţarea actelor de corupţie şi protecţia avertizorilor de integritate vor fi elaborate şi aprobate după ce Legea va fi adoptată. 
Prin Ordinul ministrului finanțelor nr.67 din 22.03.2018 a fost aprobat Regulamentul privind avertizorii de integritate. Totodată, se menționează că, în cadrul Ministerului  este ținut si gestionat Registrul de evidență a avertizărilor.
Centrul Național Anticorupție (CNA) și Oficiul Avocatului Poporului (OAP), împreună cu Institutul de Reforme Penal, au început implementarea proiectului „Consolidarea capacităților CNA și OAP în asigurarea respectării și protecției drepturilor omului în contextul semnalării faptelor privind infracțiunile de corupție”.

Prin implementarea proiectului CNA și OAP și-au propus să dezvolte şi să promoveze mecanismul de protecție a drepturilor fundamentale a avertizorilor de integritate, să consolideze capacitățile angajaților CNA și OAP în domeniul protecției drepturilor avertizorilor de integritate prin dezvoltarea abilităților de formare și profesionale, precum și să informeze entitățile publice și agenții publici cu privire la mecanismul de protecție a drepturilor avertizorilor de integritate.

Proiectul cuprinde mai multe activități: promovarea proiectului de Lege cu privire la protecția avertizorilor de integritate, elaborarea Metodologiei de asigurare a respectării drepturilor avertizorilor de integritate, consolidarea capacităților angajaților CNA și OAP în domeniul protecției avertizorilor de integritate. De asemenea. va fi elaborat un curriculum de instruire în domeniul asigurării respectării drepturilor avertizorilor de integritate, pentru a fi aplicat de CNA și OAP. 

În cadrul proiectului va fi elaborat un spot grafic pentru promovarea mecanismului de protecție a drepturilor avertizorilor de integritate şi vor fi desfășurate sesiuni de informare.

Elaborarea Metodologiei cu privire la procedura de asigurare a respectării drepturilor avertizorilor de integritate se realizează în cadrul proiectului „Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru promovarea și protecția Drepturilor Omului”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Actul normativ în cauză creează cadrul methodologic necesar pentru consolidarea garanțiilor unei protecții eficace a avertizorilor de integritate împotriva răzbunărilor, precum și prevenirea încălcărilor legii prin reglementarea detaliată a canalelor și procesului de comunicare eficientă a dezvăluirilor practicilor ilegale, garantarea și respectarea drepturilor fundamentale ale avertizorilor. Proiectul este în proces de definitivare.
La sfîrșitul lunii septembrie 2018 a fost remis un demers Ministerului Justiției prin care se solicită crearea unui grup de lucru privind elaborarea proiectelor de acte normative care să pună în aplicare Legea nr.122/2018 privind avertizorii de integritate cu participarea inclusive a reprezentantului Centrului Național Anticorupție și a reprezentanților societății civile.

În anul 2018, Centrul a colaborat cu Institutului de Reforme Penale în cadrul Proiectului “Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). În acest context, Centrul Național Anticorupție (CNA) și Oficiul Avocatului Poporului (OAP), împreună cu Institutul de Reforme Penale, au implementat proiectul „Consolidarea capacităților CNA și OAP în asigurarea respectării și protecției drepturilor omului în contextul semnalării faptelor privind infracțiunile de corupție”.

Prin implementarea proiectului CNA și OAP și-au propus să dezvolte şi să promoveze mecanismul de protecție a drepturilor fundamentale a avertizorilor de integritate, să consolideze capacitățile angajaților CNA și OAP în domeniul protecției drepturilor avertizorilor de integritate prin dezvoltarea abilităților de formare și profesionale, precum și să informeze entitățile publice și agenții publici cu privire la mecanismul de protecție a drepturilor avertizorilor de integritate.
În baza prevederilor legale, proiectul a acordat suport în stabilirea mecanismului intern al instituțiilor abilitate, stabilirea etapelor de acțiune și a sarcinilor în dependență de recunoașterea persoanei care a depus o dezvăluire privind practici ilegale, în calitate de avertizor, precum și măsuri de protecție a acestuia în cazul apelului respectiv. Curriculumul elaborat cu considerarea Metodologiei sus-menționate va asigura coerență în transmiterea mesajului privind importanța instrumentului avertizorilor de integritate către funcționarii publici și cetățeni, inclusiv prin diseminarea spotului grafic elaborat cu suportul proiectului. 
Cu referire la procesul de elaborare a Metodologiei cu privire la procedura de asigurare a respectării drepturilor avertizorilor de integritate, care creează cadrul methodologic necesar pentru consolidarea garanțiilor unei protecții eficace a avertizorilor de integritate împotriva răzbunărilor, precum și prevenirea încălcărilor legii prin reglementarea detaliată a canalelor și procesului de comunicare eficientă a dezvăluirilor practicilor ilegale, garantarea și respectarea drepturilor fundamentale ale avertizorilor. 
Proiectul este în proces de definitivare.
Totodată, informăm că la sfîrșitul lunii septembrie 2018 a fost remis un demers Ministerului Justiției prin care se solicită crearea unui grup de lucru privind elaborarea proiectelor de acte normative care să pună în aplicare Legea nr.122/2018 privind avertizorii de integritate cu participarea inclusive a reprezentantului Centrului Național Anticorupție și a reprezentanților societății civile.

Pe parcursul trimestrului I al anului 2019 a fost inițiată etapa de elaborare a proiectului hotărârii de Guvern privind aprobarea Regulamentului-cadru cu referire la procedura de examinare și raportare internă a dezvăluirii practicilor ilegale. În acest sens, la 5 martie 2019 a fost remis demers Ministerului Justiției prin care s-a solicitat întreprinderea acțiunilor ce se impun în vederea promovării proiectului prenotat conform procedurii legale.
Totodată, menționăm că prin Ordinul Directorului Centrului Național Anticorupție nr.195 din 11 decembrie 2018 a fost aprobată Instrucțiunea privind înregistrarea și examinarea dezvăluirilor externe a practicilor ilegale. 

La data de 22 martie 2019, CNA a remis către MJ un proiect de Regulament-cadru  cu referire la procedura de examinare și raportare internă a dezvăluirii practicilor ilegale, pentru a fi supus consultărilor publice. 
La moment, Ministerul Justiției a trimis la avizare autorităților publice proiectul respectiv, cu unele modificări. Asupra acestui proiect CNA s-a expus cu aviz la 11.07.2019.
În caz că va fi necesar se va ajusta și Instrucțiunea cu privire la înregistrarea și examinarea dezvăluirilor externe a practicilor ilegale precum și necesită a fi elaborată o Instrucțiune cu privire la înregistrarea și examinarea dezvăluirilor interne a practicilor ilegale. 

3I18. Consolidarea capacităţilor şi dezvoltarea abilităţilor privind depistarea documentelor false, precum şi a falsului în documente(I) - MăsurăMAI MAI31.12.2019TITLUL III: JUSTIŢIE, LIBERTATE ŞI SECURITATE100 de funcționari publici instruiți anual
Colaboratorii CNA asigură participarea la instruirile de specialitate organizate la nivel naţional, cît şi internaţional, inclusiv la capitolul privind depistarea documentelor false, precum şi a falsului în documente.
În vederea identificării cazurilor de furt de identitate, precum şi pentru  combaterea acestui fenomen, Agenţia Servicii Publice interacţionează cu autorităţile publice pentru verificarea autenticităţii documentelor prezentate la eliberarea actelor de identitate şi stabilirea identităţii titularilor. 
În cazul în care se constată eliberarea nelegitimă a actelor de identitate, acestea sunt anulate şi sunt sesizate organele de urmărire penală.
Începând cu luna martie al anului 2017, în cadrul Agenţiei Servicii Publice a fost implementat proiectul ,,Sistemul de recunoaştere facială în Registrul de stat al populaţiei, care se află în proces de dezvoltare. Acest instrument are o pondere semnificativă la identificarea persoanelor cu identităţi multiple, asigură gradul înalt de securitate a informaţiei stocate în Registrul de stat al populaţiei, precum şi va contracara tentativele furtului de identitate. Până în prezent, cu suportul acestui instrument au fost stabilite 278 de cazuri de furt de identitate, dintre care 162 au fost soluţionate (96 cazuri-în anul 2017 şi 66 cazuri – semestrul I al anului 2018)
Concomitent, pentru prevenirea fenomenului de eliberare nelegitimă a actelor de identitate au fost întreprinse un şir de acţiuni de ordin normativ-juridic şi administrativ.
Astfel, a fost organizată deplasarea unui angajat al ASP în domeniul securităţii informaţiei şi a documentelor în or. Varşovia, Polonia pentru participarea la conferinţa internaţională „High Security Printing-2018”, un angajat a participat la conferinţa „High Security Printing-2018” şi a fost instruit în domeniul securităţii documentelor şi depistării falsului şi a fost organizată participarea a trei angajaţi la o vizită de lucru în Laboratorul de expertiză şi cercetare a Companiei Naţionale „Imprimeria naţională” SA din România, pe parcursul căruia au fost studiate aspectele organizatorico-practice ale activităţii, anume expertizarea tehnică a documentelor oficiale în scopul depistării falsului prin metode practice, metodica efectuării expertizării şi etapele ei, modelele concrete şi caracteristicile tehnice ale utilajului folosit la expertizarea documentelor securizate, forma de raportare, formulare a concluziilor, etc.
Ca urmare a acţiunilor întreprinse în vederea asigurării securităţii documentelor, s-a constatat diminuarea cazurilor de eliberare nelegitimă a actelor de identitate, iar  falsificările identificate s-au produs până în anul 2014.
Aspecte ale acțiunii vizate au fost abordate în cadrul cursurilor de perfecționare / specializare, fiind organizate 4 cursuri cu participarea a 106 angajați. „Migrația ilegală - Particularitățile de examinare a documentelor de călătorie și depistarea falsurilor” în perioada 15-17.01.2018 pentru 19 angajați. „Activitatea de urmărire penală - Identificarea actelor de identitate cu semne de falsificare”, în perioada 19-23.02.2018, pentru 28 angajați. Conform Ordinului MAI nr.125 din 06.04.2018, este organizat și desfășurat cursul de instruire „Depistarea documentelor false și a falsului în documente”. Astfel, în perioada 17-20.04.2018, cursul a fost destinat pentru 29 angajați din cadrul subdiviziunilor MAI, iar pentru perioada 24-27.04, grupul țintă a inclus 30 angajați din cadrul diferitor subdiviziuni ale MAI. Totodată, în cadrul grupei de Activitate specială de investigaţii a Facultăţii Securitate civilă şi ordine publică au fost desfăşurate 2 ore de lecţii teoretice cu tematica „Tactica şi metodica prevenirii şi descoperirii infracţiunilor de false documente şi acte publice” pentru 39 studenţi a anului III de studii. În cadrul anului II Facultatea Drept au fost desfăşurare 4 ore de lecţii teoretice cu tematica „Cercetarea tehnico-criminalistică a documentelor” pentru 170 persoane, (Poliţia de Frontieră/secţia zi/secţia zi taxă). Aspecte ale acţiunii vizate au fost abordate și în cadrul cursurilor de perfecţionare / specializare în cadrul grupei „Activitatea de urmărire penală”, gr. I, 09.10.2017-13.10.2017, pentru 28 persoane (tematica: Depistarea documentelor false, precum şi a falsului de documente – 2 ore).
În vederea identificării
cazurilor de furt de identitate, precum şi pentru
  combaterea acestui fenomen, Agenţia Servicii
Publice interacţionează cu autorităţile publice pentru verificarea autenticităţii
documentelor prezentate la eliberarea actelor de identitate şi stabilirea identităţii
titularilor. 
În
cazul în care se constată eliberarea nelegitimă a actelor de identitate,
acestea sunt anulate şi sunt sesizate organele de urmărire penală.
Începând
cu luna martie al anului 2017, în cadrul Agenţiei Servicii Publice a fost
implementat proiectul ,,Sistemul de recunoaştere facială în Registrul de stat
al populaţiei, care se află în proces de dezvoltare. Acest
instrument are o pondere semnificativă la identificarea persoanelor cu
identităţi multiple, asigură
 gradul înalt de securitate a informaţiei stocate în
Registrul de stat al populaţiei, precum şi va contracara tentativele furtului
de identitate. Până în prezent, cu suportul acestui instrument au fost stabilite 278 de cazuri de furt
de identitate
, dintre care
162 au fost soluţionate
 (96 cazuri-în
anul 2017 şi 66 cazuri – semestrul I al anului 2018)
Concomitent, pentru prevenirea fenomenului de
eliberare nelegitimă a actelor de identitate au fost întreprinse un şir de
acţiuni de ordin normativ-juridic şi administrativ.
Astfel, a
fost organizată deplasarea unui angajat al ASP în domeniul
 securităţii informaţiei şi a
documentelor în or. Varşovia, Polonia pentru participarea la
 conferinţa internaţională „High Security
Printing-2018”, un angajat 
a participat la conferinţa „High Security
Printing-2018” şi 
a fost instruit în
domeniul securităţii documentelor şi depistării falsului
 şi a fost
organizată participarea a trei angajaţi la o 
vizită de lucru în Laboratorul de expertiză şi cercetare a Companiei Naţionale
„Imprimeria naţională” SA din România, 
pe parcursul căruia au fost studiate
aspectele organizatorico-practice ale activităţii, anume expertizarea tehnică a
documentelor oficiale în scopul depistării falsului prin metode practice,
metodica efectuării expertizării şi etapele ei, modelele concrete şi caracteristicile
tehnice ale utilajului folosit la expertizarea documentelor securizate, forma
de raportare, formulare a concluziilor, etc.
Ca urmare a acţiunilor întreprinse în vederea asigurării
securităţii documentelor, s-a constatat diminuarea cazurilor de eliberare
nelegitimă a actelor de identitate, iar 
falsificările identificate s-au produs până în anul 2014.
Până în septembrie a.2018, cu suportul Sistemului de recunoaştere facială în Registrul de stat al populaţiei ,,BackOffice FRS” au fost stabilite 379 de cazuri de furt de identitate a persoanelor fizice, dintre care  278 de cazuri de furt de identitate a persoanelor fizice pentru care în Registrul de stat al populaţiei există acte de identitate cu statutul ,,persoană cu identitate falsă” şi 101 cazuri de obţinere a actelor de identitate prin fraudă, depistate la solicitarea repetată a actelor de identitate sau a permiselor de conducere.

Din numărul total al cazurilor depistate au fost soluţionate:

-   164 de cazuri de furt de identitate a persoanelor fizice pentru care în Registrul de stat al populaţiei există acte de identitate cu statutul ,,persoană cu identitate falsă” (96 de cazuri - în anul 2017 şi 68 de cazuri – pe parcursul a 9 luni  ale anului 2018).

-   58 de cazuri de obţinere a actelor de identitate prin fraudă depistate la solicitarea repetată a actelor de identitate sau a permiselor de conducere (iulie-septembrie 2018).

Remarcăm, că cu suportul acestui mecanism au fost contracarate 2 cazuri de obţinere ilicită a actelor de identitate.

În scopul implementării Sistemului de recunoaştere facială în procesul de eliberare a actelor de identitate, precum şi neadmiterii furturilor de identitate sau contrafacerii documentelor eliberate de instituţie a fost iniţiat proiectul „Interconectarea subsistemului „Actualizarea registrelor de stat” a SIA „CIC „Registru” cu Sistemul de recunoaştere facială” (Ordinul Agenţiei Servicii Publice
nr. 374 din 11.06.2018)
.

Până în septembrie a.2018, cu suportul Sistemului de recunoaştere facială în Registrul de stat al populaţiei ,,BackOffice FRS” au fost stabilite 379 de cazuri de furt de identitate a persoanelor fizice, dintre care  278 de cazuri de furt de identitate a persoanelor fizice pentru care în Registrul de stat al populaţiei există acte de identitate cu statutul ,,persoană cu identitate falsă” şi 101 cazuri de obţinere a actelor de identitate prin fraudă, depistate la solicitarea repetată a actelor de identitate sau a permiselor de conducere.

Din numărul total al cazurilor depistate au fost soluţionate:

-   164 de cazuri de furt de identitate a persoanelor fizice pentru care în Registrul de stat al populaţiei există acte de identitate cu statutul ,,persoană cu identitate falsă” (96 de cazuri - în anul 2017 şi 68 de cazuri – pe parcursul a 9 luni  ale anului 2018).

-   58 de cazuri de obţinere a actelor de identitate prin fraudă depistate la solicitarea repetată a actelor de identitate sau a permiselor de conducere (iulie-septembrie 2018).

Remarcăm, că cu suportul acestui mecanism au fost contracarate 2 cazuri de obţinere ilicită a actelor de identitate.

În scopul implementării Sistemului de recunoaştere facială în procesul de eliberare a actelor de identitate, precum şi neadmiterii furturilor de identitate sau contrafacerii documentelor eliberate de instituţie a fost iniţiat proiectul „Interconectarea subsistemului „Actualizarea registrelor de stat” a SIA „CIC „Registru” cu Sistemul de recunoaştere facială” (Ordinul Agenţiei Servicii Publice

nr. 374 din 11.06.2018).

Pe parcursul trimestrului III 2018, 29 angajații PF au participat în cadrul a 3 activități de instruire: 1) În periaoda 03 – 07.09.2018 s-a desfășurat cursul de instruire ,,Măsuri de investigație și bazele verificării documentelor. Verificarea identității după metode polițienești”, organizat de către Poliția Federală Germană, în incinta IGPF – 15 persoane; 2) În periaoda 04 – 06.09.2018 a avut loc vizită de schimb de experiență în domeniul securității documentelor, organizată de către Inspectoratul Serviciul de Poliție pentru Străini, în orașul Praga (R. Cehă) – 4 persoane; 3) În periaoda 10 – 11.09.2018 s-a desfășurat cursul de perfecționare cu genericul: „Depistarea documentelor false și a falsului de documente”, organizat de către Academia „Ștefan cel Mare” a MAI, – 10 persoane.
test
Până în ianuarie a.2019, cu suportul Sistemului de recunoaştere facială au fost stabilite 453 de cazuri de furt de identitate a persoanelor fizice.

A fost elaborat proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Regulamentul privind eliberarea actelor de identitate și evidența locuitorilor Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 125/20